Byla 2S-269-392/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 18 d. nutarties, priimtos sprendžiant Z. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Skomė“ priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Z. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 18 d. nutarties, priimtos sprendžiant Z. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd ieškinio atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Skomė“ priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovai pateikė teismui ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skomė“ dėl akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 18 d. nutartimi nustatė ieškovams Z. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd terminą iki 2020 m. sausio 3 d. procesinio dokumento trūkumams, nurodytiems nutarties motyvuojamojoje dalyje, pašalinti. Išaiškino, kad per nustatytą terminą nepašalinus nutartyje nurodytų trūkumų, procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

93.

10Nutartyje nurodė, kad ieškovai patikslinto ieškinio reikalavimus grindžia kitų teismų priimtų sprendimų vertinimais. Patikslinto ieškinio 7 puslapio 5 punkte nurodyta, kad ieškovų teises pažeidžia be pagrindo teismo paliktas galioti 2009-05-13 akcininkų pakartotinio susirinkimo sprendimas 5.1, kurį prašoma patikslintu ieškiniu pripažinti netekusiu galios. Dėl patikslintu ieškiniu prašomų pripažinti netekusiais galios 2010-03-23 UAB ,,Skomė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų buvo pasisakyta Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-52-656/2017, Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. A2-6604-934/2018. Pažymėjo, kad pirmos instancijos teismui įstatymas nesuteikia teisės revizuoti įsiteisėjusių teismo nutarčių, sprendimų, vertinti jų teisėtumo ir pagrįstumo. Taigi įsiteisėjęs teismo sprendimas negali būti peržiūrėtas kitokia nei instancine tvarka. Atsižvelgdamas į tai, teismas įpareigojo ieškovus patikslinti ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką. Teismas taip pat įpareigojo ieškovus pateikti ieškinio ir jo priedų egzempliorius skirtus išsiųsti atsakovui ir trečiajam asmeniui.

11III. Atskirojo skundo argumentai

125. Ieškovai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 18 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo tokius esminius atskirųjų skundų argumentus:

135.1. Nesutinka su nekonkrečia teismo nuomone, kad netinkamai nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovai grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas). Ieškinio faktines aplinkybes nurodyti teisė suteikta ieškovui (ieškovams), bet ne teismui (CPK 135 str.). Todėl teismas negali vertinti ieškovų nurodytų faktinių aplinkybių, neišnagrinėjęs bylos iš esmės.

145.2. Ieškovai neprašo peržiūrėti įsiteisėjusių teismo skundžiamoje nutartyje nurodytų sprendimų - Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2A-52-556/2017 ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.A2-6604-934/2018, kuriose šie akcininkų susirinkimo sprendimai buvo ginčijami visiškai kitais pagrindais, ir tai nurodyta patikslintame ieškinyje. CPK 296 str. 1 d. 4 p. neleidžia teismui priimti nagrinėjimui ieškinio tik tuo atveju, kai teisme yra (ar buvo išnagrinėta) kita civilinė byla ginče tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu. Šioje byloje patikslintu ieškiniu 2010-03-23 UAB „Skomė“ eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai prašomi pripažinti negaliojančiais taip pat kitu pagrindu, nei jie buvo ginčijami nutartyje teismo nurodytose civilinėse bylose.

155.3. Pirmosios instancijos teismui įstatymas nesuteikia teisės revizuoti įsiteisėjusių teismo nutarčių, sprendimo. Patikslintu ieškiniu neprašoma teismo revizuoti jokių anksčiau kitose civilinėse bylose priimtų teismo sprendimų. Jei to būtų siekiama, būtų kreiptasi į teismą dėl proceso atnaujinimo nurodytose bylose. Patikslintu ieškiniu atsakovo sprendimai ginčijami kitais pagrindais, nei tai buvo daroma kitose civilinėse bylose.

165.4. Teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovus pateikti teismui ieškinio priedus ne tik teismui, bet ir bylos kitiems dalyviams. Ieškovai pateikė prašymą teismui leisti nepateikti ieškinio priedų kitiems bylos dalyviams ir nurodė tam pagrindus - didelis priedų skaičius ir sunki finansinė padėtis. Teismas minėto prašymo nevertino.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

196.

20Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, pagrįstai taikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą.

217.

22Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti.

238.

24Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 18 d. priėmė nutartį, kuria konstatavo ieškovų Z. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd ieškinio trūkumus ir nustatė terminą trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką bei pateikti ieškinio ir jo priedų egzempliorius skirtus išsiųsti atsakovui ir trečiajam asmeniui.

259.

26Apeliacinės instancijos teismo vertinimu sutiktina su ieškovais, kad tik ieškovui, o ne teismui, suteikta teisė nurodyti ieškinio faktines aplinkybes (faktinį pagrindą). Tačiau priimant ieškinį tiek bendruosius, tiek specialiuosius ieškinio formos ir turinio reikalavimus galima suskirstyti į dvi grupes: 1) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas sudaro kliūtis priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (esminiai ieškinio trūkumai, kuriuos pašalinti būtina taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą); 2) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas nesudaro kliūčių priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (neesminiai ieškinio trūkumai arba ieškinio netikslumai, kurių šalinimas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą yra išimtinis). Nagrinėjamu atveju, teismas matydamas, kad, jo nuomone, ieškinio pagrindas yra suformuluotas ydingai, turėjo teisę nurodyti šį ieškinio trūkumą, tačiau ieškovams jo nepašalinus teismas neįgytų teisės dėl šios priežasties ieškinio nepriimti, todėl naikinti ginčijamos nutarties šių argumentų pagrindu nėra pagrindo. Jei teisme jau yra išnagrinėta byla dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu, tarp tų pačių šalių teismas galėtų atsisakyti priimti ieškinį CPK 137 str. 2 d. 4 p. pagrindu.

2710.

28Pasisakant dėl ieškinio trūkumų neteikiant ieškinio ir jo priedų kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims spręstina, kad nepašalinus šio teismo nurodyto trūkumo teismas įgytų teisę ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. CPK 113 str. pasakyta, kad teismui pateikiama tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai. Procesinių dokumentų priedų pateikiama toks pat skaičius kaip ir procesinių dokumentų. Sutiktina su apeliantais, kad įstatymas numato, jog dėl didelės apimties teismas gali leisti nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau nagrinėjamu atveju ieškinį paduoda net trys ieškovai, vienas iš jų yra užsienio juridinis asmuo, kuriam papildomų dokumentų priedų kopijų pateikimas neturi sudaryti neįveikiamų kliūčių. Todėl naikinti ginčijamos nutarties nėra pagrindo ir šių argumentų pagrindu.

2911.

30Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą nutartį procesinių ieškinio priėmimą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo ginčijamą nutartį panaikinti.

31Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

32apeliantų (ieškovų) ieškovų Z. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai pateikė teismui ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 18 d. nutartimi nustatė... 9. 3.... 10. Nutartyje nurodė, kad ieškovai patikslinto ieškinio reikalavimus grindžia... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. 5. Ieškovai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 13. 5.1. Nesutinka su nekonkrečia teismo nuomone, kad netinkamai nurodytos... 14. 5.2. Ieškovai neprašo peržiūrėti įsiteisėjusių teismo skundžiamoje... 15. 5.3. Pirmosios instancijos teismui įstatymas nesuteikia teisės revizuoti... 16. 5.4. Teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovus pateikti teismui ieškinio... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 6.... 20. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 21. 7.... 22. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 115 straipsnio... 23. 8.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 18 d. priėmė nutartį,... 25. 9.... 26. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu sutiktina su ieškovais, kad tik... 27. 10.... 28. Pasisakant dėl ieškinio trūkumų neteikiant ieškinio ir jo priedų kitiems... 29. 11.... 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 31. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 32. apeliantų (ieškovų) ieškovų Z. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd atskirąjį... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti...