Byla e2A-345-781/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Gintaro Pečiulio ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos kariuomenės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „M&M Trade LT“ dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Lietuvos kariuomenė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „M&M Trade LT“ 155 205 Eur žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

82.

9Ieškovė nurodė, kad Lietuvos kariuomenė 2015 m. rugpjūčio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir 2015 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos Oficialiame leidinyje Nr. 2015/S 169-307879 paskelbė Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimo atvirą konkursą. Pirkimo komisija 2015 m. gruodžio 15 d. sudarė pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų ir pakvietė atsakovę sudaryti pirkimo sutartį.

103.

11Pažymėjo, jog 2015 m. gruodžio 23 d. atsakovė UAB „M&M Trade LT” raštu atsisakė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, nurodydama, kad po konkurso paskelbimo paaiškėjo, jog tiekėjos pasirinktų kastuvėlių Azijos regione gamintojai nesilaikė susitarimo ir pateikė nekokybiškas prekes, t. y. gauti „kareiviški kastuvėliai“ neatitinka prekei keliamų specifikacijos reikalavimų. Sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį 3 pirkimo dalyje „Kastuvėlis kareiviškas“ ieškovės komisija pasiūlymą pateikė antroje vietoje pasiūlymų eilėje buvusiai UAB „NOTA BENE“, sutarties kaina - 190 575 Eur, t.y. 155 205 Eur didesne kaina negu buvo pasiūlyta atsakovės UAB „M&M Trade LT“. Dėl to ieškovė teigė, kad ji iš viso patyrė 155 205 Eur nuostolių.

124.

13Ieškovės teigimu, asmens dalyvavimas konkurse reiškia, kad jis įsipareigoja, laimėjęs konkursą, sudaryti sutartį, kuriai sudaryti ir buvo skelbiamas konkursas. Nurodo, kad tarp šalių atsirado sutartiniai prievoliniai santykiai vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Konkursą laimėjusio asmens pareiga sudaryti sutartį kyla iš ikisutartinių santykių šalis saistančių abipusių teisių ir pareigų. Ieškovės vertinimu, kai viešojo pirkimo komisija sudaro pasiūlymų eilę ir pakviečia tiekėją sudaryti sutartį, tai atitinka ikisutartinių santykių stadiją – pažengusias derybas, kai šalys sutaria dėl būsimos sutarties sąlygų, jos kainos ir panašiai. Atsisakymas be svarbių priežasčių sudaryti viešojo pirkimo sutartį laikytinas nesąžiningu tiekėjo elgesiu. Atsakovė, be pakankamos priežasties atsisakusi sudaryti sutartį, pažeidė sąžiningumo principą, ieškovės teisėtus lūkesčius ir elgėsi neteisėtai. Atsakovės kaltė pasireiškia tuo, kad, atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, ji nebuvo tiek rūpestinga ir apdairi, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėto elgesio (veiksmų) ir žalos pasireiškė tuo, kad dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį) ieškovė šią sutartį sudarė su didesnę kainą pasiūliusiu tiekėju. Taigi, esant neteisėtiems veiksmams, žalai, kaltei ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, atsakovės civilinei atsakomybei kilti yra visos civilinės atsakomybės sąlygos.

145.

15Ieškovė pabrėžė, kad atsakovė yra verslo subjektas, kuriam taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai. Atsakovė turi ilgametę verslo patirtį, todėl, būdamas profesionalus verslo subjektas, prisiima verslo riziką ir atsakomybę už nepasiteisinusius verslo sprendimus. Atsakovė, teikdama pasiūlymą, pristatė mažos kainos pagrindimą ir prekės kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tačiau po to, kai atsakovė buvo paskelbta laimėtoja, ji 2015 m. gruodžio 23 d. pranešime nurodė, kad sutarties nesudarys, nes „paaiškėjo, kad pasirinktų Azijos gamintojų prekės, neatitinka keliamų reikalavimų“. Ieškovės vertinimu, toks atsisakymas yra nepagrįstas ir neparemtais jokiais objektyviais duomenimis, kadangi atsakovė teikė pasiūlymą, kainos pagrindimą, kvalifikacinius duomenis, t. y. ji buvo visiškai užtikrinta, kad sutartį įvykdyti galės ir neabejojo savo siūlomų prekių kokybe. Atsisakyti sudaryti sutartį atsakovė galėjo tik esant svarbioms aplinkybėms, kurias nurodydama privalėjo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus, bet to nepadarė, dėl ko atsisakymas negali būti laikomas tinkamu.

166.

17Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovė, dalyvaudama konkurse, elgėsi sąžiningai ir, laimėjusi konkursą, ketino sudaryti preliminariąją ir pagrindinę sutartį su ieškove bei dėjo visas pastangas, kad šios sutartys būtų sudarytos, tačiau preliminarioji sutartis su ieškove nebuvo sudaryta dėl objektyvių, nuo atsakovės valios nepriklausančių priežasčių, paaiškėjusių po atsakovės pasiūlymo konkurse pateikimo ir konkurso laimėtojo nustatymo. Atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurių pagrindu jai galėtų kilti ikisutartinė civilinė atsakomybė, t. y. pareiga atlyginti ieškovei 155 205 Eur dydžio žalą. Be to, šiuo atveju būtent pati nukentėjusi šalis (ieškovė) atliko veiksmus, dėl kurių jai atsirado nurodomi nuostoliai, kas sudaro pagrindą atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės.

187.

19Teigė, jog 2015 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė paskelbė konkursą, kurio viena iš dalių buvo kareiviškų kastuvėlių pirkimas. Susipažinusi su ieškovės paskelbto konkurso sąlygomis ir svarstydama galimybę dalyvauti konkurse bei pateikti pasiūlymą kareiviškų kastuvėlių pirkimo daliai, atsakovė 2015 m. rugsėjo 30 d. kreipėsi į vieną iš užsienio gamintojų – bendrovę Cixi Green Gold Metal Products, klausdama, ar ši turėtų ir galėtų atsakovei parduoti konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančią prekę. Tą pačią dieną gamintojas atsakė, kad konkurso sąlygas atitinkančią prekę turi bei pateikė atsakovei pasiūlymą su kaina. Taip pat gamintojas sutiko atsiųsti atsakovei prekės pavyzdį. Gamintojo prekės pavyzdys atsakovės buvo gautas ir jis iš esmės atitiko konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.

208.

21Nurodo, jog po vokų su pasiūlymais atplėšimo atsakovė el. paštu dar kartą kreipėsi į gamintoją, nurodydama, kad kariškas kastuvėlis privalo atitikti nurodytus reikalavimus ir prilygti šiuo metu ieškovės naudojamų Gerber firmos kariškų kastuvėlių kokybei. Atsakydamas į gautas pastabas, gamintojas el. paštu patvirtino, kad jam yra žinomos Gerber gamintojo prekės bei kad jo gaminama prekė yra lygiavertė Gerber gaminamoms prekėms. Nepaisant to, kartu gamintojas el. laiške nurodė, kad gali būti sudėtinga pakeisti jo gaminamų kariškų kastuvėlių rankeną iš metalinės į plastikinę (kaip to buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas), tačiau įsipareigojo patobulinti atsiųstą pavyzdį, kad jis visiškai atitiktų konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Atsakovė, siekdama užtikrinti tinkamą būsimos sutarties su ieškove įvykdymą, 2015 m. spalio 15 d. kreipėsi į dar vieną kariškų kastuvėlių gamintoją – Ningbo Yongxin Aiduo Auto Parts Cp. Ltd, ir taip pat paprašė atsiųsti prekės pavyzdį. 2015 m. lapkričio 9 d. buvo gautas šio gamintojo prekės pavyzdys. 2015 m. lapkričio 16 d. naujasis gamintojas atsiuntė dar vieno prekės varianto nuotrauką, tačiau paaiškėjo, kad abiejuose variantuose yra tas pats trūkumas – pasiūlyto kariško kastuvėlio rankenėlė buvo ne plastikinė, kaip buvo reikalaujama pagal konkurso sąlygas, o metalinė. Naujasis gamintojas atsakovei pažadėjo pasiaiškinti dėl galimybių pašalinti šį neatitikimą, tačiau, galiausiai informavo atsakovę, kad, pašalinus minėtą neatitikimą, prekės kaina bus ženkliai aukštesnė.

229.

23Pažymėjo, kad 2015 m. gruodžio 22 d. tapo akivaizdu, kad abiejų atsakovės pasirinktų gamintojų prekės, priešingai nei manyta teikiant pasiūlymą, neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, atsakovė nedelsdama, 2015 m. gruodžio 23 d. raštu informavo ieškovę, kad atsisako sudaryti preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį dėl aukščiau nurodytų objektyvių priežasčių.

2410.

25Atsakovės teigimu, ieškovė yra nesąžininga, o jos nesąžiningumą ir veiksmų nelogiškumą rodo faktas, kad jau 2015 m. gruodžio 28 d. ieškovės viešojo pirkimo komisija patvirtino naujo konkurso sąlygas, kurio viena iš dalių taip pat buvo analogiškų kariškų kastuvėlių pirkimas, tačiau šįkart buvo perkamas žymiai (10 kartų) didesnis šių prekių kiekis – 45 000 vnt. Šį konkursą, kaip paaiškėjo vėliau, laimėjo UAB „NOTA BENE“. Nepaisant pasitvirtintų naujo pirkimo sąlygų, konkurso, kuriame dalyvavo ir dėl aukščiau nurodytų priežasčių atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį atsakovė, viešojo pirkimo komisija 2016 m. sausio 13 d. protokolu nusprendė, kad preliminarioji sutartis 4 500 vnt. kiekiui taip pat turi būti sudaryta ir laimėtoju pripažino antroje vietoje esantį tiekėją UAB „NOTA BENE“. Be to, nors konkurso sąlygose buvo nurodoma, jog su laimėtoju bus sudaroma preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis 3 metų laikotarpiui ir ieškovė neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio, ieškovė su UAB „NOTA BENE“ sudarė sutartį iškart dėl viso kiekio, kuris ieškovei buvo pristatytas per vieną mėnesį.

2611.

27Atsakovė pažymi, kad 2016 m. birželio mėn. Viešųjų pirkimų tarnyba atliko ieškovės paskelbto naujojo pirkimo vertinimą ir nustatė, kad ieškovė kitų tiekėjų pasiūlymus šiame pirkime atmetė visiškai nepagrįstai, o UAB „NOTA BENE“ šiame pirkime pasiūlyta kaina yra aukščiausia iš visų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlytų kainų. Atsakovei dėl objektyvių priežasčių atsisakius sudaryti preliminarią sutartį, ieškovė neprivalėjo sudaryti preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties su UAB „NOTA BENE“.

2812.

29Atsakovė nurodo, kad šiuo atveju nėra absoliučiai jokio pagrindo kilti atsakovės ikisutartinei atsakomybei, nes, atsakovei laimėjus konkursą, tarp ieškovės ir atsakovės turėjo būti iš pradžių sudaroma tik preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis. Atsakovei atsisakius sudaryti preliminariąją sutartį, jai negali kilti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK ) 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyti padariniai, kurie kyla tik preliminariąją sutartį sudariusiai šaliai, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį.

3013.

31Atsakovė akcentuoja, kad ji atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį su ieškove ne be pagrindo, o dėl objektyvių, nuo atsakovės valios nepriklausiusių priežasčių (gamintojo prekių netinkamos kokybės), kurios paaiškėjo jau po atsakovės pasiūlymo konkurse pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo. Be to atsakovė, būdama sąžininga rinkos dalyve, stengėsi šią situaciją išspręsti surandant kitą gamintoją, kuris galėtų pagaminti konkurso sąlygas atitinkančius kastuvėlius.

32II.

33Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3414.

35Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 10 d. sprendimu ieškovės Lietuvos kariuomenės ieškinį atmetė, priteisė atsakovei iš ieškovės Lietuvos kariuomenės 2 744,52 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

3615.

37Teismas konstatavo, kad atsakovei atsisakius sudaryti sutartį, jai galėtų kilti CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyti padariniai tik tuo atveju, jei preliminarioji sutartis būtų sudaryta, o ją sudariusi šalis (atsakovė) nepagrįstai vengtų ar atsisakytų sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau atsakovė atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį, todėl CK 6.165 straipsnio 4 dalies nuostatos netaikytinos. Taip pat teismas, pažymėjo, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovė nepagrįstai vengė ar atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį.

3816.

39Teismas sprendė, kad atsakovė atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį su ieškove ne be pagrindo, o dėl objektyvių, nuo atsakovės valios nepriklausiusių priežasčių (gamintojo prekių netinkamos kokybės), kurios paaiškėjo jau po atsakovės pasiūlymo konkurse pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo.

4017.

41Teismas vertino, jog atsakovei dėl objektyvių priežasčių atsisakius sudaryti preliminariąją sutartį, ieškovė neprivalėjo sudaryti preliminarios pirkimo sutarties su UAB „NOTA BENE“, o galėjo atmesti pasiūlymą, kadangi visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Ieškovė su UAB „NOTA BENE“ sudarė preliminariąją, o vėliau ir pagrindinę sutartį, todėl patirtus nuostolius nepagrįstai siekia prisiteisti iš atsakovės.

42III.

43Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4418.

45Ieškovė Lietuvos kariuomenė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4618.1.

47Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo ginčo šalių tarpusavio santykius. Atsakovė pasiūlymą teikė ne sudaryti preliminariąją sutartį, bet parduoti prekes ieškovei, sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakovės pateiktas pasiūlymas yra įpareigojantis nepriklausomai nuo pirkimo procedūros stadijos.

4818.2.

49Teismas neteisingai sprendė, jog atsakovė turėjo teisę atsisakyti pateikto pasiūlymo ir nesudaryti preliminariosios sutarties dėl svarbių, nuo jos valios nepriklausančių priežasčių, nes gamintojas nesugebėjo pateikti tinkamos kokybės prekių. Atsakovė, dalyvaudama pirkimo procedūrose, savarankiškai rinkosi prekes rinkoje, vedė derybas su savo tiekėjais, todėl turėjo pareigą įsitikinti prekių kokybe ir galimybėmis įvykdyti įsipareigojimus. Atsakovė yra verslo subjektas, kuriam taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai, todėl pateikdama įpareigojantį pasiūlymą prisiėmė atsakomybę už savo tiekėjų veiksmus.

5018.3.

51Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo bylos iš esmės. Skundžiamame sprendime konstatuota, jog yra pagrindas atsakovę atleisti nuo civilinės atsakomybės dėl ieškovės nesąžiningumo, tačiau atleisti nuo atsakomybės galima tik tuomet, kai yra nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, o šiuo atveju teismas konstatavo, jog nėra atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų.

5218.4.

53Ieškovė negali būti laikoma nesąžininga dėl to, jog sudarė sutartį su UAB „NOTA BENE“. Perkančiosios organizacijos prioritetas yra užtikrinti nenutrūkstamą prekių tiekimą, todėl teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovė nebūtų patyrusi nuostolių, jei nebūtų sudariusi sutarties su UAB „NOTA BENE“. Ieškovė nebūtų patyrusi nuostolių, jei atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo prievoles, todėl žala atsirado ne dėl ieškovės, bet dėl atsakovės neteisėtų veiksmų.

5418.5.

55Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, palygindamas skirtingų techninių sprecifikacijų prekių kainas. Atsakovė įrodinėjo, jog sugebės pateikti prekes nurodyta kaina, nes jos gaminamos Azijos šalyse, naudojant žemos kainos medžiagas, o UAB „NOTA BENE“ pasiūlytų prekių kaina yra aukštesnė, nes jos gaminamos Europos Sąjungos bendrovių.

5619.

57Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

5819.1.

59Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyti padariniai atsakovei galėtų kilti tik tuo atveju, jei preliminarioji sutartis būtų sudaryta, o ją sudariusi šalis nepagrįstai vengtų ar atsisakytų sudaryti pagrindinę sutartį. Nagrinėjamu atveju atsakovės atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį, todėl CK 6.165 straipsnio 4 dalies nuostatos netaikytinos.

6019.2.

61Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovė vedė derybas su ieškove neketindama sudaryti sutarties. Atsakovė, ketindama dalyvauti konkurse ir pateikti pasiūlymą kareiviškų kastuvėlių pirkimo daliai, kreipėsi į bendrovę Cixi Green Gold Metal Products (gamintoją), klausdama, ar ši turėtų ir galėtų parduoti konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančią prekę. Gamintojas atsiuntė prekės pavyzdį, kuris iš esmės atitiko konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Tik po šių veiksmų atsakovė pateikė ieškovei savo pasiūlymą. Atsakovė atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį ne be pagrindo, o dėl objektyvių, nuo atsakovės valios nepriklausiusių priežasčių (gamintojo prekių netinkamos kokybės), kurios paaiškėjo jau po atsakovės pasiūlymo konkurse pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo.

6219.3.

63Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog UAB „NOTA BENE“ konkurse pateiktas pasiūlymas kariškų kastuvėlių pirkimo daliai viršijo ieškovės pirkimui suplanuotas lėšas, todėl ieškovės pirkimo komisija turėjo teisę ir pagrindą atmesti UAB „NOTA BENE“ pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės kainos. Be to, ieškovė jokių duomenų, kad buvo susidaręs didelis prekių (kariškų kastuvėlių) trūkumas, byloje nenurodo ir neįrodinėja.

6419.4.

65Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ne trečiųjų asmenų veiksmai, o būtent paties nukentėjusiojo (t. y. ieškovės) veiksmai sudarytų pagrindą civilinės atsakomybės atsakovei netaikymą ar jos atleidimą nuo civilinės atsakomybės, jeigu būtų pagrindas kilti atsakovės civilinei atsakomybei.

6619.5.

67Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir motyvuotai konstatavo dėl kokių priežasčių šiuo atveju nėra pagrindo kilti atsakovės ikisutartinei civilinei atsakomybei, tačiau tai nereiškia, kad neturėjo teisės įvertinti ir pasisakyti dėl ieškovės veiksmų, nes tai sudarė atsakovės atsikirtimų į pareikštą ieškinį pagrindą.

6819.6.

69Skundžiamame sprendime vertinami ieškovės veiksmai, galėję turėti įtakos prašomų priteisti nuostolių atsiradimui, o ne sprendžiamas ieškovės su UAB „NOTA BENE“ sudarytos sutarties galiojimo klausimas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovė turėjo teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės kainos, tačiau ieškovė priėmė sprendimą nepasinaudoti šia teise bei kartu prisiėmė dėl tokio sprendimo galinčias kilti pasekmes ir riziką.

70Teisėjų kolegija

konstatuoja:

71IV.

72Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7320.

74Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis), taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis). Dėl apeliacinio skundo argumentų

7521.

76Byloje sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo konkurso paskelbto laimėtojo pareigos atlyginti žalą atsisakius sudaryti preliminariąją viešojo pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija.

7722.

78Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė Lietuvos kariuomenė 2015 m. rugpjūčio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS; pirkimo Nr. 166862) ir 2015 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos Oficialiame leidinyje Nr. 2015/S 169-307879 paskelbė Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimą, kurio 2015 gruodžio 14 d. laimėtoja paskelbta atsakovė UAB „M&M Trade Lt”, pasiūliusi mažiausią prekių kainą. Atsakovė buvo pakviesta sudaryti pirkimo sutartį. Antroje vietoje liko UAB „NOTA BENE“ pasiūlymas. 2015 m. gruodžio 23 d. UAB „M&M Trade Lt” raštu atsisakė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija (ieškove), nurodydama, kad po konkurso paskelbimo paaiškėjo, jog tiekėjos pasirinktų kastuvėlių Azijos regione gamintojai nesilaikė susitarimo ir pateikė nekokybiškas prekes, t. y. gauti „kareiviški kastuvėliai“ neatitinka prekei keliamų specifikacijos reikalavimų. Gavusi šį raštą, ieškovės viešųjų pirkimų komisija pasiūlymą sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį pateikė antroje vietoje pasiūlymų eilėje buvusiai UAB „NOTA BENE“ (komisijos 2016 m. sausio 13 d. posėdžio protokolas Nr. 2015-VP36-P-20). Ieškovė prašomos priteisti žalos dydį grindžia tuo, jog antros pasiūlymų eilėje buvusios tiekėjos UAB „NOTA BENE“ pasiūlymo kaina buvo 155 205 Eur didesnė negu buvo pasiūlyta atsakovės, todėl šis kainų skirtumas laikytinas ieškovės patirta žala.

7923.

80Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovei atsisakius sudaryti sutartį, jai galėtų kilti CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyti padariniai tik tuo atveju, jei preliminarioji sutartis būtų sudaryta, o ją sudariusi šalis (atsakovė) nepagrįstai vengtų ar atsisakytų sudaryti pagrindinę sutartį. Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu nesutinka.

8124.

82Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad UAB „M&M Trade Lt“ dalyvavo ieškovės 2015 m. rugpjūčio 28 d. paskelbtame viešajame pirkime, pateikė pasiūlymą, pirkimą laimėjo, tačiau pakvietus ją sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį – atsisakė, nurodydama, jog gamintojas nesilaikė susitarimo ir pateikė nekokybiškas prekes. Iš Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų (toliau – ir Konkurso sąlygos) nuostatų matyti, kad su konkurso dalies laimėtoju turėjo būti sudaroma preliminari pirkimo–pardavimo sutartis trejų metų laikotarpiui dėl 4500 vnt. kariškų kastuvėlių pirkimo (Konkurso sąlygų 11.1 punktas). Šis kiekis nurodytas kaip orientacinis ir maksimalus, kuris vykdant preliminariąją sutartį negalėjo būti viršytas (Konkurso sąlygų 2.1 punktas).

8325.

84CK 6.165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai dėl sutarties nesudarymo padarytus nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017, 15 punktas; kt.).

8526.

86Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalys nesudarė preliminariosios pirkimo sutarties, atsakovė 2015 m. gruodžio 23 d. raštu atsisakė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tik tuo atveju, jei preliminarioji sutartis būtų sudaryta, o ją sudariusi šalis (atsakovė) nepagrįstai vengtų ar atsisakytų sudaryti pagrindinę sutartį, jai galėtų kilti CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyti padariniai.

8727.

88Apeliantė taip pat nesutinka su apskųstame teismo sprendime padaryta išvada, jog atsakovė turėjo teisę atsisakyti pateikto pasiūlymo ir nesudaryti preliminarios pirkimo sutarties dėl svarbių, nuo jos valios nepriklausančių priežasčių, t. y. nes gamintoja nesugebėjo pateikti tinkamos kokybės prekių.

8928.

90Pagal CK 6.246 straipsnio nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pažeidimą galima padaryti aktyviais veiksmais arba pasyviai, civilinė atsakomybė atsiranda, kai dėl neteisėto elgesio kiti asmenys patiria žalos.

9129.

92Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad konkursą laimėjusio asmens pareiga sudaryti sutartį kyla iš ikisutartinių santykių šalis saistančių abipusių teisių ir pareigų. CK 1.5, 6.4, 6.158, 6.163 straipsniai nustato ikisutartinių santykių šalims pareigą elgtis sąžiningai, nevesti derybų, jei neketinama sudaryti sutarties, be pakankamos priežasties nereikalauti, kad toli pažengusios derybos būtų nutrauktos. Taip užtikrinamas ir vieno iš civilinės teisės principų – teisėtų lūkesčių – įgyvendinimas, kad asmuo, laimėjęs konkursą, be priežasties nenutrauks prasidėjusių santykių ir neatsisakys sudaryti sutarties (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2010; 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541-690/2015, kt.).

9330.

94Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė susipažinusi su ieškovės paskelbto Konkurso sąlygomis ir svarstydama galimybę pateikti pasiūlymą kareiviškų kastuvėlių pirkimui, 2015 m. rugsėjo 30 d. kreipėsi į vieną iš užsienio gamintojų – bendrovę Cixi Green Gold Metal Products, klausdama, ar ši turėtų ir galėtų atsakovei parduoti konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančią prekę. Tą pačią dieną gamintojas atsakė, kad konkurso sąlygas atitinkančią prekę turi, pateikė atsakovei pasiūlymą su kaina. Taip pat gamintojas pateikė atsakovei prekės pavyzdį, kuris iš esmės atitiko konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. 2015 m. spalio 14 d. įvykus vokų su tiekėjų pateiktais pasiūlymais atplėšimui ir paaiškėjus, kad mažiausią kainą pasiūlė atsakovė, ji buvo pripažinta laimėtoja. Atsakovė 2015 m. spalio 15 d. el. paštu dar kartą kreipėsi į tą pačią gamintoją Cixi Green Gold Metal Products, nurodydama, kad kariškas kastuvėlis privalo atitikti nurodytus reikalavimus ir prilygti šiuo metu ieškovės naudojamų Gerber firmos kariškų kastuvėlių kokybei, tačiau gamintoja nurodė, kad gali būti sudėtinga pakeisti jos gaminamų kariškų kastuvėlių rankeną iš metalinės į plastikinę (kaip to buvo reikalaujama pagal Konkurso sąlygas). 2015 m. gruodžio 22 d. gamintoja Ningbo Yongxin Aiduo Auto Parts Cp. Ltd, į kurią taip pat kreipėsi atsakovė, el. laišku informavo, kad, pašalinus minėtą neatitikimą, prekės kaina bus didesnė. Paaiškėjus, jog abiejų gamintojų prekės neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, atsakovė 2015 m. gruodžio 23 d. raštu informavo ieškovę, kad atsisako sudaryti preliminarią pirkimo sutartį dėl aukščiau nurodytų priežasčių.

9531.

96Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog atsakovė atsisakė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su ieškove dėl objektyvių, nuo atsakovės valios nepriklausančių priežasčių, t. y. gamintojo prekių neatitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams. Bylos medžiaga patvirtina, jog aplinkybės dėl gamintojo prekių neatitikimo Konkurso sąlygų reikalavimų (gaminamų kariškų kastuvėlių rankena metalinė, o ne plastikinė, kaip reikalaujama pagal Konkurso sąlygas) bei kainos padidėjimo paaiškėjo (2015 m. gruodžio 22 d.) jau po atsakovės pasiūlymo konkurse pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo (2015 m. spalio 14 d.).

9732.

98Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas įvertino bylos aplinkybes bei įrodymus ir pagrįstai sprendė, jog ieškovė nebūtų patyrusi nuostolių, jei nebūtų sudariusi sutarties su UAB „NOTA BENE“, todėl sutiktina su apskųstame teismo sprendime nurodytu motyvu, jog žala atsirado ne dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, bet dėl pačios ieškovės veiksmų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pagal Konkurso sąlygų 9.9.6 punktą atsakovei dėl objektyvių priežasčių atsisakius sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį, ieškovė neprivalėjo sudaryti preliminariosios pirkimo sutarties su UAB „NOTA BENE“, o galėjo atmesti pasiūlymą, jei dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Nepaisant to, ieškovė su UAB „NOTA BENE“ sudarė minėtą preliminariąją, o vėliau ir pagrindinę pirkimo sutartį, todėl šios aplinkybės patvirtina, jog prašoma priteisti iš atsakovės žala atsirado dėl pačios apeliantės veiksmų.

9933.

100Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui. Dėl procesinės bylos baigties

10134.

102Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio ieškovės (apeliantės) apeliacinio skundo argumentais naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl ieškovės (apeliantės) apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

10335.

104Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

10536.

106Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

10737.

108Atsakovė UAB „M&M Trade Lt“ nepateikė įrodymų apie patirtas išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

110Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Lietuvos kariuomenė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad Lietuvos kariuomenė 2015 m. rugpjūčio 28 d.... 10. 3.... 11. Pažymėjo, jog 2015 m. gruodžio 23 d. atsakovė UAB „M&M Trade LT” raštu... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, asmens dalyvavimas konkurse reiškia, kad jis... 14. 5.... 15. Ieškovė pabrėžė, kad atsakovė yra verslo subjektas, kuriam taikomi... 16. 6.... 17. Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 18. 7.... 19. Teigė, jog 2015 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė paskelbė konkursą, kurio... 20. 8.... 21. Nurodo, jog po vokų su pasiūlymais atplėšimo atsakovė el. paštu dar... 22. 9.... 23. Pažymėjo, kad 2015 m. gruodžio 22 d. tapo akivaizdu, kad abiejų atsakovės... 24. 10.... 25. Atsakovės teigimu, ieškovė yra nesąžininga, o jos nesąžiningumą ir... 26. 11.... 27. Atsakovė pažymi, kad 2016 m. birželio mėn. Viešųjų pirkimų tarnyba... 28. 12.... 29. Atsakovė nurodo, kad šiuo atveju nėra absoliučiai jokio pagrindo kilti... 30. 13.... 31. Atsakovė akcentuoja, kad ji atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį su... 32. II.... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 34. 14.... 35. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 10 d. sprendimu ieškovės Lietuvos... 36. 15.... 37. Teismas konstatavo, kad atsakovei atsisakius sudaryti sutartį, jai galėtų... 38. 16.... 39. Teismas sprendė, kad atsakovė atsisakė sudaryti preliminariąją sutartį su... 40. 17.... 41. Teismas vertino, jog atsakovei dėl objektyvių priežasčių atsisakius... 42. III.... 43. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 18.... 45. Ieškovė Lietuvos kariuomenė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 46. 18.1.... 47. Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo ginčo šalių tarpusavio... 48. 18.2.... 49. Teismas neteisingai sprendė, jog atsakovė turėjo teisę atsisakyti pateikto... 50. 18.3.... 51. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo bylos iš esmės. Skundžiamame... 52. 18.4.... 53. Ieškovė negali būti laikoma nesąžininga dėl to, jog sudarė sutartį su... 54. 18.5.... 55. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles,... 56. 19.... 57. Atsakovė UAB „M&M Trade LT“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 58. 19.1.... 59. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad CK 6.165 straipsnio 4... 60. 19.2.... 61. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo... 62. 19.3.... 63. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog UAB „NOTA BENE“... 64. 19.4.... 65. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ne trečiųjų asmenų... 66. 19.5.... 67. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir motyvuotai konstatavo dėl kokių... 68. 19.6.... 69. Skundžiamame sprendime vertinami ieškovės veiksmai, galėję turėti įtakos... 70. Teisėjų kolegija... 71. IV.... 72. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 73. 20.... 74. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 75. 21.... 76. Byloje sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo konkurso paskelbto... 77. 22.... 78. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė Lietuvos kariuomenė 2015 m.... 79. 23.... 80. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovei... 81. 24.... 82. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad UAB „M&M Trade Lt“ dalyvavo... 83. 25.... 84. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 85. 26.... 86. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalys nesudarė preliminariosios pirkimo... 87. 27.... 88. Apeliantė taip pat nesutinka su apskųstame teismo sprendime padaryta išvada,... 89. 28.... 90. Pagal CK 6.246 straipsnio nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda... 91. 29.... 92. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad konkursą laimėjusio... 93. 30.... 94. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė susipažinusi su ieškovės paskelbto... 95. 31.... 96. Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su... 97. 32.... 98. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas įvertino... 99. 33.... 100. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 101. 34.... 102. Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų... 103. 35.... 104. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 105. 36.... 106. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės... 107. 37.... 108. Atsakovė UAB „M&M Trade Lt“ nepateikė įrodymų apie patirtas... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 110. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą....