Byla e2T-78-381/2018
Dėl piniginių lėšų išieškojimo, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos ribotos atsakomybės bendrovės „POŽSNAB“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą dėl piniginių lėšų išieškojimo, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“,

Nustatė

3

 1. Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominis teismas 2018 m. balandžio 3 d. priėmė sprendimą byloje Nr. 77-30/2018, kuriuo nusprendė išieškoti iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Labas GAS“ pareiškėjos ribotos atsakomybės bendrovės „POŽSNAB“ (toliau – RAB „POŽSNAB“) naudai 120 059 Baltarusijos rublius ir 74 kapeikas nepagrįsto praturtėjimo, taip pat 4 091 Baltarusijos rublį ir 79 kapeikas išlaidų valstybės rinkliavai sumokėti. Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo apeliacinė instancija 2018 m. gegužės 10 d. nutarimu byloje Nr. 77-30/2018/518a UAB „Labas GAS“ apeliacinio skundo netenkino ir Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą byloje Nr. 77-30/2018 paliko nepakeistą. Nutarimas įsiteisėjo jo priėmimo dieną.
 2. Pareiškėja RAB „POŽSNAB“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo byloje Nr. 77-30/2018 dalį dėl 120 059 rublių ir 74 kapeikų išieškojimo iš „Labas GAS“. Pareiškėja taip pat prašo priteisti iš suinteresuoto asmens 500,16 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 3. 2018 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti suinteresuoto asmens UAB „Labas GAS“ prašymai: 1) nustatyti terminą, per kurį suinteresuotas asmuo galėtų pateikti pareiškimo Baltarusijos Respublikos generalinei prokuratūrai vertimą; 2) atidėti prašymo pripažinti ir leisti vykdyti užsienio teismo sprendimą Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą; 3) atidėti atsiliepimo į pateiktą prašymą pateikimo terminą iki bus gautas Baltarusijos Respublikos generalinės prokuratūros sprendimas dėl pateikto pareiškimo.
 4. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad šalims nepavyko pasiekti taikaus susitarimo. Suinteresuotas asmuo kreipėsi į Baltarusijos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl priimto sprendimo peržiūrėjimo ir proceso atnaujinimo.

4Pareiškėjos prašymas tenkinamas, suinteresuoto asmens procesiniai prašymai netenkinami

 1. Užsienio valstybių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal tarptautinių sutarčių nuostatas. Sudarydamos tarptautines sutartis, valstybės savanoriškai apriboja savo suverenitetą, prisiima viena kitos atžvilgiu tam tikrus įsipareigojimus ir išreikia pasitikėjimą viena kitos viešąja tvarka ir institucijomis, šis principinis aspektas turi būti įvertinamas aiškinant ir taikant tarptautinių sutarčių nuostatas, be to, tarptautinių sutarčių nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos jų visumos kontekste, atsižvelgiant į tikslus, kurių siekė valstybės, sudarydamos sutartį.
 2. Užsienio valstybių sprendimų pripažinimo institutas yra grindžiamas principine nuostata, pagal kurią užsienio teismų sprendimai pripažįstami neperžiūrint jų esmės, t. y. teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 810 straipsnio 4 dalis). Tarptautinių sutarčių pagrindu užsienio teismų sprendimai pripažįstami pagal šiose sutartyse nustatytas sąlygas (CPK 810 straipsnio 5 dalis), šiomis sąlygomis valstybės iš esmės susitaria dėl kontrolės, kurią valstybių teisminės institucijos vykdo viena kitos atžvilgiu, ribų; jų tikslas – pamatinių pripažįstančios valstybės vidaus tvarkos nuostatų apsauga. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad, esant tarptautinei dvišalei sutarčiai dėl teisinės pagalbos, užsienio teismo sprendimo pripažinimo procedūra reiškia ne ką kitą, kaip patikrinimą, ar nėra teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-319/2002, 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-375/2009). Prašymą dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjantis teismas neturi diskrecijos tikrinti, ar teisingai užsienio valstybės teismas pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas, jo diskrecijos ribos – patikrinimas, ar nėra tarptautinėje sutartyje ar kitame teisės akte (įstatyme, reglamente, kt.) nustatytų pagrindų sprendimo nepripažinti ir neleisti jo vykdyti.
 3. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 1992 m. spalio 20 d. sutarties „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ (toliau – Tarptautinė sutartis) 52 straipsnyje įtvirtintas susitariančiųjų šalių teisingumo įstaigų sprendimų civilinėse ir šeimos bylose, nuosprendžių dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo abipusio pripažinimo principas, o Tarptautinės sutarties 55 straipsnyje nurodyti susitariančiosios šalies kompetentingam teismui su prašymu dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo pateikiami dokumentai. Prie minėto prašymo būtina pridėti: 1) teismo patvirtintą sprendimo nuorašą, oficialų dokumentą apie sprendimo įsiteisėjimą, jeigu tai nėra aišku iš paties sprendimo teksto; 2) dokumentą, patvirtinantį, kad atsakovui, nedalyvavusiam procese, buvo laiku ir nustatyta forma bent vieną kartą įteiktas šaukimas į teismą; 3) šio straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų patvirtintus vertimus.
 4. Pareiškėjas turi teisę prašyti dalies užsienio teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti, atitinkamai prašymą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjantis teismas gali pripažinti tik dalį užsienio teismo sprendimo (CPK 13 straipsnis, 812 straipsnio 2, 3 dalys).
 5. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė: 1) prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą byloje Nr. 77-30/2018 dėl 120 059 rublių ir 74 kapeikų išieškojimo iš „Labas GAS“ (b. l. 1–4); 2) Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (b. l. 17–21, 32–35); 3) Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo apeliacinės instancijos 2018 m. gegužės 10 d. nutarimą byloje Nr. 77-30/2018/518a, kuriuo UAB „Labas GAS“ apeliacinis skundas netenkintas ir Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimas byloje Nr. 77-30/2018 paliktas nepakeistas, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (22–26, 36–39); 4) Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo pažymą, kad prašomas pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimas 2018 m. gegužės 10 d. įsiteisėjo ir kad suinteresuotas asmuo buvo laiku ir tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo datą ir laiką, ir šios pažymos vertimą į lietuvių kalbą (b. l. 16, 31).
 6. Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus dokumentus, konstatuoja, kad formaliai pareiškėja pateikė visus procedūrai dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti pagal Tarptautinę sutartį inicijuoti reikalingus dokumentus.
 7. Bylos nagrinėjimo metu suinteresuotas asmuo UAB „Labas GAS“, būdamas tinkamai informuotas apie nagrinėjamą pareiškėjos prašymą, paprašė pratęsti atsiliepimo į prašymą pateikimo terminą ir šis jo prašymas 2018 m. liepos 30 d. nutartimi buvo patenkintas, terminą atsiliepimui į prašymą pateikti pratęsiant iki 2018 m. rugsėjo 6 d. ir atidedant 2018 m. rugpjūčio 2 d. paskirtą teismo posėdį 2018 m. rugsėjo 13 d. Tačiau atsiliepimo į prašymą per nustatytą, o vėliau ir pratęstą terminą suinteresuotas asmuo nepateikė. 2018 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti šios nutarties 3 punkte nurodyti suinteresuoto asmens prašymai netenkinami.
 8. Pirmiausia pažymėtina, kad nėra pagrindo nustatyti terminą, per kurį suinteresuotas asmuo galėtų pateikti pareiškimo Baltarusijos Respublikos generalinei prokuratūrai vertimą, nes tokį vertimą suinteresuotas asmuo yra pateikęs. Dėl suinteresuoto asmens prašymo atidėti atsiliepimo į pateiktą prašymą pateikimo terminą Lietuvos apeliacinis teismas akcentuoja, kad civilinį procesą reglamentuojantys teisės aktai nenustato procesinių terminų atidėjimo, jie gali būti tik sustabdyti (CPK 76 straipsnis), pratęsti (CPK 77 straipsnis) ar atnaujinti, jeigu buvo praleisti (CPK 78 straipsnis). Kaip minėta, nagrinėjamu atveju suinteresuotam asmeniui nustatytas terminas pateikti atsiliepimą į prašymą vieną kartą jau buvo pratęstas. Suinteresuoto asmens prašymo atidėti šį terminą pateikimo metu šis terminas jau buvo pasibaigęs, nes atsiliepimas į prašymą turėjo būti pateiktas iki 2018 m. rugsėjo 6 d., todėl pasibaigęs terminas negali būti pratęstas (CPK 77 straipsnio 1 dalis), o galėtų būti tik atnaujintas, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 straipsnio 1 dalis), tačiau paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo, kartu turi būti atliekamas procesinis veiksmas (paduodamas skundas, dokumentai ar atliekami kiti veiksmai), kuriam atlikti praleistas terminas (CPK 78 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo atsiliepimo į prašymą nėra pateikęs, todėl praleisto termino atnaujinimas taip pat nesvarstytinas. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, suinteresuotam asmeniui nustatytas terminas, kuris buvo pratęstas, buvo pakankamas tam, kad jis pateiktų savo atsikirtimus į pareiškėjos prašymą.
 9. Pagal CPK 1622 straipsnio 1 dalį teismas atideda bylos nagrinėjimą tais atvejais, kai negalima nagrinėti bylos tame teismo posėdyje dėl to, kad neatvyko vertėjas arba kad pareikštas priešieškinis, arba kad būtina išreikalauti naujus įrodymus, arba kai teismas pasiūlo dalyvaujantiems byloje asmenims pasirūpinti tinkamu atstovavimu procese, arba dėl kitų svarbių priežasčių. Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindo atidėti prašymo nagrinėjimą dėl to, jog suinteresuotas asmuo Baltarusijos Respublikos generalinei prokuratūrai pateikė pareiškimą dėl priimto sprendimo peržiūrėjimo ir proceso atnaujinimo, nes iš suinteresuoto asmens pateikto kreipimosi į Baltarusijos Respublikos generalinę prokuratūrą turinio matyti, jog jis yra pateiktas ne dėl užsienio teismo sprendimo, kurį šioje byloje prašoma pripažinti ir leisti jį vykdyti Lietuvos Respublikoje, t. y. ne dėl Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo byloje Nr. 77-30/2018, kuriuo nuspręsta išieškoti iš suinteresuoto asmens 120 059 rublių ir 74 kapeikas nepagrįsto praturtėjimo, o dėl kito užsienio teismo sprendimo, kurį prašoma pripažinti ir leisti jį vykdyti Lietuvos Respublikoje Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2T-88-823/2018, t. y. dėl Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo byloje Nr. 359-30/2017 dėl 60 000 rublių išieškojimo iš UAB „Labas GAS“. Taigi suinteresuoto asmens pateiktas kreipimasis į Baltarusijos Respublikos generalinę prokuratūrą nepagrindžia būtinybės atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą, todėl toks suinteresuoto asmens prašymas netenkintinas.
 10. Esant tokiai situacijai, pareiškėjos RAB „POŽSNAB“ prašymas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą byloje Nr. 77-30/2018 dėl 120 059 rublių ir 74 kapeikų išieškojimo iš „Labas GAS“ išnagrinėtas pagal byloje surinktą medžiagą.
 11. Tarptautinės sutarties 19 straipsnyje nustatyti atsisakymo suteikti teisinę pagalbą pagrindai. Šiame Tarptautinės sutarties straipsnyje įtvirtinta, kad teisinė pagalba neteikiama, jeigu jos teikimas gali pakenkti susitariančiosios šalies, kuriai pateikiamas prašymas, suverenitetui ar saugumui, piliečių teisėms ir teisėtiems interesams, arba prieštarauja pagrindiniams jos įstatymų principams. Šios sutarties 59 straipsnyje nurodyti pagrindai atsisakyti pripažinti arba leisti vykdyti kitoje susitariančioje valstybėje priimtus teismų sprendimus: 1) jeigu pagal susitariančiosios šalies, kurios teritorijoje priimtas sprendimas, įstatymus šis sprendimas nėra įsiteisėjęs arba neturi būti vykdomas, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti vykdomas iki jo įsiteisėjimo; 2) jeigu padavęs prašymą asmuo arba atsakovas nedalyvavo procese dėl to, kad jiems arba jų įgaliotiniams (atstovams) nebuvo laiku ir nustatyta forma įteiktas šaukimas į teismą, arba dėl to, kad šaukimas buvo įvykdytas tik viešai paskelbiant arba būdu, neatitinkančiu šios sutarties nuostatų; 3) jeigu dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių susitariančiosios šalies teritorijoje, kur sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, jau anksčiau buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs sprendimas arba jeigu tos susitariančiosios šalies įstaiga buvo anksčiau pradėjusi procesą šioje byloje; 4) jeigu pagal sutartį, o sutartyje nenumatytais atvejais – pagal įstatymus susitariančiosios šalies, kurios teritorijoje sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, byla priklauso išimtinei jos įstaigų kompetencijai; 5) pasibaigė sprendimo vykdymo senaties terminas.
 12. Tarptautinės sutarties 13 straipsnyje nustatyta, kad dokumentai, kuriuos vienos susitariančiosios šalies teritorijoje surašė arba paliudijo pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka, patvirtinant herbiniu antspaudu, teismas ar oficialus asmuo (nuolatinis vertėjas, ekspertas ir pan.), kitos susitariančiosios šalies teritorijoje priimami be jokio kito patvirtinimo; dokumentai, kurie vienos susitariančiosios šalies teritorijoje laikomi oficialiais, turi ir kitos susitariančiosios šalies teritorijoje oficialių dokumentų įrodomąją galią. Nagrinėjamu atveju anksčiau nurodyta Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo pažyma, kuri patvirtina, kad prašomas pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir kad UAB „Labas GAS“ buvo laiku ir tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimo datą ir laiką, pasirašyta teismo pirmininko pareigas einančio asmens, patvirtinta herbiniu teismo antspaudu, todėl abejoti šiame dokumente nurodytų duomenų autentiškumu nėra jokio pagrindo. Nurodytas dokumentas Baltarusijos Respublikoje laikomas oficialiu, todėl remiantis Tarptautinės sutarties 13 straipsniu turi oficialaus dokumento įrodomąją galią ir Lietuvos Respublikoje. Aplinkybę, kad suinteresuotas asmuo buvo informuotas apie užsienio valstybėje prieš jį vykusį teismo procesą, patvirtina tai, jog jis, nesutikdamas su prašomu pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimu, pasinaudojo teise jį apskųsti, t. y. pasinaudojo apeliacijos teise. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo atsisakyti pripažinti užsienio valstybės teismo sprendimą Tarptautinės sutarties 59 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais.
 13. Išnagrinėjus šioje civilinėje byloje ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius duomenis, nenustatyta, kad Lietuvos Respublikoje dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių ankščiau buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas. Taip pat nenustatyta, kad byla priklausytų išimtinei Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai (CPK 784–786 straipsniai). Esant nurodytoms aplinkybėms nėra pagrindo atsisakyti pripažinti užsienio valstybės teismo sprendimą Tarptautinės sutarties 59 straipsnio 3 ir 4 punktuose nustatytais pagrindais.
 14. Kadangi nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta Tarptautinės sutarties 19 straipsnyje nustatytų atsisakymo suteikti teisinę pagalbą pagrindų, taip pat 59 straipsnyje nustatytų kitos susitariančiosios valstybės teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų, todėl konstatuojama, jog yra teisinis pagrindas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje pareiškėjos prašomą Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo byloje Nr. 77-30/2018 dalį dėl 120 059 rublių ir 74 kapeikų išieškojimo iš „Labas GAS“.
 15. Patenkinus pareiškėjos prašymą, ji įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis). Pareiškėja pateikė prašymą atlyginti jai 500,16 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 347 Baltarusijos rublių (150,16 Eur) vertimo išlaidos ir 350 Eur prašymo parengimo išlaidos. Pareiškėja pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad šios pareiškėjos prašomos atlyginti jai bylinėjimosi išlaidos yra būtinos ir pagrįstos, todėl atlygintinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 2 ir 8.2 punktai).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 ir 809–812 straipsniais,

Nutarė

6Pareiškėjos ribotos atsakomybės bendrovės „POŽSNAB“ prašymą tenkinti.

7Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto ekonominio teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo byloje Nr. 77-30/2018 dalį, kuria nuspręsta išieškoti iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ (juridinio asmens kodas 124552684) pareiškėjos ribotos atsakomybės bendrovės „POŽSNAB“ naudai 120 059 (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių penkiasdešimt devynis) Baltarusijos rublius ir 74 (septyniasdešimt keturias) kapeikas nepagrįsto praturtėjimo.

8Priteisti pareiškėjai ribotos atsakomybės bendrovei „POŽSNAB“ iš uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ (juridinio asmens kodas 124552684) 500,16 Eur (penkis šimtus eurų ir šešiolika euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

9Netenkinti suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ 2018 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautų procesinių prašymų.

10Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai