Byla 2-24528-534/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui V. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 700 Lt negrąžinto kredito, 284 Lt palūkanų, 347,29 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2011-06-07 nuotolinio ryšio priemonėmis sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. SP 19433, remiantis kuria atsakovui buvo suteiktas 700 Lt kreditas, kuri atsakovas įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatytu terminu bei mokėti ieškovui 128,31 procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, paskolos negrąžino, nemokėjo palūkanų, todėl ieškovas kreipėsi į teismą reikalaudamas priteisti iš atsakovo skolą (b.l. 1-2).

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d. numato, kad tais atvejais, kai atsakovai be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimų į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Iš atsakovo per teismo nustatytą terminą, atsiliepimo į ieškinį negauta. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad esant įstatymo numatytiems atvejams, neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad 2011-06-07 tarp ieškovo UAB „Nordecum“ ir atsakovo V. R. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. SP 19433, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 700 Lt dydžio kreditą, nurodytą sumą pervesdamas į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą. Pagal sutartį šalys susitarė ir dėl metinės palūkanų normos – 128,31 proc. (Sutarties specialiosios sąlygos). Ieškovo teigimu atsakovas nevykdė prievolių pagal sutartį. Byloje duomenų, kad atsakovo gautas kreditas buvo grąžintas ieškovui ir sumokėtos palūkanos, nėra.

8CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 str. 2 d., pripažintina, kad ieškovas pagal vartojimo kredito sutartį savo prievolę įvykdė, atsakovas buvo supažindintas su sutarties nevykdymo pasekmėmis, su sutarties sąlygomis sutiko, tačiau savo prievolių tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, todėl yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 700 Lt negrąžinto kredito, 284 Lt palūkanų (CK 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.256 str., 6.886-6.887 str.).

9CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Ieškovas, vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. įtvirtinta nuostata, už nesavalaikį prievolės įvykdymą paskaičiavo 347,29 Lt dydžio delspinigius. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2006). Vertinant nagrinėjamoje byloje sutartimi nustatytų ir prašomų priteisti delspinigių dydį, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo bei sudarydamas sutartį su ieškovu buvo silpnesnioji sutarties šalis, jo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų buvo ribotos, į laikotarpį, už kurį paskaičiuoti delspinigiai (nors skolininkas nuo 2011-07-08 nevykdė net dalies įsipareigojimų, į teismą ieškovas kreipėsi tik 2014-05-19), ir tai sąlygojo nepagrįstai didelių delspinigių atsiradimą. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ieškovas patyrė prašomo priteisti delspinigių dydžio nuostolių. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovas tinkamai neįvykdė prievolės bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai iš viso 63 Lt delspinigių (CK 1.5 str. 2 d., 6.73 str. 2 d.).

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 700 Lt sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-05-20, iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 42 Lt žyminio mokesčio (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 – 286 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. R., a.k. ( - ) 700,00 Lt (septynis šimtus Lt) skolos, 284,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-05-20, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 42,00 Lt (keturiasdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Nordecum“, į.k. 302535232, naudai.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai