Byla 2-1606-341/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas iš atsakovo A. J. priteisti 1143,51 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 1041,04 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis dokumentas, prašo priimti sprendimą už akių. Ieškovas nurodė, kad remdamasis 2008-10-15, 2009-06-17 ir 2009-06-23 su atsakovu sudarytomis išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimis Nr. VAA81015DRPA, Nr. VAK90617BJPA ir Nr. VCC90623DMPA, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis skalbimo mašiną Vido XPB52-258S, elektrinę tarkavimo mašiną „Migiris“, Xc 12uLG muzikinį centrą ir Samsung S3500; su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal sutartis atsakovas įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo - mokėti ieškovui delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė. 2012-04-11 atsakovo skola ieškovui yra 1143,51 Lt likusių mokėjimų, 1041,04 Lt delspinigių, iš viso – 2184,55 Lt. Atsakovui buvo siųstos raštiškos pretenzijos, pranešimai apie nesumokėtą skolą trumposiomis žinutėmis, bandyta susisiekti su atsakovu visais ieškovui žinomais atsakovo kontaktiniais duomenimis, tačiau taikios derybos su atsakovu nedavė jokių rezultatų.

4Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 39), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad vadovaujantis 2008-10-15, 2009-06-17 ir 2009-06-23 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimis Nr. VAA81015DRPA, Nr. VAK90617BJPA ir Nr. VCC90623DMPA, sudarytomis tarp ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ir atsakovo A. J., atsakovui buvo perduotos valdyti ir naudotis prekės, t.y. skalbimo mašina Vido XPB52-258S, elektrinė tarkavimo mašina „Migiris“, muzikinis centras Xc12uLG ir mobilusis telefonas Samsung S3500 su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise (b.l. 4-7, 11-14, 18-21). Atsakovas įsipareigojo atitinkamai pagal sutartis iki 2011-01-21, 2010-06-15, 2010-09-23 kas mėnesį už prekes mokėti ieškovui mėnesines įmokas pagal sutartą grafiką, tačiau savo sutartinių prievolių, nepaisant ieškovo raginimų ir pretenzijų (b.l. 8-10, 15-17, 22-24), tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, visų pagal sutartis priklausančių įmokų, t.y. 488,50 Lt įmokų sumos pagal sutartį Nr. VCC90623DMPA, 213,57 Lt pagal sutartį Nr. VAK90617BJPA bei 441,44 Lt pagal sutartį Nr. VAA81015DRPA, už perduotas prekes nesumokėjo, todėl yra pagrindas ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo tenkinti - iš atsakovo priteisti 1143,51 Lt likusių mokėjimų (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

8Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 1041,04 Lt delspinigių, t.y. pagal kiekvieną sutartį atitinkamai- 402,22 Lt, 194,74 Lt bei 444,08 Lt (b.l. 26-28).

9CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartis su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad sutartyse numatyta delspinigių norma (0,5 procentai) viršija 180 procentų per metus, prašoma priteisti delspinigių suma beveik siekia skolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 450 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d.).

11Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo ieškovo prašomų likusių mokėjimų, sumos, t.y. nuo 1143,51 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas 48 Lt žyminis mokestis (b.l. 1) (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 str., 286 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. J. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“ (į.k. 124926897) 1143,51 Lt skolos ir 450 Lt delspinigių, iš viso – 1593,51 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt tris litus 51 centus), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą likusių mokėjimų sumą t.y. 1143,51 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-04-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 48 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai