Byla 2-1818/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės-firmos „VITI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutarties, kuria nutarta išduoti vykdomąjį raštą, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3704-565/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Aplinkotvarka“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei-firmai „VITI“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teisme nagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Aplinkotvarka“ ieškinį atsakovui AB-F „VITI“ dėl skolos priteisimo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi nutraukta šalims sudarius ir teismui patvirtinus taikos sutartį. Teismo patvirtinta taikos sutartimi šalys pripažino ir patvirtino 200 000 Lt atsakovo įsiskolinimą ieškovui bei susitarė dėl šios skolos sumokėjimo dalimis nustatytais terminais.

42014 m. birželio 6 d. ieškovas UAB „Aplinkotvarka“ pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 1 d. nutartimi išdavė ieškovui UAB „Aplinkotvarka“ vykdomąjį raštą dėl 35 000 Lt išieškojimo iš atsakovo AB-F „VITI“.

7Prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo teismas išnagrinėjo teismo posėdyje, neatvykus dalyvaujantiems byloje asmenims, kuriems apie posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta. Teismas atmetė atsakovo prašymą atidėti ieškovo prašymo nagrinėjimą.

8Teismas nustatė, kad 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtinta ieškovo ir atsakovo sudaryta taikos sutartimi atsakovas įsipareigojo nustatytais terminais sumokėti ieškovui 200 000 Lt skolą; kad iki 2014 m. birželio 16 d. atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 65 000 Lt skolos, tačiau ieškovo pateikti įrodymai patvirtina tik 30 000 Lt skolos sumokėjimą. Nustatęs tokias aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovas nevykdo teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų, todėl yra pagrindas išduoti ieškovui vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies – 35 000 Lt skolos išieškojimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, todėl atsakovas neturėjo galimybės pasisakyti ir būti išklausytas. Šalių paaiškinimai apie jiems žinomas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, turi būti patikrinti ir įvertinti teismo. Dėl atsakovo darbuotojos teisininkės atostogų atsakovas negalėjo nei žodžiu, nei raštu pateikti paaiškinimus byloje, todėl jo procesinės teisės buvo pažeistos, taip pat pažeisti teisingumo, sąžiningumo ir šalių lygiateisiškumo principai.
  2. Atsakovas siekia taikos sutartį vykdyti tinkamai, tačiau dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nežymiai vėluoja laiku vykdyti mokėjimus ieškovui. Atsakovas yra pradelsęs kelis mokėjimus. Tokią situaciją lėmė atsakovo kontrahentų piniginių prievolių nevykdymas, dėl kurio atsakovas turi 2 333 677,41 Lt debitorinių įsiskolinimų. Atsakovas yra laimėjęs septynis statybos rangos, modernizavimo konkursus, kurių darbų vertė iš viso sudaro 8 401 868,14 Lt. Veiklos vykdymui atsakovui reikalingos apyvartinės lėšos, kurių trūkumą lemia vėluojantys užsakovų atsiskaitymai. Atsakovas 2011-2013 metais veikė pelningai, mokėjo mokesčius, turi didelės vertės turto.
  3. Atsakovas yra veikiantis, gyvybingas ir rinką turintis ūkio subjektas, kuris susidūrė su laikinu apyvartinių lėšų trūkumu dėl kontrahentų netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Atsakovas turi galimybes vykdyti su ieškovu pasirašytą taikos sutartį ir siekia ją vykdyti tinkamai pagal turimas finansines galimybes. Atsakovas neabejotinai įvykdys taikos sutartį, todėl išduoti vykdomąjį raštą nėra tikslinga.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Apeliantas nenurodo nei vieno teisiškai pagrįsto argumento, kuriuo grindžia prašymą neišduoti vykdomo rašto. Apelianto nurodomas jokiais įrodymais nepagrįstas argumentas apie laikiną apyvartinių lėšų stoką negali būti laikomas teisėtu pagrindu nevykdyti įsiteisėja teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties.
  2. Apeliantas sąmoningai klaidina teismą, teigdamas, kad taikos sutartį siekia vykdyti tinkamai ir tik nežymiai vėluoja mokėti mokėjimus. Viena vertus, įstatymai nenumato galimybės įsiteisėjusį teismo sprendimą vykdyti tik iš dalies. Kita vertus, atsakovas ir toliau nevykdo taikos sutarties – 2014 m. rugpjūčio 27 d. turėjo būti sumokėjęs 135 000 Lt skolos, tačiau yra sumokėjęs tik 30 000 Lt. Atsakovas ne tik kad nėra informavęs ieškovo apie laikiną apyvartinių lėšų trūkumą ir siekį vykdyti taikos sutartį, bet vengia bendrauti su ieškovu.

123. Atskirojo skundo priėmimo klausimas teisme buvo išspręstas pažeidžiant CPK nuostatas ir ieškovo teisėtus interesus. Ieškovas tik 2014 m. rugpjūčio 25 d. (praėjus beveik 2 mėnesiams nuo skundžiamos sutarties priėmimo dienos) teismo buvo informuotas apie 2014 m. liepos 8 d. atsakovo atskirąjį skundą. Akivaizdu, kad nepagrįstai ilgas laiko tarpas, per kurį ieškovas negali ginti savo teisių CPK numatytomis priemonėmis – pateikti antstoliui vykdomąjį raštą dėl priverstinio skolos išieškojimo, esmingai pažeidžia atsakovo interesus.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria išduotas vykdomasis raštas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Teisminio bylos nagrinėjimo metu šalys gali sudaryti taikos sutartį, kuria tarpusavio nuolaidomis įsipareigoja užbaigti teisminį ginčą ir iš dalies įvykdyti vienos kitai pareikštus ieškinio reikalavimus (CK 6.983 str. 1 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis turi šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Teismo patvirtinta taikos sutartis yra privaloma ir vykdoma pagal tokias formuluotes ir tik tokia apimtimi, kuri yra nurodyta teismo nutartyje dėl jos patvirtinimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2008).

17Taikos sutartis, kurios sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas nustatytas materialiosios ir proceso teisės normų, ypatumas yra tas, kad, taikos sutarties šaliai nevykdant sutartimi nustatytos prievolės, suinteresuotos šalies (kreditoriaus) prašymu pagal teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, rezoliucinę dalį išduodamas vykdomasis raštas ir jis vykdomas CPK nustatyta tvarka (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010). Taigi vykdomojo rašto išdavimas dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies siejamas su nustatymu, kad viena iš sutarties šalių pažeidė (neįvykdė) joje nustatytų prievolių (CPK 646 str. 3 d.).

18Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtino tarp apelianto ir ieškovo sudarytą taikos sutartį, kuria apeliantas prisiėmė prievolę sumokėti ieškovui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka 200 000 Lt. Pagal taikos sutarties 4.1 – 4.3 punktus, per 2014 m. balandžio 25 d. – 2014 m. birželio 16 d. laikotarpį apeliantas įsipareigojo nustatytais dydžiais kas mėnesį sumokėti ieškovui dalį skolos – 65 000 Lt. Ieškovo teismui pateikti duomenys liudija, kad atsakovas yra sumokėjęs tik 30 000 Lt (28-30 b. l.). Turėdamas tokius duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovas nevykdo teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų. Apeliantas neneigia teismo nustatyto taikos sutartimi prisiimtų prievolių neįvykdymo fakto, tačiau nurodo, kad dėl laikinų finansinių sunkumų jis nėra pajėgus tinkamai vykdyti taikos sutartį ir pagal galimybes siekia ją vykdyti. Nustačius, kad atsakovas neįvykdė taikos sutartyje numatytų įsipareigojimų dalies, pagrįstai konstatuotas vykdomojo rašto išdavimo pagrindas, kurio egzistavimo nepaneigia atskirojo skundo argumentai apie apelianto finansinę padėtį.

19Skundžiamos nutarties teisėtumą atsakovas kvestionuoja ir tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvimu. Tokio fakto konstatavimui nėra pagrindo. Pagal CPK 646 straipsnio 3 dalies nuostatas, prašymas išduoti vykdomąjį raštą nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą. Bylos duomenys liudija, kad apie ieškovo prašymo išduoti vykdomąjį raštą nagrinėjimo teismo posėdį bylos šalys buvo informuotos (26 b. l.). Prašymas išnagrinėtas teismo posėdyje, į kurį šalių atstovai neatvyko (31 b. l.). Teismas išsprendė atsakovo prašymą atidėti teismo posėdį ir motyvuotai jį atmetė. Prašymą atidėti teismo posėdį atsakovas grindė teisininkės negalėjimu dalyvauti jame dėl atostogų. Bylos nagrinėjimas šalių prašymu gali būti atidėtas, jeigu šalis ar jos atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 str. 1, 2 d.). Priešingai nei teigia apeliantas, atostogos nelaikomos svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi (CPK 1622 str. 1 d., 246 str. 1 ir 2 d.). Išdėstyti argumentai leidžia spręsti, kad nagrinėdamas prašymą išduoti vykdomąjį raštą, teismas nepažeidė proceso teisės normų, nesuvaržė atsakovo teisės būti išklausytam, kurią pastarasis įgyvendino pasinaudodamas apeliacijos teise.

20Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti pirmosios instancijos teismo veiksmai, susiję su bylos su atskiruoju skundu paruošimu ir išsiuntimu apeliacinės instancijos teismui, neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl nevertintini.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teisme nagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB... 4. 2014 m. birželio 6 d. ieškovas UAB „Aplinkotvarka“ pateikė teismui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 1 d. nutartimi išdavė ieškovui UAB... 7. Prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo teismas išnagrinėjo teismo... 8. Teismas nustatė, kad 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtinta ieškovo ir... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo... 12. 3. Atskirojo skundo priėmimo klausimas teisme buvo išspręstas pažeidžiant... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria išduotas vykdomasis... 16. Teisminio bylos nagrinėjimo metu šalys gali sudaryti taikos sutartį, kuria... 17. Taikos sutartis, kurios sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas nustatytas... 18. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtino tarp... 19. Skundžiamos nutarties teisėtumą atsakovas kvestionuoja ir tinkamo proceso... 20. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 21. Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti pirmosios instancijos... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistą....