Byla 2S-243-653/2016
Dėl baudos skyrimo už antstolės patvarkymų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – išieškotojas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, skolininkas A. U., UAB „Alfresta“, UAB „Alfresta“ vadovė A. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto pareiškėjos UAB „Alfresta“ vadovės A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės A. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolės patvarkymų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – išieškotojas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, skolininkas A. U., UAB „Alfresta“, UAB „Alfresta“ vadovė A. D..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Antstolė prašė skirti UAB „Alfresta“ vadovei A. D. 289,00 EUR baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną. Nurodė, kad vykdant 2013-03-27 išduotą Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-16599-863/2013 dėl 350,46 EUR skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. U. išieškotojo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ naudai, nustatyta, jog skolininkas dirba UAB „Alfresta“, kur 2015-05-27 buvo išsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo. Minėtas patvarkymas įteiktas 2015-05-30. 2015-10-06 į skolininko darbovietę buvo išsiųstas patvarkymas pateikti informaciją, kodėl nevykdomas patvarkymas, t. y. neišskaičiuojama skola iš skolininko darbo užmokesčio, kuris įteiktas 2015-10-14 d., tačiau iki šios dienos antstolės reikalavimas nėra įvykdytas, tokiais veiksmais trukdant antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi tenkino antstolės A. S. pareiškimą iš dalies. Paskyrė UAB „Alfresta“ vadovei A. D. už antstolės 2015-05-27 patvarkymo dėl skolos išieškojimo ir 2015-10-06 patvarkymo pateikti informaciją pateikimo nevykdymą baudą – po 5,00 EUR už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolės patvarkymą dieną valstybės naudai.

7Nustatė, kad antstolės A. S. kontoroje, vykdomoje byloje Nr. 0177/13/00200 vykdomas 2013-03-27 išduotas Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymas Nr. L2-16599-863/2013 dėl 350,46 EUR skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. U. išieškotojo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ naudai. Remiantis LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, skolininkas A. U. dirba UAB „Alfresta“ ir gauna pajamas. 2015-05-27 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio iš skolininko darbovietės UAB „Alfresta“. Patvarkymas įteiktas 2015-05-30. 2015-10-06 priimtas patvarkymas pateikti informaciją, kuriame reikalaujama iš UAB „Alfresta“ pranešti, kodėl nevykdomas antstolės patvarkymas. Patvarkymas įteiktas 2015-10-14. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad būtų įvykdyti antstolės patvarkymai, priežastys antstolei dėl patvarkymų nevykdymo nepraneštos.

8Remiantis LR juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Alfresta“ vadovė nuo

92007-03-29 yra A. D.. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti UAB „Alfresta“ vadovę A. D. nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

10Teismas, įvertinęs antstolės išdėstytus argumentus ir byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, jog antstolės prašymas skirti UAB „Alfresta“ vadovei baudą yra pagrįstas. Antstolės patvarkymai skolininko darbovietei įteikti tinkamai pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, juose išaiškintos jų nevykdymo pasekmės, taigi įmonės vadovei kilo pareiga vykdyti teisėtus antstolės reikalavimus, tačiau išskaitos iš skolininko pajamų negautos, iki šiol jokios informacijos, kodėl nevykdomos išskaitos iš skolininko gaunamų pajamų, nepateikta. Teismas darė išvadą, jog UAB „Alfresta“ vadovė nebendradarbiauja vykdymo procese, kaip įmonės vadovė nevykdė antstolės teisėtų reikalavimų tokiais savo veiksmais kliudydama vykdymo procesui, o vykdomojoje byloje atlikti antstolės veiksmai teisėti ir neviršija jai suteiktų įgalinimų.

11Nustatydamas baudos dydį, teismas atsižvelgė į pažeidimo sunkumą ir kilusias pasekmės bei į tai, kad bauda skolininko darbovietės UAB „Alfresta“ vadovei skiriama pirmą kartą, bei atkreipė dėmesį į skirtinos baudos tikslą, kuris šiuo konkrečiu atveju yra susijęs ne tik su siekiu finansiškai nubausti asmenį už antstolio reikalavimų nevykdymą, bet ir su proceso šalies skatinimu tinkamai ir savalaikiai įvykdyti antstolio reikalavimus.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą (b.l.28-32), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti ieškinio priėmimo klausimą iš esmės – antstolės prašymą dėl baudos skyrimo atmesti; netenkinus šio prašymo, sumažinti mokėtiną baudą iki 50 EUR sumos. Nurodo, jog nesiekė trukdyti antstolei vykdyti vykdomąją bylą, o patvarkymai nebuvo pradėti laiku vykdyti dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių. Be antstolės A. S. 2015-05-27 patvarkymo UAB „Alfresta“ gavo dar 16 vykdytinų patvarkymų iš kitų antstolių, kurie vykdo išieškojimus iš UAB „Alfresta“ darbuotojo A. U. darbo užmokesčio. Todėl antstolės A. S. 2015-05-27 patvarkymo nesavalaikį vykdymą sąlygojo labai didelis kitų antstolių vykdytinų patvarkymų skaičius, šių patvarkymų administravimas, sudėtingas mokėtinų sumų apskaičiavimas, informacijos antstoliams pateikimas. Pareiškėja nurodo nespėjusi antstolei atsakyti į jos 2015-10-06 patvarkymą dėl informacijos pateikimo. Prašo atsižvelgti į šį žmogiškąjį faktorių.

13Už laikotarpį nuo 2015-06-15 (kai skolininkui A. U. turėjo būti išmokėtas darbo užmokestis) iki 2015-11-25, kai antstolei buvo padarytas 40,00 EUR pavedimas, iš viso UAB „Alfresta“ turėjo pervesti antstolei 30,99 EUR sumą. Visa pervestina antstolei suma nebuvo didelė, ji yra sumokėta antstolei 2015-11-25 mokėjimo nurodymu Nr. 787. Antstolės patvarkymas šio prašymo pateikimo dieną už visą minėtą laikotarpį buvo įvykdytas ir toliau vykdomas. Bendra mokėtinos baudos suma nuo 2015-06-15 iki 2015-11-25 sudaro 815 EUR, ši suma pareiškėjos teigimu, jai yra labai didelė, nes augina du nepilnamečius vaikus ir moka būsto paskolą, atlyginimas atskaičius mokesčius sudaro 585,96 EUR.

14Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į tai, jog UAB „Alfresta“ už skolininką A. U. 2015-11-25 pervedė 40,00 EUR (b.l.72).

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apeliantei, kaip UAB „Alfresta“ vadovei, paskirta bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą yra pagrįsta ir teisėta.

19Apeliantė prie atskirojo skundo prideda naujus įrodymus, kurie, apeliantės teigimu, patvirtina, jog antstolės patvarkymas įvykdytas vėliau dėl objektyvių priežasčių.

20Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Visgi nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateikus naujus įrodymus, sprendžia, kad jie gali būti reikšmingi, sprendžiant šioje byloje šalių įrodinėjamas aplinkybes, todėl juos prijungia prie bylos.

21Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos A. T. 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009).

22Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog antstolės A. S. patvarkymai laiku neįvykdyti dėl objektyvių priežasčių – UAB „Alfresta“ gavus 16 vykdytinų patvarkymų iš kitų antstolių, UAB „Alfresta“ vadovė nespėjo atsakyti į antstolės A. S. patvarkymą; prašoma atsižvelgti į žmogiškąjį faktorių.

23Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. Nr. 0177/13/00200 medžiagos, antstolės A. S. 2015-05-27 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio iš skolininko darbovietės UAB „Alfresta“ apeliantei įteiktas 2015-05-30 (vykd.b.l.61;71). 2015-10-06 priimtas patvarkymas pateikti informaciją, kuriame reikalaujama iš UAB „Alfresta“ pranešti, kodėl nevykdomas antstolės patvarkymas; patvarkymas įteiktas 2015-10-14 (vykd. b.l. 65;66).

24Iš apeliantės pateiktų įrodymų matyti, jog antstolės A. S. patvarkymų gavimo laikotarpiu UAB „Alfresta“ vadovė iš tiesų gavo 16 vykdytinų patvarkymų iš kitų antstolių, be to, iš pateiktų įrodymų taip pat matyti, kad UAB „Alfresta“ 2015-11-25 mokėjimo nurodymu Nr. 787 už skolininką A. U. pervedė į antstolės A. S. depozitinę sąskaitą 40,00 EUR sumą, tą patvirtino ir antstolė. Šie įrodymai patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad apeliantė laiku neįvykdė antstolės A. S. patvarkymų.

25Kita vertus, teigti, kad apeliantė piktybiškai vengė vykdyti ar apskritai neįvykdė antstolės reikalavimų, nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog aktyvūs apeliantės veiksmai, pervedant į antstolės A. S. depozitinę sąskaitą 40,00 EUR sumą suponuoja išvadą, jog apeliantė nevengė bendradarbiauti su antstole, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių (dėl vykdytinų patvarkymų iš kitų antstolių gautu per trumpą laikotarpį gausos) laiku neįvykdė antstolės patvarkymo. Taigi pažeidimas buvo padarytas neturintis tikslo išvengti įstatyme numatytų procentinių išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio.

26Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, į pažeidimo neilgą trukmę, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog UAB „Alfresta“ vadovei bauda CPK 585 str. 3 d. pagrindu nebeatliks savo funkcijų – skatinti tinkamai ir savalaikiai įvykdyti antstolio reikalavimus, nes antstolės patvarkymas, kaip nustatyta, jau yra įvykdytas.

27Nors pirmosios instancijos teismas, skirdamas apeliantei baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, apeliantės pateiktų duomenų apie antstolės patvarkymo vykdymą neturėjo ir jų nevertino, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

28Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

29panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolės A. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Antstolė prašė skirti UAB „Alfresta“ vadovei A. D. 289,00 EUR baudą už... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi tenkino... 7. Nustatė, kad antstolės A. S. kontoroje, vykdomoje byloje Nr. 0177/13/00200... 8. Remiantis LR juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Alfresta“ vadovė... 9. 2007-03-29 yra A. D.. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti... 10. Teismas, įvertinęs antstolės išdėstytus argumentus ir byloje nustatytas... 11. Nustatydamas baudos dydį, teismas atsižvelgė į pažeidimo sunkumą ir... 12. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą (b.l.28-32), kuriuo prašo panaikinti... 13. Už laikotarpį nuo 2015-06-15 (kai skolininkui A. U. turėjo būti išmokėtas... 14. Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti teismo nuožiūra,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas,... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. Apeliantė prie atskirojo skundo prideda naujus įrodymus, kurie, apeliantės... 20. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 21. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio... 22. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog antstolės A. S.... 23. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. Nr. 0177/13/00200 medžiagos, antstolės... 24. Iš apeliantės pateiktų įrodymų matyti, jog antstolės A. S. patvarkymų... 25. Kita vertus, teigti, kad apeliantė piktybiškai vengė vykdyti ar apskritai... 26. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, į pažeidimo neilgą trukmę,... 27. Nors pirmosios instancijos teismas, skirdamas apeliantei baudą už antstolio... 28. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas... 29. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį...