Byla e2-2254-640/2018
Dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atsakovams BUAB „Makey Studio“, SIA „Romero group“, tretysis asmuo UAB „Sinajus“, ir atsakovo BUAB „Makey Studio“ pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byloje. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, sekretoriaujant J. M., dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui O. K., atsakovo BUAB „Makey Studio“ atstovui advokatui A. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo RUAB „Promlitsta“ ieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atsakovams BUAB „Makey Studio“, SIA „Romero group“, tretysis asmuo UAB „Sinajus“, ir atsakovo BUAB „Makey Studio“ pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byloje. Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Promlitsta“ iškelta restruktūrizavimo byla, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Vermosa“; nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, tačiau nutartis neįsiteisėjo, nes yra apskųsta atskiruoju skundu ir išsiųsta nagrinėti apeliacine tvarka.

42.

5Atsakovas BUAB „Makey Studio“ pateikė RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo administratoriui UAB „Vermosa“ pareiškimą, kuriame prašo patvirtinti jo 355 000 Eur ir 3 proc. dydžio metinių palūkanų kreditorinį reikalavimą RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byloje. Nurodo, kad minėtą reikalavimą įsigijo iš pradinio kreditoriaus SIA Romero Group pagal 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartį.

63.

7Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti tarp atsakovų UAB „Makey Studio“ ir SIA „Romero group“ sudarytą 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartį (toliau-Sutartis) negaliojančia, priteisti bylinėjimosi išlaidas; netvirtinti atsakovo finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje.

83.1.

9Ieškovas atsakovų sudarytą Sutartį ginčija CK 1.80, 1.81 bei 1.86 straipsnių pagrindais. Ieškovas nurodo, jog Sutartis yra pripažintina negaliojančia CK 1.80 straipsnio 1 dalies ir CK 1.81 straipsnio 1 dalies pagrindu, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms ir viešajai tvarkai, kadangi nagrinėjamu atveju atsakovai SIA „Romero group“ ir UAB „Makey studio“ sudarė Sutartį, kuria SIA „Romero group“ perleido UAB „Makey studio“ jau perleistą, neegzistuojančią bei negaliojančią reikalavimo teisę. SIA „Romero group“ perleido negaliojančią (jau perleistą) reikalavimo teisę į ieškovą, nes Sutartis buvo sudaryta atgaline data. Šį reikalavimą SIA „Romero group“ 2015 m. lapkričio 27 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido UAB „Sinajus“. Pažymi, kad tiek SIA „Romero group“, tiek BUAB „Makey studio“ sudarydami fiktyvią Sutartį žinojo apie jau sudarytą galiojančią 2015 m. lapkričio 27 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį su UAB „Sinajus“, todėl fiktyvią sutartį sudarė atgaline data, kad kilus ginčui galėtų remtis faktu, jog Sutartis su UAB „Makey studio“ buvo sudaryta anksčiau. Ieškovas nurodo, jog remiantis CK 6.104 straipsnio 1 dalimi, reikalavimą perleidęs kitam asmeniui kreditorius privalo perduoti naujajam kreditoriui dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę bei papildomas teises, įskaitant ir teisę į palūkanas. Pabrėžtina, kad nagrinėjamu atveju BUAB „Makey studio“ nepateikė jokių pirminių dokumentų, kurių pagrindu atsirado įsiskolinimas SIA „Romero group“. Tai papildomai patvirtina aplinkybę, kad tarp BUAB „Makey studio“ ir SIA „Romero group“ sudaryta sutartis yra fiktyvi ir suklastota (sudaryta atgaline data), kadangi BUAB „Makey studio“ nebuvo perduoti SIA „Romero group“ turėti dokumentai, pagrindžiantys reikalavimo teisę. Pabrėžtina, kad pastarieji dokumentai net objektyviai negalėjo būti perduoti BUAB „Makey studio“, kadangi SIA „Romero group“, 2015 m. lapkričio 27 d. sudariusi 2015 m. lapkričio 27 d. Reikalavimo perleidimo sutartį su UAB „Sinajus“, skolą pagrindžiančius dokumentus perdavė būtent UAB „Sinajus“, ir UAB „Sinajus“ perduotus dokumentus negalėjo pakartotinai perduoti BUAB „Makey studio“. Ši aplinkybė įrodo, kad sutartis tarp BUAB „Makey studio“ ir SIA „Romero group“ yra fiktyvi ir suklastota – sudaryta atgaline data.

103.2.

11Ieškovas nurodo, jog BUAB „Makey studio“ neturėjo jokių objektyvių galimybių atsiskaityti su SIA „Romero group“ už perleidžiamą reikalavimo teisę, kas patvirtina, kad realiai BUAB „Makey studio“ neatsiskaitė su SIA „Romero group“ pagal Sutartį, dėl ko konstatuotina, kad Sutartis yra fiktyvi bei sudaryti atgaline data. Sutarties 8 punktas numato, kad reikalavimo teisę į ieškovą SIA „Romero group“ perleidžia BUAB „Makey studio“ už 150 000 Eur. Pažymėtina, kad BUAB „Makey studio“ nepateikė jokių įrodymų, kad BUAB „Makey studio“ atsiskaitė su SIA „Romero group“ už perleistą reikalavimo teisę ir sumokėjo SIA „Romero group“ 150 000 Eur pagal Sutartį. Pabrėžtina, kad BUAB „Makey studio“ net objektyviai negalėjo atsiskaityti su SIA „Romero group“ pagal Sutartį, nes BUAB „Makey studio“ Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla Nr. B2-5795-562/2016. Lietuvos apeliacinis teismas savo 2017 m. vasario 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-486157/2017, kuria atmetė UAB „Makey studio“ atskirąjį skundą, konstatavo, kad UAB „Makey studio“ debitorių įsiskolinimą sudaro tik 209 749,96 Eur. Taigi, pabrėžtina, kad BUAB „Makey studio“ esą turimas reikalavimas į ieškovą, kurį, pasak BUAB „Makey studio“, sudaro net 355 000 Eur, net nebuvo patvirtintas BUAB „Makey studio“ bankroto byloje. Ieškovas teigia, jog tai, kad reikalavimas į ieškovą nebuvo perleistas BUAB „Makey studio“, patvirtina aplinkybė, kad BUAB „Makey studio“ buhalterinės apskaitos dokumentuose nėra apskaitytas šis reikalavimas į ieškovą. BUAB „Makey studio“ bankroto byloje teismui teikė dokumentus apie savo turimo turto sudėtį, kuriuos tikslino net kelis kartus (2016 m. balandžio 30 d., 2016 m. rugsėjo 1 d. bei 2016 m. spalio 31 d.). Nei viename iš bankroto bylos teismui teikiamų turto balansų neminimas reikalavimas į ieškovą, turint omenyje, kad BUAB „Makey studio“ esą įgijo reikalavimo teisę į ieškovą dar 2015 m. spalio 12 d., o turto sąrašas buvo teikiamas 2016 m. balandžio 30 d., 2016 m. rugsėjo 1 d. bei 2016 m. spalio 31 d. Šios aplinkybės papildomai patvirtina, kad 2015 m. spalio 12 d. tarp BUAB „Makey studio“ ir SIA „Romero group“ sudaryta Sutartis yra fiktyvi ir suklastota, siekiant legalizuoti neva SIA „Romero group“ gautiną pagal sutartį 150 000 Eur sumą. Pabrėžtina, kad kiekvienas protingas ūkio subjektas, turėdamas net 355 000 Eur kreditorinį reikalavimą į kitą juridinį asmenį, atskleistų šį faktą teismui, kuris nagrinėja šio subjekto bankroto bylą, siekdamas įrodyti savo gerą finansinę padėtį.

123.3.

13Ginčo sutartis, sudaryta 2015 m. spalio 12 d., yra fiktyvi, nes BUAB „Makey studio“ neinformavo ieškovą apie perleistą reikalavimo teisę. Be to, Sutarties tariamumą įrodo ir akivaizdus ekonominės logikos nebuvimas. Ieškovo žiniomis, SIA „Romero group“ nusipirko reikalavimą už 255 000 Eur sumą, kurią tariamai baigė mokėti tik 2016 m. kovo mėn., o reikalavimo teisę perleido už 150 000 Eur, t. y. su 105 000 Eur nuostoliu, ir tariamai tą pačią dieną, kurią ir įsigijo reikalavimo teisę. Tokie veiksmai negali būti paaiškinami jokia ekonomine logika ir akivaizdžiai įrodo sandorio tariamumą.

143.4.

15Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti. Atstovas nurodė, jog esant Sutarties originalui, galima būtų skirti ekspertizę byloje, jos sudarymo laikui nustatyti.

164.

17Atsiliepime atsakovas BUAB „Makey Studio“ prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patvirtinti finansinį 355 000 Eur ir 3 proc. dydžio metinių palūkanų kreditorinį reikalavimą RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byloje.

184.1.

19Atsakovas nurodė, jog ieškovas ir atsakovas SIA Romero group sudarė 2015 m. spalio 6 d. susitarimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo, kuriuo ieškovas, pasirašydamas nurodytą susitarimą, patvirtino, kad yra skolingas SIA Romero group 355 000 Eur sumą, kurią įsipareigojo sumokėti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Taip pat, ieškovas sutiko mokėti 3 proc. metines palūkanas iki faktinio skolos grąžinimo. Pats ieškovas, pasirašydamas 2015 m. spalio 6 d. susitarimą, patvirtino, kad yra skolingas SIA Romero gruop 355 000 Eur sumą. 2015 m. spalio 6 d. susitarimas ginčijamas ir (ar) nuginčytas nebuvo, todėl yra galiojantis.

204.2.

21Atsakovai tarpusavyje 2015 m. spalio 12 d. pasirašė Sutartį, kuria SIA Romero group perleido BUAB „Makey Studio“ 355 000 Eur ir 3 proc. metinių palūkanų reikalavimo teisę į ieškovą. Atsakovai 2016 m. rugpjūčio 31 d. pasirašė pakvitavimą, kuriuo patvirtino, kad pagal sudarytą Sutartį yra atsiskaityta. Be to, nagrinėjant ginčą civilinėje byloje Nr. eB2-1995-781/2017, taip pat buvo pateiktas 2017 m. kovo 31 d. atsakovo SIA „Romero group“ patvirtinimas, kad SIA „Romero group“ 2015 m. spalio 12 d. Sutartimi perleido BUAB „Makey Studio“ 355 000 Eur ir 3 proc. metinių palūkanų reikalavimo teisę į ieškovą. 2017 m. kovo 31 d. patvirtinime SIA „Romero group“ nurodė, kad Sutarties kopiją įteikė ieškovo darbuotojui komercijos direktoriui V. B.. Ieškovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad V. B. yra ieškovo akcininkas (turintis 50 proc. akcijų) bei ieškovo darbuotojas. Ieškovas buvo informuotas apie tai, kad SIA „Romero group“ perleido reikalavimo teisę į ieškovą BUAB „Makey Studio“. Ieškovas savo restruktūrizavimo plano metmenyse, kurie pateikti civilinėje byloje Nr. eB2-1995781/2017 (Vilniaus apygardos teismas), kreditoriumi nurodo SIA „Romero group“, kuris patvirtino, kad 355 000 Eur ir 3 proc. metinių palūkanų reikalavimo teisę į ieškovą perleido BUAB „Makey Studio“.

224.3.

23Ieškovas ieškinyje nurodo, kad tarp atsakovų sudaryta Sutartis yra fiktyvi, tačiau tokią subjektyvią nuomonę paneigia teikiami rašytiniai dokumentai. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad reikalavimo teisę į ieškovą turi ne BUAB „Makey Studio“, tačiau trečiasis asmuo, kuriam, anot ieškovo, SIA „Romero group“ reikalavimo teisę į ieškovą perleido 2015 m. lapkričio 27 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi. Atsakovas nurodo, kad tai, jog ieškovo restruktūrizavimo plano metmenyse kreditoriumi su 355 000 Eur ir 3 proc. metinių palūkanų reikalavimo teise buvo nurodytas SIA „Romero group“, paneigia ieškovo teiginius, jog jo kreditorius yra trečiasis asmuo UAB „Sinajus“. Ieškovas teismui pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, kad UAB „Sinajus“ yra ne kreditorius, tačiau debitorius, kuris ieškovui yra skolingas 355 704,12 Eur sumą. Be to, trečiasis asmuo nėra pareiškęs ieškovui kreditorinio reikalavimo ieškovo restruktūrizavimo byloje Nr. eB2-1995-781/2017. BUAB ‚Makey Studio“ abejoja, ar kreditorius, turėdamas tokio dydžio kreditorinį reikalavimą, jį ignoruotų ir jo nereikštų ieškovo restruktūrizavimo byloje. Jeigu trečiasis asmuo nepareiškė 355 000 Eur kreditorinio reikalavimo ieškovo restruktūrizavimo byloje, tikėtina, kad trečiasis asmuo tokio reikalavimo į ieškovą neturi.

244.4.

25Pagal byloje esančius dokumentus matyti, kad SIA „Romero group“ reikalavimo teisę į ieškovą BUAB „Makey Studio“ perleido 2015 m. spalio 12 d. SIA „Romero group“ negalėjo trečiajam asmeniui sutartimi perleisti reikalavimo teisės į ieškovą, kadangi reikalavimo teisė jau buvo perleista BUAB „Makey Studio“. Ieškovas ir trečiasis asmuo yra glaudžiai susiję juridiniai asmenys, todėl kvestionuotinas jų sąžiningumas. Pagal viešai prieinamą informaciją www.rekvizitai.lt matyti, kad trečiojo asmens vadovas yra R. G.. Pagal ieškovo restruktūrizavimo byloje Nr. eB2-1995781/2017 pateiktą įmonės darbuotojų sąrašą matyti, kad R. G. yra ir ieškovo darbuotojas. Ieškovo ir trečiojo asmens sąsajumas yra akivaizdus.

264.5.

27Atsakovo BUAB „Makey Studio“ teigimu, nurodytos faktinės aplinkybės ir byloje esantys rašytiniai dokumentai (LR CPK 178 str.) patvirtina, kad jis turi 355 000 Eur ir 3 proc. metinių palūkanų reikalavimo teisę ieškovą, todėl ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

284.6.

29Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsikirtimus į ieškinį. Paaiškino, jog pačios ginčijamos sutarties originalo įmonei nepavyko surasti, nes dokumentai kelis kartus buvo perduodami valstybės institucijoms – FNTT, VMI, taip pat buvo teikiami teismui bei bankroto administratoriui. Atsakovas kreipėsi į minėtas institucijas, tačiau Sutarties originalo atrasti nepavyko dėl dokumentų gausos ir nežinomos tikslios buvimo vietos.

305.

31Atsakovas SIA „Romero group“ atsiliepimo nepateikė.

326.

33Tretysis asmuo UAB „Sinajus“ atsiliepimo byloje nepateikė, tačiau jis pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog ieškinį palaiko ir prašo tenkinti. Nurodė, jog su SIA „Romero group“ 2015-11-27 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria įgijo reikalavimo teisę į ieškovą. Reikalavimo teisės buvo perleistos už sėkmės mokestį – 30 procentų faktiškai atgautos skolos. Šią sutartį tretysis asmuo įtraukė į buhalterinę apskaitą, taip pat išsaugojo sutarties ir jos priedų originalus. Tretysis asmuo yra teisėtai įgijęs reikalavimo teises, o atsakovų sudaryta Sutartis yra apsimestinis sandoris. Trečiasis asmuo sąžiningai veikė ir pranešė ieškovui apie reikalavimo teisę. Vien tai, jog tretysis asmuo neįgyvendino savo teisių į ieškovą, nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovo BUAB „Makey Studio“ reikalavimas į ieškovą yra pagrįstas.

347.

35Liudytoju apklaustas S. Š., kuris buvo atsakovo BUAB „Makey Studio“ vadovu, įgaliotu asmeniu, paaiškino, jog su atsakovu SIA „Romero group“ pasirašė reikalavimo į UAB „Promlitsta“ perleidimo sutartį. Pasirašant sutartį buvo perduoti dokumentų, pagrindžiančių reikalavimo teisę, kopijos. Pagal sutartį atsiskaitė tik po kurio laiko grynais pinigais. Atsiskaitymo metu SIA „Romero group“ vadovas M. A. pasirašė jam pakvitavimą, jog pinigus gavo. Nurodė, jog pinigus paėmė iš kasos ir perdavė M. A. picerijoje. Paaiškino, jog M. A. jam žodžiu patvirtino, jog apie sudarytą sutartį jis informavo V. B. iš karto po sutarties pasirašymo 2015 metais. Nurodė, jog įmonė vykdė skolų supirkimą ir panašių sutarčių turėjo sudariusi ne vieną. Pažįsta tiek M. A., tiek V. B., siejo verslo pasiūlymai. Liudytojas paaiškino, jog UAB „Sinajus“ yra V. B. įmonė, kurią jis faktiškai valdo.

368.

37Liudytojas V. B. paaiškino, jog turėjo įmonės UAB „Promlitsta“ akcijų, jo sutuoktinė įmonės vadovė, pats dirbo projektų vadovu. S. Š. pažįsta. Paaiškino, jog M. A. yra S. Š. pavaldinys. Apie tai, jog SIA „Romero group“ perleido reikalavimo teisę į UAB „Promlitsta“ UAB „Makey Studio“ jam nebuvo žinoma ir niekas jo apie tai neinformavo. Žinojo, jog reikalavimo teisę įgijo UAB „Sinajus“. Patvirtino, jog UAB „Sinajus“ vadovas R. G. dirbo UAB „Promlitsta“. Dėl reikalavimo pripažinti 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia

389.

39Byloje nustatyta, jog RUAB „Promlitsta“ ir SIA Romero Group 2015 m. spalio 6 d. sudarė susitarimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo, pagal kurį ieškovas įsipareigojo sumokėti SIA Romero Group 355 000 Eur sumą iki sutartyje nustatyto termino (2020 m. gruodžio 31 d.) ir 3 proc. metines palūkanas iki faktinio minėtos sumos sumokėjimo. Byloje nepateikta įrodymų, kad nurodytas susitarimas būtų pripažintas negaliojantis ir (ar) šiuo metu yra ginčijamas.

4010.

41Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Promlitsta“ iškelta restruktūrizavimo byla, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Vermosa“; nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 22 d. (c.b. Nr.eB2-486-781/2018). Minėtoje byloje restruktūrizavimo plano metmenyse yra nurodyta, jog ieškovas skolingas SIA „Romero Group“ 355 000 Eur sumą. Nustatyta, kad SIA „Romero Group“ ir atsakovas UAB „Makey Studio“ 2015 m. spalio 12 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią SIA „Romero Group“ perleido UAB „Makey Studio“ 355 000 Eur ir 3 proc. metinių palūkanų reikalavimo teises į ieškovą. UAB „Makey Studio“ restruktūrizavimo byloje 2017 m. vasario 6 d. pareiškė finansinį reikalavimą, kurį grindžia būtent minėta 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartimi. Kreipdamasis į restruktūrizavimo administratorių UAB „Makey Studio“ prie pareiškimo patvirtinti jo reikalavimą, pridėjo pagrindžiančius įrodymus, t.y. 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutarties kopiją ir 2015 m. spalio 6 d. RUAB „Promlitsta“ ir SIA „Romero Group“ susitarimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo kopiją. Restruktūrizavimo byloje nėra duomenų apie tai, jog UAB „Sinajus“ yra įgijęs reikalavimo teisę į RUAB „Promlitsta“. Jokių finansinių reikalavimų UAB „Sinajus“ RUAB „Promlitsta“ nėra pareiškęs.

4211.

43Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog UAB „Sinajus“ su SIA „Romero group“ yra sudaręs reikalavimo perleidimo sutartį 2015 m. lapkričio 27 d., kuria SIA „Romero group“ UAB „Sinajus“ perleido reikalavimo teisę į UAB „Promlitsta“ dėl 543 666,38 Eur sumos sumokėjimo už 30 procentų faktiškai atgautos skolos sumą.

4412.

45RUAB „Promlitsta“ ginčija atsakovų SIA „Romero group“ ir UAB „Makey Studio“ sudarytą 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartį, nurodydama, jog ginčijama sutartis buvo sudaryta atgaline data, t.y. jau po 2015 m. lapkričio 27 d. sutarties tarp SIA „Romero group“ ir UAB „Sinajus“ pasirašymo.

4613.

47Byloje atsakovas UAB ‚Makey Studio“ nepateikė ginčijamos sutarties originalo, nurodydamas, jog bankroto byloje nėra galimybės minėto dokumento originalo gauti, nes dokumentai buvo perduodami įvairioms institucijoms ir dokumentų originalo buvimo vietos objektyviai nėra galimybės nustatyti. Vien tai, jog nėra pateiktas dokumentų originalas, nesudaro pagrindo teigti, jog tokia sutartis nebuvo sudaryta ar ji yra negaliojanti.

4814.

49Ieškovas nurodo, jog ginčijama sutartis yra negaliojanti, nes buvo sudaryta jau po to, kai buvo sudaryta 2015 m. lapkričio 27 d. sutartis tarp SIA „Romero group“ ir UAB „Sinajus“. Tokių savo argumentų ieškovas nepagrindžia ir neįrodo. Vertinant pagal ginčijamos sutarties datą, ji sudaryta ankščiau nei ieškovo nurodyta 2015 m. lapkričio 27 d. sutartis. Ieškovas buvo nurodęs, jog esant dokumento originalui, būtų prašęs skirti ekspertizę, tačiau iki teismo posėdžio nebuvo pateikęs jokių duomenų apie galimą ekspertizės atlikimą.

5015.

51Ieškovas nurodo, jog remiantis CK 6.104 straipsnio 1 dalimi, reikalavimą perleidęs kitam asmeniui kreditorius privalo perduoti naujajam kreditoriui dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę bei papildomas teises, įskaitant ir teisę į palūkanas, o nagrinėjamu atveju BUAB „Makey studio“ nepateikė jokių pirminių dokumentų, kurių pagrindu atsirado įsiskolinimas SIA „Romero group“. Kaip jau buvo minėta restruktūrizavimo byloje UAB „Makey Studio“ administratoriui pateikė prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą ir pateikė ne tik 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutarties, bet ir 2015 m. spalio 6 d. RUAB „Promlitsta“ ir SIA „Romero Group“ sudaryto susitarimo dėl įsiskolinimo sumokėjimo, pagal kurį ieškovas įsipareigojo sumokėti SIA „Romero Group“ 355 000 Eur sumą, kopiją. Todėl teigti, jog nebuvo pateikta jokių pirminių dokumentų, kurių pagrindu atsirado įsiskolinimas, nėra pagrindo.

5216.

53Vien ta aplinkybė, jog 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartis yra numeruota numeriu MAKEY/ROMERO-2016, nesudaro pagrindo teigti, jog pati sutartis buvo pasirašyta ne joje nurodytą dieną.

5417.

55Vertinant ginčijamos sutarties ir 2015 m. lapkričio 27 d. reikalavimo perleidimo sutarties tarp SIA „Romero group“ ir UAB „Sinajus“ tekstą, matyti, jog ginčijamos sutarties tekste nurodyta, jog UAB „Promlitsta“ yra skolinga SIA „Romero group“ 355 000 Eur sumą. Būtent tokia suma yra ir nurodyta paties ieškovo restruktūrizavimo byloje plano metmenyse. Be to, pats ieškovas restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, jog UAB „Sinajus“ yra ne kreditorius, o debitorius ir yra skolingas ieškovui 355 704,12 Eur sumą. Tuo tarpu 2015 m. lapkričio 27 d. sutartyje tarp SIA „Romero group“ ir UAB „Sinajus“ yra nurodyta, jog ieškovo skola SIA „Romero group“ yra 543 666,38 Eur. Todėl vertinant abiejų aukščiau minėtų sutarčių sąlygas, negalima teigti, jog buvo perleista tos pačios apimties reikalavimo teisė į ieškovą ir ginčijamos sutarties objektas yra tapatus 2015 m. lapkričio 27 d. sutarties objektui.

5618.

57Ieškovo argumentas, jog atsakovas UAB „Makey Studio“ negalėjo atsiskaityti su SIA „Romero group“ pagal ginčijamą sutartį, nes jis pagal mokesčių administratoriaus duomenis buvo vienas iš didžiausių skolininkų, atmestinas kaip nepagrįstas. Byloje yra pateikti duomenys, jog atsakovas UAB „Makey Studio“ buvo įtrauktas į sąrašą įmonių, kurios iki 2016 m. birželio 14 d. nesumokėjo pelno mokesčio pagal deklaraciją už 2015 metus (I tomas, 58 puslapis). Toks faktas patvirtina, jog atsakovas neatsiskaitė su biudžetu, tačiau neįrodo sunkios įmonės finansinės padėties.

5819.

59Ieškovas ginčijamo sandorio tariamumą grindžia ta aplinkybe, jog UAB „Makey Studio“ negalėjo atsiskaityti už įgijimą teisę dėl savo sunkios finansinės padėties. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla UAB „Makey Studio“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 9 d. Lietuvos apeliaciniam teismui nutartimi atmetus atskirąjį skundą. Ieškovas remiasi minėta nutartimi, kurioje yra konstatuotas UAB „Makey Studio“ debitorinis įsiskolinimas 209 749,96 Eur sumai. Nurodo, jog minėtoje nutartyje buvo nurodyta, jog dar 2015 metų spalio mėnesį įmonė buvo nemoki. Todėl tai patvirtina, jog ginčijama sutartis buvo fiktyvi. Byloje nustatyta, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 9 d. nutartyje sprendė klausimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Makey Studio“ iškėlimo. Nutartyje nurodyta, jog 2015-2016 metais įmonė turėjo finansinių sunkumų, tačiau nutartyje nebuvo analizuojama ir konstatuojamas įmonės nemokumo atsiradimo momentas. Todėl remiantis minėta nutartimi daryti išvadą, jog įmonė sudarant ginčijamą sutartį jau buvo nemoki, nėra pakankamų duomenų.

6020.

61Byloje atsakovas BUAB „Makey Stydio“ pateikė įrodymus, jog pagal ginčijamą sutartį yra atsiskaitęs. Tai patvirtina atsakovo ir SIA „Romero group“ pasirašytas pakvitavimas apie tai, jog 2016 m. rugpjūčio 31 d. buvo atsiskaityta pagal ginčijamą sutartį. Iš avanso apyskaitos matyti, jog UAB „Makey Studio“ buvęs vadovas S. Š. 2016-08-31 paėmė iš kasos 150 000 Eur, kurie buvo skirti SIA „Romero group“ atsiskaitymui (I tomas, 183 puslapis). Be to, buhalterinės apskaitos sąskaitų aktyvumo ataskaitoje matyti, jog minėta suma apskaityta kaip skola (debeto suma) (I tomas, 183 puslapis).

6221.

63Tuo tarpu vertinant UAB „Sinajus“ į bylą pateiktus buhalterinės apskaitos duomenis apie klientų apyvartą 2017-01-01 – 2018-05-31 laikotarpiu matyti, jog UAB „Sinajus“ yra skolinga UAB „Promlitsta“ 94 553,74 Eur sumą (II tomas, puslapis 98-102 puslapiai). Vertinant UAB „Sinajus“ pateiktus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015-2017 metus (II tomas, 56-93 puslapiai) matyti, jog įmonės finansinėje atskaitomybėje nėra atvaizduotas reikalavimo teisės į ieškovą įsigijimas ir jos turėjimas. Be to, UAB „Sinajus“ yra įsteigtas 2015-04-24, kurio vadovu ir akcininku yra R. G. (II tomas, 94-96 puslapiai). Ieškovas ir liudytoju apklaustas V. B. patvirtino, jog minėtas asmuo buvo RUAB „Promlitsta“ darbuotojas (I tomas, 74-96 puslapiai). Pažymėtina, jog byloje nėra pateikta įrodymų, jog UAB „Sinajus“ būtų kokiu nors būdu informavęs ieškovą apie savo reikalavimo teisės įgijimą, tačiau ieškovas šią reikalavimo teisę pripažįsta. Įvertinus tai, jog UAB „Sinajus“ įsteigtas ir vadovaujamas asmens, kuris susijęs su ieškovu, t.y. buvo darbuotojas, darytina išvada, jog ieškovas ir UAB „Sinajus“ yra glaudžiai susiję asmenys. Todėl trečiojo asmens paaiškinimai byloje bei pateikti rašytiniai įrodymai yra vertinami kritiškai.

6422.

65Ieškovo argumentai, jog ginčijamas sandoris yra tariamas, nes nėra ekonomiškai pagrįstas, atmestinas kaip neįrodytas. Vien tai, jog ginčijamo sandorio kaina buvo 150 000 Eur, o reikalavimo teisė buvo perleista į 355 000 Eur, nesudaro pagrindo teigti, jog toks sandoris ekonomiškai nenaudingas įmonei. Pažymėtina, jog 2015 m. lapkričio 27 d. reikalavimo perleidimo sutartimi tarp SIA „Romero group“ ir UAB „Sinajus“ reikalavimo teisė į 543 666,38 Eur skolą buvo perleista už 30 procentų nuo faktiškai išieškotos sumos, kas visos sumos išieškojimo atveju sudarytų tik 163 099,80 Eur sumą, t.y. tik 13099,80 Eur suma daugiau bei ginčijamos sutarties atveju. Be to, ginčijama sutartimi buvo perleista reikalavimo teisę į mažesnę sumą nei 2015 m. lapkričio 27 d. sutartimi.

6623.

67Ieškovo argumentas, jog atsakovas UAB „Makey Studio“ neginčija 2015 m. lapkričio 27 d. sutarties, todėl tai įrodo sutarties tariamumą, atmestinas kaip nepagrįstas. Vien tai, jog nėra pareikštas reikalavimas dėl 2015 m. lapkričio 27 d. sutarties nuginčijimo, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog ginčijama sutartis buvo tariama. Be to, pagal CK 6.101 str. vėliau sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis negalėjo būti sudaryta.

6824.

69Ieškovas nurodo, jog apie tai, jog buvo sudaryta ginčijama reikalavimo perleidimo sutartis nebuvo tinkamai informuotas ieškovas CK 6.109 str. 1 d pagrindu. Atsakovas UAB „Makey Studio“ nurodo, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas. Byloje nustatyta, jog SIA „Romero group“ atsakovui UAB „Makey Studio“ patvirtino, jog apie reikalavimo perleidimą ieškovas buvo informuotas (II tomas, 20-22 puslapiai). Tai patvirtina tiek SIA „Romero group“ vadovo M. A. patvirtinimas, tiek liudytojo S. Š. parodymai. Nors V. B. duodamas parodymus nurodė, jog jam apie reikalavimo perleidimo sutartį nebuvo žinoma, tačiau jo parodymai vertintini kritiškai – jis buvo ieškovo akcininku ginčijamo sandorio sudarymo metu, o jo sutuoktinė – įmonės vadovė, todėl jis yra suinteresuotas bylos baigtimi. Nors byloje nėra rašytinių įrodymų apie tai, jog pranešimas apie reikalavimo perleidimą ieškovui buvo pateiktas, tačiau vertinant kitus byloje esančius įrodymus galima daryti išvadą, jog ieškovas pagal CK 6.109 str. reikalavimus buvo tinkamai informuotas.

7025.

71Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-340/2011 ir kt.).

7226.

73Teismas įvertinęs įrodymų visumą daro išvadą, jog ginčijama sutartis buvo sudaryta būtent 2015 m. spalio 12 d., apie jos sudarymą ieškovas buvo tinkamai informuotas ir pagal sutartį atsakovas BUAB „Makey Studio“ tinkamai atsiskaitė su SIA „Romero group“. Todėl nėra pagrindo pripažinti ginčijamą sutartį negaliojančia ieškinyje nurodytais pagrindais. Dėl BUAB „Makey Studio“ finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje

7427.

75Konstatavus, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, spręstinas klausimas dėl atsakovo BUAB „Makey Studio“ finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje patvirtinimo.

7628.

77Byloje nustatyta, kad SIA Romero Group ir UAB „Makey Studio“ 2015 m. spalio 12 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią SIA „Romero Group“ perleido UAB „Makey Studio“ 355 000 Eur ir 3 proc. metinių palūkanų reikalavimo teises į ieškovą. Ginčo dėl to, jog ieškovas buvo skolingas SIA „Romero group“ 355000 Eur sumą, byloje nėra (UAB „Promlitsta“ ir SIA „Romero Group“ 2015 m. spalio 6 d. susitarimas). Byloje nepateikta įrodymų, kad ieškovas yra atsiskaitęs su UAB „Makey Studio“, todėl darytina išvada, jog reikalavimas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo yra pagrįstas bei įrodytas, todėl tvirtintinas ieškovo restruktūrizavimo byloje. Atsakovo BUAB „Makey Studio“ finansinis reikalavimas sudaro: 355 000 Eur skola ir 3 procentų dydžio metinių palūkanų suma - 12 721,07 Eur, apskaičiuota už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 12 d. iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, t.y. 2016 m. gruodžio 22 d., iš viso - 367 721,07 Eur dydžio finansinis reikalavimas.

7829.

79Pagal CPK 93, 98 straipsnius iš ieškovo atsakovo BUAB „Makey Studio“ naudai priteisina 1200,09 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti (II tomas, 144-151 puslapiai).

8030.

81Pagal CPK 96 str. pašto išlaidos nepriteistinos.

82Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu, teismas

Nutarė

83RUAB „Promlitsta“ ieškinį atmesti.

84Patvirtinti BUAB „Makey studio“, į.k. 302438274, 367 721,07 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt vieno euro 7 ct) trečios eilės kreditorinį reikalavimą RUAB „Promlitsta“, į. k. 133539643, restruktūrizavimo byloje.

85Priteisti iš ieškovo RUAB „Promlitsta“, į. k. 133539643, atsakovo BUAB „Makey Studio“, į.k. 302438274, naudai 1200,09 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų 9 ct) bylinėjimosi išlaidų.

86Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB... 4. 2.... 5. Atsakovas BUAB „Makey Studio“ pateikė RUAB „Promlitsta“... 6. 3.... 7. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti tarp atsakovų UAB „Makey Studio“ ir... 8. 3.1.... 9. Ieškovas atsakovų sudarytą Sutartį ginčija CK 1.80, 1.81 bei 1.86... 10. 3.2.... 11. Ieškovas nurodo, jog BUAB „Makey studio“ neturėjo jokių objektyvių... 12. 3.3.... 13. Ginčo sutartis, sudaryta 2015 m. spalio 12 d., yra fiktyvi, nes BUAB „Makey... 14. 3.4.... 15. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir... 16. 4.... 17. Atsiliepime atsakovas BUAB „Makey Studio“ prašo ieškinį atmesti,... 18. 4.1.... 19. Atsakovas nurodė, jog ieškovas ir atsakovas SIA Romero group sudarė 2015 m.... 20. 4.2.... 21. Atsakovai tarpusavyje 2015 m. spalio 12 d. pasirašė Sutartį, kuria SIA... 22. 4.3.... 23. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad tarp atsakovų sudaryta Sutartis yra fiktyvi,... 24. 4.4.... 25. Pagal byloje esančius dokumentus matyti, kad SIA „Romero group“... 26. 4.5.... 27. Atsakovo BUAB „Makey Studio“ teigimu, nurodytos faktinės aplinkybės ir... 28. 4.6.... 29. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsikirtimus į ieškinį.... 30. 5.... 31. Atsakovas SIA „Romero group“ atsiliepimo nepateikė.... 32. 6.... 33. Tretysis asmuo UAB „Sinajus“ atsiliepimo byloje nepateikė, tačiau jis... 34. 7.... 35. Liudytoju apklaustas S. Š., kuris buvo atsakovo BUAB „Makey Studio“... 36. 8.... 37. Liudytojas V. B. paaiškino, jog turėjo įmonės UAB „Promlitsta“ akcijų,... 38. 9.... 39. Byloje nustatyta, jog RUAB „Promlitsta“ ir SIA Romero Group 2015 m. spalio... 40. 10.... 41. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB... 42. 11.... 43. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog UAB „Sinajus“ su SIA... 44. 12.... 45. RUAB „Promlitsta“ ginčija atsakovų SIA „Romero group“ ir UAB „Makey... 46. 13.... 47. Byloje atsakovas UAB ‚Makey Studio“ nepateikė ginčijamos sutarties... 48. 14.... 49. Ieškovas nurodo, jog ginčijama sutartis yra negaliojanti, nes buvo sudaryta... 50. 15.... 51. Ieškovas nurodo, jog remiantis CK 6.104 straipsnio 1 dalimi, reikalavimą... 52. 16.... 53. Vien ta aplinkybė, jog 2015 m. spalio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartis... 54. 17.... 55. Vertinant ginčijamos sutarties ir 2015 m. lapkričio 27 d. reikalavimo... 56. 18.... 57. Ieškovo argumentas, jog atsakovas UAB „Makey Studio“ negalėjo... 58. 19.... 59. Ieškovas ginčijamo sandorio tariamumą grindžia ta aplinkybe, jog UAB... 60. 20.... 61. Byloje atsakovas BUAB „Makey Stydio“ pateikė įrodymus, jog pagal... 62. 21.... 63. Tuo tarpu vertinant UAB „Sinajus“ į bylą pateiktus buhalterinės... 64. 22.... 65. Ieškovo argumentai, jog ginčijamas sandoris yra tariamas, nes nėra... 66. 23.... 67. Ieškovo argumentas, jog atsakovas UAB „Makey Studio“ neginčija 2015 m.... 68. 24.... 69. Ieškovas nurodo, jog apie tai, jog buvo sudaryta ginčijama reikalavimo... 70. 25.... 71. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra... 72. 26.... 73. Teismas įvertinęs įrodymų visumą daro išvadą, jog ginčijama sutartis... 74. 27.... 75. Konstatavus, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, spręstinas klausimas... 76. 28.... 77. Byloje nustatyta, kad SIA Romero Group ir UAB „Makey Studio“ 2015 m. spalio... 78. 29.... 79. Pagal CPK 93, 98 straipsnius iš ieškovo atsakovo BUAB „Makey Studio“... 80. 30.... 81. Pagal CPK 96 str. pašto išlaidos nepriteistinos.... 82. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 83. RUAB „Promlitsta“ ieškinį atmesti.... 84. Patvirtinti BUAB „Makey studio“, į.k. 302438274, 367 721,07 Eur (trijų... 85. Priteisti iš ieškovo RUAB „Promlitsta“, į. k. 133539643, atsakovo BUAB... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...