Byla 2-628-780/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovams A. S. ir D. S. su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybe, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Odetai Gruodienei, atsakovų atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, trečiųjų asmenų atstovėms Justinai Greblikaitei ir Irmai Maciulevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovams A. S. ir D. S. su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybe, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teisėjas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3Ieškiniu prašoma: 1) įpareigoti atsakovą A. S. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lieptą Nr. 1, esantį ( - )ežere, žemės sklype (kadastrinis Nr. 5958/0004:63), ( - )k. 10, Veisiejų sen., Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš A. S.; 2) įpareigoti atsakovą D. S. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lieptą Nr. 2, esantį ( - )ežere, žemės sklype (kadastrinis Nr. 5958/0004:63), ( - )k. 10, Veisiejų sen., Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš D. S..

4Ieškovo atstovė paaiškino, kad abu atsakovai be statybą leidžiančio dokumento ( - )ežere pasistatė po vieną medinį lieptą, kurie remiasi į tą patį žemės sklypą, esantį ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje. Kiekvienam atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas nugriauti lieptą. Abiejų atsakovų lieptai yra I grupės nesudėtingi statiniai, stovintys valstybės žemėje, todėl jiems statyti reikia statybą leidžiančio dokumento – rašytinių valstybės įgaliotų tarnautojų pritarimų supaprastintam projektui. Kadangi po savavališkos statybos aktų surašymo nei vienas atsakovas per ieškovo nustatytą terminą neįvykdė reikalavimo nugriauti savo lieptą ir nepateikė statybą leidžiančio dokumento, ieškovas prašo įpareigoti abu atsakovus vykdyti reikalavimą ir nugriauti savavališkai pastatytus lieptus. Ieškovas sutinka, kad Veisiejų regioniniame parke esančiame atsakovų žemės sklype būtų galima statyti lieptą, tačiau tik vieną, o ne du, ir tik tuo atveju jeigu žemės sklype būtų sodyba. Šiuo atveju viename sklype yra du lieptai, kurie neatitinka Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamente nustatytų ilgio ir ploto reikalavimų, o sklype nėra sodybos. Todėl šie lieptai negali būti įteisinti ir privalo būti nugriauti.

5Atsakovai A. S. ir D. S. su ieškiniu sutinka iš dalies. Jie pripažįsta, kad lieptus pasistatė neturėdami statybą leidžiančio dokumento ir sutinka pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau prašo leisti parengti supaprastintus projektus ir įsiteisinti lieptus, o ne nugriauti juos. Pagal Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentą liepto statyba atsakovų žemės sklype būtų galima jeigu būtų sodyba. Atsakovų atstovas paaiškino, kad 2010 metais atsakovai yra gavę sodybos projektavimo sąlygų sąvadą iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos, todėl sodyba šiame žemės sklype gali būti statoma ir atsakovai jau rengia projektinę dokumentaciją. Esant sodybai šiame žemės sklype lieptas taip pat gali būti statomas, todėl galima įteisinti bent vieną iš dviejų lieptų. Nors abu lieptai ir yra ilgesni nei 15 metrų, tačiau Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento 21.2. punktas leidžia statyti ir ilgesnius lieptus jeigu vandenyje yra augmenijos, o lieptas neišsikiša daugiau kaip tris metrus už jos. Iš byloje esančių nuotraukų matyti, kad prie abiejų lieptų yra vandens augmenijos ir lieptai neišeina už šios augmenijos, todėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentas nėra pažeidžiamas. Atsakovų atstovas patvirtino, kad nesant galimybės įteisinti abu lieptus, abu atsakovai norėtų įteisinti A. S. lieptą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas A. S. ( - )ežere pastatė I grupės nesudėtingą statinį - 19,30 m ilgio ir 44,55 m2 ploto medinį lieptą, o atsakovas D. S. tame pačiame ežere pastatė I grupės nesudėtingą statinį - 22,80 m ilgio ir 32,05 m2 ploto medinį lieptą. Abu atsakovų lieptai remiasi į jiems nuosavybės teise priklausantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 5958/0004:63), esantį ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje. Dėl šių lieptų 2011-10-19 kiekvienam atsakovui buvo surašyta po atskirą savavališkos statybos aktą, o 2011-11-17 surašyta po atskirą reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti kiekvienam savo lieptą. Atsakovai A. S. ir D. S. per Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatytą terminą negavo savo liepto statybą leidžiančio dokumento ir neįvykdė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą dėl reikalavimo vykdymo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovų žemės sklype vieno liepto statyba yra galima, savavališkos statybos padariniai šalintini vieną atsakovą įpareigojant nugriauti savo savavališkai pastatytą lieptą, o kitą atsakovą įpareigojant per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

8Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.

9Dėl savavališkos statybos

10Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

112011-10-19 surašytame Savavališkos statybos akte Nr. SSA-10-111019-00060-(14.12), užfiksuota, kad A. S. Veisiejų regioniniame parke esančiame ( - )ežere, pastatė I grupės nesudėtingą statinį - 19,30 m ilgio ir 44,55 m2 ploto medinį lieptą, be statybą leidžiančio dokumento – rašytinio valstybės tarnautojų pritarimo statinio projektui (b. l. 18-20). 2011-10-19 surašytame Savavališkos statybos akte Nr. SSA-10-111019-00061-(14.12), užfiksuota, kad D. S. Veisiejų regioniniame parke esančiame ( - )ežere, pastatė I grupės nesudėtingą statinį - 22,80 m ilgio ir 32,05 m2 ploto medinį lieptą, be statybą leidžiančio dokumento – rašytinio valstybės tarnautojų pritarimo statinio projektui (b. l. 21-23). 2011-11-17 Reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-111117-00052-(14.29) (b. l. 25-26) ir Nr. REI-10-111117-00053-(14.29) (b. l. 31-32), bei 2012-08-31 Reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktai Nr. RPA-10-120831-00049-(14.29) (b. l. 44-45) ir Nr. RPA-10-120831-00050-(14.29) (b. l. 46-47), patvirtina, kad atsakovai per ieškovo nustatytą terminą neįvykdė reikalavimų nugriauti savo medinius lieptus.

12Atsižvelgiant į tai, kad abu atsakovai pripažįsta savavališkos statybos faktą, kuriuo savo reikalavimą grindžia ieškovas (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 187 str.), A. S. ir D. S. pastatyti lieptai, neturint rašytinio valstybės tarnautojų pritarimo supaprastintam projektui, pripažintini savavališka statyba, kurios padarinius reikia šalinti įstatymo nustatyta tvarka, nes atsakovai ir po savavališkos statybos aktų surašymo per Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatytą terminą negavo statybą leidžiančių dokumentų.

13Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo

14Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka, todėl savavališkos statybos padariniai šalintini pagal Statybos įstatymo 28 str., kuris ir reglamentuoja šią procedūrą.

15Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą – savavališkai pastatytų statinių nugriovimą, bet ir atsakovų prašomą taikyti būdą – savavališkų statybos darbų įteisinimą. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. teismas gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

16Atsakovų pastatyti 19,30 m ilgio ir 44,55 m2 ploto bei 22,80 m ilgio ir 32,05 m2 ploto mediniai lieptai yra I grupės nesudėtingi statiniai (2010-09-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės 17.1.1. p.), pastatyti valstybei priklausančioje žemėje, t.y. ( - )ežere, kurių statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimas supaprastintam nesudėtingų statinių projektui (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.3. p.).

17Tretieji asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija patvirtino, ir byloje nėra ginčo, kad atsakovų žemės sklype vieno liepto, iki 15 metrų ilgio ir ne didesnio kaip 30 m2 ploto, statyba būtų galima jeigu sklype būtų sodyba (Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 433, 21.2 p.). Byloje esantis A. S. ir D. S. Ūkininko ūkio sodybos vietos nustatymo aktas (b. l. 34-35) ir atsakovams išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas Nr. AT12-80 (b. l. 36) patvirtina, kad atsakovų žemės sklype sodybos statyba ne tik, kad galima, bet ir faktiškai jau pradėtos teisinės procedūros dėl sodybos statybos. Pabrėžtina, kad minėtame Projektavimo sąlygų sąvade yra numatytas medinio liepto su turėklais įrengimas kaip sudėtinė sodybos dalis. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes ir minėtą teisinį statybų Veisiejų regioniniame parke reglamentavimą darytina išvada, kad atsakovams nėra draudžiama statyti vieną lieptą, besiremiantį į jų žemės sklypą, jeigu tame žemės sklype pagal išduotą projektavimo sąlygų sąvadą jie įrengs sodybą. Kartu pabrėžtina ir tai, kad pagal Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. savavališkos statybos įteisinimas galimas ne tik dėl to, kad atitinkamo statinio statyba yra galima, bet ir su sąlyga jeigu tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Byloje nustatyta, kad abu atsakovų lieptai neatitinka Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamente nustatytų ilgio ir ploto reikalavimų, todėl nei vienas iš jų negali būti įteisintas nekeičiant šiuo metu esamos faktinės situacijos, kuri prieštarauja imperatyviems saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta įteisinimo procedūra susideda iš dviejų stadijų, kai pirmiausiai parengiama projektinė dokumentacija, o po to, jos pagrindu, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, tai teismo leidimas įteisinti savavališką statybą nereiškia šiuo metu esančios faktinės savavališkos statybos padėties įteisinimo. Toks savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas įpareigoja statytoją pertvarkyti savavališką statinį pagal įstatymo reikalavimus, nes tik tuomet jis galės gauti statybą leidžiantį dokumentą ir įteisinti savavališką statinį. Kadangi Veisiejų regioninio parko direktorė patvirtino, jog leistinas liepto ilgis galutinai nustatomas tik rengiant ir derinant projektinę dokumentaciją, tai šioje byloje nėra reikšminga nustatinėti viršvandeninės augmenijos juostos plotį, kuris turės įtakos maksimaliam leistinam liepto ilgiui. Byloje nustatyta, kad abu atsakovų lieptai viršija leistiną 15 m ilgio ir 30 m2 ploto normą, todėl įteisinant bet kurį iš lieptų, atsakovai turės sutrumpinti liepto ilgį, jeigu projektavimo ir projektinės dokumentacijos derinimo metu viršvandeninės augmenijos juostos plotis neleis įteisinti ilgesnio liepto.

18Teismui pripažinus, kad iš atsakovų pastatytų dviejų lieptų įteisinti galima tik vieną, kitas lieptas turi būti nugriautas, nes antrojo liepto statyba šioje saugomoje teritorijoje negalima ir prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams (Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 433, 21.2 p.).

19Sprendžiant kurį iš atsakovų pastatytų lieptų įpareigoti nugriauti, o kurį leisti įteisinti, teismas atsižvelgia į pačių atsakovų bendrą sutarimą, kad jie norėtų įteisinti A. S. lieptą, nes iš esmės tai reiškia, kad, nesant galimybės įteisinti abu lietus, griautino liepto statytojas D. S. sutinka nugriauti savo savavališką statinį. Toks teismo sprendimas nepažeis ir viešojo intereso, nes aplinkos apsaugos požiūriu nėra jokio skirtumo, kuris lieptas bus įteisintas, o kuris nugriautas.

20Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti atsakovui A. S., pažymėtina, kad teismo nustatytas terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį ir sudėtingumą šioje konkrečioje situacijoje. Įvertinus tai, kad liepto įteisinimui reikalinga parengti ne tik supaprastintą projektą ir gauti atitinkamus pritarimus jam, bet ir pertvarkyti patį lieptą, teismas sprendžia, kad aštuonių mėnesių terminas yra pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Mokėti Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą atsakovui neprivaloma, kadangi šis įstatymo reikalavimas įsigalioja tik nuo 2013-01-01. Be to pabrėžtina, kad Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, jog per nustatytą terminą statytojui neįvykdžius teismo reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinys nugriaunamas statytojo lėšomis.

21Sprendžiant kokį terminą savavališko liepto nugriovimui nustatyti atsakovui D. S., atsižvelgtina į liepto pašalinimui reikalingų darbų kiekį, jų apimtį, sudėtingumą ir prasidedantį tokiems darbams nepalankų metų laiką. Kadangi griautinas statinys nors ir nėra sudėtingas, tačiau stovi vandenyje, todėl jo griovimo darbai yra apsunkinti nepalankaus metų laiko, teisėjas sprendžia, kad aštuonių mėnesių terminas liepto nugriovimui yra pakankamas. Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste CPK ) 273 str. 1 d. numato, kad tame pačiame sprendime teismas gali suteikti teisę ieškovui atlikti prašomus veiksmus, išieškant iš atsakovo patirtas išlaidas, jei teismo įpareigojimo atsakovas neįvykdys teismo nustatytu terminu, todėl ieškovui suteiktina tokia teisė.

22Nepaisant to kad ieškinys tenkinamas iš dalies, teismas pripažįsta, kad bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), kadangi ieškinio esmę sudaro neteisėtos ir savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o teismo pasirinktas kitoks savavališkos lieptų statybos padarinių pašalinimo būdas nei prašė ieškovas, nereiškia, kad kokia nors ieškinio dalis buvo nepagrįsta. Ieškinio pagrindu priimant tokį sprendimą atsakovų savavališkos statybos padariniai yra pašalinami. Tai reiškia, kad ieškinio tikslai yra pasiekti, o dėl visų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų yra kalti abu atsakovai, kurie per įstatymų suteiktą terminą nepašalino savavališkos statybos padarinių neteisminiu keliu.

23Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ieškovui iš atsakovo A. S. priteistinos 197,47 Lt išlaidos už skelbimą spaudoje apie surašytą savavališkos statybos aktą, kurioms pagrįsti ieškovas pateikė šių išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus (b. l. 27-29) ir kurios yra susijusios su bylos nagrinėjimu (2010-09-28 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 27. p.).

24Iš kiekvieno atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro po 15 Lt kiekvienam (CPK 96 str. 2 d.), ir po 71,50 Lt (1/2 dalis) dydžio žyminio mokesčio (143 Lt) sumos, nuo kurios mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Iš viso valstybei priteisti po 86,50 Lt (15 Lt + 71,50 Lt) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273 str., teisėjas

Nutarė

26Ieškinį patenkinti iš dalies.

27Įpareigoti atsakovą A. S., a. k. ( - ) per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą 19,30 m ilgio ir 44,55 m2 ploto mediniam lieptui, kuris pastatytas ( - )ežere ir remiasi į jam ir D. S. nuosavybės teise priklausantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje. Jeigu per nustatytą 8 (aštuonių) mėnesių terminą atsakovas A. S. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos jis privalo savo lėšomis nugriauti nurodytą medinį lieptą ir sutvarkyti statybvietę. Per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti nurodytą medinį lieptą ir sutvarkyti statybvietę, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo A. S. patirtas išlaidas.

28Įpareigoti atsakovą D. S., a. k. ( - ) per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti ( - )ežere savavališkai pastatytą 22,80 m ilgio ir 32,05 m2 ploto medinį lieptą, kuris remiasi į jam ir A. S. nuosavybės teise priklausantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje. Per teismo nustatytą 8 (aštuonių) mėnesių terminą atsakovui D. S. neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti nurodytą lieptą, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo D. S. patirtas išlaidas.

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Priteisti iš atsakovo A. S. 197,47 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt septynis litus 47 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

31Priteisti iš atsakovo A. S. 86,50 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

32Priteisti iš atsakovo D. S. 86,50 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas išnagrinėjęs bylą... 3. Ieškiniu prašoma: 1) įpareigoti atsakovą A. S. per du mėnesius nuo teismo... 4. Ieškovo atstovė paaiškino, kad abu atsakovai be statybą leidžiančio... 5. Atsakovai A. S. ir D. S. su ieškiniu sutinka iš dalies. Jie pripažįsta, kad... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. S. ( - )ežere pastatė I grupės... 8. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.... 9. Dėl savavališkos statybos... 10. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo... 11. 2011-10-19 surašytame Savavališkos statybos akte Nr.... 12. Atsižvelgiant į tai, kad abu atsakovai pripažįsta savavališkos statybos... 13. Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo... 14. Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos,... 15. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti... 16. Atsakovų pastatyti 19,30 m ilgio ir 44,55 m2 ploto bei 22,80 m ilgio ir 32,05... 17. Tretieji asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija ir Lazdijų rajono... 18. Teismui pripažinus, kad iš atsakovų pastatytų dviejų lieptų įteisinti... 19. Sprendžiant kurį iš atsakovų pastatytų lieptų įpareigoti nugriauti, o... 20. Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti... 21. Sprendžiant kokį terminą savavališko liepto nugriovimui nustatyti atsakovui... 22. Nepaisant to kad ieškinys tenkinamas iš dalies, teismas pripažįsta, kad... 23. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Iš kiekvieno atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273... 26. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Įpareigoti atsakovą A. S., a. k. ( - ) per 8 (aštuonis) mėnesius nuo... 28. Įpareigoti atsakovą D. S., a. k. ( - ) per 8 (aštuonis) mėnesius nuo... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš atsakovo A. S. 197,47 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt septynis... 31. Priteisti iš atsakovo A. S. 86,50 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus 50... 32. Priteisti iš atsakovo D. S. 86,50 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus 50... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...