Byla 2-2337-239/2013
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,

2sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

3dalyvaujant ieškovo AB DNB banko atstovui advokatui M. B.,

4atsakovui R. B.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams R. B. ir S. Š. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

Nustatė

6ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 8476,65 EUR skolą, kurią sudaro 6778,84 EUR negrąžintas vartojimo kreditas, 620,47 EUR palūkanos ir 1077,34 EUR delspinigiai, 7,52 proc. dydžio metines palūkanas už 6778,84 EUR negrąžintą vartojimo kreditą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 2088 Lt bylinėjimosi išlaidas (878 Lt žyminis mokestis, 1210 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti).

7Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė priteisti ieškovui AB DNB bankui solidariai iš atsakovo R. B. ir atsakovės S. Š. neįvykdytus įsipareigojimus pagal Kreditavimo sutartį Nr. 0500 - 2008 – 47093, t.y. 6778,84 EUR pradelstą negrąžintą vartojimo kreditą, 620,47 EUR palūkanas ir 1077,34 EUR delspinigius; priteisti ieškovui AB DNB bankui solidariai iš atsakovo R. B. ir atsakovės S. Š. 7,52 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo 6778,84 EUR negrąžinto vartojimo kredito, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovui AB DNB bankui iš atsakovo R. B. ir atsakovės S. Š. lygiomis dalimis visas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 878 Lt žyminį mokestį bei 1210 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Paaiškino, kad 2008-07-09 atsakovas R. B. ir atsakovė S. Š. su ieškovu AB DNB banku (ankstesnis pavadinimas AB DnB NORD bankas) sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 0500 - 2008 - 47093, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui R. B. ir atsakovei S. Š. 7298,42 EUR vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms. Vartojimo kreditas buvo suteiktas iki galutinio jo grąžinimo termino 2013-06-30 ir turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį, kaip tai nurodyta Įmokų mokėjimo grafike pagal 2008-07-09 kreditavimo sutartį Nr. 0500-2008-47093. Tačiau šia Kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakingi asmenys nesilaikė ir nuo 2009-01-31 vartojimo kredito ieškovui nemoka, todėl 2013-06-24 dienai pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudarė 6778,84 EUR, taip pat nuo 2009-01-31 nevykdo ir pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu, todėl 2013-06-24 dienai nesumokėtų palūkanų suma sudarė 620,47 EUR. Dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ieškovas 2010-05-04 pranešimu dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo nuo 2010-06-16 nutraukė sudarytą kreditavimo sutartį. Už laiku negrąžintą vartojimo kreditą ir nesumokėtas palūkanas Kreditavimo sutarties Nr. 0500 - 2008 - 47093 bendrosios dalies 27 p. kredito gavėjai įsipareigojo mokėti ieškovui 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos vartojimo kredito sumos ir 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos, kuriuos ieškovas ir prašo solidariai priteisti iš atsakovų. Taip pat nurodė, kad remiantis Kreditavimo sutarties Nr. 0500 - 2008 - 47093 specialiosios dalies 5 p. nuo pradelsto grąžinti vartojimo kredito sumos (nuo 6778,84 EUR) yra priteistinos 7,52 proc. dydžio procesinės palūkanos. Procesinės palūkanos yra priteistinos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Nurodė, jog jam yra žinoma, kad atsakovas R. B. pripažįsta skolą ir prašo ją išdėstyti, mokant kas mėnesį po 800 Lt, ieškovas su atsakovo prašymu sutinka. Prašė teismo sprendimu patenkinti ieškinį ir išdėstyti priteistos sumos mokėjimo įvykdymą.

9Atsakovas R. B. su ieškiniu sutiko, prašė išdėstyti priteistos sumos mokėjimą mokant po 800 Lt kiekvieną mėnesį. Nurodė, kad atsakovė S. Š. yra jo sesuo, kuri jau seniai gyvena užsienyje. Patvirtino, kad su ieškovu 2008 metais sudarė kreditavimo sutartį, tačiau netrukus šalį apėmė krizė, jo darbo užmokestis buvo sumažintas iki minimalaus, dėl ko jis negalėjo vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Parodė, kad šiuo metu dirba UAB „BOEN Lietuva“, jo darbo užmokestis yra apie 3500 Lt per mėnesį. Su sugyventine ir vaikeliu, kuriam 5 mėnesiai, gyvena nuomojamame bute Elektrėnuose, už kurio nuomą žiemą moka 150 Lt per mėnesį, o vasarą 250 Lt, žiemą nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas per mėnesį sudaro apie 600-800 Lt. Parodė, kad daugiau jokio turto neturi, išskyrus automobilį, materialiai padeda tėvui, kuris yra neįgalus, nuperka jam malkų. Teigė išgalėsiantis kiekvieną mėnesį mokėti ieškovui po 800 Lt.

10Atsakovė S. Š. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei procesiniai dokumentai jai įteikti įstatymo nustatyta tvarka - viešo paskelbimo būdu, neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos.

11Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

12Byloje nustatyta, jog šalys 2008-07-09 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 0500-2008-47093 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 7298,42 EUR vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms. Vartojimo kreditas buvo suteiktas iki galutinio jo grąžinimo termino 2013-06-30 ir turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį, kaip tai nurodyta Įmokų mokėjimo grafike pagal 2008-07-09 kreditavimo sutartį Nr. 0500-2008-47093 (b.l. 4-11). Tačiau šia Kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovai nesilaikė ir nuo 2009-01-31 vartojimo kredito ieškovui nemoka, todėl 2013-06-24 dienai pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudarė 6778,84 EUR, taip pat nuo 2009-01-31 nevykdė ir pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu, todėl 2013-06-24 dienai nesumokėtų palūkanų suma sudarė 620,47 EUR. Dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ieškovas 2010-05-04 pranešimu dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo nuo 2010-06-16 vienašališkai nutraukė sudarytą kreditavimo sutartį (b.l. 12).

13Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

14Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemokėjo kredito grąžinimo įmokų bei palūkanų Įmokų mokėjimų grafike nustatytomis dalimis ir terminais, todėl ieškovo reikalavimas solidariai priteisti iš atsakovų 6778,84 EUR negrąžintą vartojimo kreditą, 620,47 EUR palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

15CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

17Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės.

18Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

19Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

20Pagal Sutarties 27 p. atsakovai įsipareigoja už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas bankui palūkanas, įmokas, už kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 29,2 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovų, kaip vartotojų, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

212011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutartis sudaryta dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Kita vertus, teismas, atsižvelgdamas į Sutarties dalyką, į minėtu įstatymu nustatytą delspinigių dydį, kaip į orientacinį, konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

22Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovų neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

23Atsakovams pagal Sutartį priskaičiuoti 0,08 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 1077,34 EUR sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, priteistini delspinigiai sudaro 673,34 EUR sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistini 673,34 EUR delspinigiai.

24CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų nei numato įstatymas. Šalys Sutartimi susitarė, kad atsakovai mokės 7,52 proc. dydžio metines palūkanas nuo pradelsto grąžinti kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas solidariai priteisti iš atsakovų 7,52 procentų dydžio metines palūkanas nuo pradelsto grąžinti kredito sumos (6778,84 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

25Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, kuri šiuo atveju yra 95,23 proc., todėl ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 836,12 Lt žyminio mokesčio ir 1152,28 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 1988,40 Lt.

26Įvertinus atsakovo teisme duotus paaiškinimus apie jo turtinę padėtį –gyvena su sugyventine ir vaiku, kuriam 5 mėnesiai nuomojamame bute, materialiai padeda savo neįgaliam tėvui, - darytina išvada, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai sunki, todėl sprendimo įvykdymas išdėstomas. Ieškovo atstovas sutiko dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

27Atsižvelgiant į ieškovo ir atsakovo interesus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), sprendimo dalies dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo įvykdymą išdėstyti 35 (trisdešimt penkiems) mėnesiams, R. B. ir S. Š. solidariai mokant ieškovui AB DNB bankui 34 mėnesius po 232 EUR kas mėnesį, o 35-tą mėnesį – 184,65 EUR.

28Sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymą išdėstyti 35 (trisdešimt penkiems) mėnesiams R. B. ir S. Š. lygiomis dalimis mokant ieškovui AB DNB bankui 34 mėnesius po 57 Lt kas mėnesį, o 35-tą mėnesį – 50,40 Lt.

29Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 11,51 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. iš kiekvieno po 5,76 susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178 str. str., 182 str. 5 p., 187 str., 268 str. 5 d., 270, 271, 284 str. str., teismas

Nutarė

31ieškinį patenkinti iš dalies:

32Pripažinti negaliojančiu AB DNB banko ir R. B. ir S. Š. 2008-07-09 Kreditavimo sutarties Nr. 0500-2008-47093 Bendrosios dalies 27 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas bankui palūkanas, įmokas, kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

33Priteisti solidariai iš R. B. ir S. Š. 6778,84 EUR negrąžintą vartojimo kreditą, 620,47 EUR palūkanas, 673,34 EUR delspinigius, 7,52 procentų dydžio metines palūkanas už 6778,84 EUR negrąžintą vartojimo kreditą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-08-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno po 994,20 Lt bylinėjimosi išlaidų AB DNB bankui.

34Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

35Sprendimo dalies dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo įvykdymą išdėstyti 35 (trisdešimt penkiems) mėnesiams, R. B. ir S. Š. solidariai mokant ieškovui AB DNB bankui 34 mėnesius po 232 EUR kas mėnesį, o 35-tą mėnesį – 184,65 EUR.

36Sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymą išdėstyti 35 (trisdešimt penkiems) mėnesiams, R. B. ir S. Š. lygiomis dalimis mokant ieškovui AB DNB bankui 34 mėnesius po 57 Lt kas mėnesį, o 35-tą mėnesį – 50,40 Lt.

37Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB DNB banko atstovui advokatui M. B.,... 4. atsakovui R. B.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB... 6. ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 8476,65 EUR skolą, kurią... 7. Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė priteisti... 8. Nurodė, jog jam yra žinoma, kad atsakovas R. B. pripažįsta skolą ir prašo... 9. Atsakovas R. B. su ieškiniu sutiko, prašė išdėstyti priteistos sumos... 10. Atsakovė S. Š. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo... 11. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 12. Byloje nustatyta, jog šalys 2008-07-09 sudarė Kreditavimo sutartį Nr.... 13. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles... 14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi... 15. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 17. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 18. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 19. Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 20. Pagal Sutarties 27 p. atsakovai įsipareigoja už laiku negrąžintą kreditą,... 21. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito... 22. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 23. Atsakovams pagal Sutartį priskaičiuoti 0,08 procento dydžio delspinigiai... 24. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 25. Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteisiamos... 26. Įvertinus atsakovo teisme duotus paaiškinimus apie jo turtinę padėtį... 27. Atsižvelgiant į ieškovo ir atsakovo interesus bei vadovaujantis teisingumo,... 28. Sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymą išdėstyti... 29. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178 str.... 31. ieškinį patenkinti iš dalies:... 32. Pripažinti negaliojančiu AB DNB banko ir R. B. ir S. Š. 2008-07-09... 33. Priteisti solidariai iš R. B. ir S. Š. 6778,84 EUR negrąžintą vartojimo... 34. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 35. Sprendimo dalies dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo įvykdymą... 36. Sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymą išdėstyti... 37. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...