Byla e2S-662-883/2019
Dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. eL2-7339-841/2019

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (skolininkės) uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Gairana“ prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. eL2-7339-841/2019.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. birželio 17 d. patvirtino kreditorės UAB „Gairana“ ir skolininkės UAB „Šiaulių plentas“ 2019 m. birželio 13 d. pasirašytą taikos sutartį, kuria nustatyta 5 065,61 Eur skolos sumokėjimo iki 2019-08-09 tvarka. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Gairana“ (toliau – ir kreditorė) 2019-08-20 kreipėsi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies, t. y. likusios neišmokėtos 2 467,74 Eur skolos dalies išieškojimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Šiaulių apylinkės teismas Šiaulių rūmai 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi kreditorės prašymą išduoti vykdomąjį raštą tenkino.

103.

11Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad skolininkė, sudarydama taikos sutartį, kurioje aiškiai numatyti skolos sumokėjimo dalimis terminai, turėjo pareigą ją tinkamai vykdyti, tačiau jos neįvykdė dar iki ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Šiaulių plentas“ iškėlimo pateikimo teismui dienos - 2019 m. rugpjūčio 23 d.

124.

13Teismas pažymėjo, kad skolininkės UAB „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimas neeliminuoja kreditorės teisės į vykdomąjį raštą dėl skolininkės neįvykdytos prievolės pagal teismo patvirtintą taikos sutartį. Teismo nuomone, vykdomojo rašto išdavimas nepažeidžia skolininkės interesų ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

155.

16Atskiruoju skundu apeliantė (skolininkė) UAB „Šiaulių plentas“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti įvykdymą iki bus priimtas procesinis sprendimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Šiaulių plentas“ Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-633- 883/2019. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

175.1.

18Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo patvirtintą taikos sutartį, žinodamas, kad skolininkė UAB „Šiaulių plentas“ negali atsiskaityti dėl susidariusių finansinių sunkumų (Šiaulių apygardos teisme 2019 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi yra priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo), savo iniciatyva turėjo teisę pakeisti taikos sutarties įvykdymo tvarką ir jos įvykdymą atidėti iki Šiaulių apygardos teismas išspręs klausimą dėl UAB „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

195.2.

20Skolininkė nėra nutraukusi ūkinės veiklos ir toliau tęsia rangos sutarčių vykdymą, tačiau antstoliams(-ui) areštavus pinigines lėšas pas trečiuosius asmenis, skolininkė nebegali gauti įplaukų į banko sąskaitas iš savo skolininkų, todėl pradėjo vėluoti einamieji mokėjimai ir skolininkė nebegali tinkamai funkcionuoti ir vykdyti savo ūkinės veiklos.

215.3.

22Teismas turėtų atsižvelgti ne tik į pavienės kreditorės interesus, bet į visų UAB „Šiaulių plentas“ kreditorių interesus ir užtikrinti, kad nebūtų padaroma žala skolininkams, nes to reikalauja viešasis interesas.

236.

24Atsiliepimo kreditorė UAB „Gairana“ į atskirąjį skundą nepateikė.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

277.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, CPK 338 straipsnis).

298.

30Atskirojo skundo objektas – teismo nutarties, kuria ieškovui išduotas vykdomasis raštas dėl taikos sutarties sąlygų nevykdymo, teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimas.

31Dėl naujų įrodymų priėmimo

329.

33Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – antstolių E. R. ir V. Š. priimtus patvarkymus priimtus apeliantės atžvilgiu kitų skolininkų vykdomosiose bylose. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės pateikti patvarkymai nėra susiję su nagrinėjamu klausimu, todėl apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti apeliantės pateiktus įrodymus, kaip neatitinkančius sąsajumo kriterijų.

34Atskirasis skundas netenkinamas

3510.

36Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.985 straipsnio 1 dalis). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės (CPK 646 straipsnio 3 dalis). Taigi vykdomojo rašto išdavimas dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies siejamas su nustatymu, kad viena iš sutarties šalių pažeidė (neįvykdė) joje nustatytų prievolių (CPK 646 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2008, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1818/2014).

3711.

38Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. birželio 17 d. patvirtino kreditorės UAB „Gairana“ ir skolininkės UAB „Šiaulių plentas“ 2019 m. birželio 13 d. pasirašytą taikos sutartį, kurios pagrindu skolininkė įsipareigojo sumokėti kreditorei 5 195,75 Eur skolą iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. 2019 m. rugpjūčio 23 d. Šiaulių apylinkės teisme priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Šiaulių plentas“ iškėlimo. 2019-08-29 teismas tenkino kreditorės prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies (2467,74 Eur) išieškojimo.

3912.

40Apeliantė teigia, kad spręsdamas klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo patvirtintą taikos sutartį, žinodamas, kad skolininkė UAB „Šiaulių plentas“ negali atsiskaityti dėl susidariusių finansinių sunkumų, teismas savo iniciatyva turėjo teisę pakeisti taikos sutarties įvykdymo tvarką ir jos įvykdymą atidėti iki Šiaulių apygardos teismas išspręs klausimą dėl UAB „Šiaulių plentas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

4113.

42Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir/ar išieškojimas sustabdomas.

4314.

44Teismas, spręsdamas vykdomojo rašto išdavimą taikos sutarties atveju, privalo ištirti šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą (CPK 646 straipsnio 3 dalis). Vykdomasis raštas yra išduodamas atsižvelgiant į tos bylos, kurioje jį prašoma išduoti, išnagrinėjimo rezultatą ir niekaip negali priklausyti nuo kitos bylos išnagrinėjimo rezultato (CPK 587 straipsnio 1 punktas, 646 straipsnio 1 dalis, 648 straipsnio 1 dalies 4 punktas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 189- 464/2017; 2018 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1387-370/2018).

4515.

46Atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus ir apeliacinės instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybes, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs taikos sutarties neįvykdymo faktą, pareiškėjui pagrįstai išdavė vykdomąjį raštą dėl nesumokėtos 2467,74 Eur priverstinio išieškojimo.

4716.

48Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad vykdomojo rašto išdavimas nepaneigia taikos sutartį turinčios vykdyti šalies galimybės taikos sutartį gera valia įvykdyti ir po vykdomojo rašto išdavimo. Taikos sutartį po vykdomojo rašto išdavimo įvykdžiusios šalies teisės ginamos CPK numatytomis formomis, o būtent išieškotojas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, privalo pateikti duomenis, kad vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka bei atsako už šių duomenų teisingumą (CPK 650 str. 2 d.).

4917.

50Apeliacinės instancijos teismui kreditorė UAB „Gairana“ pateikė prašymą dėl bylos nutraukimo, kuriame nurodė, kad skolininkė UAB „Šiaulių plentas“ visą įsiskolinimą yra padengusi. Pažymėtina, kad pats vykdomojo rašto išdavimas nesukelia teisinių pasekmių, šias pasekmes šalims sukelia jo pateikimas priverstiniam vykdymui, todėl jei apeliantė geranoriškai ir tinkamai įvykdė teismo sprendimu patvirtintos sutarties sąlygas, pareiškėja neturi teisinio pagrindo teikti antstoliams vykdomojo rašto, o pateikus - šalys turi teisę teikti antstoliui rašytinius įrodymus, kad įsipareigojimus įvykdė.

5118.

52Apeliacinės instancijos teismas konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė vykdomojo rašto išdavimą reglamentuojančias teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 –339 straipsniais,

Nutarė

54Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. birželio 17 d. patvirtino... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Šiaulių apylinkės teismas Šiaulių rūmai 2019 m. rugpjūčio 29 d.... 10. 3.... 11. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad skolininkė, sudarydama taikos... 12. 4.... 13. Teismas pažymėjo, kad skolininkės UAB „Šiaulių plentas“... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu apeliantė (skolininkė) UAB „Šiaulių plentas“ prašo... 17. 5.1.... 18. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo rašto... 19. 5.2.... 20. Skolininkė nėra nutraukusi ūkinės veiklos ir toliau tęsia rangos... 21. 5.3.... 22. Teismas turėtų atsižvelgti ne tik į pavienės kreditorės interesus, bet į... 23. 6.... 24. Atsiliepimo kreditorė UAB „Gairana“ į atskirąjį skundą nepateikė.... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 27. 7.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. 8.... 30. Atskirojo skundo objektas – teismo nutarties, kuria ieškovui išduotas... 31. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 32. 9.... 33. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – antstolių E. R.... 34. Atskirasis skundas netenkinamas... 35. 10.... 36. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 37. 11.... 38. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. birželio 17 d. patvirtino... 39. 12.... 40. Apeliantė teigia, kad spręsdamas klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo... 41. 13.... 42. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir... 43. 14.... 44. Teismas, spręsdamas vykdomojo rašto išdavimą taikos sutarties atveju,... 45. 15.... 46. Atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus ir apeliacinės instancijos... 47. 16.... 48. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad vykdomojo... 49. 17.... 50. Apeliacinės instancijos teismui kreditorė UAB „Gairana“ pateikė... 51. 18.... 52. Apeliacinės instancijos teismas konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 54. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartį...