Byla eCIK-1141/2019
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gegužės 28 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Donato Šerno,

2susipažinusi su 2019 m. rugpjūčio 28 d. gautu ieškovės BUAB „BQ Solutions“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gegužės 28 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. gegužės 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „BQ Solutions“ ieškinį atsakovams UAB „TD Transport“, AB SEB bankui dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB„TD Transport“ turėjo teisę perleisti automobilį AB SEB bankui, taip pat kad aplinkybė, jog jokie vieši įrašai dėl automobilio paieškos ar disponavimo apribojimų nebuvo taikomi automobilio įregistravimo metu, patvirtina, kad UAB„TD Transport“ turėjo tokią teisę, teismas netinkamai vertino įrodymą – 2016 m. sausio 3 d. Vokietijos Federacinėje Respublikoje išduotą automobilio registracijos liudijimą, todėl nepagrįstai konstatavo, kad L. G. turėjo teisę disponuoti ir valdyti automobilį bei sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su D. S., be to, apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovės nustatytų apeliacinio skundo ribų ir kt.

4Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik tais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama teisės klausimais tokiose bylose, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

5Tais atvejais, kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui. Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

6Atrankos kolegija pažymi, kad CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų ir teisinių argumentų, kurie, kasatoriaus nuomone, patvirtina kasacijos pagrindų buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas) nurodymas per se (savaime) dar nereiškia, jog egzistuoja teisinis pagrindas bylą peržiūrėti kasacine tvarka. Pagal kasacinį procesą reguliuojančias proceso teisės normas (CPK 350 straipsnis) atrankos kolegija, spręsdama kasacinio skundo priėmimo klausimą, įvertinusi kasacinio skundo argumentus ir nusprendusi, kad jie nepatvirtina kasacijos pagrindų buvimo, atsisako priimti kasacinį skundą kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnyje, nustatančiame kasacijos pagrindus, nustatytų reikalavimų. Tai nereiškia, kad kasacinis skundas nėra parengtas tinkamai. Net ir profesionalo parengtas formos reikalavimus atitinkantis kasacinis skundas gali būti nepriimtas, jeigu atrankos kolegija, įvertinusi jame pateiktus argumentus, skundžiamus procesinius sprendimus, nenustato, kad egzistuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai (CPK 346 straipsnio 2 dalis).

7Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, nustatė, kad kasacinio skundo argumentai dėl CK 6.307 straipsnio, CPK 177, 185 straipsnių taikymo nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų kasacijai, kasaciniame skunde neišdėstyti teisės taikymui ir aiškinimui aktualūs klausimai. Atrankos kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų, t. y. nepagrindžiama, jog teismai netinkamai taikė ir pažeidė teisės normas ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kasaciniame skunde nurodoma kasacinio teismo praktika, tačiau paaiškinimais iš esmės nepagrindžiama, kad teismai būtų nuo jos nukrypę priimdami procesinius sprendimus. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog teismai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika vadovaujasi ne a priori (nepatikrinus faktų), o atsižvelgdami į visas nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes, kasacinio teismo pateikti išaiškinimai yra privalomi bylose, kurių faktinės bylos aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurią išnagrinėjęs kasacinis teismas išaiškino atitinkamą teisės normą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2009; 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-162/2009; 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206-378/2019, 37 punktas).

8Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasacinis skundas neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

9Atrankos kolegija atkreipia dėmesį, kad advokatui paduodant kasacinį skundą ieškovo vardu būtina pateikti advokato teises ir pareigas bei jų mastą patvirtinančią sutartį (CPK 57 straipsnio 3 dalis, 347 straipsnio 1 dalis).

10Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

11Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

12Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai