Byla e2-22742-955/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui P. R. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo P. R. 381,64 Eur skolą, 652,23 Eur delspinigius ir 38,16 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad atsakovas P. R. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ ( - ) sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekes – ( - ) (toliau - turtas), bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 24 mėnesių terminą mokėti Lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl yra skolingas 1072,04 Eur sumą, kurią sudaro: 381,64 Eur skola, 652,23 Eur delspinigiai ir 38,16 Eur bauda. 2009-03-04 pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ bei ieškovė UAB „Kapitalo valda“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, kuria buvo perleistos reikalavimo teisės pagal 2006-04-06 išperkamosios nuomos sutartį. Atsakovas dėl reikalavimo perleidimo informuotas jam išsiųstu rašytiniu pranešimu.

5Atsakovui P. R. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti nepažeidžiant CPK 130 straipsnio reikalavimų – viešo paskelbimo būdu, 2016-09-14 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą, jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, jog neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų (ieškinio dok. reg. Nr. CBP-17556) vertinimą nustatė, kad UAB ,,Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas ( - ) sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas įsigijo ( - ) už 2469,80 Lt (715,30 Eur) sumą, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį kredito sugrąžinimo terminą iki 2008-04-18. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, visų įmokų laiku nemokėjo, todėl liko skolingas UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 381,64 Eur. Pirminis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovei UAB „Kapitalo valda“ (2009-03-04 perdavimo – priėmimo aktas Nr. 201). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal išperkamosios nuomos sutartį, pirminis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ perdavė atsakovui valdyti ir naudotis ( - ). Ieškovės teigimu, atsakovas už šią prekę atsiskaitė nevisiškai, duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti byloje nėra, šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 178, 179 straipsniai), todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Atsakovui neįvykdžius prievolės atsikaityti už įsigytas prekes iš atsakovo ieškovei priteistina 381,64 Eur skolos.

11Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo įmonei pareikalavus, per 5 dienas nuomininkas (atsakovas) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad nuomininkas (atsakovas) turi informuoti per 5 dienas Lizingo įmonę, jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Išperkamosios nuomos sutartyje atsakovo gyvenamoji vieta nurodyta Rietavo g. 13-16, Kaunas. Išrašo, gauto iš valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamento duomenimis, atsakovas dar 2012-05-31 deklaravo išvykimą į ( - ), ieškovės teigimu tel. Nr. ( - ) su atsakovu susisiekti nepavyko, numeris išjungtas ir nenaudojamas. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs sutarties 5.5. punkte nustatytą pareigą ir informavęs apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. Todėl išperkamosios nuomos sutarties 11.2. punkto pagrindu atsakovui kyla pareiga mokėti 10 proc. dydžio baudą nuo neišpirktos turto vertės, t. y. 38,16 Eur (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

12Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškove nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 straipsniai). Bylos duomenimis atsakovas skolos, palūkanų nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

13Remiantis sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovui laiku negražinus kredito, buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovė, atsižvelgdama į teismų praktiką, sumažino delspinigių dydį iki 0,05 % ir už laikotarpį nuo 2007-04-18 iki 2016-08-26, t.y. už 3418 dienas, paskaičiavo 652,23 Eur delspinigių.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003-11-05. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.).

15Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (652,23 Eur) yra net dvigubai didesni už pačią skolą, taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti beveik už 9,5 metų terminą, tai, kad tiek pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“, tiek ieškovė daugiau nei septynis metus delsė kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, įvertinus ir tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 200 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistina 200 Eur delspinigių.

16CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė patyrė 24 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Kadangi buvo patenkinta 58 procentų ieškovės reikalavimų (619,80x100/1072,04) iš atsakovo ieškovei priteistina 13,92 Eur sumokėto žyminio mokesčio (24x58/100) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

18Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo P. R., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta: ( - ), ieškovei UAB „Kapitalo valda“, kodas 126308223, buveinė: Savanorių pr. 192, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 381,64 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt vieno euro 64 ct) skolą, 200 Eur (dviejų šimtų eurų 00 ct) delspinigius, 38,16 Eur (trisdešimt aštuonių eurų 16 ct) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (619,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugpjūčio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,92 Eur (trylika eurų 92 ct) žyminio mokesčio.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo P.... 4. Nurodo, kad atsakovas P. R. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko... 5. Atsakovui P. R. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, jog neprieštarauja dėl sprendimo už... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo... 12. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 13. Remiantis sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, jog... 15. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad... 16. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 17. Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė patyrė 24 Eur bylinėjimosi išlaidų... 18. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo P. R., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta:... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...