Byla 2-296-399/2011

1n u s t a t e :

2Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovas advokato padejejas A.Dobrovolskis nurode, jog palaiko patikslinto ieškinio reikalavimus ir prašo priteisti solidariai iš atsakovu R. G., G. G. ir UAB „Šnipiškiu ukis“ 7327,42 Lt žalos atlyginima, 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei turetas bylinejimosi išlaidas: 200 Lt žymini mokesti ir 1300 Lt teisinei pagalbai apmoketi. Nurode, kad solidari atsakovu atsakomybe kyla LR CK 6.6 str. 3 d. pagrindu, mano, kad senaties terminas nepraleistas, nes šiuo atveju turi buti taikomas triju metu senaties terminas. Atstovas nurode, kad pagal aplinkybe, jog vanduo atitekejo iš Grigams priklausanciu patalpu, atsakingi už žala butu Grigai, taciau ju nuomone žala galejo buti padaryta bendrai, nes vamzdžius prižiureti yra UAB „Šnipiškiu ukis“ pareiga. Ieškinio reikalavimus grindžia byloje esanciais rašytiniais irodymais, pirmiausia UAB „Avarija“ 2008-04-14 raštu bei prijungtos Vilniaus pirmos apylinkes teismo byloje esanciu UAB „Šnipiškiu ukis“ raštu esanciu 84 tos bylos lape ir mano, kad ieškovui šiu irodymu pakanka irodyti aplinkybei, kad vanduo ištekejo iš Grigu buto ir del to buvo aplietas N. K. butas, kuriai ir buvo išmoketa draudimo išmoka 7.327 litu . I draudimo bendrove UAB „PZU Lietuva“, kurioje drausta Grigu civiline atsakomybe , kreipesi, taciau gavo rašta, kad truksta duomenu ir pakartotinai nesikreipe. Mano, kad ieškovui nereikia irodyti atsakovu kaltes, nes butu savininku atsakomybe šiuo atveju atsiranda be kaltes . Nesutinka, kad praleido ieškinio senaties termina, kadangi jis yra ne 1 metai, kaip teigia atsakovo G. G. atstovas, o treji metai ir šio termino ieškovas nepraleido. Ieškini iš Vilniaus miesto pirmo apylinkes teismo atsieme, nes ji buvo pareiške tik UAB „Šnipiškiu ukis“ ir mane, kad avarijos ir žalos atsiradimo priežastimi negalejo buti kanalizacijos vamzdžio gedimas, o buvo šalto vandens vamzdžio, esancio Grigu bute gedimas ir dabar ju pozicija tokia pati, taciau jeigu teismas rastu bendra atsakomybe byloje atsakovu palieka ir UAB „Šnipiškiu ukis“.

3A. G. G. i teismo posedi neatvyko. Apie posedžio data, laika ir vieta jam yra žinoma, byla teismo posedyje nagrinejama jo atstovui dalyvaujant.

4A. G. G. atstovas advokato padejejas Erikas Rugienius nurode, kad su ieškiniu nesutinka. Jo nuomone, Grigai byloje neturi buti atsakovais, kadangi nera nustatyta, kas yra kaltas del žalos, taip pat yra draudimo bendrove – UAB „PZU Lietuva“, kurioje Grigai yra apsidraude, taip pat prašo taikyti vieneriu metu senaties termina, skaiciuojama nuo informacijos apie padaryta žala momento, tai yra nuo 2008-03-29. Ieškovas pats tiksliai nežino, kas yra kaltininkas, todel jo nuomone ieškinys yra nepagristas. Atsakovas G. G. nesutinka, kad vanduo ištekejo iš jam priklausancio buto ir del to buvo aplietos N. K. patalpos ir tai grindžia ir tuo, kad perdanga yra horizontali, todel vanduo pasisikirsto tolygiai ir vanduo galejo išteketi iš bendro naudojimo patalpu ir iš 7 buto, nepriklausancio Grigams, kadangi aplietas butas pirmame aukšte, o Grigu butas treciame aukšte. Nesutinka, kad ieškovui irodyti nereikia žalos atsiradimo priežasties, tai yra, kad ji atsirado del Grigu kaltes (veikimo/neveikimo) bei priežastinio ryšio tarp veikos ir pasekmiu.

5A. R. G. ir jos atstove advokato padejeja A.Vebraite nurode, jog ieškinio nepripažista. Ju nuomone, šioje byloje Grigai neturetu buti atsakovais, kad turi buti irodyta kalte. Grigiene savo kaltes nepripažista, nes jeigu avarija ivyko del stovo, tai atsakovu turi buti UAB „Šnipiškiu ukis“, kadangi jie vykdo priežiura. Ju manymu irodineti ieškinio aplinkybes turi ieškovas.

6Del faktiniu aplinkybiu atsakove rita Grigiene paaiškino, kad bute negyvena ir jai paskambino A. P., gyvenanti Vilniuje, Kalvariju g. 12-7 ir pasake jog i jos (A. P.) buta teka vanduo ir atsakove tuomet apie ivyki informavo UAB „Šnipiškiu ukis“. Nuvykusi i savo buta nerado jokiu vandens prasiskverbimo žymiu. Santechnikai atvyke nerado iš kur skverbiasi vanduo ir praše leisti nuardyti plyteles apie kanalizacijos stova (vamzdi) ir sake, kad vanduo galejo prasiskverbti pro ji. Šis stovas eina per visus butus ir yra bendra nuosavybe, kuria prižiuri administratorius UAB „Šnipiškiu ukis“. Stovo sandura yra perdangoje tarp aukštu ir butu. Nuardžius plyteles matesi, kad perdanga dregna, taciau jos (atsakoves) bute jokiu užliejimo požymiu nebuvo.

7Atsakoves atstove advokato padejeja A.Vebraite be to nurode, kad Grigu buto civiline atsakomybe ivykio metu buvo drausta ir ieškovas kreipesi i draudika UAB „PZU Lietuva“ del išmokos atgrežtinio reikalavimo teise gavimo, taciau nepateike jokiu duomenu apie avarijos kilimo priežastis ir Grigu kalte, todel išmokos UAB „PZU Lietuva“ nemokejo, nes ieškovas neteike papildomu dokumentu, tai yra buvo pateikes vieninteli UAB „PZU Lietuva“ rašta apie patalpu užliejimo fakta, kuriame tik nurodyta, kad buvo apžiuretas pirmame aukšte esantis butas Nr. 5, o atsakovu Grigu butas nr. 11, nei A. P. butas nr. 7 nebuvo apžiureti ir tokiu budu ieškovas nesieme jokiu veiksmu atskleisti ivykio priežasti ir nustatyti del kieno kaltes ir iš kur atitekejes vanduo apgadino N. K. turta, todel prašo ieškovo reikalavimus R. G. atžvilgiu atmesti.

8Atsakovui UAB „Šnipiškiu ukis“ apie posedžio data, vieta ir laika pranešta tinkamai, i teismo posedi atstovas neatvyko, gautas prašymas byla nagrineti atstovui nedalyvaujant. Apie teismo posedi tinkamai pranešta, dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu ir byla teismo posedyje nagrinejama šio atsakovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

9Treciajam asmeniui A. P. apie posedžio data, vieta ir laika pranešta tinkamai, i teismo posedi neatvyko, gautas prašymas byla nagrineti jai nedalyvaujant ir byla teismo posedyje nagrinejama A. P. nedalyvaujant.

10Treciajam asmeniui N. K. apie posedžio data, vieta ir laika pranešta tinkamai, i teismo posedi neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos. Kadangi apie teismo posedi jai tinkamai pranešta, byla teismo posedyje nagrinejama N. K. nedalyvaujant.

11Treciojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ atstovas i teismo posedi neatvyko, gautas prašymas nagrineti nedalyvaujant ir byla nagrinejama šio treciojo asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.). Parengiamojo teismo posedžio metu šio treciojo asmens atstove yra nurodžiusi, kad ieškinys nepagristas atsiliepime nurodytais motyvais ir turi buti atmestas. Nurode, jog yra treciuoju asmeniu atsakovu Grigu puseje be savarankišku reikalavimu.

12Ieškinys ir patikslintas netenkintini.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra išmokejes treciajam asmeniui N. K. 7327 Lt draudimo suma papidomos išlaidos už atliktus darbus ir apdailos darbus del patalpu Vilniuje, Kalvariju g. 12, užliejimo vandeniu 2008-03-31 (draudimo byla nr. 584848 LD (b.l. 4,5 t. 1). Butas, esantis Vilnius, Kalvariju g. 12-11 nuosavybes teise priklauso atsakovams Grigams, butas Nr. 7, priklauso A. P. (b.l. 6-8, 11,12 t. 1). Namas, kuriame yra šaliu butai yra daugiabutis. Byloje yra pateikta UAB „Avarija“ raštas ieškovui 2008-04-14 nr. 284, kuriame nurodyta, kad „2008-03-29 11 val 30 minuciu paskambino i bendrove G. ir praneše, kad treciame aukšte tekantis vanduo užlieja apatines patalpas. Nuvykus i vieta matesi užliejimo požymiai. Sumontavus šalto vandens ventili bendram stovui 7 ame bute avarija buvo lokalizuota. Mano, kad vandens pratekejimas galejo ivykti perdangoje tarp t ir 11 butu esant kanalizacijos stovo nesandarumui. Apie ivyki pranešta UAB „Šnipiškiu ukis“ (visas rašto tekstas). Kurio akte 2008-04-04 nurodyta, kad N. K. prašymu sudaryta komisija apžiureti patalpas (indu parduotuve) po užliejimo ir apžiureta patalpa Kalvariju g. 12, Vilnius bei nustatyta, kad „... užlietos tualeto lubos ir sienos 10 kv m bei koridoriaus ir sandeliuko sienos 2,50 kv m. Apžiurejus buto nr. 5, esancio virš indu parduotuves, patalpas nutekejimu iš vamzdynu neužfiksuota. Užliejimo priežastis nenustatyta.“ (b.l. 15,16 t. 1). Nuostoliu ir draudimo išmokos apskaiciavimo akte nurodyta, kad tiesiogines atstatymo darbu išlaidos pagal samata yra 3387 Lt, skaiciuota priemoka pagal pateiktas saskaita ir bendra suma nurodyta 7.776,92 lt ( b.l. 18-37, t. 1).

14Turto draudimo liudijime nurodyta (b.l.13, 14t.1), kad draudejas N. K., P. Ž. 11-39, Vilnius sudariusi draudimo sutarti su ieškovu del pastatu (turto) draudimo nuo gaisro, gamtiniu jegu ir kitu riziku. Pastatu adresas nurodytas taip Kalvariju g. 12, Vilnius, unikalus Nr. 10/940-1430-01:7-0025, šios patalpos nuosavybes teise priklauso N. K., viso 84,07 kv m, statybos pabaiga 1940 metai (b.l. 24, 50, 51t.1) ir jos yra komercines paskirties: parduotuve (prekybos) nuo 1 iki 5 iš to galima daryti išvada, kad šie butai ir patenka parduotuves patalpoms. Papildomame akte 2008-04-01 apie turto sugadinima nurodyta (b.l. 38, 39, t. 1), kad tualeto patalpos lubose matoma vandens bei pelesio žymes, pelesis atsirades nuo pakartotiniu užpylimu, visos keturios sienos apibegusios vandeniu, dažai atsilupineje, ties grindimis matosi vandens žymes.

15Ieškovas ieškini reiške tik atsakovams Grigams, teismui nustacius tukumus (b.l. 44, 45, t.1 pateike ieškini po trukumu šalinimo, kur UAB „Šnipiškiu ukis“ nurode treciuoju asmeniu (b.l. 48-49, t.1)… Gavus atsakovo G. G. atsiliepima, kad namo administratorius yra UAB „Šnipiškiu ukis“ (b.l. 97-100, t. 1) ir pateikus UAB „PZU Lietuva“ gyventoju turto draudimo liudijima GT Nr. 322640, kad G. G. yra apdraudes turta Vilnius, Kalvariju g. 12-11, šioje draudimo bendroveje nuo ugnies, vandens, gamtiniu jegu ir t.t.treciuoj asmeniu byloje buvo patraukta UAB „PZU Lietuva“ (b.l. 109,t.1), kuris atsiliepime patvirtino, kad yra drausta G. G. turtas ir civiline atsakomybe bei, kad pagal ieškovo pretenzija buvo pradetas žalos administravimas, taciau nebuvo visu salygu ivykiui pripažinti draudiminiu ir ieškovui nebuvo mokama, taciau buvo nurodyta, kad pateikus papildomus dokumentus patvirtinancius, kad už žalos atsiradima atsakingas G. G., tai yra pateikus dokumentus patvirtinancius ivykio priežasti ir kalta asmeni, gali buti atnaujintas žalos bylos administravimas ir sprendžiam del pretenzijos tenkinimo, taciau papildomu dokumentu ieškovas neteike ir papildomai i draudika PZU Lietuva“ nesikreipe (b.l. 1. 1-18, t. 2).

16Ieškovui 2011-04-18 teismas nutartimi nustate trukumus ir tame tarpe pasisakyti del UAB „PZU Lietuva“ procesines padeties kodel treciasis asmuo, o ne atsakovas ir Ieškovas tikslino savo reikalavimus ir PZU Lietuva“ paliko byloje treciuoju asmeniu. Psirinkti kas turi atsakyti pagal ieškini yra ieškovo pareiga (LR CPK 135 str. ) ir UAB PZU Lietuva yra byloje treciuoju asmeniu be savarnkišku reikalavimu atsakovu puseje

17Iš vieningos LITEKO duomenu bazes matyti, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ buvo pareikškes ieškinius ir Vilniaus miesto pirmos apylinkes teisme: iš išreikalautos civilines bylos nr. 2-3834-734/2010 matyti, kad reikalavimus reiške atsakovui UAB „Šnipiškiu ukis, treciuoju asmeniu nurodyta A. P., veliau ieškine atsieme ir jis 2010-02-24 nutartimi paliktas nenagrinetu. Reiške ieškini atsakovams R. G. ir G. G. del to paties ivykio (civiline byla Nr. 2-1060-534/2010 ir Vilniaus miesto pirmos apylinkes teismo nutartimi buvo atsisakyta ieškini priimti bei reiške ieškini atsakovu nurodydamas UAB DK PZU Lietuva ir ieškinys buvo gražintas nepašalinus trukumu to paties teismo 2010-09-22 nutartimi (civiline byla Nr. 2-19252-101/2010).

18Toks ieškovo elgesys leidžia daryti išvada, kad jis nera apsisprendes kas turi atsakyti pagal ieškini ir nera atidus bei rupestingas igyvendindamas savo teises.

19Byloje pateikti duomenys, kad UAB „Šnipiškiu ukis“ administruoja nama Kalvariju 12, Vilnius, kuriame yra 11 butu ir 3 negyvenamos patalpos, taciau po ivykio (apliejimo) remonto darbu neatliko ir duomenu neturi, pateike UAB „Avarija atliktu darbu akta (b.l. 23-24,30-31 t.2), kuriame nurodyta, kad 2008-03-28 2 val. „uždarem ŠV namui, tekejo iš lubu ir 2008-03-29 14 val. 30 min. sumontavom ŠV ventili bendram stovui 7 bute, uždarem ŠV stovui, namui ŠV paleidom“ . Iš akte esanciu duomenu daroma išvada, kad ŠV yra šaltas vanduo.

20Teismas sutinka su atsakovu teiginiu, kad ieškovas neirode jog N. K. priklausancios patalpos buvo aplietos del ivykio Grigams priklausanciame bute (Kalvariju 12-11, treciame aukšte), kadangi visi bylos duomenys tvirtina tai ir taip pat tai matyti iš aptarto akto, kad darbai atliekami 7 bute, o ne 11 bute.

21Treciasis asmuo A. P. pateike atsiliepima (b.l. 105-, 106 t.1), kad buvo užlietas ir jos butas ir jai nuostolius atlygino draudikas UAB „If draudimas“ .

22Atsakovas UAB „Šnipiškiu ukis“ taip pat nesutinka su ieškovo reikalavimais ir taip pat prašo taikyti 1 metu ieškinio senati (b.l. 67-68, t. 2).

23Byloje yra Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo nutartis 2010-02-24 civilineje byloje nr. 2-3834-734/2010 (išreikalauta ir pati byla b.l. 91 t. 2)), kad buvo patenkintas ieškovo prašymas del ieškinio atsiemimo pagal ieškovo UAB „Lietuvos draudimas“ ieškini atsakovui UAB „ Šnipiškiu ukis, tretieji asmenys A. P., R. G. del žalos atlyginimo 7327 Lt, ir ieškinys paliktas nenagrinetu. Atsakovai byloje priešieškinio nereiške (LR CPK 143 str.) ir teismas sprendžia tik del pareikštu reikalavimu (LR CPK 5 str.).

24Kiekvienas asmuo privalo elgtis atidžiai ir rupestingai, laikytis tokiu elgesio taisykliu, kad savo veiksmais nepadarytu žalos kitiems (LR CK 6.263 str. 1 d.). Žala padaryta del pastatu, statiniu , irenginiu ar kitokiu konstrukciju trukumu privalo atlyginti tu objektu savininkas (valdytojas) jeigu neirodo, kad žala atsirado del nenugalimos jigos, nukentejusio asmens tycios ar didelio neatsargumo (LR CK 6.266 str. , 6.270 str. 1 d.). Statinio savininko kalte preziumuojama, tai yra nuo atsakomybes jis gali buti atleistas tik irodes, kad žala atsirado butent del nenugalimos jegos ar nukentejusiojo tycios, didelio neatsargumo.

25Tai yra speciali istatymo norma nustato, kad pastatu savininkas (valdytojas) atsako be kaltes, tai yra kalte preziumuojama, taciau tai nereiškia, kad byloje neturi buti irodinejama žalos padarymo faktas, jos atsiradimo priežastis ir dydis, o butent ieškovas šioje byloje ir neirode, kad žala 7.327, 42 lt atsirado del to, kad atsakovai pažeide pareiga tinkamai, nepažeidžiant kitu asmenu teisiu ir interesu bei istatymu reikalavimu , naudotis savo turtu (LR CK 4.37 str.), byloje yra irodymai, kad vanduo skverbesi 2008-03-28 (nakti i 29), o ieškovas draudimo byloje nurodo ivyki 2008-03-31. Be to turto sugadinimo akte (b.l. 38, t. 1) nurodyta, kad yra vandens bei pelesio žymes ir pelesis atsirades nuo pakartotiniu užpylimu, taciau ieškovas neirodineja, kad buvo keli vandentekio (kanalizacijos) gedimo atvejai butent atsakovu Grigu bute ir, kad del to atsirado žala N. K. priklausanciojse patalpose pirmame aukšte, tai yra neirodineja žalos atsiradimo priežasciu ir tokiu budu negalima nustatyti kokia žala atsirado ir ar iš viso atsirado 2008-03-28-29 (draudimo byloje 2008-03-31).

26Teismas sutinka, kad tokio pobudžio gincams spresti turi buti taikoma LR CK 6.1015 str. kaip ir nurodo ieškovas, kadangi draudikui išmokejusiam draudimo išmoka pereina teise reikalauti išmoketu sumu iš atsakingu už žala asmenu ir taikomos subrogacijos, o ne regreso taisykles, taciau kiekvienu atveju turi buti nustatyti atsakingi už žalos padaryma asmenys, tai yra vis tiek turi reikalavimus del žalos atlyginimo reiškiantis asmuo, šioje byloje AB „Lietuvos draudimas, turi irodyti neteisetus veiksmus, žala bei jos dydi ir priežastini ryši, nes atlyginami tik tie nuostoliai kurie ssusije su atsakovo (atsakovu) veiksmais – veikimu ar neveikimu, nulemusiais žalos atsiradima ir tuo paciu civiline atsakomybe. Priežastinis ryšys turi buti nustatytas ne tik faktinis, bet ir teisinis, tai yra turi buti nustatinejama ar padariniai nera labai nutole nuo neteisetu veiksmu (veikos ar neveikimo (LR CK 6.247 str. -6.249 str.). byloje nera negincytinu irodymu, patvirtinanciu, kad N. K. patalpos buvo 2008-03-28-29 aplietos del šalto vandens ar kanalizacijos irenginiu netinkamos bukles atsakovu Grigu bute už kuriuos galetu buti atsakingi šie atsakovai, kadangi nei UAB „Avarija“ rašte 2008-04-14, nei atliktu darbu akte nenurodyta, kad butu nustatyti kokie gedimai 11 tame bute vamzdžiu ar irangos, priešingai UAB „Avarija“ rašte nurodyta, kad vandens pratekejimas galejo ivykti perdenginyje tarp 7 ir 11 buto esant kanalizacijos stovo nesandarumui, o atliktu darbu akte nurodyta, kad „...uždarem ŠV (šalta vandeni) 7 butui, namui šalta vandeni paleidom“ . Aplietos buvo patalpos pirmame aukšte, o Grigu butas yra treciame aukšte. Byloje yra duomenys, kad apliejimas N. K. patalpu buvo nevienkartinis, taciau nera duomenu, kad apliejimai buvo del avariju 11 tame bute, tai yra del Grigu veikimo ar neveikimo. Ivertinus byloje esancius irodymus teismas daro išvada, kad R. G. ir G. G. atsakomybe pagal pareikštus ieškovo reikalavimus kaip pastatu (buto) savininkams negalima LR CK 6.266 str. tvarka, kadangi atsakovai irode, kad nera ju kaltes (veikimo/neveikimo) del ivykio (LR CK 6.270 str. 1d) ir labjau tiketina, kad N. K. patlpos galejo buti aplietos 2008-03-28-29 del gedimo bendrame kanalizacijos stove (vamzdyje) perdenginyje tarp 7 ir 11 butu ir tokiu budu šio daikto savininkai (valdytojai) yra tiek A. P., tiek N. K. bei R. G., G. G. ir kiti butu tame name savininkai, kadangi bendro naudojimo irenginiai jiems priklauso bendrosios dalines nuosavybes teise, tai yra visi yra inžineriniu irenginiu (sistemu) bendrasavininkai ir turi jomis naudotis pagal ju paskirti, nepažeidžiant kitu asmenu teisiu (LR CK 4.83 str. 1d.). Nustacius, kad žala gali buti padaryta del defekto bendrojoje dalineje nuosavybeje pastato savi ninku (vakldytoju), o ne vieno iš bendrasavininkiu asmenineje (ar bendrojoje jungtineje sutuoktiniu nuosavybeje), atsiradusia žala tokiu atveju turi atlyginti kaltas del žalos padarymo asmuo (asmenys) bendrais pagrindais (LR CK 6.246-6.249 str., 6.263 str.), o R. G. ir G. G. kalte bendrais žalos padarymo pagrindais nenustatyta (neirodyta, LR CPK 178 str.). LR CK 6.266 str. nuostata žala patyrus vienam bendrasavininkiu – N. K. del defekto bendrojoje dalineje pasato savininku (valdyoju) nuosavybeje netaikoma (Lietuvos Aukšciausiojo teismo civiliniu bylu skyriaus nutartis 2009-03-17 civilineje byloje Nr. 3K-3-123/2009).

27UAB „Šnipiškiu ukis“ yra namo esancio Vilnius, Kalvariju 12 administratorius, taciau ne bendro naudojimo inžineriniu sistemu (irenginiu), tame tarpe ir bendro kanalizacijos stovo savininkas (valdytojas) daiktines teises prasme ir jam taip pat netaikytinas LR CK 6.266 str. ir žalos atlyginimas nepriteistinas nei iš atsakovu R. G. ir G. G., nei iš UAB „Šnipiškiu ukis“, nes nenustatyta, kad žala patsirado del ju veiksmu (veikimo/neveikimo) nei bendru nei kiekvieno atskirai .

28Teismas pasisako ir del tos aplinkybes, kad atsakovu Grigu civiline atsakomybe nuo gamtiniu jegu, tame tarpe ir vandens poveikio 2008-03-28-29 buvo drausta UAB DK „PZU Lietuva“ ir teismas buvo nustates trukumus bei pavedes ieškovui pasirinkti kas turi atsakyti pagal ieškini ir ieškovas nurode, kad UAB DK „PZU Lietuva“ byloje lieka treciuoju asmeniu, tai yra netrauke jo atsakovu, tai yra ieškovas nesutiko, kad atsakovas butu pakeistas kitu asmeniu ir teismas byla išnagrinejo iš esmes pagal pareikštus reikalavimus (LR CPK 45 str. 3 d.). Byloje nera duomenu, kad UA DK „PZU Lietuva“ atsisake spresti klausima del žalos atlyginimo, kadangi tik pasiule ieškovui papildyti pateikta medžiaga, taciau ieškovas jos nepilde ir nepraše ivyki pripažinti draudiminiu ir teismas nesant pareikštam tokiam reikalavimui placiau del jo nepasisako.

29Del 1 metu ieškinio senaties, kuria prašo taikyti tiek atsakovas G. G., tiek atsakovas UAB „Šnipiškiu ukis“ teismas pasisako, kad draudikui šiuo atveju AB „Lietuvos draudimas“ išmokejus draudimo išmoka draudejui N. K., draudikui perejo teise reikalauti išmoketu sumu iš atsakingo (atsakingu) už žala asmens (asmenu) ir esant subrogacijai reikalavimo teise perejusi draudikui igyvendinama laikantis taisykliu, kurias nustato draudejo ir atsakingo už žala asmens santykius (LR CK 6.1015 str. 1 d. ir 2 d.). Teismas sutinka, kad reikalavimas kiles iš draudimo teisiniu santykiu ir jiems taikomas sutrumpintas vieneriu metu ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 7 d.) Ivykis, kuri AB „Lietuvos draudimas“ priapžino draudiminiu buvo 2008-03-28-29, draudimo išmoka N. K. išmoketa 2008-04-24 ir 2008-08-25 (b.l. 4,5. t. 1). Ieškinys teisme pareikštas 2010-12-14 (b.l. 2, t. 1), patikslintas ieškinys – 2011-04-04 (b.l. 26, t. 2), ieškovas 2011-04-04 pateike procesini dokumenta, ivardines ji prašymu, kuriame praše atsakovu byloje laikyti ir UAB „Šnipiškiu ukis“, ankstesniame dokumente UAB „Šnipiškiu ukis“ buvo ivardintas treciuoju asmeniu bei patikslinta ieškini, teismas 2011-04-18 nutartimi nustate ieškovui termina trukumams šalinti dar karta, tai yra nustate termina galutinai suformuluoti ieškinio dalyka ir pagrinda ir ieškovas 2011-05-04 pateike prašyma, kuriame nurode, kad byla prašo nagrineti pagal 2011-03-28 ieškini patikslinta, kuris teisme gautas 2011-044-04 ir atsakovais byloje laikyti G. G., R. G. ir UAB „Šnipiškiu ukis (b.l. 48,, t. 1 ir 19,26-27, 33, 35 t. 2) ir pagal tokius reikalavimus byla buvo nagrinejama. Esant išvardintoms aplinkybems teismas laiko, kad ieškovas praleido istatymu nustatyta laiko tarpa - 1 metu termina - savo teisems ginti, pareikšdamas ieškini (LR CK 1.124 str., 1.125 str. 7 d.) ir, atsakovu prašymu, taiko ieškinio senati bei atmeta ieškini bei patikslinta ieškini (LR CK 1.131 str. 1 d.). Ieškovas neprašo ieškinio senaties termino atnaujinti, teismas daro išvada, kad svarbiu priežasciu jam atnaujinti nera (LR CK 1.131 str. 2 d.), nes ieškovas jau nuo 2008-04-24 ir 2008-08-25 žinojo apie savo teises reikšti ieškini atsiradima (LR CK 1.127 str. 1 d.).

30Ieškinys ir patikslintas ieškinys netenkinami, todel iš ieškovo priteistina atsakovu turetos bylinejimosi išlaidos ir priteisiamos bylinejimosi išlaidos valstybei (LR CPK 79 str., 88 str.; 93 str..; 96 str. 98 str.).

31Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

32Ieškovo AB “Lietuvos draudimas ieškini ir patikslinta ieškini atsakovams R. G., G. G., UAB „Šnipiškiu ukis“, tretiesiems asmenims A. P., N. K., UAB „PZU Lietuva“ del 7.327,42 Lt žalos atlyginimo, 5 procentu palukanu nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidu priteisimo solidariai iš atsakovu G. G., R. G., UAB „Šnipiškiu ukis“ atmesti .

33Priteisti iš ieškovo AB “Lietuvos draudimas”, imones kodas 110051834, 1815 Lt bylinejimosi išlaidu advokato teisinei pagalbai apmoketi atsakovui G. G., asmens kodas ( - ) 1000 Lt – R. G., asmens kodas ( - ) 114,61 Lt – treciajam asmeniui UAB „PZU Lietuva“ imones kodas 110057869.

34Priteisti iš ieškovo AB “Lietuvos draudimas”, imones kodas 110051834, 121,50 Lt pašto išlaidu valstybei. (turi buti sumoketa i Marijampoles apskrities valstybines mokesciu inspekcijos saskaita Nr. LT 24 7300 0101 12394 300, bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, imokos kodas 5660, kvitas pateiktas teismo raštinei 114, 107 kab.).

35Sprendimo kopijas siusti atsakovui UAB „Šnipiškiu ukis“, tretiesiems asmenims UAB PZU Lietuva”, N. K., A. P..

36Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. n u s t a t e :... 2. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovas advokato padejejas A.Dobrovolskis... 3. A. G. G. i teismo posedi neatvyko.... 4. A. G. G. atstovas advokato padejejas... 5. A. R. G. ir jos atstove advokato... 6. Del faktiniu aplinkybiu atsakove rita... 7. Atsakoves atstove advokato padejeja A.Vebraite be to nurode, kad Grigu buto... 8. Atsakovui UAB „Šnipiškiu ukis“ apie posedžio data, vieta ir laika... 9. Treciajam asmeniui A. P. apie posedžio data, vieta ir... 10. Treciajam asmeniui N. K. apie posedžio data, vieta ir... 11. Treciojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ atstovas i teismo posedi neatvyko,... 12. Ieškinys ir patikslintas netenkintini.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra išmokejes treciajam asmeniui 14. Turto draudimo liudijime nurodyta (b.l.13, 14t.1), kad draudejas 15. Ieškovas ieškini reiške tik atsakovams Grigams, teismui nustacius tukumus... 16. Ieškovui 2011-04-18 teismas nutartimi nustate trukumus ir tame tarpe... 17. Iš vieningos LITEKO duomenu bazes matyti, kad ieškovas AB „Lietuvos... 18. Toks ieškovo elgesys leidžia daryti išvada, kad jis nera apsisprendes kas... 19. Byloje pateikti duomenys, kad UAB „Šnipiškiu ukis“ administruoja nama... 20. Teismas sutinka su atsakovu teiginiu, kad ieškovas neirode jog 21. Treciasis asmuo A. P. pateike atsiliepima (b.l. 105-, 106... 22. Atsakovas UAB „Šnipiškiu ukis“ taip pat nesutinka su ieškovo... 23. Byloje yra Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo nutartis 2010-02-24 civilineje... 24. Kiekvienas asmuo privalo elgtis atidžiai ir rupestingai, laikytis tokiu... 25. Tai yra speciali istatymo norma nustato, kad pastatu savininkas (valdytojas)... 26. Teismas sutinka, kad tokio pobudžio gincams spresti turi buti taikoma LR CK... 27. UAB „Šnipiškiu ukis“ yra namo esancio Vilnius, Kalvariju 12... 28. Teismas pasisako ir del tos aplinkybes, kad atsakovu Grigu civiline atsakomybe... 29. Del 1 metu ieškinio senaties, kuria prašo taikyti tiek atsakovas 30. Ieškinys ir patikslintas ieškinys netenkinami, todel iš ieškovo priteistina... 31. Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.... 32. Ieškovo AB “Lietuvos draudimas ieškini ir patikslinta ieškini 33. Priteisti iš ieškovo AB “Lietuvos draudimas”, imones kodas 110051834,... 34. Priteisti iš ieškovo AB “Lietuvos draudimas”, imones kodas 110051834,... 35. Sprendimo kopijas siusti atsakovui UAB „Šnipiškiu ukis“, tretiesiems... 36. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...