Byla e2-96-833/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Bieliauskienė,

2sekretoriaujant Justinai Gricak,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį V. Š. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

4ieškovas UAB „4finance“ prašė teismo priteisti iš atsakovės V. Š. 434,43 eurų skolą, 43,44 eurų palūkanas, 606,80 eurų delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies ir nurodė, kad nesutinka su prašomais priteisti delspinigiais, kadangi jie yra neprotingai dideli. Atsakovė taip pat prašė proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai sumažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad delspinigiai už vėlavimą atsakovei buvo skaičiuojami 140 dienų, tai patvirtina pridėta delspinigių apskaičiavimo lentelė. Ieškovas prašė ieškinį tenkinti visiškai.

7Apie teismo posėdį, vykusį 2016 m. gruodžio 23 d. 10:00 val., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Ieškovo UAB „4finance“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant. Nenustačius kliūčių nuspręsta nagrinėti bylą iš esmės šalims nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-01-11 ieškovas UAB „4finance“ ir atsakovė V. Š. sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 434,43 eurų (1 500,00 Lt) kreditą vieno mėnesio terminui iki 2011-12-10. Atsakovė taip pat įsipareigojo sumokėti ieškovui 43,44 eurų (149,99 Lt) komisinį mokestį (palūkanas). Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminus. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė, jai suteikto kredito negrąžino, palūkanų nemokėjo, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 434,43 eurų skolą ir 43,44 eurų kredito mokestį (palūkanas).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalį, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė su ieškovu būtų visiškai atsiskaičiusi, todėl ieškovo naudai priteistina 434,43 eurų skola ir 43,44 eurų kredito mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

11Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Sutarties 7.2 punkte nustatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 % dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas nurodė, jog tarp kredito grąžinimo termino pratęsimų buvo vėlavimų, todėl atsakovei buvo skaičiuojami delspinigiai. Iš viso atsakovei buvo apskaičiuoti 606,80 eurų delspinigiai už 140 dienų, kuriuos ieškovas prašė priteisti iš atsakovės.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Nagrinėjamu atveju kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 606,80 eurų, viršija paskolos sumą ir yra aiškiai per didelės bei laikytinos baudinėmis (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.). Lietuvos Respublikos CPK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-107/2006). Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 straipsnio 3 dalimi bei Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,20 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, iš atsakovės priteistini 121,36 eurų delspinigiai už 140 dienų.

13Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (599,23 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d.).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsniu, 93 straipsniu, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (55 procentai) iš atsakovės priteistina 13,26 eurų žyminio mokesčio ieškovo naudai.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011‑11‑07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės V. Š., a. k. ( - ), 434,43 eurų skolą, 43,44 eurų palūkanas, 121,36 eurų delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (599,23 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,26 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, į. k. 301881644, naudai.

19Likusią ieškinio dalį atmesti.

20Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai