Byla 2-30-826/2012
Dėl išlaidų už komunalinius patarnavimus priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Vilmai Petraitienei ir Vitai Diekontienei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ pirmininkei S. K., atstovei advokatei Vitai Litinskienei, atsakovės atstovui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui S. S. dėl išlaidų už komunalinius patarnavimus priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 8515,06 Lt skolos, 212,88 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė DNSB „Klaipėdos auksė“ vienija daugiabučio namo, ( - ), Klaipėdoje, savininkus. Atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso 9 butas, kurį atsakovė nuomojo trečiajam asmeniui S. S.. Nuo 2007 m. balandžio mėnesio už atsakovės butą nebuvo mokami jokie mokesčiai ir už laikotarpį nuo 2007-04-01 iki 2009-11-30 buvo likusi 8878,53 Lt skola. Atsakovei 2010 m. kovo – balandžio mėn. sumokėjus 363,47 Lt yra likusi 8515,06 Lt skola. Teigia, kad ieškovė ne kartą informavo atsakovę dėl susidariusių skolų, tačiau atsakovė atsisako skolas apmokėti, nurodydama, kad ieškovė turi išsiieškoti skolą iš trečiojo asmens S. S..

3Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodo, kad pagal esamą teisinį reguliavimą, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) imamas atskirai nuo buto nuompinigių ir įstatymas nereikalauja mokesčius įtraukti į valstybei ar savivaldybei mokamus nuompinigius. Teigia, kad vandens ir energijos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis su tiekėjais turi sudaryti ir už faktiškai sunaudotą vandenį bei energiją turi sumokėti patalpų nuomininkai, o už komunalines paslaugas ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms, daugiabučio namo savininkų bendrijai turi atsiskaityti patalpų nuomininkas. Nurodo, kad vandens ir energijos pirkimo pardavimo bei komunalinių paslaugų teikimo prievolės šalys, kai nuomojama savivaldybės gyvenamoji patalpa, yra, iš vienos pusės vandens ar energijos tiekėjas arba DNSB (kai ji įsteigta), iš kitos pusės – patalpų nuomininkas, o atsakovė nėra prievolės, kurios pagrindu reikalaujama priteisti mokesčius, šalis, todėl neturi pareigos mokėti mokesčius. Teigia, kad ieškovė gali būti tik prievolės, susijusios su komunalinių paslaugų teikimu (įskaitant elektros energijos sunaudojimu daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms), šalimi ir tokiose prievolėse ieškovė yra paslaugų teikėja. Ieškovė taip pat gali būti energijos pirkimo – pardavimo prievolės šalimi, kiek tai susiję su energijos sunaudojimu daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms ir tokiose prievolėse ieškovė yra energijos pirkėja (vartotoja). Tačiau ieškovė negali būti vandens, energijos ar kitų paslaugų, kurių tiekimui (pardavimui) nustatomi specialūs reikalavimai, tiekėja (pardavėja) ir ieškovė gali tik apskaityti mokesčių mokėjimą, tačiau tai nesukuria vandens ir energijos tiekimo prievolės, kuriose ieškovė būtų šalimi, nes prievolės šalimis yra tiekėjas (pardavėjas) ir vartotojas (nuomininkas). Teigia, kad ieškovė negali būti vandens, energijos ir paslaugų, nesusijusių su su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo naudojimu, prievolės šalimi – pardavėja (tiekėja), todėl neturi reikalavimo teisės sumokėti už nesuteiktas paslaugas. Bet kokios ieškovės permokos vandens, energijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams kvalifikuotinos kaip pastarųjų nepagrįstas praturtėjimas ir suteikia ieškovei teisę reikalauti grąžinti permokas, tačiau tokios permokos negali būti aiškinamos kaip suteikiančios teisę reikalauti iš trečiųjų asmenų sumokėti ieškovei permokėtą sumą. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju DNSB gali reikalauti iš nuomininko tik mokesčius už komunalines paslaugas ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms, tačiau ieškovė reikalauja priteisti skolą, atskirai neišskirdama išlaidų pagal nurodytas išlaidų grupes, todėl atsakovė negali pasisakyti dėl atskirų išlaidų grupių priskaičiavimo pagrįstumo. Taip pat nurodo, kad savivaldybės butas ( - ) įtrauktas į socialinio būsto fondą tik 2009-11-02, o ieškovė reikalauja sumokėti mokesčius, priskaičiuotus nuo 2007-04-01 iki 2009-11-30. Nurodo, kad atsakovė yra tokia pati prievolės šalis kaip ir kiti paslaugų (administravimo, vandens ir energijos, kitų paslaugų tiekimo) tiekėjai, įskaitant ieškovę. Atsakovę su nuomininku sieja gyvenamosios nuomos prievoliniai teisiniai santykiai, o ieškovę su patalpų nuomininku sieja namo bendro naudojimo objektų administravimo prievoliniai teisiniai santykiai (atitinkamai vandens tiekėją su nuomininku sieja vandens pirkimo-pardavimo prievoliniai teisiniai santykiai ir pan.). Savivaldybė, būdama rūpestinga prievolės šalimi ir gindama savo turtinius interesus, ėmėsi teisinių veiksmų savo kaip savininkės teisėms apginti, kad nuomininkas būtų iškeldintas iš gyvenamosios patalpos, kuri nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, ir butų priteistas iš šių asmenų nesumokėtas gyvenamosios patalpos nuomos mokestis.

4Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Į bylos nagrinėjimą teisme neatvyko tretysis asmuo S. S.. Jai apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

6Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ atstovė advokatė Vita Litinskienė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai. Paaiškino, kad atsakovė yra pasirinkta tinkamai ir iš jos turėtų būti priteisti už butą paskaičiuoti mokesčiai, kadangi atsakovė yra buto savininkė. Nurodo, kad pagal esamą teisinį reguliavimą atsakovė sudarydama jai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis turi galimybę susitarti su nuomininku, kad nuomininkas savo vardu sudarytų sutartis už teikiamas paslaugas tiesiogiai su paslaugų teikėjais ir tokiu atveju nuomininkas būtų atsakingas už sutarties vykdymą, o šiuo atveju tas nebuvo padaryta ir už įsiskolinimą atsakinga yra atsakovė. Teigia, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį išdėstydama savo nesutikimo su ieškiniu motyvus remiasi netinkama teismų praktika esančia tokiuose ginčuose.

7Ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ pirmininkė S. K. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai. Paaiškino, kad name gyvena daug nuomininkų ir tais atvejais kai nuomininkai nemoka butui paskaičiuotų mokesčių yra kreipiamasi į butų savininkus dėl mokesčių apmokėjimo, todėl mano, kad ir šiuo atveju mokesčius turi sumokėti buto savininkas. Paaiškino, kad atsakovė mokėjo mokesčius už butą tuo laikotarpiu kai tretysis asmuo S. S. buvo iškeldinta iš buto.

8Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad mano, kad byloje yra netinkama ieškovė ir atsakovė, nes dėl šildymo ieškove turėtų būti AB „Klaipėdos energija“, tačiau ne bendrija. Iš byloje pateiktas ieškovės ir AB „Klaipėdos energija“ sutarties neaišku, apie kokias patalpas kalbama, nemano, kad ši sutartis apima šilumą, sunaudotą konkretaus buto šildymui. Savivaldybė nėra bendrijos narys, todėl neaišku, dėl kokios priežasties už ne bendrijos narį buvo mokami pinigai.

9Faktinės bylos aplinkybės.

10Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pagal DNSB „Klaipėdos auksė“ įstatų 1 p. ieškovė yra pelno nesiekianti organizacija, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įgyvendinantis daugiabučio namo, esančio ( - ), Klaipėdoje, patalpų savininkų bendrąsias teises ir pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, peržiūra ir tvarkymu (b.l. 22 – 29). Atsakovei priklauso butas ( - ), Klaipėda, unikalus Nr. ( - ) (b.l. 10, 11). 2004 m. kovo 22 d. tarp atsakovės ir trečiojo asmens buvo pasirašyta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.15-206, pagal kurią trečiajam asmeniui ir jos šeimos nariams D. S. ir R. S. išnuomojo neterminuotam naudojimui gyvenamąją patalpą, esančią ( - ), Klaipėda (b.l. 73 – 75). Už laikotarpį nuo 2007-04-01 iki 2009-11-30 yra likusi 8515,06 Lt skola už atsakovei priklausančiam butui ( - ), Klaipėda, paskaičiuotus mokesčius (b.l. 12, 13). 2007-04-12 tarp ieškovės ir AB „Klaipėdos energija“ sudaryta DNSB „Klaipėdos auksė“ gyventojų aptarnavimo sutartis Nr.SA000152 ir šilumos pirkimo – pardavimo sutartis Nr.S0000724 (b.l. 14, 52-54). Pagal AB „Klaipėdos energija“ 2011-12-09 raštą Nr.R-02-10 DNSB „Klaipėdos auksė“ už suvartotą šilumos energiją neskolinga (b.l. 51). 2007-04-17 tarp AB „VST“ ir ieškovės sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis (b.l. 15-16). 2009-11-02 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu į Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų sąrašą įrašytas butas ( - ), Klaipėda (b.l. 44). Ieškovė kreipėsi į atsakovė dėl įsiskolinimo butui, esančiam ( - ), Klaipėda, suteiktas paslaugas (b.l. 17 - 21 ).

11Dėl tinkamos atsakovės.

12Šioje byloje tarp šalių nėra ginčo skolos už butą ( - ), Klaipėda, dydžio, tačiau yra kilęs ginčas dėl to, kas iš byloje dalyvaujančių asmenų, atsakovė buto savininkas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ar trečiasis asmuo buto nuomininkas S. S. turi sumokėti už butui, esančiam ( - ), Klaipėda, laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio mėnesio iki 2009 metų lapkričio mėnesio paskaičiuotus mokesčius.

13Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, DNSBĮ 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt., bylos Nr. 3K-3-376/2009).

14Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį.

15Šioje byloje nustatyta, kad 2007-02-28 įkurta DNSB „Klaipėdos auksė“, kuri įgyvendina daugiabučio namo, esančio ( - ), Klaipėdoje, patalpų savininkų bendrąsias teises ir pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, peržiūra ir tvarkymu. Pagal ieškovės įstatų 8 punktą, bendrijos tikslas – racionaliai ir efektyviai eksploatuoti jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant valdymą ir priežiūrą, pagal įstatų 9 punktą, bendrijos uždaviniai – namo bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos, namo bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūra, eksploatavimas, remontas, renovacija, priskirto žemės sklypo tvarkymas, bendrų mokėjimų įsipareigojimų vykdymas, kitų bendrų teisių interesų gynimas ir apsauga (b.l. 22).

16Pagal byloje pateiktą ( - ), Klaipėda esančio buto mokesčių suvestinę, ieškovė yra paskaičiavusi mokesčius už eksploatacines išlaidas, bendrą elektrą, laiptinių valymą, šiukšlių išvežimą, administravimo mokestį, šilumos sistemos aptaravimą, vandens pašildymą, šildymą, vandens sistemos papildymą, buto pašto dėžutę, kolektyvinę anteną, didžiausias įsiskolinimas yra už patalpų šildymą ir vandens pašildymą (b.l. 12, 13)

172007-04-12 tarp ieškovės ir AB „Klaipėdos energija“ sudarytos DNSB „Klaipėdos auksė“ gyventojų aptarnavimo sutarties Nr.SA000152, 1.1. punktą bendrija įsipareigojo pagal patvirtintus tarifus ir skaičiavimo metodiką paskaičiuoti ir surinkti bendrijos namų gyventojų mokestį už patalpų šildymą, karšto vandens ruošimą ir pateikti informaciją gyventojams (b.l. 14). Pagal šilumos pirkimo – pardavimo sutarties Nr.S0000724, 6.1.1. punktą, šilumos tiekėjas AB „Klaipėdos energija“ įsipareigojo nenutrūkstamai tiekti šilumą vartotojui, pagal 6.4.10. DNSB „Klaipėdos auksė“ įsipareigojo paskirstyti ir pateikti namo gyventojams ataskaitiniame mėnesyje suvartotą šilumą pagal namo butų ir patalpų savininkų pasirinktą metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau VKEKK), o karšto vandens pašildymui sunaudotą šilumą apskaičiuoti pagal butuose įrengtų skaitiklių rodmenis, o nesant jų taikyti karšto vandens normatyvus ir kontroliuoti gyventojų atsiskaitymus. Kol butų ir kitų patalpų savininkai nepasirinko VKEKK patvirtintos metodikos, taikyti anksčiau naudotą šilumos paskirstymo metodiką, pagal 8.1 p. vartotojas (DNSB „Klaipėdos auksė“) moka pagal sąskaitą šia sutartimi nustatytais terminais į nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą, pagal sutarties 6.1.10 AB „Klaipėdos energija“ įsipareigojo ieškovei sumokėti už atliktas paslaugas, nurodytas 6.4.10 p. (b.l. 14, 52-54).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal energijos tiekimo sutartis, sudarytas tarp energijos tiekėjo ir daugiabučio namo savininkų bendrijos, vartotojais yra ne bendrija, bet butų savininkai, t.y. fiziniai asmenys, naudojantys energiją savo namų ūkio reikmėms. Būtent butų savininkai, o ne bendrija moka už tiekiamą energiją. Atitinkamai energijos butų savininkams pardavėjas, kuriam už patiektą energiją sumoka butų savininkai, yra energijos tiekėjas, o ne daugiabučio namo savininkų bendrija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Bendrija nurodytame santykyje dalyvauja tik kaip tarpininkas tarp energijos tiekėjo ir vartotojų, taigi atmestini kaip nepagrįsti atsakovės argumentai, jog santykyje su juo ieškovė veikia kaip energijos tiekėjas.

19LR CK 6.584 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestis už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas, kai nuomojamos valstybės ir savivaldybės gyvenamosios patalpos, mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo (patvirtinto Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472) 6 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai patikėjimo ar nuosavybės teise valdomas valstybės ar savivaldybės patalpas išnuomoja valstybės ir savivaldybės institucijos, jų įmonės, įstaigos ar organizacijos, tai į nuomos mokestį galima neįtraukti su nuomojamomis gyvenamosiomis patalpomis susijusių namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidų, o sudarant nuomos sutartį su nuomininku numatyti, kad šias išlaidas nuomininkas tiesiogiai apmoka namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą vykdančiam bendrosios nuosavybės administratoriui.

202004 m. kovo 22 d. tarp atsakovės ir trečiojo asmens buvo pasirašyta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.15-206, pagal kurią trečiajam asmeniui ir jos šeimos nariams D. S. ir R. S. išnuomojo neterminuotam naudojimui gyvenamąją patalpą, esančią ( - ), Klaipėda, pagal šios sutarties 18 punktą, mokesčiai už šildymą, karštą ir šaltą vandenį, elektros energiją, komunalines paslaugas (buitinių atliekų išvežimą, naudojimąsi liftu, bendrojo naudojimo patalpų ir namui paskirtos teritorijos valymą ir kitas) imamas atskirai nuo gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio. Mėnesines įmokas už šiame punkte nurodytas paslaugas apskaičiuoja ir šių įmokų kontrolę vykdo namo, kuriame yra savivaldybės nuomojama gyvenamoji patalpa, savivaldybės skirtas administratorius, daugiabučio namo savininkų bendrija arba jungtinės veiklos sutartimi namo patalpų savininkų įgaliotas asmuo (b.l. 73 – 75).

21Paminėtos sutarties nuostatos leidžia daryti išvadą, kad atsakovė ir trečiasis asmuo yra susitarę, kad visi mokesčiai, kuriuos pagal pateiktą detalizaciją (b.l. 12, 13) prašo iš atsakovės priteisti ieškovė, tretysis asmuo buvo įsipareigojęs sumokėti paslaugas suteikusiam asmeniui, šiuo atveju, ieškovei.

22Ieškovė, prisiimdama įsipareigojimus šilumos tiekėjams pagal pasirašytą sutartį, siekdama iš šios sutarties gauti materialinės naudos (sutarties SA000152, 6.4.10 p.) turėjo įvertinti jos sąlygas, susijusias su savivaldybės nuomojamiems butams tenkančių išlaidų apmokėjimu bei numatyti dėl sutarties vykdymo atsirandančius padarinius.

23Pažymėtina, kad ieškovei buvo žinoma apie nuomos sutarties sudarymą tarp atsakovės ir trečiojo asmens, nes ieškovės pateitame nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (b.l. 11), 7 p. Juridiniai faktai nurodyta, kad nuo 2004-03-22 iki 2009-11-12 buvo sudaryta nuomos sutartis su trečiuoju asmeniu, todėl ši sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis (LR CK 6.579 str. 4 d.).

24Apibendrinęs nurodytų teisės aktų ir sutarčių nuostatas, teismas daro išvadą, kad administravimo ir kitas bendrajai dalinei nuosavybei eksploatuoti reikalingas išlaidas, išlaidas susijusias su buto ir vandens šildymu, bendrijai turėtų apmokėti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, nes jie yra šių paslaugų vartotojai.

25Konstatuotina, kad šioje byloje ieškinys yra pareikštas ne tai atsakovei, teismas siūlė ieškovei tikslinti ieškinį, tačiau ieškovė į teismo siūlymą neatsižvelgė, todėl ieškinys netenkintinas.

26Ieškovė remiasi kasacinio teismo priimtomis nutartimis 3K-3-3/2008, 3K-3-280/2008, tačiau dėl skirtingų bylų aplinkybių jos negali būti laikomos analogiškomis nagrinėjamai bylai.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

28Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 4,50 Lt, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (LR CPK 92 str.). Ieškinį atmetant, minėtos išlaidos turėtų būti priteistinos iš ieškovės, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos nesiekia teisingumo ir finansų ministro patvirtinto dydžio 10,00 Lt, iš ieškovės šios išlaidos nepriteistinos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 98, 140, 149, 293, 294, 259-260, 263-270, teismas

Nutarė

30Atmesti ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui S. S. dėl 8515,06 Lt skolos, 212,88 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas priteisimo.

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 4. Tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Į bylos nagrinėjimą teisme neatvyko tretysis asmuo S. S.. Jai apie bylos... 6. Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ atstovė... 7. Ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ pirmininkė S. K. ieškinį palaikė ir... 8. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti.... 9. Faktinės bylos aplinkybės.... 10. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pagal DNSB „Klaipėdos auksė“... 11. Dėl tinkamos atsakovės.... 12. Šioje byloje tarp šalių nėra ginčo skolos už butą ( - ), Klaipėda,... 13. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės... 14. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad... 15. Šioje byloje nustatyta, kad 2007-02-28 įkurta DNSB „Klaipėdos auksė“,... 16. Pagal byloje pateiktą ( - ), Klaipėda esančio buto mokesčių suvestinę,... 17. 2007-04-12 tarp ieškovės ir AB „Klaipėdos energija“ sudarytos DNSB... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal energijos tiekimo... 19. LR CK 6.584 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestis už vandenį, energiją... 20. 2004 m. kovo 22 d. tarp atsakovės ir trečiojo asmens buvo pasirašyta... 21. Paminėtos sutarties nuostatos leidžia daryti išvadą, kad atsakovė ir... 22. Ieškovė, prisiimdama įsipareigojimus šilumos tiekėjams pagal pasirašytą... 23. Pažymėtina, kad ieškovei buvo žinoma apie nuomos sutarties sudarymą tarp... 24. Apibendrinęs nurodytų teisės aktų ir sutarčių nuostatas, teismas daro... 25. Konstatuotina, kad šioje byloje ieškinys yra pareikštas ne tai atsakovei,... 26. Ieškovė remiasi kasacinio teismo priimtomis nutartimis 3K-3-3/2008,... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 4,50 Lt, išlaidų susijusių... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 98, 140,... 30. Atmesti ieškovės DNSB „Klaipėdos auksė“ ieškinį atsakovei Klaipėdos... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...