Byla e2T-88-823/2018
Dėl nepagrįsto praturtėjimo ir valstybės rinkliavos išieškojimo, suinteresuotasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė ,,Labas GAS“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ribotos atsakomybės bendrovės „POŽSNAB“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą byloje Nr. 359-30/2017 dėl nepagrįsto praturtėjimo ir valstybės rinkliavos išieškojimo, suinteresuotasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė ,,Labas GAS“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja RAB „POŽSNAB“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 359-30/2017, dalį dėl 60 000 baltarusiškų rublių dėl nepagrįsto praturtėjimo išieškojimo iš UAB „Labas GAS“, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Patikslintu prašymu pareiškėja prašė pripažinti ir leisti vykdyti to paties Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 359-30/2017, dalį dėl 2 260 baltarusiškų rublių valstybinės rinkliavos išieškojimo iš UAB ,,Labas GAS“, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas teikiant prašymą pripažinti ir leisti vykdyti nurodytą užsienio teismo sprendimą.

82.

9Suinteresuotasis asmuo UAB „Labas GAS“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 359-30/2017, dalį dėl 60 000 baltarusiškų rublių išieškojimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsiliepimu prašė bylos nagrinėjimą atidėti iki bus gautas Baltarusijos Respublikos Generalinės prokuratūros sprendimas dėl suinteresuoto asmens pateikto skundo, atmesti prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.

103.

11Suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjos prašomas pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimas yra apskųstas Baltarusijos Respublikos Generalinei prokuratūrai, todėl tikslinga atidėti pareiškėjos prašymo nagrinėjimą, kol prokuratūra priims atitinkamą sprendimą. Be to, pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2T-78-381/2018 tenkino pareiškėjos prašymą bei pripažino ir leido vykdyti Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą byloje Nr. 77-30/2018, kurios faktinės aplinkybės, ginčo dalykas ir pagrindas sutampa su bylos, kurioje priimtą sprendimą šiuo atveju pareiškėja prašo pripažinti ir leisti vykdyti faktinėmis aplinkybėmis ir ginčo dalyku. Suinteresuoto asmens vertinimu, jis yra du kartus teisiamas už tą patį dalyką.

124.

13Kartu su atsiliepimu suinteresuotas asmuo pateikė skundą Baltarusijos Respublikos Generalinei prokuratūrai, dokumentą, nurodantį atliktą mokėjimą Baltarusijos Respublikos finansų ministerijai, kvito kopiją, lydraštį, adresuotą Baltarusijos Respublikos Generalinei prokuratūrai. Taip pat Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. spalio 1 d. ir 2 d. buvo gauti suinteresuoto asmens papildomi įrodymai, suinteresuoto asmens teigimu, pagrindžiantys skundo prokuratūrai įteikimą.

145.

15Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi, atsižvelgdamas į tai, kad suinteresuoto asmens kartu su atsiliepimu pateikti rašytiniai įrodymai neatitinka įstatyme keliamų reikalavimų (pateikti du skirtingi UAB ,,Labas GAS“ skundo Baltarusijos Respublikos Generalinei prokuratūrai vertimai į lietuvių kalbą, šie vertimai nepatvirtinti įstatymų nustatyta tvarka, kiti dokumentai pateikti ne valstybine kalba, be vertimo į lietuvių kalbą) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 113 straipsnio 3 dalis, 114 straipsnis, 198 straipsnio 2 dalis), suinteresuotam asmeniui nustatė terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Tačiau iki teismo nustatyto termino bei iki šios nutarties priėmimo suinteresuotas asmuo trūkumų nepašalino, t. y. nepateikė įstatymų reikalavimus atitinkančių rašytinių įrodymų.

166.

17Atsižvelgdamas į tai, kad suinteresuotas asmuo Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartyje nurodytų trūkumų nepašalino, teismas kartu su atsiliepimu pateiktų bei kitų rašytinių įrodymų, kurie neatitinka jiems įstatyme keliamų reikalavimų, nepriima ir grąžina juos suinteresuotam asmeniui (CPK 115 straipsnio 1 dalis).

187.

19Atsiliepimo į pareiškėjos patikslintą prašymą suinteresuotas asmuo nepateikė.

20Prašymas tenkintinas

218.

22Užsienio valstybių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal tarptautinių sutarčių nuostatas. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos ir teismo sprendimo kilmės valstybės (išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares) tarptautinė sutartis dėl teisinės pagalbos nesieja, užsienio valstybėje priimto teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas vykdyti sprendžiamas pagal CPK nuostatas (CPK 810 straipsnis). Užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo procedūros metu patikrinamas tik ją reglamentuojančiame teisės akte nustatytų nepripažinimo pagrindų egzistavimas, užsienio valstybės teismo sprendimas iš esmės neperžiūrimas, nevertinamas jo teisėtumas ir pagrįstumas.

239.

24Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 1992 m. spalio 20 d. sutarties Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (toliau – Tarptautinė sutartis) 52 straipsnyje įtvirtintas susitariančiųjų šalių teisingumo įstaigų sprendimų civilinėse ir šeimos bylose, nuosprendžių dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo abipusio pripažinimo principas, o Tarptautinės sutarties 55 straipsnyje nurodyti susitariančiosios šalies kompetentingam teismui su prašymu dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo pateikiami dokumentai. Prie minėto prašymo būtina pridėti: 1) teismo patvirtintą sprendimo nuorašą, oficialų dokumentą apie sprendimo įsiteisėjimą, jeigu tai nėra aišku iš paties sprendimo teksto; 2) dokumentą, patvirtinantį, kad atsakovui, nedalyvavusiam procese, buvo laiku ir nustatyta forma bent vieną kartą įteiktas šaukimas į teismą; 3) šio straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų patvirtintus vertimus.

2510.

26Iš pareiškėjos pirminio bei patikslinto prašymo, matyti, jog ši siekia, kad Lietuvos Respublikoje būtų pripažintas ir leistas vykdyti Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. 359-30/2017, kuriuo nuspręsta pareiškėjos naudai išieškoti iš UAB ,,Labas GAS“ 60 000 baltarusiškų rublių dėl nepagrįsto praturtėjimo ir 2 260 baltarusiškų rublių valstybinės rinkliavos apmokėjimui. Kartu su prašymu pareiškėja pateikė patvirtintą Baltarusijos Respublikos Minsko srities ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo, priimto byloje Nr. 359-30/2017, kopiją ir jos patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą, teismo pažymą, patvirtinančią šio sprendimo įsiteisėjimą bei dokumentus dėl suinteresuoto asmens UAB ,,Labas GAS“ tinkamo informavimo apie teismo posėdžio vietą ir laiką, suinteresuotam asmeniui siųstų teismo šaukimų kopijas (el. b. l. 4-9, 16-24). Taigi, pareiškėja pateikė visus užsienio teismo sprendimo pripažinimui ir leidimui vykdyti reikalingus dokumentus.

2711.

28Tarptautinės sutarties 19 straipsnyje nustatyti atsisakymo suteikti teisinę pagalbą pagrindai. Šiame Tarptautinės sutarties straipsnyje įtvirtinta, kad teisinė pagalba neteikiama, jeigu jos teikimas gali pakenkti susitariančiosios šalies, kuriai pateikiamas prašymas, suverenitetui ar saugumui, piliečių teisėms ir teisėtiems interesams, arba prieštarauja pagrindiniams jos įstatymų principams. Šios sutarties 59 straipsnyje nurodyti pagrindai atsisakyti pripažinti arba leisti vykdyti kitoje susitariančioje valstybėje priimtus teismų sprendimus: 1) jeigu pagal susitariančiosios šalies, kurios teritorijoje priimtas sprendimas, įstatymus šis sprendimas nėra įsiteisėjęs arba neturi būti vykdomas, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti vykdomas iki jo įsiteisėjimo; 2) jeigu padavęs prašymą asmuo arba atsakovas nedalyvavo procese dėl to, kad jiems arba jų įgaliotiniams (atstovams) nebuvo laiku ir nustatyta forma įteiktas šaukimas į teismą, arba dėl to, kad šaukimas buvo įvykdytas tik viešai paskelbiant arba būdu, neatitinkančiu šios sutarties nuostatų; 3) jeigu dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių susitariančiosios šalies teritorijoje, kur sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, jau anksčiau buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs sprendimas arba jeigu tos susitariančiosios šalies įstaiga buvo anksčiau pradėjusi procesą šioje byloje; 4) jeigu pagal Tarptautinę sutartį, o Tarptautinėje sutartyje nenumatytais atvejais – pagal įstatymus susitariančiosios šalies, kurios teritorijoje sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, byla priklauso išimtinei jos įstaigų kompetencijai; 5) pasibaigė sprendimo vykdymo senaties terminas.

2912.

30Suinteresuotasis asmuo, prašydamas atidėti pareiškėjos prašymo nagrinėjimą, savo prašymą grindžia tuo, kad dėl šio sprendimo peržiūrėjimo Baltarusijos Respublikos Generalinei prokuratūrai yra pateikęs skundą. Tačiau suinteresuoto asmens atsiliepime nurodytos aplinkybės apie prašomo pripažinti sprendimo apskundimą prokuratūrai nelaikytinos pakankamais įrodymais, paneigiančiais pareiškėjos pateiktus dokumentus dėl prašomo pripažinti užsienio teismo sprendimo įsiteisėjimo. Tai, kad suinteresuotas asmuo yra pateikęs Baltarusijos Respublikos Generalinei prokuratūrai skundą dėl prašomo pripažinti teismo sprendimo, nesant duomenų, jog tokio skundo pagrindu prašomo pripažinti teismo sprendimo galiojimas galėtų būti / yra panaikintas, nepagrindžia būtinybės atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą.

3113.

32Kaip jau minėta, užsienio teismo sprendimo pripažinimo procedūros metu patikrinama, ar nėra teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų. Kitaip tariant, prašymą dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjantis teismas neturi diskrecijos tikrinti, ar teisingai užsienio valstybės teismas pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas, jo diskrecijos ribos – patikrinimas, ar nėra tarptautinėje sutartyje ar kitame teisės akte (įstatyme, reglamente, kt.) nustatytų pagrindų sprendimo nepripažinti ir neleisti jo vykdyti.

3314.

34Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, patenkinęs RAB „POŽSNAB“ prašymą, pripažino ir leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo byloje Nr. 77-30/2018 dalį, kuria nuspręsta išieškoti iš UAB „Labas GAS“ pareiškėjos 120 059,74 baltarusiškus rublius nepagrįsto praturtėjimo. Tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Lietuvos Respublikos teritorijoje anksčiau nebuvo priimtas sprendimas, taip pat nebuvo pradėtas procesas byloje dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių (Tarptautinės sutarties 59 straipsnio 3 punktas). Aplinkybė, kad Lietuvos apeliacinio tesimo nutartimi yra nuspręsta pripažinti ir leisti vykdyti užsienio teismo sprendimą, kurio šalys sutampa su šalimis šioje nagrinėjamoje byloje, nepatenka į Tarptautinės sutarties 59 straipsnio 3 punkte įtvirtintą nepripažinimo pagrindą. Kaip jau buvo nurodyta prašymą nagrinėjantis teismas neturi diskrecijos tikrinti, ar užsienio teismo sprendime buvo teisingai pritaikytos teisės normos (tikrinti suinteresuoto asmens teiginį, jog buvo du kartus teisiamas už tą patį).

3515.

36Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta teismas sprendžia, kad atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti prašomą pripažinti sprendimą remiantis suinteresuotojo asmens nurodytais argumentais pagrindo nėra. Išnagrinėjęs šioje civilinėje byloje esančius duomenis, teismas Tarptautinės sutarties 59 straipsnyje nustatytų kitos susitariančiosios valstybės teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų ir Tarptautinės sutarties 19 straipsnyje nustatytų atsisakymo suteikti teisinę pagalbą pagrindų nenustatė. Todėl yra teisinis pagrindas Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą byloje Nr. 359-30/2017 pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje.

3716.

38Patenkinus pareiškėjos prašymą, ji įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis). Pareiškėja pateikė prašymą atlyginti jai 350 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro vertimo išlaidos ir prašymo parengimo išlaidos. Pareiškėja pateikė išlaidas patvirtinančius įrodymus. Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad šios pareiškėjos prašomos atlyginti jai bylinėjimosi išlaidos yra būtinos ir pagrįstos, todėl atlygintinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2 ir 8.2 punktai). Teisėja, vadovaudamasi CPK 290-291, 810 straipsniais,

Nutarė

39Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ kartu su atsiliepimu ir 2018 m. spalio 1 d. ir 2 d. pateiktus įrodymus atsisakyti priimti.

40Pareiškėjos prašymą tenkinti.

41Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą, priimtą byloje Nr. 359-30/2017, kuriuo nuspręsta išieškoti iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ pareiškėjos ribotos atsakomybės bendrovės „POŽSNAB“ naudai 60 000 baltarusiškų rublių dėl nepagrįsto praturtėjimo ir 2 260 baltarusiškų rublių valstybinės rinkliavos apmokėjimui.

42Priteisti pareiškėjai ribotos atsakomybės bendrovei „POŽSNAB“ iš uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ 350 Eur bylinėjimosi išlaidų.

43Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja RAB „POŽSNAB“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su... 8. 2.... 9. Suinteresuotasis asmuo UAB „Labas GAS“ pateikė atsiliepimą į... 10. 3.... 11. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjos prašomas pripažinti ir leisti... 12. 4.... 13. Kartu su atsiliepimu suinteresuotas asmuo pateikė skundą Baltarusijos... 14. 5.... 15. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi, atsižvelgdamas į... 16. 6.... 17. Atsižvelgdamas į tai, kad suinteresuotas asmuo Lietuvos apeliacinio teismo... 18. 7.... 19. Atsiliepimo į pareiškėjos patikslintą prašymą suinteresuotas asmuo... 20. Prašymas tenkintinas... 21. 8.... 22. Užsienio valstybių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir... 23. 9.... 24. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 1992 m. spalio 20 d. sutarties... 25. 10.... 26. Iš pareiškėjos pirminio bei patikslinto prašymo, matyti, jog ši siekia,... 27. 11.... 28. Tarptautinės sutarties 19 straipsnyje nustatyti atsisakymo suteikti teisinę... 29. 12.... 30. Suinteresuotasis asmuo, prašydamas atidėti pareiškėjos prašymo... 31. 13.... 32. Kaip jau minėta, užsienio teismo sprendimo pripažinimo procedūros metu... 33. 14.... 34. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Lietuvos apeliacinis... 35. 15.... 36. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta teismas sprendžia, kad atsisakyti... 37. 16.... 38. Patenkinus pareiškėjos prašymą, ji įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų... 39. Suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ kartu su... 40. Pareiškėjos prašymą tenkinti.... 41. Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos... 42. Priteisti pareiškėjai ribotos atsakomybės bendrovei „POŽSNAB“ iš... 43. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali...