Byla 2A-1799-605/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovo DNSB “Mūsų butai“ atstovams A. S., advokatui Linui Mažonui, atsakovo UAB „Telemarketing professionals“ atstovei A. V., advokatui Justui Viliui viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo DNSB „Mūsų butai“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-03009-52/2010 pagal ieškovo DNSB „Mūsų butai“ ieškinį atsakovui UAB „Telemarketing professionals“ dėl skolos, netesybų, palūkanų ir bylinėjimo išlaidų priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas DNSB „Mūsų butai“ ieškiniu (1 t., b.l. 3-8) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Telemarketing professionals“ 27650,92 Lt nesumokėto nuomos mokesčio bei nesumokėtų komunalinių mokesčių, 25300,00 Lt netesybų (baudą), 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad DNSB „Mūsų butai“ nuosavybės teise priklauso 150 kv.m. ploto patalpos, esančios Kalniečių g. 235, Kaune. Minėtos patalpos 2007-10-01 Patalpų nuomos sutartimi Nr. MB-07/10-1 buvo išnuomotos atsakovui UAB „Telemarketing professionals“. Atsakovas, remdamasis nurodytos nuomos sutarties nuostatomis, privalėjo kiekvieną mėnesį mokėti ieškovui 2550,00 Lt dydžio nuomos mokestį, taip pat apmokėti už visas komunalines paslaugas bei kitus patarnavimus. Tačiau UAB „Telemarketing professionals“ tinkamai nevykdė iš 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 kilusių pareigų, t.y. nuomos mokestį už 150 kv.m. ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune, mokėjo nesistemingai, tinkamai neatsiskaitė už suteiktas komunalines paslaugas ir kitus patarnavimus, dėl ko susidarė 27650,92 Lt dydžio įsiskolinimas. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdė savo pareigų, jam taip pat buvo skaičiuojamos netesybos (baudos), numatytos 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 5.2 p.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 21 d. sprendimu (2 t., b.l. 39-42) ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo DNSB „Mūsų butai“ 17,50 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

5Sprendime nurodyta, kad 2007-10-01 DNSB „Mūsų butai“ ir UAB „Telemarketing Professionals“ sudarė Patalpų nuomos sutartį Nr. MB-07/10-1 (t. 1, b.l. 15-16). Minėta sutartimi ieškovas (nuomotojas) išnuomojo atsakovui (nuomininkui) 150 kv.m. ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune (t. 1, b.l. 15-16). Sudarydamos 2007-10-01 Patalpų nuomos sutartį Nr. MB-07/10-1 šalys susitarė, kad nuomininkas mokės nuomotojui 17,00 Lt už 1 kv.m. dydžio mėnesinį nuomos mokestį (viso 2550,00 Lt) (2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 2.1 p.), taip pat apmokės komunalinius bei kitus aptarnavimo mokesčius (2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 2.3 p.). Patalpos, esančios Kalniečių g. 235, Kaune, 2007-10-12 Priėmimo-perdavimo aktu buvo perduotos naudotis UAB „Telemarketing Professionals“ (T. 1, b.l. 17). Remdamasis LR CK 6.477 str. 1 d., taip pat anksčiau nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad tarp ginčo šalių susiklostė nuomos teisiniai santykiai bei buvo sudaryta neterminuota negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 6.3 p. buvo numatyta, kad nuomininkas neturi teisės nutraukti nuomos sutarties 1 (pirmus) metus, t.y. iki 2008-10-10. Tačiau po 1 (vienerių) nuomos metų buvo numatyta galimybė kiekvienai iš anksčiau nurodytos sutarties šalių vienašališkai nutraukti ją, raštu įspėjus apie tai kitą šalį prieš 3 mėnesius (2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 6.4 p.). Atsižvelgęs į nurodytas 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 nuostatas, teismas padarė išvadą, kad DNSB „Mūsų butai“, išnuomodamas patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune, siekė 1 metų laikotarpiu reguliariai gauti stabilias pajamas, o nuomotojas – užsitikrinti patalpas savo veiklai. Be to, sprendime nurodyta, kad tokiame 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 šalių santykių kontekste, jos (t.y. sudarytos sutarties) 6.3 p. nuostata vertintina kaip turinti prevencinę reikšmę, apsauganti nuomotoją nuo ilgalaikių atsiskaitymo už nuomą sutrikimų pirmų nuomos metų laikotarpiu. Tuo tarpu 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 6.4 p. suteikė teisę šalims, praėjus 1 m. laikotarpiui, apsispręsti dėl galimybės toliau tęsti nuomos teisinius santykius arba juos nutraukti. Atsakovas UAB „Telemarketing Professionals“ teigia, jog tinkamai, t.y. registruotu paštu pranešė ieškovui DNSB „Mūsų butai“ apie 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 nutraukimą nuo 2008-11-30 (t. 1, b.l. 57-62; t. 2, b.l. 34-38). Nors civilinėje byloje Nr. 2-03009-52/2010 nėra pateikta jokių duomenų, liudijančių, kad toks pranešimas atsakovui buvo įteiktas, tačiau iš 2008-12-05 DNSB „Mūsų butai“ pranešimo Nr. 5-12/08 turinio matyti, kad jam buvo žinoma, jog ieškovas ketina nuo 2008-11-30 išsikelti iš 150 kv.m. ploto patalpų, esančių Kalniečių g. 235, Kaune (t. 1, b.l. 99). Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad apie 2007-10-01 Patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 nutraukimą ieškovas DNSB „Mūsų butai“ buvo informuotas. 2008-06-25 UAB „Telemarketing Professionals“ sudarė su UAB „APB German Invest“ nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių A. Mickevičiaus g. 27, Kaune, nuomos (t. 1, b.l. 63-76). Nuo 2008-11-14 atsakovas savo veiklą pradėjo vykdyti naujai išsinuomotuose patalpose (t. 1, b.l. 90). Kadangi ieškovui siunčiama korespondencija nuolat grįždavo neįteikta (t. 1, b.l. 78-79, 87-88, 92-93, 96-97), 2008-11-28 Priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1 UAB „Telemarketing Professionals“ vienašališkai grąžino DNSB „Mūsų butai“ 150 kv.m. ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune (t. b.l. 91). Kad atsakovas po 2008-11-28 Priėmimo-perdavimo akto Nr. 1 surašymo nesinaudojo nuomotomis patalpomis, liudija ir 2009-06-02 antstolio Mareko Petrovskio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, iš kurio turinio matyti, kad 150 kv.m. ploto patalpos, esančios Kalniečių g. 235, Kaune, yra visiškai tuščios ir ilgą laiką nenaudojamos (T. 1, b.l. 19-23). Remdamasis nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Telemarketing Professionals“ iš 150 kv.m. ploto patalpų, esančių Kalniečių g. 235, Kaune, išsikėlė ir nuo 2008-11-14 veiklą vykdė adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaune, o ieškovas DNSB „Mūsų butai“ apie tai žinojo, šį faktą pripažindamas 2008-12-05 pranešime Nr. 5-12/08 (LR CPK 178 str., 185 str.). Atsižvelgęs į tai, teismas laikė, kad UAB „Telemarketing Professionals“ 2008-11-28 priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1 vienašališkai grąžinus 150 kv.m. ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune, 2007-10-01 Patalpų nuomos sutartis Nr. MB-07/10-1 tarp šalių buvo nutraukta; tinkamai perduoti 150 kv.m. ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune, atsakovui trukdė ieškovo nenoras bendradarbiauti (LR CK 6.64 str., 6.200 str.). Kadangi nuo minėtos datos (t.y. nuo 2008-11-30) šalių nebesiejo nuomos teisiniai santykiai, ieškovas neturėjo teisės skaičiuoti atsakovui nuomos mokesčio, komunalinių bei kitų patarnavimo mokesčių, taip pat ir netesybų (LR CK 6.221 str. 1 d.).

6Ieškovas DNSB „Mūsų butai“ apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 43-45) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodyta, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas klaidingai nustatė ir sprendime nurodė, jog su UAB „Telemarketing professionals“ buvo sudaryta neterminuota negyvenamų patalpų nuomos sutartis Nr. MB-07/10-1. Taip pat teismas klaidingai konstatavo, jog atsakovas yra apmokėjęs nuomos mokestį, taip pat komunalinius bei kitus aptarnavimo mokesčius už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-11-30. Būtent, atsakovas UAB „Telemarketing professionals“ savo 2010-02-02 pateiktame prieštaravime pažymėjo, jog nėra atsiskaitęs su ieškovu ir pripažino dalį skolos – 900 Lt, kurios mokėjimą savo iniciatyva yra sustabdęs ir neapmokėjęs, nuomos sutartis toliau galioja, todėl turi būti vykdomos visos sutarties sąlygos. Visi atsakovo mokėjimai buvo vykdomi bankiniu pavedimu, todėl iš banko sąskaitos mokėjimo matyti, kad sąskaita-faktūra (Serija MB Nr. 0055) nėra apmokėta, t.y. neapmokėta už 2008-11-01 iki 2008-11-30 komunalinius patarnavimus. Teismas pripažino, jog byloje nėra pateikta jokių duomenų, liudijančių, jog pranešimas apie sutarties nutraukimą ieškovui buvo įteiktas, tačiau konstatavo, jog patalpų nuomos sutartis Nr. MB-07/10-1 nuo 2008-11-30 buvo nutraukta. Todėl neaišku, kuo remiantis teismas nustatė, jog ieškovas apie sutarties nutraukimą buvo tinkamai informuotas. Ieškovui nebuvo žinoma apie atsakovo ketinimus nutraukti sutartį ir išsikraustyti, kadangi jokio rašytinio prašymo negavo. Teismas neteisingai nurodo ir tai, kad po 2008-11-28 Priėmimo - perdavimo akto Nr. 1 surašymo atsakovas nesinaudojo nuomotomis patalpomis, kadangi minėtas aktas buvo surašytas 2007-10-12, perduodant patalpas nuomininkui, t.y. UAB „Telemarketing professionals“ ir tai buvo neatsiejama patalpų nuomos sutarties Nr. MB-07/10-1 dalis. Iš Mareko Petrovskio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo aiškiai matyti, jog faktai prieštarauja teismui. Antstolis nurodė, jog ant UAB „Telemarketing professionals“ nuomojamų patalpų durų kabo iškaba UAB „Telemarketing professionals“, vienoje iš patalpų stovi baltos spalvos stalas, kas patvirtina, jog nuomininkai iš patalpų neišėję. Teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovas prieštaravimuose nurodė, jog liudytojai L. G. ir V. A. galės patvirtinti faktą dėl nuomos sutarties nutraukimo, tačiau šie liudytojai nieko nepatvirtino, be to, dėl šių liudytojų parodymų teismas sprendime nepasisakė.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovo UAB „Telemarketing professionals“ atstovas advokatas Justas Vilys (b.l.53-57) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Teismo posėdžio metu atsakovas pateikė papildomus patikslintus skaičiavimus bei dokumentus, patvirtinančius visus mokėjimus ieškovui. Iš pateiktų dokumentų bei patikslinto skaičiavimo matyti, kad atsakovas ne tik neturėjo nepriemokos, tačiau netgi buvo permokėjęs pagal ieškovo pateiktas sąskaitas. Taigi, apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovas yra pripažinęs skolą, yra neteisingas. Ieškovas sąskaitą faktūrą serija MB Nr. 0055 išsiuntė senu atsakovo nurodytu adresu, dėl ko ji nebuvo gauta. Tačiau net ir įskaičiuojant ieškovo nurodytą sąskaitą, ją visiškai padengia susidariusi permoka, kuri yra 1010,80 Lt. Teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas apie sutarties nutraukimą buvo informuotas tinkamai, be to, nesąžiningais veiksmais vengė priimti pranešimus. Atsakovas, laikydamasis sutartyje nustatytos sutarties nutraukimo tvarkos, 2008-08-01 registruotu laišku išsiuntė ieškovui 2008-07-31 pranešimą, kad nuo 2008-10-30 nutraukia sutartį. Akivaizdu, kad ieškovas šį pranešimą gavo. Ieškovas laiškų jokiais adresais nepriimdavo, įžūliai atsisakydavo nurodyti bet kokius savo kontaktinius duomenis, ir nors žodžiu (tame tarpe ir elektroniniu paštu) daug kartų buvo informuotas, neigė, kad sutartis yra nutraukta. Kadangi ieškovas pranešimų nepriėmė, jų negavo dėl savo paties kaltės, todėl jokia atsakomybė atsakovui negali būti taikoma. Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad atsakovas visą laikotarpį iki ieškovo kreipimosi į teismą naudojosi nuomotomis patalpomis, neatitinka tikrovės. Iš antstolio Mareko Petrovskio 2009-06-02 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 123-09-58 užfiksuotų aplinkybių akivaizdu, kad atsakovas patalpų nenaudoja. Iškaba ant durų su įmonės pavadinimu bei vienas tuščias stalas 150 kv. m patalpose nepatvirtina, kad atsakovas užsiima telekomunikacinių paslaugų teikimu. Ieškovas patalpomis naudojosi laisvai visą sutarties galiojimo laiką ir po jos nutraukimo, turėjo patalpų raktus, jokios žalos nepatyrė. Liudytojai L. G. ir V. A. paliudijo reikšmingas aplinkybes apie nesąžiningą ieškovo elgesį ne tik sutarties nutraukimo, bet ir jos vykdymo metu. Tai, kad pastarieji nepateikė teismui tikslių detalių apie sutarties nutraukimą, nereiškia, kad sutartis nebuvo nutraukta. Šiuo atveju nėra jokio absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, nė vieno iš numatytų LR CPK 329 str. 2 d., 3 d. ieškovas ir neįvardijo.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Bylos šalis siejo patalpų nuomos santykiai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2007-10-01 patalpų nuomos sutartimi Nr. MB-07/10-1 (toliau sutartis) susitarė dėl perdavimo atsakovei UAB „Telemarketing professionals“ laikinai valdyti ir naudotis 150 kv.m. bendro ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune (1.1 p.). Sutarties 7.1 p. nustatyta, kad sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir yra neterminuota. Sudarydamos 2007-10-01 Patalpų nuomos sutartį Nr. MB-07/10-1 šalys susitarė, kad nuomininkas mokės nuomotojui 17,00 Lt už 1 kv.m. dydžio mėnesinį nuomos mokestį ( 2.1 p.), taip pat apmokės komunalinius bei kitus aptarnavimo mokesčius (2.3 p.). pagal sutarties 6.3 p. buvo numatyta, kad nuomininkas neturi teisės nutraukti nuomos sutarties 1 (pirmus) metus, t.y. iki 2008-10-10. Tačiau po 1 (vienų) nuomos metų, buvo numatyta galimybė kiekvienai iš anksčiau nurodytos sutarties šalių vienašališkai nutraukti ją, raštu įspėjus apie tai kitą šalį prieš 3 mėnesius (6.4 p.). Patalpos, esančios Kalniečių g. 235, Kaune, 2007-10-12 Priėmimo-perdavimo aktu buvo perduotos naudotis UAB „Telemarketing Professionals“.

11Iš šalių veiksmų matyti, jog sutartis tarp šalių pasibaigė atsakovo iniciatyva, vienašališku sutarties nutraukimu. Nuomos sutartis pasibaigia, kai tam yra pagrindas, atitinkamu būdu ir įstatymo ar sutarties numatytomis sąlygomis bei tvarka. Vienašalis sutarties atsisakymas galimas, jeigu tai numatyta įstatyme ar sutartyje. Šalys Sutarties 6. 4 p. buvo susitarusios, kad tiek nuomininkas, tiek nuomotojas gali nuomos sutartį nutraukti po sutarties 6.3 p. numatyto termino pasibaigimo, įteikdamas raštišką pranešimą kitai šaliai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas netinkamai aiškino CK 6.496 str. nuostatas, kad joks sutarties nutraukimas neatsirado ir negalėjo atsirasti, nes ieškovui nebuvo pranešta apie nuomos sutarties nutraukimą. Šie skundo argumentai, kolegijos nuomone, yra nepagrįsti. Neterminuota nuomos sutartis abiejų šalių gali būti nutraukta bet kada, nesikreipiant į teismą, nenurodant sutarties nutraukimo pagrindų, įspėjus kitą šalį prieš tris mėnesius (kai nuomos objektas yra nekilnojamasis turtas, taigi ir patalpos) arba ilgesnį, sutarties šalių sutartą, įspėjimo laiką (CK 6.480 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovas prieš tris mėnesius įspėjo ieškovą apie sutarties nutraukimą. Nors nėra pateikta jokių duomenų liudijančių, kad toks pranešimas ieškovui buvo įteiktas, tačiau iš 2008-12-05 DNSB „Mūsų butai“ pranešimo Nr. 5-12/08 turinio matyti, kad jam buvo žinoma, jog atsakovas ketina nuo 2008-11-30 išsikelti iš 150 kv.m. ploto patalpų, esančių Kalniečių g. 235, Kaune (t. 1, b.l. 99). Taip pat pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir įrodymus dėl išnuomotų patalpų atlaisvinimo ir jų perdavimo ieškovui. 2008-06-25 UAB „Telemarketing Professionals“ sudarė su UAB „APB German Invest“ nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių A. Mickevičiaus g. 27, Kaune, nuomos (t. 1, b.l. 63-76). Nuo 2008-11-14 atsakovas savo veiklą pradėjo vykdyti naujai išsinuomotuose patalpose (t. 1, b.l. 90). Kadangi ieškovui siunčiama korespondencija nuolat grįždavo neįteikta (t. 1, b.l. 78-79, 87-88, 92-93, 96-97), 2008-11-28 Priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1 UAB „Telemarketing Professionals“ vienašališkai grąžino DNSB „Mūsų butai“ 150 kv.m. ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune (t. b.l. 91). Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovai pateikė voką su pareiškimu, iš kurio matyti, kad 2008-08-01 pranešimas dėl nuomos sutarties nutraukimo buvo siunčiamas DNSB „Mūsų butai“, A. S., adresu Kalniečių g. 235, Kaune, tačiau vokas su pareiškimu sugrįžo neįteiktas, pašto darbuotojas nurodė, jog adresatas persikraustė. Kad atsakovas po 2008-11-28 Priėmimo-perdavimo akto Nr. 1 surašymo nesinaudojo nuomotomis patalpomis, liudija ir 2009-06-02 antstolio Mareko Petrovskio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, iš kurio turinio matyti, kad 150 kv.m. ploto patalpos, esančios Kalniečių g. 235, Kaune, yra tuščios (t. 1, b.l. 19-23). Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovė paaiškino, jog likęs stalas būtent priklausė ieškovui, todėl išsikraustant iš patalpų jį paliko, o iškabą paliko, nes neturėjo techninių galimybių ją nusiimti.

12Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sąžiningumo principas, vertinant sutarties vykdymą, taikytinas abiems sutarties šalims. Tai reiškia, kad ne tik nuomotojas, bet ir nuomininkas, vykdydami iš sutarties kylančias prievoles, turi būti pakankamai atidūs, rūpestingi ir bendradarbiauti su kita sutarties šalimi (CK 1.5 str. 2 d., 6,200 str.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse akcentuojama, kad ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 dienos nutartis Nr. 3K-3-371/2005; 2006 m. sausio 9 dienos nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-3/2006). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuomininko turtinių prievolių nuomotojui pabaiga yra siejama su tinkamu išsinuomoto daikto grąžinimu nuomotojui. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas vengė bendradarbiauti su atsakovu, dėl ko atsakovas negalėjo tinkamai perduoti nuomojamų patalpų, todėl 2008-11-28 priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1 vienašališkai grąžinus 150 kv.m. ploto patalpas, esančias Kalniečių g. 235, Kaune, 2007-10-01 Patalpų nuomos sutartis Nr. MB-07/10-1 tarp šalių buvo nutraukta. Remdamasi aukščiau išdėstytais motyvais teisėjų kolegija laiko pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad atsakovas 2008-11-28 tinkamai įvykdė pareigą grąžinti patalpas nuomotojui, todėl neprivalėjo po nurodytos datos vykdyti prievolių pagal šalis siejusios nuomos sutarties sąlygas (CK 6.221 str. 1 d.). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Telemarketing Professionals“ yra visiškai sumokėjusi DNSB „Mūsų butai“ nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-11-30 (t. 2, b.l. 16-25). Taip pat sumokėjusi ir visus komunalinius bei kitus aptarnavimo mokesčius (t. 2, b.l. 16-33).

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog apylinkės teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės ir materialinės teisės normas, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą apeliacinio skundo motyvais nėra jokio pagrindo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai