Byla Ik-246-505/2012
Dėl reikalavimo dalies panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės,

2sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB „Fregija“ atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui,

4atsakovo Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus atstovui Rimantui Kutrai,

5nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui A. P. ,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Fregija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. P. dėl reikalavimo dalies panaikinimo,

Nustatė

7Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 2010 m. lapkričio 16 d. reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R10662-0271 dalyje, kurioje pareiškėjas įpareigotas pašalinti šio reikalavimo 1, 2, 3, 4 punktuose nurodytus pažeidimus (b.l. 5-6).

8Pareiškėjas skunde bei teismo posėdyje atstovas nurodė, kad reikalavime nepagrįstai nurodyta pareiškėjui pašalinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau- Darbo kodeksas) 140 str. 2 d., 206 str. 1 d., 207 str. 1 d. ir 141 str. 3 d. pažeidimus ir išmokėti A. P. dviejų mėnesių vidutinį darbo užmokestį, delspinigius ir vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo iš darbo dienos iki visiško atsiskaitymo. Nurodė, jog A. P. buvo atleista iš darbo nuo 2010 m. rugsėjo 29 d. pagal Darbo kodekso 127 str. 1 d., tačiau darbo sutartyje jos buvo nurodyta, o pareiškėjo per klaidą pasirašyta, kad ji nutraukta pagal Darbo kodekso 127 str. 2 d. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi pripažino negaliojančiu 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo sutarties 3 punktą toje dalyje, kurioje nurodytas atsakovei A. P. mokėtinas darbo užmokestis žodžiais „vienas tūkstantis aštuoni šimtai Litų 00 ct“ ir pripažino negaliojančia 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo sutarties nutraukimo su atsakove A. P. formuluotę dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 127 str. 2 d., pripažįstant, kad darbo sutartis su atsakove A. P. buvo nutraukta pagal DK 127 str. 1 d. Be to, pareiškėjo atstovas taip pat nurodė, jog atsakovas neturi teisės spręsti individualaus darbo ginčo.

9Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą (b.l. 20).

10Atsiliepime ir teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog buvo atliktas patikrinimas pagal A. P. 2010 m. spalio 20 d. skyriui pateiktą prašymą. UAB „Fregija“ 2010 m. gruodžio 6 d. pateikė 2010 m. gruodžio 2 d. pažymą, kurioje buvo nurodyta, jog reikalavimas įvykdytas. Minėtas reikalavimas nebuvo skundžiamas. Be to, priimant skundžiamąjį reikalavimą darbo sutarties teisėtumas nebuvo ginčytas, nebuvo pasinaudota galimybe atidėti reikalavimo įvykdymo terminą bei pareiškėjas Darbo inspekcijai nepateikė jokių dokumentų, kad yra kitos aplinkybės, nei nurodė savo prašyme A. P. .

11Trečiajam suinteresuotam asmeniui A. P. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (b.l.62) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 75 str. 1 d.), tačiau jos neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.).

12Skundas tenkintinas.

13Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo sutartis Nr. 36, tarp UAB „Fregija“ ir A. P. buvo nutraukta 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 16, vadovaujantis Darbo kodekso 127 str. 2 d. (b.l.24-26). Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai Kauno skyriui (toliau- Inspekcijos Kauno skyrius) A. P. 2010 m. spalio 20 d. pateikė prašymą patikrinti įmonę UAB „Fregija“ (b.l.23). Prašyme nurodė, jog ji yra buvusi darbuotoja, atleista pagal Darbo kodekso 127 str. 2 d., darbdavys sumažino darbo sutartyje numatytą atlyginimą, nepateikė pareiginių nuostatų, nesupažindino su darbų sauga, neišmokėjo atlyginimo (nei už rugpjūčio mėnesį, nei visų išmokų atleidžiant iš darbo). Atlikus patikrinimą, UAB „Fregija“ buvo surašytas 2010 m. lapkričio 16 d. reikalavimas pašalinti pažeidimus Nr. R1 0662-0271 (b.l.21,22). Reikalavimo 1,2, 3, 4 punktuose buvo nurodyta, jog 2010 m. rugsėjo 28 d. pagal Darbo kodekso 127 str. 2 d. nutraukus darbo sutartį su vyr. buhaltere A. P. , jai nebuvo išmokėta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (tuo buvo pažeistas Darbo kodekso 140 str.), neatsiskaityta Darbo kodekso nustatyta tvarka (pažeistas Darbo kodekso 206 str.), neišmokėti delspinigiai (pažeistas Darbo kodekso 207 str.), neišmokėtas vidutinis darbo užmokestis nuo atleidimo iš darbo dienos iki visiško atsiskaitymo dienos (pažeistas Darbo kodekso 141 str.). Pažeidimo pašalinimo terminas buvo nustatytas iki 2010 m. lapkričio 26 d. UAB „Fregija“ pateiktoje 2010 m. gruodžio 2 d. pažymoje nurodė, jog minėti reikalavimai įvykdyti (gautas Inspekcijos Kauno skyriuje 2010 m. gruodžio 6 d.) (b.l.30).

14Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Fregija“ ieškinį atsakovei A. P. dėl darbo sutarties nuostatų pripažinimo negaliojančiomis ir nepagrįstai įgytų pajamų priteisimo bei pagal atsakovės priešieškinį ieškovei dėl neturtinės žalos atlyginimo, 2012 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės UAB „Fregija“ ir atsakovės A. P. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1740-752/2011 pagal ieškovės UAB „Fregija“ ieškinį atsakovei A. P. dėl darbo sutarties nuostatų pripažinimo negaliojančiomis ir nepagrįstai įgytų pajamų priteisimo bei pagal atsakovės priešieškinį ieškovei dėl neturtinės žalos atlyginimo, 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškovės UAB „Fregija“ apeliacinį skundą tenkino, atsakovės A. P. apeliacinį skundą atmetė: Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimą pakeitė ir panaikino sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovės UAB „Fregija“ ieškinys ir pripažino negaliojančiu 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo sutarties 3 p. toje dalyje, kurioje nurodytas atsakovei A. P. mokėtinas darbo užmokestis žodžiais „vienas tūkstantis aštuoni šimtai Litų 00 ct“; pripažino negaliojančia 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo sutarties nutraukimo su atsakove A. P. formuluotę dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 127 str. 2 d., pripažįstant, kad darbo sutartis su atsakove A. P. buvo nutraukta pagal DK 127 str. 1 d., taip pat priteisė ieškovei UAB „Fregija“ iš atsakovės A. P. 4 228,87 Lt nepagrįstai įgytų piniginių lėšų, o likusią Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą (b.l.37-39,51-57).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 32 str., Valstybinė darbo inspekcija pagal įstatymų nustatytą kompetenciją kontroliuoja, kaip darbdaviai laikosi šio kodekso, darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų ir vykdo jų pažeidimų prevenciją. Detaliau Valstybinės darbo inspekcijos uždavinius, funkcijas, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. Šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kituose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo. Vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsniu, Valstybinė darbo inspekcija pagal jai priskirtą kompetenciją: tikrina, ar darbdaviai laikosi darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų, teikia darbdaviams reikalavimus bei nurodymus (1 punktas); tikrina, ar nustatyta tvarka yra įsteigti įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos bei komitetai ir kaip organizuota vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolė (2 punktas); tikrina, ar naudojamos darbo priemonės, darbo vietos, technologiniai procesai, darbo sąlygos atitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus, kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar atliekama nuolatinė šių įrenginių priežiūra, taip pat ar tinkamai organizuojamas transporto eismas įmonėse (3 punktas) ir vykdo kitas šiame straipsnyje numatytas funkcijas. Tačiau įstatymo 6 straipsnis nenumato tokios funkcijos, kaip individualių darbo ginčų sprendimas. Pagal Darbo kodekso 286 str. individualius darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisija ir teismas.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. rugsėjo 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A8-727/2003 (skelbta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinių teismų praktika“, 2004 m., Nr. 5) dėl Valstybinės darbo inspekcijos atliekamų funkcijų pobūdžio pažymėjo, kad Valstybinei darbo inspekcijai įstatymais nėra priskirta individualių darbo ginčų nagrinėjimo funkcija. Valstybinei darbo inspekcijai Valstybinės darbo inspekcijos įstatymu priskirto uždavinio turinį sudaro prevencija ir kontrolė tų darbo įstatymo pažeidimų, kurie tiesiogiai atima ar apriboja įstatymų nustatytas darbuotojų teises turėti tam tikras darbo ir poilsio sąlygas, t. y. iš esmės bendro pobūdžio materialines teises, kurios skirtos užtikrinti visų darbuotojų teises ir kurių pažeidimas yra akivaizdus. Taigi, individualių darbo ginčų sprendimas nepriskiriamas Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai. Tokios pozicijos laikomasi ir vėlesnėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1179/2007; 2008 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-989/2008, 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1592/2008; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-878/2010, 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2513/2011).

17Darbo kodekso 285 str. individualus darbo ginčas apibrėžiamas kaip nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo. Kaip jau buvo pažymėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A822-2513/2011, individualus darbo ginčas tarp konkretaus darbuotojo ir darbdavio gali kilti ir dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo ar nebuvimo (jų vertinimo), ir dėl darbo santykiams taikytinos teisės turinio (jo aiškinimo ir taikymo).

18Darbo Kodekso 93 str. reglamentuoja darbo sutarties sąvoką, kuri apibrėžiama kaip darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų (Kodekso 95 straipsnis)(DK 99 str.). Darbo Kodekso 141 str. 1 d. reglamentuoja atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarką, numatydama, jog darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka, o šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį.

19Darbo Kodekso 120 str. reglamentuoja darbo sutarties būtinųjų sąlygų, taip pat darbo apmokėjimo ir kitų darbo sutarties sąlygų pakeitimą. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos reglamentuoja darbo apmokėjimo sąlygų, sulygtų darbo sutartyje, pakeitimą. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, nesutarimas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo yra individualių darbo ginčų dalykas (2005 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2005).

20Atsižvelgus į trečiojo suinteresuoto asmens A. P. prašymo Inspekcijos Kauno skyriui pobūdį ir turinį (b.l.23), nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, teisėjų kolegija pripažįsta, jog Valstybinei darbo inspekcijai nėra priskirti įgaliojimai spręsti individualius darbo ginčus dėl darbo sutarties sąlygų, inter alia darbo funkcijų bei darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimo pagal minėtus Darbo kodekso straipsnius, todėl darytina išvada, jog Inspekcijos Kauno skyrius nepagrįstai ir neteisėtai 2010 m. lapkričio 16 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. R10662-0271 1, 2, 3, 4 punktais įpareigojo pareiškėją UAB „Fregija“ sumokėti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. P. dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, atsiskaityti Darbo kodekso 206 str. nustatyta tvarka, išmokėti delspinigius, išmokėti vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo iš darbo dienos iki visiško atsiskaitymo dienos.

21Be to, kaip matyti Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr.2A-1026-485/2012 2012m. gegužės 17 d. nutartimi ieškovės UAB „Fregija“ apeliacinį skundą tenkino, atsakovės A. P. apeliacinį skundą atmetė: Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimą pakeitė ir panaikino sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovės UAB „Fregija“ ieškinys ir pripažino negaliojančiu 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo sutarties 3 p. toje dalyje, kurioje nurodytas atsakovei A. P. mokėtinas darbo užmokestis žodžiais „vienas tūkstantis aštuoni šimtai Litų 00 ct“; pripažino negaliojančia 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo sutarties nutraukimo su atsakove A. P. formuluotę dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 127 str. 2 d., pripažįstant, kad darbo sutartis su atsakove A. P. buvo nutraukta pagal DK 127 str. 1 d., taip pat priteisė ieškovei UAB „Fregija“ iš atsakovės A. P. 4 228,87 Lt nepagrįstai įgytų piniginių lėšų, o likusią Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą (b.l.51-57). Taigi teismui išsprendus tarp UAB „Fregija“ ir A. P. individualų darbo ginčą dėl darbo sutarties sąlygų (darbo apmokėjimo pakeitimo, darbo sutarties nutraukimo pagrindo) bei išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo dėl A. P. nepagrįsto praturtėjimo (UAB „Fregija“ pareiga išmokėti 4 228,87 Lt A. P. kilo iš 2010 m. lapkričio 16 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. R10662-0271 1, 2, 3, 4 punktų) išnyko faktinės aplinkybės, galinčios būti Darbo kodekso 140 str., 206 str., 207 str., 141 str. pažeidimų pagrindu.

22Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų pareiškėjo skundas tenkintinas ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 2010 m. lapkričio 16 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. R10662-0271 1, 2, 3, 4 punktai, kuriais pareiškėjas UAB „Fregija“ įpareigotas pašalinti juose nurodytus pažeidimus, panaikintini kaip neteisėti ir nepagrįsti.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu kolegija

Nutarė

24Skundą patenkinti.

25Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 2010 m. lapkričio 16 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. R10662-0271 1, 2, 3, 4 punktus, kuriais pareiškėjas UAB „Fregija“ įpareigotas pašalinti juose nurodytus pažeidimus.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Fregija“ atstovui advokatui Vyteniui... 4. atsakovo Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus atstovui Rimantui... 5. nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui A. P. ,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 7. Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos... 8. Pareiškėjas skunde bei teismo posėdyje atstovas nurodė, kad reikalavime... 9. Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą (b.l. 20).... 10. Atsiliepime ir teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog buvo... 11. Trečiajam suinteresuotam asmeniui A. P. apie bylos nagrinėjimo laiką ir... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 23 d. darbo... 14. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 32 str., Valstybinė darbo... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. rugsėjo 11 d. nutartyje... 17. Darbo kodekso 285 str. individualus darbo ginčas apibrėžiamas kaip... 18. Darbo Kodekso 93 str. reglamentuoja darbo sutarties sąvoką, kuri... 19. Darbo Kodekso 120 str. reglamentuoja darbo sutarties būtinųjų sąlygų, taip... 20. Atsižvelgus į trečiojo suinteresuoto asmens A. P. prašymo Inspekcijos Kauno... 21. Be to, kaip matyti Kauno apygardos teismas civilinėje byloje... 22. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88... 24. Skundą patenkinti.... 25. Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 2010 m.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...