Byla 2-1878-241/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-246-258/2018)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. D. (V. D.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-246-258/2018).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi akcinei bendrovei (toliau – AB) „Vievio paukštynas“ iškelta bankroto byla. 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo tikslintas. 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi buvo atstatydinta bankroto administratorė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir paskirta nauja bankroto administratorė UAB „Valeksa“. 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi AB „Vievio paukštynas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Kreditorius V. D. kreipėsi į teismą prašydamas:

102.1.

11ne vėliau kaip per 4 darbo dienas įpareigoti bankroto administratorių pateikti teismui prašymą patvirtinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimą po BAB „Vievio paukštynas“ turto pardavimo ir už jį gautų lėšų paskirstymo, t.y. pateikiant šiai dienai aktualias kreditorinių reikalavimų likučių sumas, nustatant 7 kalendorinių dienų terminą minėtam prašymui pateikti;

122.2.

13ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas sušaukti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimą pagal kreditoriaus V. D. pasiūlytą kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei pasiūlytus nutarimų projektus. Nustatyti, kad susirinkimas vyks teismo nustatytą darbo dieną bei valandą bankroto administratoriaus adresu, įpareigoti bankroto administratorių sudaryti sąlygas kreditorių susirinkimui vykti. Nustatyti, kad šaukiamam kreditorių susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas įvyks kitą darbo dieną po pirmojo neįvykusio kreditorių susirinkimo toje pačioje vietoje tą pačią valandą;

142.3.

15nustatyti, kad šaukiamame kreditorių susirinkime ir/ar pakartotiniame susirinkime negalintiems dalyvauti kreditoriams siūloma balsuoti raštu pagal kreditoriaus V. D. parengtą balsavimo raštu biuletenį;

162.4.

17įpareigoti UAB „Valeksa“ per vieną darbo dieną nuo teismo nutarties, kuria bus išspręstas pareiškėjo prašymas bei sušauktas kreditorių susirinkimas, supažindinti visus BAB „Vievio paukštynas“ kreditorius su minėta teismo nutartimi bei kartu išsiųsti kreditoriams šio V. D. prašymo kopiją su priedais, įskaitant balsavimo raštu biuletenį.

183.

19Nurodė, kad bankrutavusi bendrovė daugiau nei prieš pusę metų atsiskaitė su kreditoriais ir apmokėjo daugiau nei pusę visų įmonės bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų, tačiau įmonės bankroto byloje vis dar nėra patikslintas įmonės finansinių reikalavimų sąrašas.

204.

21Įmonės kreditorių komitetą sudaro galimai neteisėtus sprendimus interesų konflikto situacijoje priėmę asmenys, nors jų kreditiniai reikalavimai didele apimtimi jau seniai apmokėti. Įmonės kreditorių komiteto 4 nariai iš 5 yra paskirti didžiausio įmonės kreditoriaus iniciatyva. Šie asmenys negali sudaryti įmonės kreditorių komiteto, tačiau nežinant tikrųjų įmonės kreditorių reikalavimų apimties gali būti sudėtinga įmonės kreditorių komitetą pakeisti, tikėtina, kad dabartiniai kreditorių komiteto nariai nepagrįstai inicijuos ginčus, siekiant vilkinti bankroto bylą.

225.

23Kreditorius, norėdamas užtikrinti operatyvų ir skaidrų bendrovės bankroto procedūrų vykdymą, kreipiasi į teismą su reikalavimu dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, nes mano, jog yra būtina pakeisti kreditorių komiteto narius bei pirmininką, kurie galimai veikia prieš įmonės ir jos visumos kreditorių interesus, pakeičiant esamus narius bei pirmininką tarpusavyje nesusijusiais kreditoriais.

24II.

25Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

266.

27Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi netenkino V. D. prašymo dėl įpareigojimo UAB „Valeksa“ atlikti veiksmus.

287.

29Teismas netenkino kreditoriaus prašymo įpareigoti bankroto administratorę UAB „Valeksa“ pateikti teismui prašymą patvirtinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimą, motyvuodamas tuo, kad neišnagrinėti teisminiai ginčai dėl bankrutavusios bendrovės turto pardavimo nesuponuoja pareigos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tikslinimo būtinumo.

308.

31Teismas sprendė, kad kreditorius V. D. nesilaikė BAB „Vievio paukštynas“ 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, todėl sprendė, kad prašymas šaukti kreditorių susirinkimą nepagrįstas.

329.

33Įvertinęs kreditoriaus kartu su prašymu pateiktus priedus, teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas kreditorių susirinkimo pirmininko, kreditorių komiteto narių pakeitimo klausimu, siekiant į kreditorių komitetą išrinkti V. D., tačiau teismas sprendė, kad kreditorius V. D. neatskleidė aplinkybių, kokiu būdu priėmus tokį sprendimą, būtų siekiama interesų derinimo, todėl prašymą šioje dalyje pripažino nepagrįstu.

34III.

35Atskirojo skundo argumentai

3610.

37Atskirajame skunde kreditorius V. D. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį ir perduoti prašymą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

3810.1.

39Neišnagrinėtų teisminių ginčų dėl bankrutavusios atsakovės turto pardavimo egzistavimas nekeičia bankroto administratoriaus pareigų, susijusių su finansinių reikalavimų tikslinimu. Nurodo, kad pagal civilinės bylos Nr. e2-3599-258/2018 duomenis, 2018 m. kovo mėnesį bendrovė gavo pajamų iš parduoto turto, kurias paskirsčius turėjo būti apmokėta daugiau nei 50 proc. visų bendrovės bankroto byloje patvirtintų reikalavimų, todėl visiškai ar iš dalies patenkinus atsakovės kreditorių dalies reikalavimus per protingą terminą turėjo būti patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

4010.2.

41Bankroto administratorei UAB „Valeksa“ netikslinant kreditinių reikalavimų, lieka neaiški bendrovės kreditorių turimų reikalavimų suma, jų proporcijos. Taip pat kreditoriams, iki reikalavimų dalies apmokėjimo 2018 m. kovo mėnesį, neturėjusiems Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatyto reikalavimų procentinės išraiškos, gali būti užkertamas kelias inicijuoti susirinkimus.

4210.3.

43Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalies nuostatas. BAB „Vievio paukštynas“ 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka tik reglamentuoja pačią tvarką, kuria turi būti sušaukiami susirinkimai, tačiau tokia tvarka negali pakeisti ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostatų, nustatančių, kad susirinkimą sušaukti gali ir teismas.

4410.4.

45Pirmosios instancijos teismo motyvacija, nepripažįstant kreditorių susirinkimo sušaukimo būtinumo, yra teisiškai ydinga ir nepagrįsta, nes apelianto pateikti kreditorių susirinkimo sušaukimo motyvai yra nurodyti prašyme ir motyvuoti, o pirmosios instancijos teismo subjektyvus tokio prašymo motyvų vertinimas yra neteisėtas ir nereikšmingas sprendžiamo teisės klausimo kontekste.

4611.

47Atsakovės BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorė UAB „Valeksa“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4811.1.

49Kreditorius V. D. pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti tarp atsakovės ir UAB „Vievio paukščiai“ 2018 m. vasario 12 d. sudarytą turto pirkimo – pardavimo sutartį ir taikyti restituciją. Jeigu atsakovės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas būtų patikslintas iki minėto ieškinio išnagrinėjimo, o vėliau ieškinys būtų patenkintas, reikėtų vėl tikslinti atsakovės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, atstatant jį į tą padėtį, kuri egzistavo iki už parduotą turtą gautų lėšų paskirstymo, todėl tokia situacija neatitiktų protingumo ir proceso ekonomiškumo principų reikalavimų.

5011.2.

51Atsakovės bankroto procesas yra baigiamojoje stadijoje, kai visas bendrovės turtas yra parduotas, ir sprendimo dėl bendrovės pabaigos priėmimą stabdo tik vykstantys teismo procesai su apeliantu.

5211.3.

53Apeliantas į bankroto administratorę dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo nesikreipė, jokių kreditorių susirinkimo sušaukimui reikalingų dokumentų nepateikė, tokiu būdu pažeisdamas kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką.

5411.4.

55Skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovės kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka tik reglamentuoja organizacinius kreditorių susirinkimo sušaukimo klausimus. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka nustatė ne tik organizacinius kreditorių susirinkimo sušaukimo klausimus, bet ir ikiteisminę tvarką, kurios turi laikytis kreditorius prieš kreipdamasis į teismą su reikalavimu sušaukti kreditorių susirinkimą.

5611.5.

57Apeliantas neginčija aplinkybės, kad nesikreipė į bankroto administratorę sušaukti kreditorių susirinkimą. Apeliantas tiesiog nurodo, kad bankroto administratorė neatsakė į jo kreipimąsi dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo bei į kitus raštus, tačiau šie argumentai nėra susiję su nagrinėjamu prašymu sušaukti kreditorių susirinkimą.

5811.6.

59Nurodo, kad pagal ĮBĮ nuostatas, teismas kontroliuoja bankroto proceso eigą bei atlieka bankroto proceso teisėtumo priežiūrą, bet nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai.

6011.7.

61Atsakovės bankroto byloje visi esminiai sprendimai, kuriuos galėtų priimti kreditorių susirinkimas ir kreditorių komitetas, jau yra priimti, ir liko tik užbaigti apelianto inicijuotus teismo procesus ir teismui priimti sprendimą dėl atsakovės pabaigos. Atsižvelgiant į tai, nėra aišku, kodėl šioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje kilo poreikis išrinkti naujus kreditorių komiteto narius. Poreikį išrinkti naujus kreditorių komiteto narius apeliantas motyvavo tik aplinkybe, kad kreditorių komiteto nariais yra asmenys, esantys intereso konflikto situacijoje. Tačiau visi atsakovės kreditorių komiteto nariai buvo išrinkti kreditorių susirinkime teisės aktų nustatyta tvarka.

6211.8.

63Atsakovės teigimu, tikrasis apelianto interesas yra ne kreditorinių reikalavimų patenkinimas bankroto procedūroje, o siekis trikdyti bankroto procedūrą siekiant asmeninių tikslų. Nagrinėjamu atveju apeliantas, piktnaudžiaudamas teisėmis, mėgina įgyvendinti atsakovės turto įsigijimo schemą ir/arba nepelnytai praturtėti, nes apeliantas už nedidelę sumą įsigijo bankroto byloje patvirtintus kreditorinius reikalavimus, suteikiančius įstatymuose numatytas kreditoriaus teises ir teikia teismui ieškinius, skundus ir įvairius prašymus atsakovės bankroto byloje, prašydamas taikyti įvairaus pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, trukdydamas bankroto procesą, eikvodamas teismo bei kitų asmenų laiką ir lėšas.

6411.9.

65Apeliantas siekia pasinaudoti kreditoriaus statusu, tapdamas kreditorių susirinkimo pirmininku bei kreditorių komiteto nariu tam, kad galėtų netrukdomas daryti įtaką sprendimų priėmimui.

66Teismas

konstatuoja:

67IV.

68Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6912.

70Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas.

7113.

72Bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme, o šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

7314.

74Nagrinėjamu atveju apeliantas siekia įpareigoti BUAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorę pateikti teismui tvirtinti patikslintą įmonės kreditorių sąrašą, motyvuodamas tuo, kad 2018 m. kovo mėnesį BUAB „Vievio paukštynas“ gavo pajamų iš parduoto turto, kurias paskirsčius turėjo būti apmokėta daugiau kaip 50 proc. visų bankroto byloje patvirtintų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šiuo metu vykstantis teisminis ginčas dėl BUAB „Vievio paukštynas“ turto pardavimo nesudaro pareigos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo tikslinimo būtinumui.

7515.

76Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 straipsnis), Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3599-258/2018 pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovams BAB „Vievio paukštynas“ ir UAB „Vievio paukščiai“, trečiasis asmuo SEB bankas AB, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančia tarp BAB „Vievio paukštynas“ ir UAB „Vievio paukščiai“ 2018 m. vasario 12 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr.12/02/18–VP bei taikyti restituciją. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė, sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes dėl jo V. D. padavė apeliacinį skundą.

7716.

78Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos išvada ir BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorės atsiliepime į atskirąjį skundą pateikta pozicija, kad atsakovės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo tikslinimas neatitinka protingumo ir ekonomiškumo principų, nes tuo atveju, jeigu ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-3599-258/2018 būtų tenkintas, tai BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių sąrašą reikėtų tikslinti iš naujo, viską grąžinant į padėtį, buvusią iki lėšų, gautų už parduotą turtą, paskirstymo.

7917.

80Apeliantas prašė teismo sušaukti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimą pagal jo pasiūlytą kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei pasiūlytus nutarimų projektus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi šį prašymą atmetė. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalies nuostatas. Pasak apelianto, BAB „Vievio paukštynas“ 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka negali pakeisti ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad kreditorių susirinkimą sušaukti gali ir teismas.

8118.

82ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus (ĮBĮ 23, 24 straipsniai), tarp jų ir išrinkti kreditorių komitetą (ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalis). Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-762-330/2018). Kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti svarbiausius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus išreiškia kreditorių autonomijos principą. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių kompetencijai. Teismo įgalinimai spręsti tam tikrus su bankroto procesu susijusius klausimus gali atsirasti dviem pagrindais: kai jie aiškiai nurodyti įstatyme, arba kai teismas nustato, kad kreditorių susirinkimas neįgyvendina įstatymu jam patikėtos kompetencijos, ir toks kompetencijos neįgyvendinimas gali pažeisti kreditorių interesus bei trukdyti bankroto bylos eigai. Taigi, teismas negali patvirtinti (priimti) nutarimų kreditorių kompetencijai priskirtinais klausimais, kurie kreditorių susirinkime nebuvo svarstyti, arba dėl kurių kreditorių susirinkime nebuvo priimtas joks nutarimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1715-823/2016).

8319.

84Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalį teisę sušaukti kreditorių susirinkimus turi teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Vadinasi, jeigu apeliantas, būdamas BUAB „Vievio paukštynas“ kreditoriumi, turėdamas atitinkamą procentinę išraišką visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų, remiantis ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostata, taip pat gali inicijuoti BUAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimą. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad pavienio kreditoriaus teisė reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi būti realizuojama pirmiausia laikantis kreditorių susirinkimo patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-287-241/2018).

8520.

86Byloje nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 16 d. vykusio BUAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo metu penktuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas patvirtinti kreditorių sušaukimo tvarką. Pagal patvirtintą BUAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, kreditorius, turintis teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, prieš 20 dienų iki numatomos kreditorių susirinkimo datos privalo pateikti bankroto administratorei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie kreditorių susirinkimo sušaukimą. Apeliantas tiek kreipdamasis į pirmosios instancijos teismą, tiek teikdamas atskirąjį skundą nepateikė įrodymų, kad jis vadovaudamasis BUAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka kreipėsi į bankroto administratorę dėl įmonės kreditorių susirinkimo sušaukimo ir pateikė visus reikiamus dokumentus. Kaip teisingai pastebėta atsiliepime į atskirąjį skundą, apeliantas neginčija šios aplinkybės, kad nesikreipė į bankroto administratorę sušaukti kreditorių susirinkimą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, spręstina, kad apelianto prašymas dėl BUAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo sušaukimo pagrįstai buvo netenkintas, nes apeliantas nesilaikė išankstinės tvarkos, kurios turi laikytis BUAB „Vievio paukštynas“ kreditoriai prieš kreipdamiesi į teismą su reikalavimu sušaukti kreditorių susirinkimą.

8721.

88Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi teisingam sprendžiamo klausimo išnagrinėjimui.

8922.

90Atsiliepime į atskirąjį skundą BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl jos nepriteistinos (CPK 178 straipsnis, 98 straipsnio 1 dalis).

9123.

92Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas prašymas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, yra teisėta ir pagrįsta, priimta išanalizavus ir teisingai įvertinus bylos faktines aplinkybes, tinkamai aiškinus ir taikius nagrinėjamam klausimui aktualias ĮBĮ normas, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalis).

93Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

94Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi akcinei bendrovei... 8. 2.... 9. Kreditorius V. D. kreipėsi į teismą prašydamas:... 10. 2.1.... 11. ne vėliau kaip per 4 darbo dienas įpareigoti bankroto administratorių... 12. 2.2.... 13. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas sušaukti BAB „Vievio... 14. 2.3.... 15. nustatyti, kad šaukiamame kreditorių susirinkime ir/ar pakartotiniame... 16. 2.4.... 17. įpareigoti UAB „Valeksa“ per vieną darbo dieną nuo teismo nutarties,... 18. 3.... 19. Nurodė, kad bankrutavusi bendrovė daugiau nei prieš pusę metų atsiskaitė... 20. 4.... 21. Įmonės kreditorių komitetą sudaro galimai neteisėtus sprendimus interesų... 22. 5.... 23. Kreditorius, norėdamas užtikrinti operatyvų ir skaidrų bendrovės bankroto... 24. II.... 25. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 26. 6.... 27. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi netenkino V. D.... 28. 7.... 29. Teismas netenkino kreditoriaus prašymo įpareigoti bankroto administratorę... 30. 8.... 31. Teismas sprendė, kad kreditorius V. D. nesilaikė BAB „Vievio paukštynas“... 32. 9.... 33. Įvertinęs kreditoriaus kartu su prašymu pateiktus priedus, teismas nustatė,... 34. III.... 35. Atskirojo skundo argumentai... 36. 10.... 37. Atskirajame skunde kreditorius V. D. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 38. 10.1.... 39. Neišnagrinėtų teisminių ginčų dėl bankrutavusios atsakovės turto... 40. 10.2.... 41. Bankroto administratorei UAB „Valeksa“ netikslinant kreditinių... 42. 10.3.... 43. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalies... 44. 10.4.... 45. Pirmosios instancijos teismo motyvacija, nepripažįstant kreditorių... 46. 11.... 47. Atsakovės BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorė UAB... 48. 11.1.... 49. Kreditorius V. D. pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašė... 50. 11.2.... 51. Atsakovės bankroto procesas yra baigiamojoje stadijoje, kai visas bendrovės... 52. 11.3.... 53. Apeliantas į bankroto administratorę dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo... 54. 11.4.... 55. Skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovės kreditorių susirinkime... 56. 11.5.... 57. Apeliantas neginčija aplinkybės, kad nesikreipė į bankroto administratorę... 58. 11.6.... 59. Nurodo, kad pagal ĮBĮ nuostatas, teismas kontroliuoja bankroto proceso eigą... 60. 11.7.... 61. Atsakovės bankroto byloje visi esminiai sprendimai, kuriuos galėtų priimti... 62. 11.8.... 63. Atsakovės teigimu, tikrasis apelianto interesas yra ne kreditorinių... 64. 11.9.... 65. Apeliantas siekia pasinaudoti kreditoriaus statusu, tapdamas kreditorių... 66. Teismas... 67. IV.... 68. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 69. 12.... 70. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl... 71. 13.... 72. Bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus,... 73. 14.... 74. Nagrinėjamu atveju apeliantas siekia įpareigoti BUAB „Vievio paukštynas“... 75. 15.... 76. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179... 77. 16.... 78. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su... 79. 17.... 80. Apeliantas prašė teismo sušaukti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių... 81. 18.... 82. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 83. 19.... 84. Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalį teisę sušaukti kreditorių susirinkimus... 85. 20.... 86. Byloje nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 16 d. vykusio BUAB „Vievio... 87. 21.... 88. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi... 89. 22.... 90. Atsiliepime į atskirąjį skundą BAB „Vievio paukštynas“ bankroto... 91. 23.... 92. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo... 93. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 94. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....