Byla 2-732-357/2012
Dėl kreditorių 2012-02-10 susirinkimo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant pareiškėjo VĮ Turto bankas atstovui R. I., atsakovo bankrutavusios D. L. prekybos įmonės bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ įgaliotai atstovei O. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybės įmonė Turto bankas pareiškimą atsakovui bankrutavusiai D. L. prekybos įmonei, suinteresuotiems asmenims AB DnB NORD bankui, VSDFV Radviliškio skyriui, UAB „Radviliškio duona“, S. A. įmonei „Gardūnė“, UAB „Eurodarba“, UAB „Barupė“, UAB „Radviliškio šiluma“, J. M. įmonei, UAB „Omnitel“, VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“, UAB „Senoji raštinė“, AB „Lesto“, UAB „Radviliškio komunalinės paslaugos“, UAB „Radviliškio vanduo“, EH Lietuva dėl kreditorių 2012-02-10 susirinkimo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

3

4Pareiškėjas Valstybės įmonė Turto bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti D. L. prekybos įmonės 2012-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimo dalį antru darbotvarkės klausimu: „AB DnB NORD bankui įkeistą D. L. PĮ nekilnojamąjį turtą pardavinėti viešose varžytynėse įstatymų nustatyta tvarka, nustatant 70 000 Lt varžytynių pardavimo kainą, apie pardavimą paskelbti regiono, respublikiniame leidiniuose bei internete. Neįvykus varžytinėms, per 3 darbo dienas pasiūlyti įkeisto turto savininkui perimti varžytynėse neparduotą turtą. Įkeisto turto savininkui atsisakius perimti varžytynėse neparduotą turtą, kviesti kreditorių susirinkimą bei spręsti dėl tolimesnio turto pardavimo kainų bei tvarkos nustatymo“.

5Pareiškėjas nurodo, kad ginčijamas nutarimas priimtas neatsižvelgiant į aplinkybę, kad Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamas bankrutuojančios D. L. PĮ ieškinys, kuriuo prašoma 1) pripažinti negaliojančiu šios įmonės savininko sprendimą dėl nekilnojamojo turto įkeitimo; 2) pripažinti negaliojančiu 2007-10-18 D. L., S. L. ir AB DnB NORD banko kreditavimo sutarties specialiosios dalies 10.1 punktą dėl hipotekos lakštu įkeičiamo nekilnojamojo turto; 3) pripažinti negaliojančiu D. L. ir AB DnB NORD banko 2007-10-18 įmonės turto įkeitimo sandorį (hipotekos lakštą). Minėtą ieškinį Šiaulių apygardos teismas 2012-02-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-148-357/2012 patenkino dalinai, pripažindamas 2007-10-18 įmonės turto įkeitimo sandorį (hipotekos lakštą) negaliojančiu dėl 0,37 dalies nekilnojamojo turto (negyvenamosios patalpos – parduotuvės, esančios ( - )) įkeitimo (sprendimas neįsiteisėjęs). Pagal ginčijamą kreditorių sprendimą, galimas tik vieno kreditoriaus (AB DnB NORD banko) reikalavimo tenkinimas ar dalinis tenkinimas, kai tuo tarpu nuo minėtos civilinės bylos baigties priklausys ar bus galimybė VĮ Turto bankui, atstovaujančiam valstybę, tenkinti savo reikalavimą iš minėto turto. Ginčijamas nutarimas pažeidžia kreditorių teises bei kreditorių interesų pusiausvyrą, CK 1.2., 1.5., 1.137 str., todėl yra pagrindas teigti, jog už ginčijamą nutarimą balsavę kreditorių susirinkimo nariai elgėsi neteisingai. Teismo posėdyje pareiškėjo VĮ Turto bankas atstovas R. I. nurodė, kad savo reikalavimą palaiko. Paaiškino, kol teisme vyksta ginčas tarp bankrutavusios D. L. PĮ ir atsakovų AB DnB Nord banko, D. L., S. L. dėl sandorio įkeisti įmonės turtą bankui pripažinimo negaliojančiu, kreditoriai neturėjo spręsti klausimo dėl turto perdavimo hipotekos kreditoriui, nes perdavus turtą nukentės kitų įmonės kreditorių interesai. Pripažįsta, kad tikslinga duoti eigą turto pardavimui, tačiau būtina panaikinti kreditorių nutarimą dalyje dėl turto perdavimo per 3 darbo dienas įkeisto turto savininkui.

6Atsakovo bankrutavusios D. L. prekybos įmonės bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ įgaliotas asmuo su ieškovo pareiškimu sutiko visiškai. Nurodė, kad kreditorius AB DNB bankas, turintis 60,73 proc. balsų daugumą nuo visų Šiaulių apygardos teismo patvirtintų reikalavimų sumos pateikė kreditorių susirinkime pasiūlymą: „Bankui įkeistą nekilnojamą turtą pardavinėti viešose varžytinėse, nustatant 70000,00 Lt pradinę pardavimo kainą apie pardavimą paskelbti internete, regiono bei respublikinėje spaudoje. Neįvykus varžytinėms per 3 darbo dienas pasiūlyti įkeisto turto savininkui perimti varžytinėse neparduotą turtą. Įkeisto turto savininkui atsisakius perimti varžytinėse neparduotą turtą kviesti kreditorių susirinkimą bei spręsti dėl tolimesnio turto kainų bei pardavimo tvarkos nustatymo“ ir už šį pasiūlymą balsavo. AB DNB banko pasiūlymas buvo patvirtintas balsų dauguma.

7Teismo posėdžio metu atsakovo bankrutuojančios D. L. prekybos įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo O. P. nurodė, kad palaiko pareiškėjo reikalavimus. Mano, kad negalima skirstyti lėšų, kol nebus išspręstas ginčas tarp bankrutavusios D. L. PĮ ir atsakovų AB DnB Nord banko, D. L., S. L.. Nurodo, kad būtina panaikinti kreditoriaus AB DnB Nord bankas pasiūlytą nutarimą, dalyje - neįvykus varžytinėms turtas per 3 darbo dienas perduodamas įkeisto turto savininkui.

8Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

9Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 22 d. nutartimi iškelta D. L. prekybos įmonei bankroto byla. 2009-06-18 AB DnB NORD bankas pateikė kreditorinį reikalavimą, pagal 2007-10-18 atsakovų D. L. ir S. L. pasirašytą su Banku 2007 10 18 kredito linijos sutartį Nr.( - ). Sutarties specialioje dalyje yra nurodyti kredito gavėjai - D. L. bei S. L.. Sutarties specialioje dalyje 7 punkte yra nurodyta atsakovams D. L. ir S. L. suteiktos 37528,87 ES eurų paskolos (kredito) paskirtis: „7. Kredito paskirtis: vartojimo reikmėms arba kitai Sutarties specialiosios dalies 10 punktu kredito gavėjai įsipareigojo užtikrinti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą Įmonei nuosavybės teise priklausančiu turtu. 2007 10 18 atsakovų D. L. bei S. L. bei Banko sudarytu hipotekos lakštu (sandoriu) buvo įvykdytas kredito gavėjų D. L. ir S. L. įsipareigojimas įkeisti Banko naudai Įmonės nekilnojamąjį turtą. Buvo priimtas vienašalis sandoris - 2007-10-18 D. L. prekybos įmonės savininko sprendimas - įkeisti D. L. prekybos įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą: negyvenamą patalpą-parduotuvę, esančią ( - ).

102012-02-10 įvyko bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo pateiktas kreditoriaus AB DnB NORD bankas nutarimo projektas ir buvo nutarta - bankui įkeistą nekilnojamą turtą pardavinėti viešose varžytinėse, nustatant 70000,00 Lt pradinę pardavimo kainą apie pardavimą paskelbti internete, regiono bei respublikinėje spaudoje. Neįvykus varžytinėms per 3 darbo dienas pasiūlyti įkeisto turto savininkui perimti varžytinėse neparduotą turtą. Įkeisto turto savininkui atsisakius perimti varžytinėse neparduotą turtą kviesti kreditorių susirinkimą bei spręsti dėl tolimesnio turto kainų bei pardavimo tvarkos nustatymo. Šiam nutarimo projektui pritarė tik AB DnB Nord bankas, turėdamas 60,73 % balsų.

11Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 6 d. numatyta, kad įkeistas įmonės turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, kai varžytynės neįvyko dėl to, kad pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos, – už tą kainą, kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse. Jei perimamo turto kaina yra didesnė nei įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į bankrutuojančios įmonės sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio turto perdavimo dienos. Nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir(arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti (ĮBĮ 34 str.).

12Iš kreditorių susirinkimo sprendimo matyti, kad nepardavus įkeisto įmonės turto jis atitektų tik vienam bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditoriui – AB DnB Nord bankui, tokiu atveju, liktų nepatenkinti kitų įmonės kreditorių kreditoriniai reikalavimai.

13Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamas bankrutuojančios D. L. PĮ ieškinys, kuriuo prašoma 1) pripažinti negaliojančiu šios įmonės savininko sprendimą dėl nekilnojamojo turto įkeitimo; 2) pripažinti negaliojančiu 2007-10-18 D. L., S. L. ir AB DnB NORD banko kreditavimo sutarties specialiosios dalies 10.1 punktą dėl hipotekos lakštu įkeičiamo nekilnojamojo turto; 3) pripažinti negaliojančiu D. L. ir AB DnB NORD banko 2007-10-18 įmonės turto įkeitimo sandorį (hipotekos lakštą). ). Teismas sutinka su pareiškėjo VĮ Turto bankas argumentais, nes pagal ginčijamą kreditorių nutarimą, galimas tik vieno kreditoriaus (AB DnB NORD banko) reikalavimo tenkinimas ar dalinis tenkinimas, kai tuo tarpu nuo minėtos civilinės bylos baigties priklausys ar bus galimybė VĮ Turto bankui, atstovaujančiam valstybę ir kitiems kreditoriams, tenkinti savo reikalavimus iš minėto turto. Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo stabdyti įkeisto turto pardavimo procedūras, tačiau siekiant apsaugoti visų kreditorių interesus, tolimesnė pardavimo, perdavimo ar lėšų paskirstymo tvarka galima tik išsprendus nagrinėjamą ginčą.

14Taigi, galima daryti išvadą, kad ginčijama nutarimo dalis: „Neįvykus varžytinėms, per 3 darbo dienas pasiūlyti įkeisto turto savininkui perimti varžytynėse neparduotą turtą. Įkeisto turto savininkui atsisakius perimti varžytynėse neparduotą turtą, kviesti kreditorių susirinkimą bei spręsti dėl tolimesnio turto pardavimo kainų bei tvarkos nustatymo“ pažeidžia kreditorių teises bei kreditorių interesų pusiausvyrą, CK 1.2., 1.5., 1.137 straipsnius. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei siekiant apsaugoti visų bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies ir panaikintina 2012-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimo dalis minėtoje apimtyje. Panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apygardos teismo 2012-03-27 nutartimi.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 290 straipsniais, LR Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 6 d., 34 str.,

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti iš dalies.

17Panaikinti 2012-02-10 kreditorių susirinkimo nutarimo dalį: „Neįvykus varžytinėms, per 3 darbo dienas pasiūlyti įkeisto turto savininkui perimti varžytynėse neparduotą turtą. Įkeisto turto savininkui atsisakius perimti varžytynėse neparduotą turtą, kviesti kreditorių susirinkimą bei spręsti dėl tolimesnio turto pardavimo kainų bei tvarkos nustatymo“.

18Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2012-03-27 nutartimi.

19Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai