Byla 2-921-949/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei L. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės L. M. 5119,37 Lt skolą, 3004,56 Lt palūkanas, 983,33 Lt delspinigius, 455,19 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 10,40 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės 5119,37 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas: 287,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai- 2015-02-14 viešo paskelbimo būdu (32 b. l.), tačiau atsakovė per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2008-08-20 atsakovė L. M. su pirminiu kreditoriumi AB „SEB“ bankas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0650818051164-61 (4-5, 6-9 b. l.), pagal kurią pirminis kreditorius suteikė atsakovei 5256,65 Lt kreditą mokslams ir draudimo įmokai sumokėti, o atsakovė įsipareigojo grąžinti pirminiam kreditoriui kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus. Atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl AB „SEB“ bankas nutraukė kredito sutartį ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei sumokėti palūkanas, delspinigius ir kitus mokėjimus. Pirminis kreditorius ragino (16 b. l.) atsakovę vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovė į raginimus nereagavo. Pirminis kreditorius AB „SEB“ bankas 2009-11-09 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 11 09-20-83 perleido ieškovui UAB „Gelvora“ reikalavimo teisę į atsakovės L. M. skolą, delspinigius, palūkanas bei kitus mokėjimus (10-15, 18 b. l.), o apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė buvo informuota rašytiniu pranešimu (17 b. l.). Ieškovas savo reikalavimo teisę bandė įgyvendinti derybų keliu – siuntė pranešimą apie susidariusią skolą, ragino sumokėti skolą telefonu (21 b. l.), tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė.

6Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pirminis kreditorius vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai - atsakovei suteikė paskolą, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino ir kitų mokėjimų nesumokėjo. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas bei kitus mokėjimus. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Ieškovo skaičiavimu atsakovės skola ieškovui yra 5119,37 Lt. Kadangi atsakovė minėtos skolos ieškovui negrąžino – 5119,37 Lt (1482,67 Eur) skola priteistina ieškovui iš atsakovės (CK 6.38 str., 6.881 str.).

7Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola privalo mokėti paskolos davėjui palūkanas (CK 6.870 str. 1 d.). CK 6.872 str. 1 d. numato, kad šalys susitarimu nustato palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką. Vartojimo kredito sutartyje pirminis kreditorius ir atsakovė susitarė, kad atsakovė mokės 10,40 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos nuo pirmos kredito suteikimo iki visiško kredito grąžinimo dienos (sutarties 3.3., 3.4. p.). Atsižvelgdamas į šias nuostatas, pirminis kreditorius paskaičiavo 298,12 Lt palūkanų, o nuo 2009-11-06 iki 2014-11-10 ieškovas paskaičiavo 2706,44 Lt palūkanų (20 b. l.), iš viso 3004,56 Lt (870,18 Eur) palūkanų, kurios priteistinos iš atsakovės.

8Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 983,33 Lt delspinigius, kuriuos grindžia 2014-12-12 delspinigių paskaičiavimo aktu (19 b. l.) ir vartojimo kredito sutartimi. Vartojimo kredito sutarties 5.3. ir 5.4. punktuose numatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito dalies grąžinimo ar palūkanų mokėjimo terminus už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo pradelstos mokėti sumos skaičiuojami 0,1 procento dydžio delspinigiai. Atsižvelgiant į tai, pirminis kreditorius paskaičiavo 61,84 Lt delspinigius nuo pagrindinės skolos sumos (5119,37 Lt), o ieškovas paskaičiavo 921,49 Lt delspinigius nuo pagrindinės skolos sumos (5119,37 Lt) už laikotarpį nuo 2014-05-14 iki 2014-11-10 (180 dienų) (19 b. l.). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją, tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 61,84 Lt delspinigius iki reikalavimo perleidimo ieškovui ir 921,49 Lt delspinigius, paskaičiuotus už 180 dienų. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl reikalaujamų priteisti delspinigių suma negali būti paskaičiuota už ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas priteisti 61,84 Lt delspinigius atmetamas kaip nepagrįstas.

9Kaip buvo nurodyta aukščiau, vartojimo kredito sutartyje šalys susitarė, kad, atsakovei neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartines prievoles, už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo pradelstos mokėti sumos skaičiuojami 0,1 procento dydžio delspinigiai. Vadovaudamasis nurodyta sutarties nuostata, ieškovas paskaičiavo 921,49 Lt delspinigius nuo pagrindinės skolos sumos (5119,37 Lt) už laikotarpį nuo 2014-05-14 iki 2014-11-10 (180 dienų). Teismas, išanalizavęs vartojimo kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad AB „SEB“ banko ir atsakovės sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 0,1 procentų dydžio delspinigius yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio 0,02 procentų dydžio ir iš atsakovės ieškovui priteistina 184,30 Lt (53,38 Eur) delspinigių suma (CK 1.5 str. 4 d., 6.258 str.).

10Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 455,19 Lt (21 b. l.), kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovės, yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovės) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (vokas), spausdinimas ir pakavimas, telefoninis skambutis, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir Nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos CPK 177 straipsnyje numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovui iš atsakovės priteistinos sutartinės 10,40 procentų dydžio metinės palūkanos už pagrindinę skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovė privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 8308,23 Lt (2406,23 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-12) iki teismo sprendimo įvykdymo.

13Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 287,00 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 93 straipsniu iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 9562,45 Lt (2769,48 Eur) ieškinio sumos patenkinamas 87 % priteisiant 8308,23 Lt (2406,23 Eur), todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovės priteisiama 249,69 Lt (72,32 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės L. M., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, 1482,67 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų, 67 centų) skolą, 870,18 Eur (aštuonių šimtų septyniasdešimties eurų, 18 centų) palūkanas, 53,38 Eur (penkiasdešimt trijų eurų, 38 centų) delspinigius, 10,40 procentų dydžio metines palūkanas už pagrindinę skolos sumą - 1482,67 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2406,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 72,32 Eur (septyniasdešimt dviejų eurų, 32 centų) žyminį mokestį.

17Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės L. M. 5119,37 Lt... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai- 2015-02-14 viešo... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas... 5. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2008-08-20 atsakovė L. M. su... 6. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881... 7. Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola privalo mokėti paskolos davėjui... 8. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 983,33 Lt delspinigius, kuriuos... 9. Kaip buvo nurodyta aukščiau, vartojimo kredito sutartyje šalys susitarė,... 10. Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 455,19 Lt (21 b. l.), kurias... 11. Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 12. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovė privalo ieškovui... 13. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 287,00 Lt žyminį mokestį (CPK 80... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės L. M., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k.... 17. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 18. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...