Byla 2-13339-475/2016
Dėl rentos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Justinai Brazaitytei, dalyvaujant ieškovui J. K., ieškovo atstovui advokatui E. U., nedalyvaujant atsakovui D. N.,

2žodinio proceso tvarka viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. patikslintą ieškinį atsakovui D. N. dėl rentos sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo nutraukti 2013 m. spalio 11 d. rentos sutartį, sudarytą su atsakovu, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo teismo išlaidas (b. l. 12). Nurodė, kad po sutarties sudarymo atsakovas kurį laiką rūpinosi ieškovu, tačiau vėliau visiškai nustojo rūpintis ieškovu, neteikia išlaikymo, nemoka mokesčių už butą. Ieškovo teigimu, atsakovas iš esmės nevykdo pagrindinių sutarties įsipareigojimų.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2016 m. birželio 1 d., vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalimi (b. l. 17), per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimas į ieškinį nepateiktas. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka (b. l. 48), prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nepateikė, ieškovas ir jo atstovas prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str. 2 d., 285 str. 1d.).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas J. K. ir atsakovas D. N. 2013 m. spalio 11 d. sudarė išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutartį, patvirtinta Kauno miesto 17-ojo notaro biuro notarės R. I., reg. ( - ) (b. l. 4-6). Minėtos sutarties pagrindu ieškovas perleido jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), atsakovui, o atsakovas įsipareigojo išlaikyti ieškovą iki gyvos galvos. Išlaikymo iki gyvos galvos pareigos vykdymas buvo apibrėžtas sutarties 5.4 punktu, nurodant, kad atsakovas įsipareigoja aprūpinti ieškovą gyvenamąja patalpa, drabužiais bei kitokia apranga, maitinimu, o jei ieškovo sveikata reikalauja – ir jo priežiūra. Ieškovas savo reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovas visi visiškai nustojo rūpintis ieškovu, neteikia išlaikymo, nemoka mokesčių už butą. Tuo tarpu atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepateikė jokių įrodymų, kad vykdo rentos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

9Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis - rentos porūšis, kuriai būdingi bendrieji rentos sutarties požymiai ir rūšiniai rentos iki gyvos galvos požymiai (CK 6.460 straipsnio 2 dalis). Išlaikymo iki gyvos galvos sutarties skiriamieji požymiai: rentos mokėtojui už rentą perleidžiamas ne bet koks turtas, o tik nekilnojamasis daiktas; rentos forma - rentos gavėjo poreikių tenkinimas atsižvelgiant į jo poreikius gali būti tiek materialaus, tiek nematerialaus pobūdžio - aprūpinimas gyvenamąja patalpa, apranga, maitinimas, priežiūra; kai sutartimi apibrėžiama išlaikymo vertė, ji turi būti ne mažesnė nei nustatyta įstatyme (CK 6.461 straipsnio 2 dalis); sutartyje gali būti nustatyta ir rentos mokėtojo pareiga padengti rentos gavėjo laidojimo išlaidas; galimybė išlaikymą natūra pakeisti periodinėmis išmokomis iš esmės yra išimtinė, ji gali būti taikoma atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir konkrečias aplinkybes, vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2006).

10Sudarydamos sutartį šalys laisva valia nusistato tarpusavio teises ir pareigas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.189 str. 1 d.). <...> Tačiau tam tikrais atvejais besąlygiškas reikalavimas vykdyti šalių susitarimą gali būti nepateisinamas kaip neatitinkantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Dėl to, teisinis reglamentavimas nustato sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principo išlygas" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2009).

11Po išlaikymo iki gyvos galvos sutarties sudarymo, atsakovas savo įsipareigojimų nevykdo, todėl ieškovas negauna realaus išlaikymo, t.y. to ko pagrįstai tikėjosi sudarydamas sutartį. Nors sutarties šalys yra laisvos sudarydamos sutartį, tačiau jos privalo vadovautis sąžiningumo, protingumo ir sąžiningumo principais nusistatant tarpusavio teises ir pareigas. Šiuo metu tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta sutartis neatitinka sąžiningumo principo, nes tik viena iš sutarties šalių, t.y., atsakovas, gauna tai ko pagrįstai tikėjosi sudarydamas išlaikymo iki gyvos galvos sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pabrėžęs, kad „išlaikymo iki gyvos galvos sutartis išsiskiria socialine reikšme" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2006). „Pagal šią sutartį rentos gavėjas įgyja teisę gauti, o rentos mokėtojas prisiima pareigą suteikti reikiamas paslaugas ir priemones būtiniausiems, gyvybiškai svarbiems rentos gavėjo poreikiams tenkinti. Rentos mokėtojas, nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas išlaikymo prievolę, ypač kai jos vykdymas konkrečiomis aplinkybėmis rentos gavėjui ypatingai svarbus, gali padaryti didelę ir nepataisomą žalą rentos gavėjo sveikatai ar kitiems teisėtiems jo interesams" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2007). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis, akivaizdu, kad tinkamas išlaikymas turi būti užtikrinamas nepaisant išlaikymo teikimo formos.

12Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo nurodytų faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių, kuriuo ieškinys tenkintinas – 2013 m. spalio 11 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutartis nutrauktina, įpareigojant atsakovą grąžinti ieškovui nuosavybėn butą, esantį ( - ) (CK 6.217 str., 6.233 str. 1 d., 6.228 str. 1 d., 6.222 str., LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-461/2007).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Sutartį dėl išlaikymo iki gyvos galvos, sudarytą 2013 m. spalio 11 d. tarp ieškovo J. K., a. k. ( - ) ir atsakovo D. N., a. k. ( - ) patvirtintą Kauno miesto 17-ojo notaro biuro notarės R. I., reg. ( - ), nutraukti.

17Grąžinti ieškovui J. K., a. k. ( - ) atsakovo D. N., a. k. ( - ) nuosavybėn perduotą nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ).

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai