Byla 2A-1154-431/2012
Dėl užmokesčio už sunaudotą elektros energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkieninės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Palink“ dėl užmokesčio už sunaudotą elektros energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą, prašydamas teismo priteisti jam iš skolininko UAB „Palink“ 1 309,42 Lt skolą, 8,05 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, jis su atsakovu 2008-07-08 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas išnuomojo negyvenamąsias patalpas. Atsakovas įsipareigojo mokėti ne tik nuomos mokestį, bet ir išlaikymo išlaidas. Atsakovas laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio iki 2010 m. spalio mėnesio sunaudojo elektros energijos už 1 309,42 Lt. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą- faktūrą serija NTV Nr. 4369, tačiau atsakovas pateiktos sąskaitos neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui 1 309,42 Lt. Dėl šių faktinių pagrindų ieškovas prašė patenkinti ieškinį.

7Vilniaus m. 2 apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę, 2010-12-21 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo visiškai patenkino ieškinį.

8Atsakovas UAB „Palink“ 2011-01-14 pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Atsakovas prašą ieškinį atmesti. Atsakovas pažymėjo, kad jam išrašyta sąskaita faktūra nepagrįsta. Nurodė, kad pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį atsakovas neprivalo mokėti už bendrosiose patalpose sunaudotą elektros energiją, nes tai nėra negyvenamųjų patalpų nuomos išlaikymo paslauga. Visus mokėjimus pagal nuomos sutartį sąskaitoje nurodytu laikotarpiu atsakovas yra įvykdęs. Dėl šių aplinkybių atsakovas prašė atmesti ieškinį.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-04-14 sprendimu Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 21 d. preliminarų sprendimą panaikino, o ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Palink“ atmetė.

11Teismas nustatė, jog 2008-07-08 ieškovas su atsakovu sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui patalpas, turinčias apie 1500 m2 ploto ir esančias pastate, adresu ( - ), numatytam terminui valdyti ir naudotis (sutarties 3.1 punktas), o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti nustatytą Patalpų nuomos mokestį bei atlikti kitus Sutartyje nustatytus mokėjimus (sutarties 8.2.3 punktas). Sutarties 6.4 p. šalys taip pat susitarė, jog be nuomos mokesčio nuomininkas sumoka mokesčius už faktiškai patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, vandenį, fiksuoto ryšio ir kitas paslaugas, kurias nuomininkas užsako ir kurios jam yra teikiamos. Visi mokėjimai dėl kurių šalys susitarė sudarydamos nuomos sutartį numatyti sutarties 6.1 ir 6.4 punktuose. Teismo teigimu, pagal sutarties 6.4 punktą, papildomi mokėjimai siejami tik su atsakovo nuomojamomis 1500 m2 ploto patalpomis ir paslaugomis suteiktomis šiose patalpose. Byloje teismas nustatė, jog nuomos sutartyje jos šalys nėra susitarusios dėl kitų mokėjimų, sutarties tekste iš viso nėra bendrųjų patalpų ar bendrųjų patalpų priežiūros sąvokų, o taip pat ir įsipareigojimo prisidėti prie jų išlaikymo. Sutarties 8.1.4 punktu ieškovas įsipareigojo užtikrinti, „jog Nuomininko ir subnuomininkų klientams Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus jokių kliūčių patekti į patalpas“, o sutarties 8.1.8 punktu ieškovas įsipareigojo užtikrinti, „kad likusi pastato, kuriame yra Patalpos, dalis, jeigu ja naudojasi pats Nuomotojas ar yra Nuomotojo išnuomota, bei Nuomininko šios Sutarties pagrindu nenaudojamos pastato aplinkos dalis, jeigu ja naudojasi pats Nuomotojas ar yra neišnuomota, būtų tvarkinga, tinkamai tvarkoma bei prižiūrima“, tačiau nei šie, nei kiti sutarties punktai nenumato nuomininko pareigos atlyginti visą ar dalį bendrųjų patalpų ar aplinkos priežiūros ir išlaikymo išlaidų. Priešingai, teismo nuomone, šios nuostatos leidžia daryti išvadą, jog bendrųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidas šalių sudaryta sutartimi prisiėmė nuomotojas (ieškovas), o bendro naudojimo patalpų išlaikymas patenka į šalių sutartą nuomos mokestį dėl kurio šalys susitarė sudarydamos nuomos sutartį, nes mokėjimai už bendro naudojimo patalpas sutartyje nėra numatyti. Ieškovo minimas LR CK 6.493 str. numato nuomininko pareigą laikyti išnuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, tačiau taip pat numato, jog dėl minėtų pareigų nuomininkas su nuomotoju gali susitarti nuomos sutartyje. Nuomos sutartyje šalys susitarė kaip bus išlaikomos išnuomotos patalpos, kokie mokesčiai bus mokami, tačiau nenumatė atsakovo prievolės atlyginti bendro naudojimo patalpų priežiūros išlaidų. Ieškovo minimos LR CK 4 knygos normos (CK 4.82 str.) reguliuoja santykius bendraturčių, kuriems butai ir patalpos priklauso bendrosios nuosavybes teise, kai tuo tarpu ieškovą su atsakovu sieja sutartiniai nuomos santykiai.

12Teismas konstatavo, jog ieškovo išrašytas sąskaitas už nuomojamose patalpose 2010 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais sunaudotą elektros energiją atsakovas yra apmokėjęs. Ieškovo pateiktą PVM sąskaitą- faktūrą serija NTV Nr. 4369 atsakovas 2010 m. gruodžio 9 d. raštu yra sugrąžinęs. Nustačius, jog 2008-07-08 ieškovo su atsakovu sudarytoje negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje sutarties šalys nėra sutarusios dėl nuomininko pareigos mokėti už bendrų patalpų išlaikymą, byloje nesant duomenų, jog šalių sudaryta sutartis būtų pakeista, teismo teigimu, ieškovo reikalavimas dėl PVM sąskaitoje- faktūroje serija NTV Nr. 4369 nurodytos 1 309,42 Lt sumos už elektros energiją bendro naudojimo patalpoms ir 8,05 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo priteisimo negali būti tenkinamas. Dėl šių priežasčių teismas preliminarų teismo sprendimą panaikino, o ieškovo ieškinį atmetė. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-14 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovo UAB „Palink“ 1309,42 Lt įsiskolinimą, susidariusį už suvartotą elektros energiją, 8,5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. teismas priimdamas ginčijamą sprendimą nepaisė įstatyme įtvirtintų sutarčių aiškinimo taisyklių. Nurodo, kad šalių pasirašytos Sutarties 6.4 p. nuostata įrodo, jog punkte išvardintų paslaugų sąrašas nėra baigtinis, papildomų mokėjimų sąrašas gali nuolat kisti, atsižvelgiant į tai, kokios paslaugos buvo teikiamos. Prie jų priskirtina ir bendro naudojimo patalpoms tiekta elektros energija. Šiomis patalpomis naudojasi nuomininko klientai, todėl atsakovas turi atlyginti proporcingai patalpų plotui patirtas išlaidas. Sutarties 3.3 p. aiškiai nurodo, kad į patalpų nuomos mokestį yra įskaičiuoti mokesčiai už konkrečiai įvardintas tris paslaugas, t.y. žemės naudojimą, privažiavimą bei rampą, tačiau šis punktas visiškai nesusijęs su pastato viduje esančių bendrųjų patalpų naudojimu ir mokėjimu už bendrosiose patalpose atsakovui teikiamas paslaugas. Sutarties 8.1.8 punktas turi būti aiškinamas kartu su kitomis Sutarties 8 skirsnio nuostatomis, kurios nuomotoją įpareigoja sudaryti su trečiaisiais asmenimis atitinkamas sutartis, kurios yra būtinos išlaikyti pastatą ir jo aplinką tvarkingą. Taigi šios sutarties nuostatos nėra susijusios su pagal sutartį atliekamais mokėjimais už nuomininko interesais teikiamą energiją ar paslaugas;
  2. apeliantas pažymi, jog jis reikalauja atlyginti patalpų plotui proporcingas išlaidas elektros energijos tiekimui bendrosioms patalpoms, per kurias patenkama į nuomininkui nuomojamas patalpas, šiluminio mazgo maitinimo ventiliacijos bei lauko apšvietimo įrenginiams. Ieškovo teigimu, akivaizdu, jog pastatas (patalpos) be elektros tiekimo į minėtuosius objektus ne tik negalėtų būti naudojamas atsakovo siekiamu būdu – vystyti mažmeninės prekybos veiklą, tačiau apskritai tinkamai nefunkcionuotų. Todėl elektros energijos tiekimas bendrojo naudojimo objektams yra būtinas, siekiant išlaikyti išnuomotas patalpas. Kitaip tariant atsakovo pareiga apmokėti pateikimas PVM sąskaitas – faktūras už elektros energijos tiekimą bendrojo naudojimo objektams kyla ne vien todėl, jog tai yra būtina patalpoms išlaikyti, bet ir dėl to, jog dalis tiekiamos tos elektros energijos yra suvartojama paties atsakovo naudai ir interesams, t.y. vykdant veiklą. Be to, Sutarties 6.4 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti mokesčius ir už kitas paslaugas, kurias nuomininkas užsako ir kurios nuomininkui yra teikiamos;
  3. apeliantas, apskaičiuodamas atsakovui tenkančią išlaidų dalį, bendrojo naudojimo objektai laiko bendras patalpas, šiluminio mazgo maitinimo, ventiliacijos, bei lauko apšvietimo įrenginius. Be to, nuomotojo elektros energijos suvartojimo išplėstinės skaičiuotėje nurodoma, jog nuomininkui tenkantis išlaidų dalis buvo apskaičiuota padalinus visą bendrojo naudojimo objektuose suvartotą elektros energiją iš bendrojo pastato ploto ir gautą rezultatą – suvartotos elektros energijos kiekį padauginus iš atsakovo išsinuomotų patalpų ploto. Apelianto teigimu, toks išlaidų apskaičiavimo būdas atitinka CK 4.82 str. 5 d. nustatytą principą, jog butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma buto savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo ploto santykiui. Kadangi ginčo atveju bendrojo naudojimo objektų atžvilgiu tarp šalių susiklostė panašūs santykiai, kurie sieja gyvenamojo namo buto savininkus, nustatant atsakovui tenkančių išlaidų, skirtų sumokėti mokestį už elektros energijos teikimą į jas, atlygintiną dalį, ieškovas pagrįstai taikė pagal analogiją CK 4.82 str. 5 d.;
  4. nuomininkas iki tol apmokėdavo jam pateiktas sąskaitas faktūras už elektros energijos tiekimą inter alia bendrojo naudojimo objektams pastate, esančiame adresu Šeškinės g. 22, Vilnius. Tokie atsakovo veiksmai rodo, jog nuomininkas suvokė CK 6.493 str. imperatyviai nustatytą patalpų išlaikymo pareigą ir patvirtino, kad nuomotojo reikalavimai atlyginti išlaidas elektros energijos tiekimui bendrojo naudojimo objektams yra pagrįsti. Taigi dabartinis toks atsakovo atsisakymas apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą negali būti vertinamas kitaip, kaip jo sąmoningas siekis išvengti papildomų išlaidų, vykdant sutartinius įsipareigojimus.

15Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-14 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Teigia, kad apeliantas reikalaudamas atsakovo sumokėti papildomai ir už bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją, elgiasi nesąžiningai, sutartį aiškina nesilaikydamas svarbiausių sutarčių aiškinimo principų suteikdamas sutarčiai visiškai kitokią prasmę ir siekia išskirtinės naudos. Sutartyje minia vien tik patalpų sąvoka, t.y. patalpos, nurodytos sutarties 3.1 p. yra vienintelis sutarties dalykas – išnuomotas daiktas. Bendro naudojimo patalpos nėra išnuomotas daiktas, todėl vadovaujantis CK 6.6493 str. 1 d. nuostata atsakovui negali kilti pareigos išlaikyti bendro naudojimo patalpas. Be to, sutartyje tokia sąvoka kaip bendrosios naudojimo patalpos iš viso nėra minima, dėl ko visiškai neaišku kokios patalpos yra laikytinos bendro naudojimo patalpomis, kokios išlaidos turėtų būti priskirtos prie bendro naudojimo patalpų priežiūros išlaidų ir kokiu būdu bei kokia proporcija tokios išlaidos galėtų būti priskiriamos atsakovui. Be to, sutartimi šalys yra aiškiai sutarusios, kad apeliantas privalo užtikrinti, kad į patalpas būtų galima patekti be jokių kliūčių tiek atsakovui, tiek ir jo klientams. Tai reiškia, kad elektros energijos tiekimas bendrojo naudojimo patalpoms, užtikrinant tinkamą naudojimą jomis yra apelianto sutartinė prievolė. Nesant įstatymo, šalių susitarimo dėl išlaidų bendro naudojimo patalpų išlaikymui, vadovaujantis CK 6.57 str. nuostata, visos išlaidos, susijusios su bendro naudojimo patalpų išlaikymu, tarp jų ir elektros energijos išlaidos, tenka išimtinai apeliantui. Atsakovo nuomone, apeliantas neteisėtai ir nesąžiningai siekia perkelti prievolę išlaikyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo patalpas atsakovui.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

18Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

20Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

21Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčo šalis siejo prievoliniai nuomos teisiniai santykiai. 2008-07-08 ieškovas su atsakovu sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. PL NT 08/07/08 (b.l. 6-17), pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui patalpas, turinčias apie 1500 m2 ploto ir esančias pastate, adresu ( - ), numatytam terminui valdyti ir naudotis (sutarties 3.1 punktas), o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti nustatytą Patalpų nuomos mokestį bei atlikti kitus Sutartyje nustatytus mokėjimus (sutarties 8.2.3 punktas). Ieškovo reikalavimas atsakovui grindžiamas pateikta PVM sąskaita- faktūra serija NTV Nr. 4369 už sunaudotą elektros energiją bendro naudojimo patalpoms per laikotarpį nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio iki 2010 m. spalio mėnesio 1 309,42 Lt sumai.

22Iš šalių pasirašytos Sutarties turinio nustatyta, kad nuomos mokestis ir kiti mokėjimai yra aprašyti nuomos sutarties 6 skirsnyje. Pagrindinis atlygis ieškovui už teisę valdyti bei naudoti patalpas yra numatytas nuomos sutarties 6.1. punkte – tai patalpų nuomos mokestis. Greta patalpų nuomos mokesčio ieškovas ir atsakovas nuomos sutarties 6.4. punkte susitarė, jog atsakovas kaip nuomininkas papildomai sumokės už faktiškai patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, vandenį, suteiktas ryšio paslaugas ir kitas paslaugas, kurias nuomininkas užsako ir kurios nuomininkui yra teikiamos. Nuomos sutarties 6.4. punkto nuostata papildomus mokėjimus sieja tik su paslaugomis, kuriomis naudojasi atsakovas, ir naudojasi nuomojamose patalpose: t. y. atsakovas moka už išsinuomotose patalpose sunaudotą elektros energiją; šilumos energiją; vandenį; ryšių paslaugas; paslaugas, kurias atsakovas užsakė ir kurias atsakovas gavo. Sutartyje nėra bendrųjų patalpų ar bendrųjų patalpų priežiūros sąvokų, tad ir su tokiomis patalpomis susiję mokėjimai sutartyje nenumatyti. Nuomos sutarties 8.1.8. punkte (nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad likusi pastato, kuriame yra patalpos, dalis bei nuomininko šios sutarties pagrindu nenaudojamos pastato aplinkos dalis būtų tvarkinga, tinkamai tvarkoma bei prižiūrima) įtvirtintas ieškovo įsipareigojimas, nenumatant už šio įsipareigojimo vykdymą atskiro papildomo užmokesčio.

23Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis” v. UAB „Homo Faber”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; ir kt.).

24Teisėjų kolegija, įvertinusi nuomos sutarties turinį, sprendžia, kad nuomos sutarties sąlygos dėl sulygtų mokėjimų yra aiškios ir nedviprasmiškos. Šalys aiškiai numatė atsakovo privalomus mokėjimus (sutarties 6.1, 6.4 p. p.) bei įtvirtino, kad atsakovas turi pareigą mokėti tik sutartyje numatytus mokėjimus (sutarties 8.2.3 p.). Akivaizdu, jog šalys sutartyje neįtvirtino atsakovo pareigos mokėti už elektros energiją bendrojo naudojimo patalpose, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neturi teisės minėtų mokesčių reikalauti iš atsakovo. Priešingai, sutarties nuostatų sisteminė analizė sudaro pagrindą teigti, kad bendro naudojimo patalpų išlaikymas (tame tarpe ir mokestis už elektros energiją) patenka į šalių sutarties 6.1 p. sutartą nuomos mokestį; tai patvirtina ir ieškovo sutarties 8.1.1.-8.1.10 p.p. prisiimti įsipareigojimai. Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju sutarties turinys nesudaro pagrindo plečiamai aiškinti atsakovo prisiimtų pagal patalpų nuomos sutartį įsipareigojimų dėl apmokėjimo. Todėl nepagrįsti ir atmestini apelianto argumentai, kad vadovaujantis pasirašyta sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti ir už bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją.

25Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad bendro naudojimo patalpų priežiūros pareigą ir atitinkamas sąnaudas prisiėmė nuomotojas (ieškovas), o sąnaudos, susijusios su šių patalpų priežiūra, buvo įtrauktos į nuomos mokestį; taip pat padarė pagrįstą išvadą, kad sutarties 6.4. punkte papildomų mokėjimų sąrašas yra baigtinis ir nėra pagrindo jo aiškinti plečiamai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su minėtomis išvadomis ir papildydama nurodo, kad tokios išvados darytinos ir atsižvelgiant į sutarties preambulėje pateiktą „Patalpų“ sąvoką. Atsakovas įsipareigojo mokėti už: patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, gautas telefono ryšio paslaugas, sunaudotą vandenį, nuomojamose patalpose gautas paslaugas, kurias atsakovas užsakė ir gavo. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties 6 skirsnis reglamentuoja visus atsakovo mokėjimus pagal sutartį ir jame nėra nurodyta, jog nuomininkas apmoka kitas (nei aukščiau nurodytos) paslaugas, bei 8.2.3 punktą, kuris nurodo, kad nuomininkas įsipareigoja laiku mokėti sutartyje nustatytą nuomos mokestį bei atlikti kitus sutartyje nustatytus mokėjimus, darytina išvada, kad šalių pasirašytoje sutartyje nurodyti mokėjimai negali būti aiškinami plečiamai.

26Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nors į nuomojamas patalpas atsakovui ir jo klientams galima pateikti tik per bendro naudojimo patalpas, tačiau negalima sutikti su ieškovo teiginiu, jog tai savaime reiškia, kad elektros energija bendro naudojimo patalpose sunaudojama atsakovo interesais ir atsakovas už tai privalo susimokėti. Sutarties 8.1 .4 punkte yra numatyta, kad nuomotojas, kiek nuo jo priklauso, užtikrina, jog nuomininko ir subnuomininkų klientams Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus jokių kliūčių patekti į patalpas. Taigi Sutartimi šalys yra aiškiai sutarusios, kad apeliantas privalo užtikrinti, jog į patalpas būtų galima patekti be jokių kliūčių tiek atsakovui, tiek ir jo klientams. Tai reiškia, kad elektros energijos tiekimas bendrojo naudojimo patalpoms, užtikrinant tinkamą naudojimą jomis yra apelianto sutartinė prievolė. CK 6.57 str. įtvirtinta nuostata, jog su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi apmokėti skolininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Nesant įstatymo, bei šalių susitarimo dėl išlaidų bendro naudojimo patalpų išlaikymui, vadovaujantis CK 6.57 str. nuostata, visos išlaidos, susijusios su bendro naudojimo patalpų išlaikymu, tarp jų ir elektros energijos išlaidos, tenka išimtinai apeliantui. Tai reiškia, jog reikalaudamas apmokėti bendro naudojimo patalpose sunaudotos elektros energijos išlaidas, apeliantas nepagrįstai siekia perkelti prievolę išlaikyti ir prižiūrėti bendro naudojimo patalpas atsakovui.

27Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad santykiai tarp šalių susiklostė patalpų nuomos sutarties pagrindu. Esant aukščiau nurodytai nuomos sutarties turinio analizei, ieškovo argumentai dėl analogijos pagal CK 4.82 str. 5 d. taikymo laikytini nepagrįstais ir atmestini.

28Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

29Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

31Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą,... 6. Ieškovas nurodė, jis su atsakovu 2008-07-08 sudarė negyvenamųjų patalpų... 7. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę, 2010-12-21... 8. Atsakovas UAB „Palink“ 2011-01-14 pateikė prieštaravimus dėl pareikšto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-04-14 sprendimu Vilniaus m. 2... 11. Teismas nustatė, jog 2008-07-08 ieškovas su atsakovu sudarė negyvenamųjų... 12. Teismas konstatavo, jog ieškovo išrašytas sąskaitas už nuomojamose... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. teismas... 15. Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 16. Teigia, kad apeliantas reikalaudamas atsakovo sumokėti papildomai ir už... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčo šalis siejo prievoliniai nuomos... 22. Iš šalių pasirašytos Sutarties turinio nustatyta, kad nuomos mokestis ir... 23. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog sutarčių aiškinimo... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi nuomos sutarties turinį, sprendžia, kad... 25. Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad bendro naudojimo... 26. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nors... 27. Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad santykiai tarp šalių susiklostė... 28. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 29. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 31. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti...