Byla 3K-7-3/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininko), Dangutės Ambrasienės, Virgilijaus Grabinsko, Sigito Gurevičiaus, Algimanto Spiečiaus, Janinos Stripeikienės (pranešėja), Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Auksinis varnas” kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 10 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Auksinis varnas” ieškinį atsakovui AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas.

2Išplėstinė teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“ 2003 m. spalio 1 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 137 824 Lt už suteiktas paslaugas. Jis nurodė, kad su atsakovu 2002 m. lapkričio 11 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo teikti atsakovui kasdienes patalpų ir teritorijos valymo paslaugas. Sutarties 2 punkte sutarta, kad už faktiškai suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma pagal sutarties 1 priede nustatytus ir šalių patvirtintus įkainius. Be kitų paslaugų, nurodytų sutarties 3 punkte, ieškovas įsipareigojo valyti sniegą nuo peronų, laiptų ir perėjų, jį sandėliuoti ir išvežti. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas už sniego išvežimą mokėjo tik po 40 Lt kas mėnesį, nors sutartyje nustatytas įkainis – 40 Lt už kubinį metrą išvežto sniego. Nuo 2002 m. gruodžio iki 2003 m. vasario mėnesio ieškovas surinko ir išvežė 2920 kubinių metrų sniego, todėl taikant sutartyje nustatytus įkainius atsakovas privalėjo sumokėti 137 824 Lt.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad 2002 m. lapkričio 11 d. šalių sudaryta sutartimi ieškovas įsipareigojo už bendrą sutarties kainą per mėnesį – 23 616,61 Lt – atlikti kasdienes patalpų ir teritorijos valymo paslaugas. Sutarties 3.3 punktu ieškovas įsipareigojo išvežti sniegą pagal 1 priede nurodytą įkainį. Šiame priede nustatyta 40 Lt suma už sniego išvežimą buvo pasiūlyta ieškovo, tačiau šalys ją vertina skirtingai: ieškovas nurodo, jog tai – vieno kubinio metro sniego išvežimo kaina, atsakovas – nekintanti suma per mėnesį. Ieškovas, dalyvaudamas atsakovo paskelbtame konkurse, pateikė dokumentus, kuriais pats nustatė savo siūlomą konkrečią paslaugų mėnesio kainą su visais mokesčiais (20 385,08Lt ir 3 669,31 Lt PVM). Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė, bet PVM sąskaitas-faktūras už sniego išvežimą pateikė atsakovui tik 2003 m. kovo mėnesį, t. y. jam už šią paslaugą nebuvo mokama nuo pat sutarties sudarymo pradžios. Teismas atsižvelgė į aplinkybę, kad 40 Lt dydžio mėnesinis mokestis už sniego išvežimą neatitiktų darbų apimties, tačiau konstatavo, kad ši suma nustatyta tik už sniego išvežimą, nes už sutarties 3.3 punkte nurodytus teritorijos valymo darbus nustatyti kiti įkainiai, be to, ir paties ieškovo pateiktuose dokumentuose konkursui sniego valymas nesaistomas sniego išvežimu. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad sutarties kaina gali keistis priklausomai nuo atliekamų darbų apimties, nurodęs, kad ieškovas neįrodė, jog yra papildomų susitarimų, pakeitusių sutarties 2.3 punkto nuostatą dėl galutinės ir nekeičiamos paslaugų kainos. Ieškovo apskaičiuota paslaugos už sniego išvežimą kaina vien už 2003 m. vasario mėnesį net 4 kartus viršytų sutartyje nustatytą visų paslaugų kainą, o tai, teismo nuomone, nebūtų protinga, sąžininga ir neatitiktų paslaugų gavėjo skelbto konkurso tikslų ir lūkesčių (CK 6.718 straipsnio 1 dalis).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. birželio 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija pažymėjo, kad pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalies nuostatas aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties aiškinimu. Atsakovas, kaip klientas, turėjo tikslą gauti valymo paslaugas už nekintančią teikiamų paslaugų kainą per mėnesį. Ieškovas 2002 m. rugsėjo 9 d. rašte akcentavo savo pasiūlymo kainą per mėnesį. Pagal sutarties 2.2 punkto 3 pastraipą šalių sutarta kaina už kasdienes patalpų ir teritorijos valymo darbus gali keistis tik nuo darbų apimties. Duomenų, kad darbų apimtis (valomi plotai) padidėjo, byloje nėra. Sutartyje nenustatyta kainos priklausomybė nuo realios sezoninių darbų apimties. Tai, kad atsakovui nuo sutarties vykdymo pradžios nemokant įmokų už sniego išvežimą, ieškovas paslaugas teikė ir nereiškė pretenzijų dėl neatsiskaitymo, kolegijos nuomone, patvirtina ieškovo sutikimą su sutartyje nustatyta bendra paslaugų kaina ir sniego išvežimo kaina, nustatyta 1-ojo sutarties priedo išorės teritorijos lentelėje. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad kitos konkurse dalyvavusios bendrovės – UAB „Valymo sistemos“ – pasiūlyme analogiškai buvo nurodyta bendra pasiūlymo kaina už mėnesį, o išorės teritorijos lentelėje 8-oje eilutėje nurodyta sniego išvežimo kaina už vieną mėnesį – 250 Lt. CK 6.179 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas paslaugų teikėjui prieš sudarant sutartį suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų apimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo galimomis pasekmėmis bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį. Ieškovas, siekdamas pasiūlyti atsakovui sniego išvežimo paslaugą, kurios kaina – ne nekintanti kiekvieną mėnesį, bet skaičiuojama už kubinį metrą, tai turėjo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti savo pasiūlyme. Kolegija padarė išvadą, kad ieškinys nėra pagrįstas sutartimi ir įstatymu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jį atmetė.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 10 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasatorius savo prašymą grindžia šiais argumentais:

101. Aiškinant sutartį būtina atsižvelgti į šalių elgesį po sutarties sudarymo. Teismai neįvertino šiuo aspektu reikšmingos aplinkybės, patvirtintos sniego išvežimo iš geležinkelio stoties aktais, kad vykdydamas sutartį ieškovas išvežė 2920 kubinių metrų sniego ir už sniego tvarkymo darbus bendrovei „Sostinės gatvės“ sumokėjo 66 959,09 Lt.

112. Į sutarties 2.2 punkte nustatytą fiksuotą kasdienio patalpų ir teritorijos valymo paslaugų kainą nėra įtraukta kaina už sniego išvežimą, nes tai nėra kasdienio patalpų ir teritorijos valymo paslauga. Tokią išvadą patvirtina ir tai, kad sutarties 3.3 punkte tik prie paslaugos „sniego išvežimas ir kt.“ nurodyta, kad ji atliekama pagal sutarties 1 priede nurodytą įkainį. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1S-21 sąvokos „įkainis“ reikšmė yra prekės, paslaugos ar darbo mato vieneto kaina. Be to, bendra paslaugų kaina per mėnesį – 20 014,08 (be PVM) – neatitinka visų sutarties 1 priede išvardytų paslaugų kainų sumos. Taip yra dėl to, kad į bendrą sumą neįtrauktos kainos už sezoninius darbus: 240 Lt už 12 000 kv. m teritorijos šienavimą vasaros sezono metu ir 40 Lt už pagal poreikį žiemos sezono metu išvežtą sniegą.

123. CK 6.193 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatos įpareigoja aiškinant sutartį pirmiausia nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, o kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Kai šalių bendrų ketinimų nepavyksta nustatyti, sutartį reikia aiškinti taip, kaip jos tekstą suprastų protingas žmogus, būdamas šalis tokiomis pat aplinkybėmis. Akivaizdu, kad joks subjektas nesutiktų tvarkyti ir išvežti visoje geležinkelio stoties teritorijoje esančio sniego už 40 Lt per mėnesį. Konkurso dokumentus ir sutartį rengė atsakovas, tačiau teismai sutarties sąlygas aiškino jo naudai ir ieškovo nenaudai.

134. Iš CK 6.193 straipsnio 2 dalies išplaukia išvada, kad aiškinant sutartį negali būti neaptarta ir neįvertinta nė viena sutarties dalis, priedas ar kita sudedamoji dalis. Teismai nesiaiškino, kokiu tikslu atsakovas pats sutartyje įrašė sąlygas apie kubinio metro sniego išvežimo įkainį, apie sniego išvežimą pagal poreikį, kodėl išskirtos atsiskaitymo pagal sutartį sąlygos į 2.1 ir 2.2 punktus, neapsiribojant vienintelės fiksuotos ir nekintamos paslaugų kainos per mėnesį nustatymu.

145. Ginčo šalių ketinimus nustatyti sniego išvežimo įkainį po 40 Lt už 1 kubinį metrą patvirtina tokių paslaugų teikimo praktika. Ieškovo sutartyse su UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ nustatyta atitinkamai 40 ir 50 Lt kaina už 1 kubinį metrą išvežto sniego.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas AB ,,Lietuvos geležinkeliai” prašo skundą atmesti ir palikti galioti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 10 d. nutartį. Atsakovas savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

161. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartyje, išnagrinėjusi šią bylą kasacine tvarka, konstatavo, kad atsakovas, kaip klientas, turėjo tikslą gauti valymo paslaugas už nekintančią teikiamų paslaugų kainą per mėnesį ir kad pats ieškovas nurodė konkrečias sąlygas ir visų valomų plotų įkainius, kuriais remdamasis nurodė bendrą sutarties kainą per mėnesį už visas valymo paslaugas, įskaitant ir mokesčius. Kasacinio teismo išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą. Ieškovas kasaciniu skundu kvestionuoja minėtas kasacinio teismo išvadas, kuriomis privalo vadovautis nagrinėdamas bylą apeliacinės instancijos teismas.

172. Ieškovo pateikiamas sutarties dalies dėl sniego išvežimo paslaugos kainos aiškinimas yra nesąžiningas ir prieštarauja CK 6.718, 6.720 straipsnio nuostatoms. Tokią išvadą patvirtina apeliacinės instancijos teisme apklausto atsakovo skelbtame valymo paslaugų teikimo konkurse dalyvavusios UAB „Valymo sistemos“ atstovo paaiškinimai dėl jų siūlytos analogiškos paslaugos kainos.

183. Keldamas klausimą dėl sąvokų „kaina“ ir „įkainis“ reikšmės, kasatorius nepagrįstai remiasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21, nes valymo paslaugų sutartis su ieškovui sudaryta 2002 m. lapkričio 11 d. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne nurodyta termino „kaina“ reikšmė yra vertė pinigais, o „įkainio“ – nustatyta kaina.

19Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

21Ieškovas UAB ,,Auksinis varnas” ir atsakovas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2002 m. lapkričio 11 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui kasdienes patalpų ir teritorijos valymo paslaugas. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas yra nustatytas sutarties 2 punkte, kuriame susitarta, jog už faktiškai suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma pagal sutarties 1 priede nustatytus ir šalių patvirtintus įkainius. Šio priedo dalies „Išorės teritorija“ 8 punkte skiltyje „Patalpos arba valomų paviršių pavadinimas“ nurodyta „Sniego išvežimas, m3“, skiltyje „Suma Lt (be PVM) per mėn.“ – „40,00“, o skiltyje „Valymo dažnumas“ – „Pagal poreikį“. Šalių sutarties 2.2 punkte nurodyta, kad bendra sutarties kaina per mėnesį – 23 616,61 Lt. Šią kainą atsakovas mokėjo. Už 2920 kubinių metrų sniego surinkimą ir išvežimą nuo 2002 m. gruodžio iki 2003 m. vasario mėnesio ieškovas bendrovei „Sostinės gatvės“ sumokėjo 66 959,09 Lt ir reikalauja atsakovą sumokėti už kiekvieną išvežtą kubinį metrą sniego po 40 Lt ir PVM sumą, iš viso – 137 824 Lt.

22V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

23Byloje kilo ginčas dėl šalių sutartyje nustatytos paslaugos kainos. Paslaugos apmokamos šalių sutarta kaina (CK 6.720 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai kaina nėra nustatyta ar nustatyta neaiškiai, nepakankamai tiksliai ar klaidinančiai, kaina nustatoma pagal CK 6.198 straipsnyje nurodytus kriterijus, t. y. įprastą tokioms paslaugoms ir protingą kainą, kuri užtikrintų, jog viena šalis nepagrįstai nepraturtėtų kitos šalies sąskaita.

24Bylos šalys 2002 m. lapkričio 11 d. paslaugų teikimo sutarties 2.2 punkte sutarė, kad bendra sutarties kaina per mėnesį yra 23 616,61 Lt, o ši suma gali keistis priklausomai nuo atliekamų darbų apimties. Atliekamų darbų apimtis – fakto klausimas, kurį įrodinėjo darbą atliekanti šalis, nagrinėjamoje byloje – ieškovas. Paslauga – sniego išvežimas iš teritorijos, numatant, kad ji bus vykdoma pagal poreikį t. y. šalys numatė paslaugų apimties pasikeitimą. Kolegija konstatuoja, kad, nustatant už tokią paslaugą 40 Lt kainą, mokėtiną kas mėnesį, ši kaina, atsižvelgiant į sutartyje tokios paslaugos vykdymui keliamus reikalavimus, vertintina kaip neprotinga. Sutarties 3.3 punkto pastaboje pažymėta, kad būtina operatyviai organizuoti sniego išvežimą esant pūgai ar gausiems sniego krituliams, tačiau nesutarta dėl papildomo apmokėjimo padidėjus sniego išvežimo darbų apimtims. Žinant transporto paslaugų kainas, akivaizdu, kad šios paslaugos kaina 40 Lt per mėnesį už sniego nedelsiamą išvežimą reikštų, jog paslaugos tiekėjo darbas liktų iš esmės neatlygintas.

25Atsakovas, paskelbęs konkursą kasdienio patalpų ir teritorijos valymo paslaugoms pirkti, konkurso pirkimo dokumentų pirmajame priede nurodė išvežamo sniego kiekio matavimo vienetą – kubinius metrus, todėl ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad už sniego išvežimo paslaugas jam bus apmokama pagal šį įkainį. Atsakovo, siekusio nustatyti šios paslaugos kainą konkrečia suma per mėnesį, įkainio, skaičiuojamo taikant matavimo vienetą kubiniais metrais, nurodymas vertintinas kaip klaidinantis. Akivaizdu, kad šalių valia dėl esminės sutarties sąlygos – sutarties kainos – nebuvo suderinta, nes atsakovo pateikta neadekvati jo tikriesiems ketinimams informacija buvo klaidinanti ir galinti lemti pagrįstą ieškovo suklydimą. Taikant 40 Lt už kubinio metro sniego išvežimo paslaugą įkainį, bendra paslaugos kaina labai skiriasi nuo 40 Lt kainos, mokamos kas mėnesį. Toks konkurso ir vėliau pasirašytos sutarties sąlygų netikslumas galėjo suklaidinti ieškovą dėl esminės sutarties sąlygos ir paskatinti jį sudaryti sutartį su atsakovu, todėl ne tik ieškovas, bet ir atsakovas turi prisiimti atsakomybę už klaidinančio susitarimo pasekmes.

26Ieškovas, siūlydamas savo paslaugas, netikslino neaiškių sutarties sąlygų, nors ir konkurso sąlygose ir sutartyje buvo nurodyta bendra paslaugų kaina kaip nekintanti, jis pats, pateikdamas savo paslaugų pasiūlymą ieškovui, nurodė bendrą kainą ir jos keitimo sąlygų neaptarinėjo. Kolegija konstatuoja, kad šalys, sudarydamos sutartį ir nustatydamos sniego išvežimo įkainį, tarpusavyje nesuderino savo valios dėl visų sutarties sąlygų, tai sudarė galimybę paslaugos įkainį vertinti skirtingai. Tinkamą, sąžiningą šalių prievolių vykdymą užtikrina bendradarbiavimo principo laikymasis (CK 6.38 straipsnis). CK 6.200 straipsnyje nustatyta, kad vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Pagal įstatymą pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius, padėdami vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, informuoti vienas kitą apie papildomas, sutartyje aiškiai neišreikštas, sąlygas, susijusias su prievolės vykdymu. Nagrinėjamoje byloje šalių bendradarbiavimo principas reikšmingas vertinant, kaip prievolės šalys keitėsi informacija, reikšminga prievolei vykdyti, iš sutarties sąlygų kilusiems neaiškumams pašalinti, ar nebuvo pažeista šalių turtinių interesų pusiausvyra ir ar viena šalis iš šio sandorio negavo nepagrįstos naudos. Tiek ieškovas, tiek atsakovas pakankamai nebendradarbiavo, nesikeitė informacija, reikšminga prievolei vykdyti. Nors už sniego išvežimą ieškovas atsiskaitė su darbus faktiškai atlikusia bendrove „Sostinės gatvės“ dalimis nuo 2002 m. gruodžio mėnesio, tačiau, pasikliaudamas savo sutarties nuostatų suvokimu, su atsakovu nederino ir netikslino apmokėjimo už darbus sąlygų, o dėl atsiskaitymo už paslaugą į atsakovą kreipėsi tik 2003 m. kovo mėnesį.

27Faktinės ieškovo išlaidos sniegui išvežti įrodytos sąskaitomis-faktūromis, t. y. paslaugą atliko trečiasis asmuo, kuriam ieškovas sumokėjo už transporto paslaugas išvežant sniegą. Kadangi atsakovas nepripažįsta pareigos mokėti už šią paslaugą, tai dėl minėtų išlaidų ieškovui atsirado nuostolių (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Kolegija vertina sutarties šalių – įmonių (verslininkų) – elgesį kaip neapdairų ir nepakankamai sąžiningą, tinkamai neaptarus sudaromos sutarties sąlygų dėl sniego išvežimo paslaugų, kurių apimtis nepriklauso nuo šalių valios ir ne visada yra prognozuojama. Kolegija konstatuoja abiejų sutarčių šalių kaltę dėl neapdairumo ir nesąžiningumo vienas kito atžvilgiu, todėl ieškovui priteisia dalį nuostolių sumos, patirtos negavus atlyginimo už atliktas paslaugas, šiuos nuostolius padalijant abiem sutarties šalims (CK 6.259 straipsnio 1 dalis).

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartyje Nr. 3K-3-424/2004, priimtoje šioje byloje, atkreipė dėmesį į būtinumą taikyti sutartinių teisinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193-6.195 straipsniai) ir pažymėjo, kad aiškinantis sutarties sąlygas reikėtų atsižvelgti į atsakovo pateiktas konkurso sąlygas. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, sutarties sąlygas analizavo, tačiau vertindamas jų reikšmę byloje, priimdamas procesinį sprendimą, netaikė CK 1.5, 6.38, 6.200 straipsnių nuostatų abiejų bylos šalių atžvilgiu ir netinkamo sutarties sąlygų surašymo bei bendradarbiavimo pareigų vykdymo pasekmes perkėlė tik ieškovui. Apeliacinės instancijos teismui netinkamai taikius materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, šio teismo priimta nutartis naikintina ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 359 straipsnio 4 dalis).

29Iš dalies tenkinant ieškinį – ieškovui priteisiant pusę ginčo sumos, jo naudai priteistina proporcinga dalis bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis). UAB ,,Auksinis varnas” sumokėjo 11 269 Lt žyminio mokesčio ir 2635 Lt už advokato pagalbą, todėl iš AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ ieškovui priteistina 5634,50 Lt žyminio mokesčio ir 1317,50 Lt atstovavimo išlaidų; AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ sumokėjo 4134,72 Lt žyminio mokesčio ir 2000 Lt už advokato pagalbą, todėl iš UAB ,,Auksinis varnas” atsakovui priteistina 2067,36 Lt žyminio mokesčio ir 1000 Lt atstovavimo išlaidų; vienos šalies kitai mokėtinos sumos įskaitomos.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 10 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti iš dalies: priteisti UAB ,,Auksinis varnas” iš AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 68 912 Lt (šešiasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus dvylika Lt) už suteiktas paslaugas, 3567,14 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt septynis Lt 14 ct) žyminio mokesčio ir 317,50 Lt (tris šimtus septyniolika Lt 50 ct) atstovavimo išlaidų.

32Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 2. Išplėstinė teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“ 2003 m. spalio 1 d. kreipėsi į teismą,... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“ prašo panaikinti Lietuvos... 10. 1. Aiškinant sutartį būtina atsižvelgti į šalių elgesį po sutarties... 11. 2. Į sutarties 2.2 punkte nustatytą fiksuotą kasdienio patalpų ir... 12. 3. CK 6.193 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatos įpareigoja aiškinant sutartį... 13. 4. Iš CK 6.193 straipsnio 2 dalies išplaukia išvada, kad aiškinant sutartį... 14. 5. Ginčo šalių ketinimus nustatyti sniego išvežimo įkainį po 40 Lt už 1... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas AB ,,Lietuvos geležinkeliai”... 16. 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 17. 2. Ieškovo pateikiamas sutarties dalies dėl sniego išvežimo paslaugos... 18. 3. Keldamas klausimą dėl sąvokų „kaina“ ir „įkainis“ reikšmės,... 19. Išplėstinė teisėjų kolegija... 20. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 21. Ieškovas UAB ,,Auksinis varnas” ir atsakovas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“... 22. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Byloje kilo ginčas dėl šalių sutartyje nustatytos paslaugos kainos.... 24. Bylos šalys 2002 m. lapkričio 11 d. paslaugų teikimo sutarties 2.2 punkte... 25. Atsakovas, paskelbęs konkursą kasdienio patalpų ir teritorijos valymo... 26. Ieškovas, siūlydamas savo paslaugas, netikslino neaiškių sutarties... 27. Faktinės ieškovo išlaidos sniegui išvežti įrodytos... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 29. Iš dalies tenkinant ieškinį – ieškovui priteisiant pusę ginčo sumos, jo... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 32. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis galutinė, neskundžiama ir...