Byla 2-2301/2011
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Efektas“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus D. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutarties, kuria atmestas D. Ž. prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Efektas“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Efektas“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė P. K.. 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „Efektas“ nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą, patvirtintas kreditorių sąrašas. 2011 m. sausio 3 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. 2011 m. balandžio 6 d. nutartimi patikslintas kreditorių sąrašas.

5D. Ž. prašė įtraukti jį į BUAB „Efektas“ kreditorių sąrašą su 3 500 Lt finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad tarp jo ir atsakovo buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią jis dirbo projektų vadovu. Darbo sutartis buvo nutraukta, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų sumokėti su darbo santykiais susijusias išmokas neįvykdė. Darbo užmokestis buvo mokamas grynais pinigais, pasirašant įmonės žurnale. 2010-09-14 kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą.

6Bankroto administratorius atsiliepime nurodė, jog pagal 2009 m. balandžio mėnesio žiniaraščio duomenis, esančius bankroto byloje, D. Ž. yra gavęs pinigus. Duomenų, kad jam yra neišmokėtas darbo užmokestis, administratorius neturi. Prašė D. Ž. prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi atmetė D. Ž. prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo. Teismas nurodė, kad iš darbo užmokesčio žiniaraščio Nr. 2009-04-14, 2009-04-14 buhalterinės pažymos dėl D. Ž. atleidimo iš darbo matyti, jog atleidimo dieną darbuotojui išmokėtas darbo užmokestis ir su darbo santykiais susijusios išmokos. D. Ž. minėtus rašytinius įrodymus paneigiančių įrodymų nepateikė. Administratorius patvirtino, jog patikrinęs įmonės finansinius dokumentus, jokių duomenų, jog įmonė yra skolinga buvusiam įmonės darbuotojui, nerado, įmonė su D. Ž. yra atsiskaičiusi ir įmonės dokumentuose skola D. Ž. nėra užfiksuota. Teismas išanalizavęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, išklausęs abiejų šalių parodymus sprendė, jog nesant byloje įrodymų, apie įsiskolinimą buvusiam įmonės darbuotojui, nėra pagrindo tvirtinti D. Ž. kreditorinį reikalavimą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas D. Ž. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti jį į BUAB „Efektas“ pirmos eilės kreditorių sąrašą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Apeliantas dirbo UAB „Efektas“, tai yra vykdė įsipareigojimus atsakovui atlikti darbo sutartyje sulygtą darbą, o atsakovas turėjo prievolę mokėti darbo sutartyje sulygtą darbo užmokestį. Darbo sutartis buvo nutraukta, tačiau atsakovas su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną neatsiskaitė. Įmonėje atlyginimas buvo mokamas grynais pinigais, už kiekvieną išmoką pasirašant įmonės darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštyje. Apeliantas negavo darbo užmokesčio už tris paskutinius mėnesius, todėl nėra pasirašęs minėtame žiniaraštyje. Administratorius nepateikė teismui dokumentų, patvirtinančių, kad apeliantas yra pasirašęs darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštyje.

122. Bankroto administratoriaus teismui pateikti dokumentai nėra tinkamai patvirtinti, todėl jie neturi jokios juridinės galios. Administratorius neįrodė, kad su apeliantu buvo atsiskaityta.

13Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą atsakovo UAB „Efektas“ bankroto administratorius prašė atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tuo, kad pagal darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštį Nr. 2009-04-14, 2009-04-14 buhalterinę pažymą dėl D. Ž. atleidimo matyti, kad su apeliantu, jo atleidimo dieną, buvo atsiskaityta, jam buvo išmokėtas darbo užmokestis ir su darbo santykiais susijusios išmokos. Atsakovo finansiniuose dokumentuose skola apeliantui nėra užfiksuota.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

15teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas D. Ž. prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Efektas“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą ir kt., taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja nurodyto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.). ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

19Byloje nustatyta, kad apeliantas D. Ž., pagal 2008 m. lapkričio 6 d. darbo sutartį Nr. 49, dirbo UAB „Efektas“ projektų vadovo pareigose. Darbo sutartis su apeliantu buvo nutraukta 2009 m. balandžio 14 d. Apeliantas teigia, kad atsakovas su juo visiškai neatsiskaitė ir liko skolingas darbo užmokestį už tris mėnesius. Atsakovo bankroto administratorius, įrodinėdamas priešingai, pateikė teismui darbo užmokesčio žiniaraštį Nr. 2009-04-14 bei 2009-04-14 buhalterinę pažymą dėl D. Ž. atleidimo iš darbo.

20Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, vadovavosi būtent atsakovo bankroto administratoriaus pateiktais dokumentais – darbo užmokesčio žiniaraščiu Nr. 2009-04-14 ir 2009-04-14 buhalterine pažyma, taip pat administratoriaus paaiškinimais. Darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštis Nr. 2009-04-14 patvirtina, kad apeliantui už 2009 m. balandžio mėnesį buvo priskaičiuotas išmokėjimui 847,54 Lt dydžio darbo užmokestis, tačiau žiniaraštis nepatvirtina pinigų apeliantui išmokėjimo fakto, žiniaraštyje apelianto parašo apie pinigų gavimą nėra. Buhalterinė pažyma patvirtina, jog apeliantui, nutraukiant su juo darbo sutartį, buvo priskaičiuota 507,06 Lt dydžio kompensacija už nepanaudotas atostogas, tačiau taip pat nepatvirtina šios sumos jam išmokėjimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2010 balandžio 8 d. pažyma Nr. 4-8-4682 apie D. Ž. valstybinį socialinį draudimą įrodo tik valstybinio socialinio draudimo mokesčių sumokėjimą, bet nepatvirtina darbo užmokesčio įmokėjimo fakto. Daugiau jokių įrodymų, pagrindžiančių apelianto reikalavimo (ne)pagrįstumą, byloje pateikta nebuvo, teismas papildomų dokumentų iš atsakovo bankroto administratoriaus nepareikalavo.

21Administratorius, įrodinėdamas, kad atsakovas su apeliantu yra visiškai atsiskaitęs, privalėjo pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius faktinį darbo užmokesčio išmokėjimą apeliantui. Tuo atveju, jeigu darbo užmokestis buvo mokamas grynais pinigais, administratorius privalėjo pateikti teismui dokumentus su apelianto parašais, patvirtinančiais pinigų gavimą, o tuo atveju, jeigu darbo užmokestis apeliantui buvo mokamas banko pavedimais – banko sąskaitų, mokėjimo pavedimų išrašus, patvirtinančius pinigų pervedimą į apelianto sąskaitą. Nesant šių duomenų, teisėjų kolegija negali spręsti apelianto finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimo.

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB "Vaivorykštė" v. UAB "Revinė", bylos Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U. ir kt., bylos Nr. 3K-3-527/2010.).

23Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai, kad teismas neatliko pareigos nustatyti visas nagrinėjamam klausimui svarbias aplinkybes, ištirti visus įrodymus ir tik tuomet spręsti dėl apelianto finansinio reikalavimo pagrįstumo, o dėl šios priežasties byloje būtinų ištirti ir nustatyti itin daug teisiškai reikšmingų aplinkybių, sprendžia, kad yra neatskleista bylos esmė, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl apelianto finansinio reikalavimo patvirtinimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti D. Ž. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė... 5. D. Ž. prašė įtraukti jį į BUAB „Efektas“ kreditorių sąrašą su 3... 6. Bankroto administratorius atsiliepime nurodė, jog pagal 2009 m. balandžio... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi atmetė D. Ž.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu apeliantas D. Ž. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 11. 1. Apeliantas dirbo UAB „Efektas“, tai yra vykdė įsipareigojimus... 12. 2. Bankroto administratoriaus teismui pateikti dokumentai nėra tinkamai... 13. Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą atsakovo UAB „Efektas“... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 15. teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal... 19. Byloje nustatyta, kad apeliantas D. Ž., pagal 2008 m. lapkričio 6 d. darbo... 20. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto prašymą dėl finansinio... 21. Administratorius, įrodinėdamas, kad atsakovas su apeliantu yra visiškai... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 23. Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai,... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti...