Byla 2-150-194/2009

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolanta Badaugienei, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovei L. S., jos atstovei advokato padėjėjai I. K., atsakovo atstovei M. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. S. ieškinį atsakovui UAB „ Senasis dvaras“, trečiajam asmeniui UAB „ Imobiliar“ dėl avanso grąžinimo pagal preliminarią sutartį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė L. S. 2008-07-03 kreipėsi su ieškiniu į Šiaulių apygardos teismą dėl sumokėto avanso pagal preliminarią sutartį priteisimo sumoje – 135 944,50 Lt., nes atsakovas šio sumokėto avanso gera valia negrąžina.

4Ieškovė nurodė, jog 2006 metų spalio 23d. tarp ieškovės L. S. ir atsakovo UAB „ Senasis dvaras“ buvo sudaryta preliminarioji būsimo buto pirkimo- pardavimo sutartis Nr. ( - ).( toliau- Sutartis ). Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo pastatyti ir parduoti ieškovei dviejų kambarių butą bei automobilių stovėjimo aikštelę, projektinis Nr. ( - ) daugiabučiame gyvenamajame name adresu: ( - ) ( senasis namo adresas: ( - ) už 419 815,00 Lt; Ieškovė nurodo, jog preliminarią sutartį ir jos tekstą paruošė atsakovas, o ji tik pasirašė. Pagal šią preliminarią sutartį ji sumokėjo atsakovui tris avansinius mokėjimus: 2006-10-23- sumokėjo 10 000 Lt;

52006-11-15-sumokėjo 96 557,45 Lt;

62006-11-15- sumokėjo 29 387,05 Lt;

7Taigi, viso pagal preliminarią sutartį atsakovui sumokėjo avanso- 135 944,50 Lt, kuriuos ji prašo sugrąžinti, nes su atsakovu buto pirkimo- pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ir butas (nekilnojamas turtas) liko atsakovo nuosavybėje. Ieškovė nurodo, jog pagrindinės buto pirkimo- pardavimo sutarties su atsakovu nesudarė tik dėl atsakovo kaltės, nes pastarasis iki preliminarioje sutartyje nurodytų datų- iki 2007-07-31 statybos darbų nepabaigė. Visi buto įrengimo ir statybos darbai nebuvo pabaigti iki pat 2007 metų gruodžio mėnesio. Visas pastatytas gyvenamasis daugiabutis namas adresu( - ) yra nepriduotas Valstybinei komisijai. Valstybinei komisijai visas namas nėra priduotas iki pat šiol. Vandens tiekimo darbai ir visame name ir ieškovės bute neužbaigti ir vandens bei nuotekų šalinimo sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“ iki šiol nesudaryta, ką patvirtina pridėta prie šios bylos UAB „ Vilniaus vandenys“ pažyma. Atsakovas neužbaigė statybos darbų ieškovės buto balkone ir terasoje. Bute iš miegamojo į terasą yra įrengtas langas ir lange įmontuotas radiatorius, nors pagal projektą turėjo būti durys į terasą. 2008-02-28 ieškovė buvo informuota, jog pasikeitė ir įgyjamo buto plotas ir buto plotas padidėjo 4,5 kv.m., todėl galutinė buto pardavimo kaina jau yra ne 419 815,00 Lt, o 446 293 Lt. Atsakovo siųstu ieškovei elektroniniu laišku buvo nurodyta, jog ieškovės sumokėta avansinė suma yra 135 945 Lt, o pilna likusi sumokėti kaina jau yra - 310 349 Lt. Tuo vienasmenišku raštu atsakovas pakeitė Sutarties kainą ( Kaina padidinta 26 478 Lt). Ieškovė nurodė, jog 2008-02-01 priėmimo – perdavimo aktu, ieškovė nurodė atsakovui ištaisyti statybos darbų trūkumus ir užbaigti nebaigtus darbus, tačiau jokių trūkumų ir likusių nebaigtų darbų atsakovas nevykdė iki šiol.

8Atsakovo padaryti pakeitimai – vietoje durų į terasą įrengus langą su radiatoriumi po juo , su ieškovės prašymu pataisyti ir palikti projektinį variantą, nebuvo ištaisyti. Ieškovė nurodo, jog tuo atsakovas vienašališkai pakeitė Sutarties sąlygas, į prašymus pataisyti ir užbaigti darbus – nereagavo, ir tai ieškovės manymu, rodo, jog pats atsakovas pažeidė Sutarties sąlygas ir jų nesilaikė. Be to, 2008-02-15 pranešimą sudaryti pagrindinę pirkimo- pardavimo sutartį ieškovė gavo tik 2008-02-27 dieną, todėl atvykti sudaryti pagrindinę sutartį būtent atsakovo nurodytą datą- 21dieną, ji objektyviai niekaip negalėjo dėl pavėluoto šio pranešimo gavimo. Ieškovė nurodė, jog 2008-03-20 išsiuntė atsakovui prašymą atidėti pagrindinės sutarties sudarymą iki 2008-04-22, todėl, kad turėjo iš anksto apmokėjusi ir įsigijusi kelialapį į Paryžių nuo 04-12 iki 04-19 ir be to, labai pablogėjo jos slaugomos bei prižiūrimos motinos sveikata, kas grėsė insultu ar infarktu. Atsakovas į prašymą nereagavo, jokio atsakymo ieškovei tuo klausimu nedavė. Kitas atsakovo pagrindinės sutarties pas notarą pasirašymo laikas buvo paskirtas 2008-03-31. 2008-03-31 ji pasiprašė iš darbo dėl vykimo pas notarą, tačiau pati staiga susirgo ūmia liga. Dėl ūmios ligos, judėti iš namų nepajėgė dėl fizinės negalios( dėl ūmios ligos). Pažyma apie ūmią ligą yra pateikta byloje iš gydymo įstaigos. Ieškovė mano, jog jos neatvykimo ir nepasirašymo pagrindinės sutartis priežastys yra svarbios. 2008-04-07 ieškovė gavo pranešimą, jog atsakovas nutraukia sutartį ir derybų procesą, todėl mano, kad pagrindinė sutartis nepasirašyta tik dėl atsakovo sutartinių prievolių nevykdymo. Be to, pats atsakovas nutraukė derybų ir sutarties pasirašymo procesą. Atsakovo reikalavimu ji tuoj pat grąžino atsakovui buto raktus - raktai grąžinti 2008-04-08. 2008-04-21 atsakovas raštu atsakė ieškovei, jog sumokėto avanso negrąžins, nes ši suma užskaitoma kaip bauda už įsipareigojimų nevykdymą ( raštas Nr. 59-S/8). Ieškovė mano, jog pagal preliminarią sutartį atsakovo gauti pinigai yra gauti be pagrindo, nes turtas (butas) liko atsakovo nuosavybėje ir valdyme, (atsakovui 2008-04-08 priėmimo- perdavimo aktu, pasirašytu tarp šalių, yra grąžinti ir perduoti buto raktai bei pats ieškovės ketintas įsigyti butas ( - )), todėl prašo priteisti iš atsakovo jos sumokėtą piniginį avansą sumoje – 135 944,50 Lt;

9Ieškovės atstovė nurodo, jog pats atsakovas pažeidė ir nevykdė preliminarios sutarties 5.1.p., kur numatyta statybos darbus pabaigti iki 2007-07-31 , o statybos darbai nebuvo baigti iki pat 2007 metų gruodžio mėn., todėl pats atsakovas pažeidė preliminarios sutartis 5.1.p, 3.7.p, 3.3.p.3.4.p. sąlygas. Iki šio laiko šis daugiabutis gyvenamasis namas nėra priduotas Valstybinei komisijai. Yra pakeisti projektiniai sprendimai, nors yra atsakovo įsipareigojimas nekeisti projektinio sprendimo arba Sutarties priede Nr. 2 nurodyto buto išdėstymo plano, ( Sutarties 3.4.p.) Atsakovas raštu pripažino ( b.l. 70), kad jis pats pakeitė projektinį sprendimą arba planą. Apie projektinių sprendimų pakeitimą ieškovė sužinojo tik apžiūrėjusi butą, buto rakto perdavimo metu- tik 2008-02-01(b.l.51). Negrąžindamas ieškovei piniginio avanso pagal preliminarią sutartį, atsakovas nepagrįstai taiko netesybų institutą ( avanso įskaitymą bauda), todėl pagal preliminarią sutartį gautas piniginis avansas, yra atsakovo gauti be teisinio pagrindo pinigai ir privalo būti grąžinti tų pinigų mokėtojui. Šia prasme ieškovės atstovė prašo ieškinį patenkinti visiškai bei priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

11Atsiliepime atsakovas išdėsto savo nesutikimo su ieškiniu argumentus. ( b.l. 61-68). Atsakovas neginčija, jog šalys iš tiesų pasirašė preliminarią buto projektiniu Nr. ( - ) bei požeminės automobilių stovėjimo aikštelės vietos Nr. ( - ) daugiabučiame name adresu: ( - ) , sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas statė, o ieškovė įsipareigojo nupirkti šį butą su automobilių stovėjimo aikštele už 419 815 Lt kainą, kuri vėliau pasikeitė( padidėjo) į sutarties kainą - 446 293 Lt. Šios preliminarios sutarties ieškovė neginčija. Atsakovo manymu, visos kitos ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstos jokiais įrodymais. Ieškovės nurodomos aplinkybės dėl pagrindinės sutarties nepasirašymo - jog ieškovė negalėjo jos pasirašyti, atsakovo manymu, nėra esminės. Ieškovės nurodomos priežastys nėra svarbios, o yra tik ketinimas išvengti sutarties pasirašymo, jau nebeketinant realiai nupirkti šį butą. Kaip nurodė liudininkė J. T., ieškovė jai pati telefonu pranešė 2008m. balandžio mėnesį, jog nebeketina to buto pirkti. Pačios ieškovės negalima buvo rasti, reikėjo ieškoti. Ieškovė pati pripažįsta, jog 2007-12-10 buvo informuota, jog nuo 2007 gruodžio 21d. baigiami statybos darbai ir reikės priimti statybos darbus priėmimo- pradavimo aktais. Ieškovė atvyko ir 2008-02-01 pasirašė statybos darbų priėmimo- perdavimo aktą. Ieškovė akte nurodė trūkumus ir bando įrodyti, jog pagrindinė sutartis nepasirašyta dėl statybos darbų trūkumų. Ieškovės nurodytas tariamas statybos darbų trūkumas, kuris iš esmės yra projektinio sprendimo pakeitimas, negali būti priežastimi, vengti sudaryti pagrindinę pirkimo- pardavimo sutartį. Atsakovas neatsisakė užbaigti lodžiją ir balkono įrengimo darbus. Tačiau atsakovas mano, jog ieškovė reikalavo atlikti papildomus, nenumatytus sutartimi darbus: įrengti duris iš miegamojo į balkoną bei įrengti konvekcinį radiatorių. Konvekcinio radiatoriaus įrengimas yra papildomas, sutartimi nenumatytas darbas. Vėliau ieškovė to nebereikalavo ir priėmė statybos darbus pasirašiusi priėmimo- perdavimo aktą 2008-02-01, todėl atsakovas tvirtina, jog ji priėmė darbus tokius, kokie buvo tuo metu ir jokių pretenzijų toliau nebereiškė.

12Vėliau vyko derybos dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo pas notarą. Tos derybos vyko pagal pridėtus susirašinėjimo raštus, nes ieškovės teko ieškoti ir į telefono skambučius ji neatsakė. Atsakovas nesutinka, kad dėl vykimo pas notarą 2008-02-15 sutarties pasirašymui ieškovė pranešimą gavo tik vasario 27 dieną. Ant atsakovo siųsto dokumento yra kurjerių tarnybos data – ji yra vasario 19 d. Tai rodo, jog jau tada ieškovė ėmė vengti kontakto su ieškovu. Ieškovės nebuvo galima rasti pagal adresą, nurodytą preliminarioje sutartyje ir teko dokumentus siųsti per ieškovės darbovietę. Neįtikėtina, kad ieškovė pagrindinės sutarties negalėjo sudaryti net kelis kartus. Pareigą sudaryti pagrindinę sutartį reglamentavo preliminarioji sutartis, kur nurodyta, kad pagrindinė sutartis sudaroma per 10 d. gavus atsakovo pranešimą apie baigtus statybos darbus.

13Atsakovo atstovui atvykus pas notarą dėl pagrindinės sutarties sudarymo 2008 metų kovo 20 dieną, ieškovė į minėtą notarų biurą neatvyko, tik išsiuntė faksu pranešimą atidėti pagrindinės sutarties pasirašymą iki 2008m. balandžio 22 d., nurodžiusi, kad sandorio negali sudaryti „ dėl nepalankiai susiklėsčiusių asmeninių aplinkybių“. Ši priežastis nėra įrodyta jokiais tinkamais įrodymais. Ieškovės motina jau daug metų serga lėtine liga ir tai nėra jokia svari priežastis. Kad ir sirgdama, tačiau tą dieną ieškovė sugebėjo išsiųsti faksinį pranešimą.

14Negali būti laikoma svarbia priežastimi vis nukelti pagrindinės sutarties pasirašymą dėl suplanuotos kelionės į Paryžių 2008-04-12 - 2009-04-19. Nuo kovo 20 dienos iki balandžio 12 dienos yra pakankamai ilgas laiko tarpas, per kurį buvo galima suderinti sutarties pasirašymo laiką. Tai protingas ir pakankamas terminas sutarties sudarymui atlikti. Tuo ieškovė nepasinaudojo ir tai rodo, jog ji pati vengė sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovės pateikti teiginiai negali būti vertinami kaip svarbios priežastys dėl negalėjimo atlikti vieną veiksmą – atvykti pasirašyti sutartį. Atsakovas ne vengė, o siekė sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau ji liko nesudaryta dėl ieškovės vengimo butą nupirkti. Ieškovės įrodytas vienos dienos susirgimas 2008-03-31 – po daugelio pranešimų, nepaneigia ieškovės kontakto vengimo. Ieškovės nurodomos priežastys nėra esminės ir negali būti vertinamos kaip svarbios priežastys dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, todėl mano, jog ieškovės vengimas įrodo jos kaltę, mano, jog ieškovė nepagrįstai siekė išvengti pagrindinio sandorio sudarymo, todėl pagal LR CK 6.258 str. už prievolės nevykdymą ar netinkamą vykdymą taikytinas netesybų institutas ( bauda, delspinigiai), todėl pagal preliminarios sutarties 7.2.5.p ir 7.3.p. atsakovui nutraukus minėtą sutartį dėl to, kad ieškovė nepasirašė pagrindinės sutarties, ieškovės sumokėtos įmokos lieka kaip bauda už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą. Atsakovas pagal minėtą sutartį taiko netesybų institutą, todėl šią baudą taikė ir ieškovei. Ieškovei vengiant pasirašyti pagrindinę sutartį, atsakovo patirti nuostoliai ar netesybos atlyginami LR CK 6.165 str. 4d. pagrindu. Kadangi pati ieškovė neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, jai atsirado sutartinė atsakomybė – sumokėti baudą. Atsakovas naudojosi bankų ir kitų komercinių įmonių paslaugomis, todėl nepirkusi buto, nepasirašiusi pagrindinės pirkimo- pardavimo sutarties ieškovė pažeidė atsakovo teisėtų lūkesčių principą-sudaryti pagrindinius sandorius ir iš to atsiskaityti su kitais trečiaisiais asmenimis ( bankais) ir tuo padarė nuostolių atsakovui. Mano, jog pačios ieškovės kaltė dėl pagrindinio sandorio nesudarymo yra įrodyta ir tai yra pagrindinė jos civilinės atsakomybės sąlyga. Prašo ieškovės ieškinį atmesti.

15Tretysis asmuo – UAB „ Imobiliar“ atsiliepime į ieškinį ( b.l. 87-88) nurodo, jog ginčas gali būti sprendžiamas tik tarp ieškovės ir atsakovo, nes tretysis asmuo nėra sandorio šalis. Tretysis asmuo tik teikė atsakovui tam tikras paslaugas pagal paslaugų teikimo (bendradarbiavimo) sutartį realizuojant nekilnojamą turtą, ieškant klientų. Teikė dokumentų persiuntimo ir kitas paslaugas. Teisinio suinteresuotumo šioje byloje neturi ir mano, kad be pagrindo yra įtrauktas trečiuoju asmeniu šioje byloje. Ginčą spręsti palieka teismo nuožiūra.

16Ieškinys- tenkintinas.

17Teisinio ginčo objektu yra šalių preliminaria sutartimi prisiimtų įsipareigojimų supratimas bei tinkamas ar netinkamas jų vykdymas ir teisinių pasekmių taikymas.

18Yra nustatyta, jog 2006 metų spalio 23 dieną šalys ieškovė L. S. ir atsakovas UAB „ Senasis dvaras“ sudarė preliminarią būsimo dviejų kambarių buto statomame daugiabučiame name (( - )) su automobilių parkavimo aikštele po namu, projektinis Nr. ( - ), pirkimo- pardavimo sutartį( Toliau- Sutartis). Būsimo viso nekilnojamo turto pirkimo- pardavimo kaina šalių preliminaria sutartimi nustatyta ( Sutarties Nr. ( - )) 2.1. p. – 419 815,- Lt. Tame skaičiuje buto kaina: 389 815,- Lt ir automobilių parkavimo aikštelės kaina- 30 000 Lt. Sutarties 2.2.p. šalys susitarė, jog perkamo būsimo buto 1kv.m. kaina yra 6000 Lt, lodžijos 1kv.m. kaina- 4200 Lt ir balkono 1kv.m. kaina- 3500 Lt. Į sutarties kainą yra įskaitytas 18 procentų PVM mokestis. Preliminarios Sutarties 2.5.p. ir 2.5.1.p. nurodo, jog buto kaina gali būti keičiama papildomu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

19Byloje yra nustatyta, jog atsakovas ieškovei L. S. vienasmeniškai raštu 2008-02-28 ( b.l. 37) pranešė, jog pasikeitė perkamo buto kaina dėl ploto padidėjimo 26 478 Lt ir dabar perkamo viso buto kaina yra jau 446 293Lt. Sumokėjus avansą 135 945 Lt, liko mokėti- 310 349 Lt ( b.l. 37). Papildomas abiejų šalių susitarimas, kaip numato preliminarios Sutarties 2.5.1.p. dėl buto( turto) kainos pasikeitimo nebuvo pasirašytas. Yra nustatyta, jog šalių Preliminarios Sutarties Nr. ( - ) iniciatorius ir šios Sutarties teksto ruošėjas buvo atsakovas UAB „ Senasis dvaras“. Ieškovė šią Sutartį pasirašė prisijungimo būdu. Teismas konstatuoja, jog atsakovas vienašališku raštu 2008-02-28 pranešęs ieškovei apie perkamo buto ( turto) kainos pasikeitimą ( b.l. 37), nepriklausomai nuo to, jog atsakovo atlikta skaičiuotė ir atitinka 1kv.m. kainos lygį, pažeidė šios Sutarties 2.5.1.p reikalavimus. Kadangi būtent atsakovas buvo Sutarties ruošėjas, jo pareiga buvo pasiekti, paruošti bei pasirašyti ir padaryti papildomą abiejų šalių pasirašytą susitarimą dėl būsimo buto ( turto) kainos pasikeitimo. Tokio papildomo šalių pasirašyto susitarimo dėl kainos pasikeitimo atsakovas neparuošė, jo neatliko, todėl buto ( turto) kainos pakeitimas laikytinas pakeistu vienasmeniškai, pažeidžiant Sutarties 2.5.1.p. nuostatas. Sutarties kaina yra viena esminių Sutarties sąlygų. Esminės Sutarties sąlygos vienašalis pakeitimas, pažeidžiant Sutartimi reglamentuotą tvarką, ( Sutarties 2.5.p; 2.5.1.p.) pripažintinas pirmuoju atsakovo sutartinių įsipareigojimų netinkamu vykdymu.

20Minėtos preliminarios Sutarties Nr. ( - ) pagrindinis tikslas buvo sudaryti pagrindinę buto ( turto) pirkimo- pardavimo sutartį. Šalių atsakomybė bei kitos civilinės atsakomybės sąlygos taikytinos tiek, kiek šalys byloje įrodė, kas nesilaikė minėtos preliminarios sutarties sąlygų, kas ir kaip jas pažeidė ir dėl kokių priežasčių nebuvo pasirašyta pagrindinė sutartis. Byloje teismas aiškinasi, ar egzistuoja aplinkybės, įrodančios ieškovės kaltę bei pagrindžiančios atsakovo įvardintą netesybų instituto taikymą: ieškovės sumokėto avanso įskaitymą bauda, atsisakant sumokėtą avansą grąžinti.

21Šalys neginčija pačios preliminarios Sutarties Nr. ( - ).

22Pagal šią Sutartį atsakovas įsipareigojo pastatyti ir parduoti ieškovei dviejų kambarių butą su automobilių parkavimo aikštele daugiabučiame name, adresu: ( - ) ( senasis adresas – ( - )) už 419 815 Lt.

23Sutartimi numatytus avansinius mokėjimus bendroje sumoje – 135 944,50 Lt ieškovė įvykdė pilnai ( b.l.27-28).

24Atsakovas 2008-04-07 pranešimu ( b.l. 42) ieškovę informavo, jog nutraukia preliminarią pirkimo- pardavimo sutartį ir nutraukia derybų procesą, bei pareikalavo per 1d. grąžinti buto raktus. Šis sutarties ir derybų nutraukimo procesas 2008-04-07 perduotas per antstolius, tai yra vykdymui ( b.l. 43). Ieškovė 2008-04-08 grąžino atsakovui buto raktus ( b.l. 44) ir tai rodo, jog šalių preliminarios sutarties procedūra yra užbaigta. Tokios faktinės aplinkybės yra nustatytos byloje.

25Šalių susirašinėjimas byloje rodo, kaip vyko šalių derybos dėl pagrindinės sutarties pasirašymo, nes iki minėtos datos 2008-04-07 ji buvo nesudaryta.

26Atsakovas tvirtina, jog siuntė ieškovei pranešimus dėl atvykimo sudaryti pagrindinę pirkimo- pardavimo sutartį net keletą kartų, tačiau ieškovė neatvyko nustatytu laiku pas notarą , į telefono skambučius neatsakė, savo pateisinamų nevykimo priežasčių nenurodė, nors turtą priėmė 2008-02-01 priėmimo- perdavimo aktu, ir toks ieškovės vengimas, jos pasyvumas rodo šios šalies kaltę dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, nenoro ją sudaryti, todėl būtent ieškovei, kaip pažeidusiai preliminarios sutarties sąlygas, taikytina civilinė atsakomybė, nes būtent ieškovės vengimas ( neveikimas) rodo jos kaltę. Sumokėtas avansas įskaitomas kaip bauda už sutarties sąlygų nevykdymą, netinkamą vykdymą pagal preliminarios sutarties 7.3.p.

27Teismas privalo išsiaiškinti, ar įskaitydamas sumokėtą avansą 139 944,50 Lt kaip baudą už ieškovės prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal Sutarties 7.3.p. pagrindą, ar atsakovas tinkamai supranta, ar tinkamai taiko ir ar tinkamai aiškina šios Sutarties 7.3.p. nuostatas, nes pats nutraukė šią Sutartį. ( Atsakovo 2008-04-07dienos pranešimas apie preliminarios Sutarties nutraukimą ( bylos lapas 42-43.)

28Preliminarios Sutarties 7.3.p. tekstas nurodo: „ Visais atvejais Pirkėjo iniciatyva ar dėl jo kaltės nutraukus šią preliminarią buto ( turto) pirkimo- pradavimo sutartį, Pardavėjui lieka visos įmokėtos pagal ją sumos kaip bauda už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.“ Minėtos preliminarios Sutarties 7 dalis ( b.l. 18) reglamentuoja atsisakymą nuo Sutarties ir jos nutraukimą. Yra numatyta, jog Pardavėjas, turi teisę vienašališkai, t.y. nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį 7.2.p. -7.2.7.p. ir 7.3.p nustatytais atvejais. Visi išvardinti šios Sutarties galimi nutraukimo atvejai Pardavėjui vienašališkai nutraukti šią Sutartį yra kai Pirkėjas iš esmės pažeidžia šią Sutartį. Nustatyta, jog Sutarties nutraukimą iniciavo ne Pirkėjas, o Pardavėjas- tai yra atsakovas. Taigi, baudos arba netesybų instituto taikymas yra galimas tik įrodžius, jog Pirkėjas ( arba ieškovė) iš esmės pažeidė preliminarios Sutarties sutartinius įsipareigojimus arba netinkamai juos vykdė.

29Atsakovas tokių ieškovės Sutartinių įsipareigojimų nevykdymu laiko du kartus jos neatvykimą pas notarą pasirašyti pagrindinės sutarties. Yra nustatyta, jog pirmąjį pranešimą atvykti pas notarą, ieškovė gavo pavėluotai – kovo 27dieną, todėl atvykti pas notarą 21dieną, gavus pranešimą tik 27 dieną, ji neturėjo realių galimybių. 2008m. kovo 31d. ji susirgo ūmia liga, kurios numatyti iš anksto ji negalėjo ir apie tai ji operatyviai, tai yra, tą pačią dieną faksograma informavo atsakovą. Atsakovas šią fakso gramą gavo 2008-03-31. Be to, atsakovas neneigia gavęs ieškovės prašymą raštu atidėti pagrindinės sutarties pasirašymą iki 2008m. balandžio 22 dienos. Šį pranešimą ieškovė išsiuntė atsakovui 2008-03-20. ( b.l. 38) ir tokį pranešimą atsakovas gavo, tačiau, nežiūrint į Pirkėjo prašymus, toliau skyrė datas pas notarą savo nuožiūra ir 2008-04-07 preliminarią sutartį bei derybas pats nutraukė. Ieškovės nurodomos negalėjimo pasirašyti pagrindinę sutartį priežastys- išvykimas į turistinę kelionę 2008-04-12 -2008-04-19, (b.l. 48-50) bei jos motinos sveikatos pablogėjimas 2008 m.kovo- balandžio mėn., kuris reikalavo priežiūros, slaugos, gydymo namų sąlygomis yra įrodytas bei patvirtintas liudytojų J. S. bei O. S. parodymais, bei gydymo įstaigos pažyma. ( b.l. 97). Tai pripažintina svarbiomis asmeninėmis šeiminėmis aplinkybėmis, dėl kurių ieškovė pagrįstai, pranešdama atsakovui raštu, prašė pagrindinės sutarties pasirašymą nukelti iki balandžio 22 dienos, tačiau atsakovas to nepaisė, ir pagaliau pats, savo iniciatyva nutraukė preliminarią Sutartį 2008-04-07.

30Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas negali pripažinti, jog ieškovė iš esmės pažeidė Sutartinius įsipareigojimus. Telefoniniai pokalbiai, ar neatsakymas į atsakovo skambučius, negali būti vertinamas ieškovės vengimu sudaryti pagrindinę sutartį, nes neatsakinėjimas į telefono skambučius gali būti sąlygojamas dirbamu specifiniu darbu, atliekamų tam tikrų dėmesingumo- atidumo reikalaujančių darbinių pareigų ėjimu ( ieškovė dirba buhaltere). Ieškovė teikė informaciją atsakovui raštu, ir operatyviai, tą pačią dieną. Todėl pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, tai negali būti vertinama vengimu ar neveikimu – ar kaip kaltės įrodymas. Atsakovas traktuoja, jog pagal 2008-02-01 priėmimo- perdavimo aktą, pasirašytą tarp šalių, ieškovė priėmė turtą, todėl jai kilo besąlygiška prievolė sudaryti dėl to turto pagrindinę pirkimo- pardavimo sutartį. Tačiau 2008-02-01 priėmimo- perdavimo aktas ( b.l. 111), sudarytas tarp ieškovės L. S. ir UAB „ Senas dvaras“ įgalioto atstovo J. T. yra statomo buto raktų perdavimas pilnai vidaus apdailai atlikti ( raktų perdavimas būsimam Pirkėjui, kad šis galėtų atlikti pilną vidaus darbų apdailą pats). Be to, nustatyta, jog UAB „ Senas dvaras“ šiame akte nurodyta atstovė J. T. visiškai nebuvo ir nedalyvavo tame perdavimo- priėmimo akte. Kaip atsakovo atstovas realiai dalyvavo visiškai kitas asmuo- V. K., kuris parodė ieškovei butą ir perdavė buto raktus. Ieškovė minėtame akte pasirašė su pastabomis, kad yra neatlikti atsakovo statybos darbai – nebaigtas balkonas, nebaigta lodžija, pagal jos prašymą įrengti duris miegamajame, kaip buvo numatyta pagal projektinį sprendimą ( planą), kurį atsakovas pats pakeitė. Toks ieškovės prašymas atsakovo įgaliotam asmeniui buvo pateiktas su aktu tą pačią dieną 2008-02-01 ( b.l. 112). Atsakovas prašymo užbaigti nebaigtus statybos darbus neįvykdė.

31Konstatuotina, jog atsakovas pažeidė:

  • preliminarios Sutarties 5.1.p. kuriuo buvo sutarta baigti statybos darbus iki 2007m liepos 31d.
  • preliminarios Sutarties 3.7.p., kuriuo įsipareigojo parduoti butą ieškovei sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, nes iki pat šiol visas daugiabutis namas ir ieškovės butas iki pat 2007-12-21 d. neužbaigtas ir vėliau statybiniai darbai užbaigti nebuvo.;
  • pažeidė preliminarios sutarties 3.3.p., kuriuo įsipareigojo priduoti daugiabutį namą ir ieškovės butą jame, Valstybinei Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai iki 2007m. spalio 31 d. Visas daugiabutis iki pat šiol, iki 2009metų gegužės mėnesio, Valstybinei komisijai nėra priduotas. Tai pripažino ir pats atsakovas. UAB „ Vilniaus vandenys“ raštas taip pat nurodo, jog iki šiol vandentiekio ir nuotekų tinklai iki šiol jiems nėra perduoti už namą ( - ).
  • Preliminarios Sutarties 3.4.p. kuriuo atsakovas buvo įsipareigojęs nekeisti sutarties priede numatyto buto ( turto) išdėstymo plano arba projektinės dalies, išskyrus išimtinius atvejus. Atsakovas vienašališkai pakeitė projektinį sprendimą- nurodytą buto išdėstymo plane ir vietoje durų iš miegamojo į terasą, įrengė langą ir įmontavo ten radiatorių. Apie šį projektinio sprendimo pakeitimą ieškovė nebuvo informuota nei žodžiu, nei raštu ir tai pamatė tik atvykusi paimti buto raktų 2008-02-01 ir paprašė tai pataisyti, tačiau tai nebuvo taisoma ir liko netaisyta iki šiol. Atsakovas ne tik vėlavo atlikti statybinius darbus, bet juos atliko ir nekokybiškai.
  • Projektinio sprendimo pakeitimo būtinybės atsakovas neįrodinėjo. ( LR CPK 178 str).

32Liudytojos J. T. parodymai, jog ieškovė neatsiliepė į telefono skambučius, buvo vangi, todėl negalima buvo jos surasti, vertintini kritiškai. Tokie parodymai, esant byloje rašytinio susirašinėjimo dokumentams, vertintinas kaip atsakovo noras įrodyti ieškovės, neva, neteisėtus ar kaltus veiksmus. Tačiau ta pati liudytoja J. T. parodė, jog betarpiškai su ieškove nė karto nesimatė ir nebendravo, o keletą kartų tik kalbėjo telefonu. Todėl, vien pagal telefono skambučius vieno asmens susidarytas įspūdis apie kitą asmenį vertintinas kritiškai. Be to, ta pati liudytoja J. T. patvirtino, jog ji nedalyvavo sudarant su ieškove 2008-02-01 priėmimo- perdavimo aktą, (b.l.51) o šį aktą ji pasirašė savo kabinete vėliau, tai yra, realiai su ieškove nebendravo, buto pati neperdavė, raktų nuo buto neperdavė, o tai padarė kitas asmuo už ją ( b.l. 51). Esant tokioms faktinėms aplinkybėms dėl 2008-02-01 būsimo buto statybos darbų perdavimo- priėmimo akto sudarymo ( b.l. 51), kai realiai nuo UAB „Senas Dvaras“ statybos darbų perdavimą vykdė kitas asmuo, o aktą pasirašė perdavime realiai nedalyvavęs asmuo, šio dokumento pagrįstumas taip pat vertintinas kritiškai. Tokio dokumento ir realiai vykdyto statybos darbų perdavimo-priėmimo pažeidimą padarė pats atsakovas – UAB „ Senas dvaras“, bet ne ieškovė. Nėra tinkamų bei patikimų įrodymų, jog ieškovė vengė, ar kad neketino sudaryti pagrindinę buto pirkimo- pardavimo sutartį, ar kad ji visumoje neketino įsigyti buto adresu( - ) ( LR CPK 178 str.).

33Remiantis byloje nustatytomis ir išaiškintomis faktinėmis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, jog preliminarioji sutartis nutrūko ne dėl ieškovės kaltų ar neteisėtų jos veiksmų. Nesant ieškovės (Pirkėjo pagal preliminarią sutartį) kaltės dėl esminių preliminarios Sutarties sąlygų pažeidimo ar netinkamo vykdymo, nėra pagrindo taikyti ir netesybų (baudų) institutą. Atsakovas neįrodinėjo savo patirtų nuostolių ir jų dydžio ( LR CPK 178 str.).

34Pagal preliminarią Sutartį nei viena iš sutarties šalių negali įgyti turtinės naudos. (LR CK 6.165 str.) Avansiniai mokėjimai pagal preliminarią Sutartį yra tik atsiskaitymo prievolė, kurie įskaitomi į apmokėjimą už ateityje gaunamą turtą, jei toks turtas parduodamas. Šiuo, gi, atveju, atsakovas nutraukė preliminarią Sutartį ir statomas butas paliko atsakovo nuosavybėje. Avansas, kuris sumokėtas kaip prievolė sutarties įvykdymui užtikrinti, privalo būti grąžinamas, nes turto neperleidus, avansu gauti pinigai yra be pagrindo įgytas turtas, todėl privalo būti grąžinamas pinigų mokėtojui ( LR CK 6.237 str.). Dėl nurodytų argumentų ieškinys tenkintinas.

35Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos. (LR CPK 93 str. 1d.).

36Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.

Nutarė

37Ieškinį patenkinti.

38Priteisti iš atsakovo UAB „ Senas Dvaras“ (įmonės kodas 144686267) ieškovei L. S. ( a.k. ( - ) 135 944,50 Lt sumokėto avanso ir 3718,89 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

39Priteisti iš atsakovo UAB „ Senas Dvaras“ ieškovei L. S. 3489 Lt bylinėjimosi išlaidų.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolanta... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė L. S. 2008-07-03 kreipėsi su ieškiniu į Šiaulių apygardos... 4. Ieškovė nurodė, jog 2006 metų spalio 23d. tarp ieškovės L. S. ir atsakovo... 5. 2006-11-15-sumokėjo 96 557,45 Lt;... 6. 2006-11-15- sumokėjo 29 387,05 Lt;... 7. Taigi, viso pagal preliminarią sutartį atsakovui sumokėjo avanso- 135 944,50... 8. Atsakovo padaryti pakeitimai – vietoje durų į terasą įrengus langą su... 9. Ieškovės atstovė nurodo, jog pats atsakovas pažeidė ir nevykdė... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 11. Atsiliepime atsakovas išdėsto savo nesutikimo su ieškiniu argumentus. ( b.l.... 12. Vėliau vyko derybos dėl pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo pas notarą.... 13. Atsakovo atstovui atvykus pas notarą dėl pagrindinės sutarties sudarymo 2008... 14. Negali būti laikoma svarbia priežastimi vis nukelti pagrindinės sutarties... 15. Tretysis asmuo – UAB „ Imobiliar“ atsiliepime į ieškinį ( b.l. 87-88)... 16. Ieškinys- tenkintinas.... 17. Teisinio ginčo objektu yra šalių preliminaria sutartimi prisiimtų... 18. Yra nustatyta, jog 2006 metų spalio 23 dieną šalys ieškovė L. S. ir... 19. Byloje yra nustatyta, jog atsakovas ieškovei L. S. vienasmeniškai raštu... 20. Minėtos preliminarios Sutarties Nr. ( - ) pagrindinis tikslas buvo sudaryti... 21. Šalys neginčija pačios preliminarios Sutarties Nr. ( - ).... 22. Pagal šią Sutartį atsakovas įsipareigojo pastatyti ir parduoti ieškovei... 23. Sutartimi numatytus avansinius mokėjimus bendroje sumoje – 135 944,50 Lt... 24. Atsakovas 2008-04-07 pranešimu ( b.l. 42) ieškovę informavo, jog nutraukia... 25. Šalių susirašinėjimas byloje rodo, kaip vyko šalių derybos dėl... 26. Atsakovas tvirtina, jog siuntė ieškovei pranešimus dėl atvykimo sudaryti... 27. Teismas privalo išsiaiškinti, ar įskaitydamas sumokėtą avansą 139 944,50... 28. Preliminarios Sutarties 7.3.p. tekstas nurodo: „ Visais atvejais Pirkėjo... 29. Atsakovas tokių ieškovės Sutartinių įsipareigojimų nevykdymu laiko du... 30. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas negali pripažinti, jog... 31. Konstatuotina, jog atsakovas pažeidė: