Byla 2-1630-514/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,

2sekretoriaujant Vilmai Grosienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui A. J. A.,

4atsakovui A. B.,

5atsakovo atstovei adv. pad. Rūtai Buinevičienei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieškinį atsakovui A. B. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

7ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15658,55 Lt ieškovo patirtai turtinei žalai atlyginti dėl kompensacijos išmokėjimo pareigūnui V. V.. Nurodė, kad atsakovas 2010-07-16 pasipriešino Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato kelių policijos poskyrio patruliui V. V.. 2010-07-16 pareigūnai V. V. ir V. M., būdami tarnyboje atsakingi už kelių eismo įvykius, gavę pranešimą apie galimai padarytą administracinį teisės pažeidimą, nuvykę į įvykio vietą, siekė sulaikyti atsakovą. Atsakovui vengiant paklusti tarnybines pareigas atliekančiam pareigūnui, stengiantis ištrūkti, pareigūnas V. V. panaudojo prieš atsakovą kovinius veiksmus ir susižalojo. V. V. diagnozuotas dešinės kojos čiurnos raiščių plyšimas, V. V. nuo 2010-07-17 iki 2010-09-07 buvo nedarbingas ir gydėsi. LR VRM medicinos centro centrinė medicinos ekspertizės komisija 2011-01-05 nustatė, kad tarp fizinio veiksnio, įvykusio 2010-07-16, ir pareigūno sveikatos sutrikdymo yra tarpusavio ryšys, pareigūnui padarytas lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymas.

8LR policijos veiklos įstatymo 21 str. policijos pareigūną įpareigoja imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti kelia daromai nusikalstamai veiklai ar kitam teisės pažeidimui. Policijos pareigūnas V. V. buvo sužalotas, vykdydamas tarnybines pareigas. Remiantis Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., LR Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus, ryšium su tarnyba sąlygomis, Telšių apskrities VPK viršininko 2011-03-09 įsakymu pareigūnui V. V. pavesta išmokėti 14722,97 Lt dydžio kompensacija, kuri 2011-05-06 mokėjimo pavedimu išmokėta pareigūnui. Pareigūnui išmokėta 8 mėnesinių vidutinio darbo užmokesčių dydžio kompensacija, numatyta LR vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d. Pareigūnas V. V. buvo sužalotas dėl atsakovo A. B. neteisėtų veiksmų, dėl kurių atsakovas 2010-07-22 Plungės r. apylinkės teismo nutarimu nubaustas pagal LR ATPK 187 str. 1 d. Ieškovas, išmokėjęs pareigūnui kompensaciją, įgijo atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusį asmenį atsakovą A. B..

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė.

10Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsakovas pripažino, jog priešinosi pareigūnams, už tai nubaustas administracine tvarka. Tačiau nei administracine, nei baudžiamąja tvarka atsakovas nėra baustas už asmens sužalojimą, todėl nepagrįstai ieškovas preziumuoja atsakovo kaltę, sužalojus V. V. sveikatą. Nėra neginčijamų įrodymų, kad V. V. sužalojimas buvo tiesioginė atsakovo veiksmų pasekmė. Be to, atsakovo turtinė padėtis nėra tiek patenkinama, kad galėtų atlyginti ieškovo prašomą žalą, nes pajamos tik minimalios, jokio nekilnojamojo turto ir vertingo kilnojamojoje turto neturi.

11Ieškinys tenkintinas.

12Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį (pareigūnui, kuris buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kai jo sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba kai jo sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso, išmokama nuo vieno mėnesio iki 5 metų (nuo 1 mėnesio iki 60 mėnesių) jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Lengvo sveikatos sutrikdymo atveju – nuo 1 iki 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

13Ar pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, taip pat kompensacijos dydis lengvo sveikatos sutrikdymo atveju nustatoma vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka (LR vidaus statuto 40 str. 5 d.).

14Remiantis, LR Vidaus reikalų ministro 2004-04-23 įsakymu Nr.1V-138 patvirtintomis taisyklėmis, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, nustatoma, atliekant tarnybinį patikrinimą, kurio tikslas yra nustatyti priežastinį ryšį tarp sveikatos sutrikdymo ir tarnybos (taisyklių 4 p.). Atlikus šį patikrinimą surašoma jo išvada (taisyklių 7 p.).

15Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010-10-27 tarnybinio patikrinimo išvada dėl pareigūno V. V. sužalojimo patvirtina, kad Plungės raj. PK pareigūnas V. V. 2010-07-16 buvo sužalotas tarnybos metu, vykdant tarnybines pareigas, kad tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojingumu ir rizika.

16Iš 2010-07-22 Plungės rajono apylinkės teismo nutarimu nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad A. B. 2010-07-16 apie 14.35 val. Akacijų g. prie namo Nr.11, Plungės m., nepakluso Telšių apskrities VPK Plungės r. PK pareigūnams V. M. ir V. V., vedamas į tarnybinį automobilį priešinosi, stumdamas pareigūnus rankomis.

17Liudyt. V. V. teismo posėdžio metu parodė, kad A. B. priešinantis, panaudojo kovinius veiksmus. Atlikdamas kovinį veiksmą, siekiant sulaikyti A. B., pajuto skausmą kojoje. Tą pačią dieną kreipėsi į gydytojus, buvo nustatytas dešinės kojos raiščių plyšimas.

18Apie tai, kad V. V. buvo sužalotas sulaikant atsakovą, parodė liudyt. V. M., paaiškinęs, kad tuoj po įvykio pristatant A. B. į policijos komisariatą, V. V. sakė, jog skauda koją, pastebėjo, kad koja patinusi.

19Iš 2010-08-04 Plungės r. savivaldybės ligoninės pažymos matyti, kad V. V. atgabentas į priėmimo skyrių 2010-07-16 apie 20 val., t.y. įvykio dieną, jam diagnozuota dešinės čiurnos išorinių raiščių plyšimas.

20Pareigūno V. V. padaryti sužalojimai užfiksuoti VRM medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos. LR VRM medicinos centro centrinė medicinos ekspertizės komisija 2011-01-05 nustatė, kad tarp fizinio veiksnio, įvykusio 2010-07-16 ir pareigūno sveikatos sutrikdymo yra tarpusavio ryšys.

21Atsakovas A. B. neigia, jog pareigūno sveikata buvo sutrikdyta dėl atsakovo veiksmų, tačiau liudytojų parodymais, minėtais dokumentais nustatyta, kad pareigūnas buvo sužalotas, atsakovui priešinantis. Jeigu atsakovas būtų paklusęs teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams eiti į tarnybinį automobilį, vedamas nesipriešinęs ir nesistumdęs, policijos pareigūnui nebūtų reikėję atlikti kovinių veiksmų, kurių metu pareigūnas susižalojo. Dėl ko teismas daro išvadą, kad tarp atsakovo veiksmų ir pareigūno sužalojimo yra tiesioginis priežastinis ryšys.

22Atsakovo teigimu pareigūnas be jokio reikalo demonstravo kovinį veiksmą atsakovo atžvilgiu, tačiau nagrinėjamu atveju pareigūnas sužalojimą patyrė vykdydamas savo, kaip statutinio valstybės tarnautojo funkcijas, o ne dėl pareigūno laisvo apsisprendimo elgtis konkrečiu būdu savo nuožiūra. Šioms funkcijoms įgyvendinti policijos pareigūnai turi teisę panaudoti įvairius kovinius veiksmus, atsižvelgiant į susidariusią situaciją. Nėra pagrindo pripažinti, kad, pasirinkdamas konkretų kovinį veiksmą, pareigūnas galėjo pasielgti neatsargiai ar viršyti jam suteiktus įgaliojimus.

23Pagal LR vidaus tarnybos statuto 40 str., kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnį, kurį, pagal statuto 40 str. 8 d. nustato Centrinė medicinos ekspertizės komisija Vyriausybės nustatyta tvarka.

24LR VRM medicinos centro centrinė medicinos ekspertizės komisija 2011-01-05 nustatė, kad sveikatos sutrikdymas, įvykęs 2010-07-16 priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymo.

25Remiantis minėtomis statuto nuostatomis, LR Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus, ryšium su tarnyba sąlygomis, Vidaus reikalų ministerijos, policijos ir kitų vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnams, kurie yra draudžiami pagal šias sąlygas (sąlygų 1 p.,) kompensaciją apdraustajam, sužeistam ryšium su tarnyba, moka valstybinė institucija, kurioje tarnauja (eina pareigas) apdraustasis, iš išlaidų sąmatoje numatytų tam reikalui lėšų (sąlygų 19 p.).

26Pagal 2011-04-11 Policijos departamento prie LR VRM išvadą ir Telšių apskrities VPK viršininko įsakymą Nr.2011-03-09 Nr.86-TE-45 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato pareigūnui V. V. išmokėta 8 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija, t.y. 14722,96 Lt. Pinigų išmokėjimą 2011-05-06 patvirtina byloje pateiktas sąskaitos išrašas, 935,58 Lt draudimo sumos išmokėjimą patvirtina taip pat sąskaitos išrašai.

27Lėšas V. V. kompensacijai išmokėti pervedė Policijos departamentas prie LR VRM, todėl Policijos departamentas įgijo regreso teisę į atsakovą dėl visos išmokėtos kompensacijos dydžio, nes tokia atgręžtinio reikalavimo teisė nustatyta LR Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ryšium su tarnyba sąlygų 26 p., CK 6.280 str. 1 d.

28LR CK 6.263 str. 2 d. numato, kad žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

29Atsakovo kaltė, sužalojus pareigūną, konstatuota tarnybinio patikrinimo išvadomis, liudytojų parodymais, iš dalies Plungės r. apylinkės teismo nutarimu.

30Atsakovo veiksmus ir pareigūno sveikatos sutrikdymą sieja priežastinis ryšys, išmokėta kompensacija pareigūnui yra susijusi su policijos pareigūnui atsakovo padaryta žala, todėl atsakovas privalo ją atlyginti.

31Pareigūnui kompensacija apskaičiuota ir išmokėta pagal Vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ryšium su tarnyba sąlygas, todėl laikytina, kad ieškovas įrodė kompensacijos dydį, ją pagrindė įstatymų nustatyta tvarka gautais dokumentais. Civilinė atsakomybė atsakovui atsirado dėl jo veiksmų, nepaklusus teisėtiems policijos darbuotojo reikalavimams, t.y. neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (CK 6.246 str. 1 d., Policijos veiklos įstatymo 16 str. 2 d.). Dėl to atsakovas yra atsakingas už pasekmes, atsiradus sužalojus policijos darbuotoją, atsakovas turėjo numatyti tokias pasekmes, t.y. kad jam specialiųjų įstatymų pagrindu gali atsirasti pareiga atlyginti žalą.

32LR CK 6.251 str. 2 d. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimą, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių.

33Atsakovas nekilnojamojo turto ar vertingo kilnojamojo turto neturi, tačiau yra darbingas, dirba, gauna nuolatines pajamas. Pateikta pažyma apie atsakovo darbo užmokestį neatspindi realiai gaunamų pajamų, nes pats atsakovas pripažįsta, esant jas didesnėmis. Atsakovas išlaikytinių neturi. Teismas daro išvadą, kad nėra aplinkybių, dėl kurių nuostolių atlyginimas galėtų būti mažinamas.

34Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (LR CPK 96, 91 str.).

35Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268, 270 straipsniais,

Nutarė

36ieškinį tenkinti.

37Priteisti iš A. B. 15658,55 Lt žalos atlyginimo Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir 470 Lt žyminio mokesčio valstybei.

38Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės raj. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Grosienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui A. J. A.,... 4. atsakovui A. B.,... 5. atsakovo atstovei adv. pad. Rūtai Buinevičienei,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 7. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15658,55 Lt ieškovo patirtai turtinei... 8. LR policijos veiklos įstatymo 21 str. policijos pareigūną įpareigoja imtis... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė.... 10. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Atsakovas... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį... 13. Ar pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas... 14. Remiantis, LR Vidaus reikalų ministro 2004-04-23 įsakymu Nr.1V-138... 15. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010-10-27 tarnybinio... 16. Iš 2010-07-22 Plungės rajono apylinkės teismo nutarimu nustatytų faktinių... 17. Liudyt. V. V. teismo posėdžio metu parodė, kad 18. Apie tai, kad V. V. buvo sužalotas sulaikant atsakovą,... 19. Iš 2010-08-04 Plungės r. savivaldybės ligoninės pažymos matyti, kad 20. Pareigūno V. V. padaryti sužalojimai užfiksuoti VRM... 21. Atsakovas A. B. neigia, jog pareigūno sveikata buvo... 22. Atsakovo teigimu pareigūnas be jokio reikalo demonstravo kovinį veiksmą... 23. Pagal LR vidaus tarnybos statuto 40 str., kompensacijos dydis nustatomas... 24. LR VRM medicinos centro centrinė medicinos ekspertizės komisija 2011-01-05... 25. Remiantis minėtomis statuto nuostatomis, LR Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5... 26. Pagal 2011-04-11 Policijos departamento prie LR VRM išvadą ir Telšių... 27. Lėšas V. V. kompensacijai išmokėti pervedė Policijos... 28. LR CK 6.263 str. 2 d. numato, kad žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas... 29. Atsakovo kaltė, sužalojus pareigūną, konstatuota tarnybinio patikrinimo... 30. Atsakovo veiksmus ir pareigūno sveikatos sutrikdymą sieja priežastinis... 31. Pareigūnui kompensacija apskaičiuota ir išmokėta pagal Vidaus tarnybos... 32. LR CK 6.251 str. 2 d. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės... 33. Atsakovas nekilnojamojo turto ar vertingo kilnojamojo turto neturi, tačiau yra... 34. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 35. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 268, 270 straipsniais,... 36. ieškinį tenkinti.... 37. Priteisti iš A. B. 15658,55 Lt žalos atlyginimo Policijos... 38. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...