Byla 2A-2954-577/2013
Dėl skolos, delspinigių, nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prustitas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Prustitas“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus aidai“ dėl nuomojamo turto pagerinimo išlaidų priteisimo ir pagal atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ priešieškinį ieškovui UAB „Prustitas“ dėl skolos, delspinigių, nuostolių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Prustitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus aidai“, prašydamas pripažinti UAB „Vilniaus aidai“ 2012 m. lapkričio 20 d. raštu įformintą 2008 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008, sudarytos tarp UAB „Prustitas“ ir UAB „Markučiai“, kurios teises ir pareigas pagal šią sutartį perėmė UAB „Vilniaus aidai“, nutraukimą neteisėtu; įpareigoti atsakovą tinkamai vykdyti visus iš 2008 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 kylančius įsipareigojimus; priteisti iš atsakovo 143 966,01 Lt nuomojamo turto pagerinimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iškeldinti UAB „Prustitas“ su jam priklausančiu turtu iš UAB „Vilniaus aidai“ priklausančių patalpų: 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų ir 544,95 kv. m. ploto patalpų armatūros ceche, esančių ( - ); iš UAB „Prustitas“ priteisti 7 178,98 Lt įsiskolinimą už 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų nuomą pagal nuomos sutartį, 2 883,87 Lt delspinigių, 150 340,81 Lt atsakovo nuostolių, 7 545,83 Lt nuomos mokestį už kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki patalpų atlaisvinimo dienos, 7,51 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtino šalių pateiktą taikos sutartį dėl dalies ieškinio ir priešieškinio reikalavimų ir bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimų pripažinti UAB „Vilniaus aidai“ 2012 m. lapkričio 20 d. raštu įformintą 2008 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008, sudarytos tarp UAB „Prustitas“ ir UAB „Markučiai“, kurios teises ir pareigas pagal šią sutartį perėmė UAB „Vilniaus aidai“, nutraukimą neteisėtu; įpareigoti atsakovą tinkamai vykdyti visus iš 2008 m. kovo 3 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 kylančius įsipareigojimus ir priešieškinio reikalavimų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo iškeldinti UAB „Prustitas“ su jam priklausančiu turtu iš UAB „Vilniaus aidai“ priklausančių patalpų: 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų, t. y. 97.22 kv. ploto patalpų gamybiniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 12P1b, esančiame ( - ), ir 107,89 kv. ploto patalpų gamybiniame pastate, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 7P4p (28.42 kv.m. kabineto, žymimo indeksu 1-12, 3.83 kv.m. prausyklos, žymimos indeksu 1-13, 60,80 kv.m. rūbinės, žymimos indeksu 2-18, 1.13 kv.m. tualeto, žymimo indeksu 2-15, 12,60 kv.m. dušo, žymimo indeksu 2-16, ir 1.11 kv.m. prausyklos, žymimos indeksu 2-14), bei 544,95 kv.m. ploto patalpų armatūros ceche, kurio žymėjimas plane 21P1b, esančiame ( - ), nutraukė. Nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjo 2013 m. gegužės 24 d.

5Ieškovas UAB „Prustitas“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 73 513,09 Lt nuomojamo turto pagerinimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2006 m. investavo į patalpų, esančių ( - ), įrengimą 73 513,09 Lt. UAB „Markučiai“, kuriai priklausė šios patalpos, ir ieškovas buvo per akcininkus susijusios įmonės. Ieškovą kontroliavo A. M., UAB „Markučiai“ – UAB „BETONETA“. UAB „BETONETA“ akcijas lygiomis dalimis po 20 proc. valdė penki verslo partneriai T. M., O. D., G. G., V. M. ir S. V. A.. Ieškovas, atsižvelgdamas į savo ir UAB „Markučiai“ vykdytą sėkmingą verslo praktiką, 2006 m. armatūros ceche ( - ), sumontavo visą ieškovo vykdomai specifinei veiklai reikalingą techniką ir įrangą, savo sąskaita patyrė dideles šių įrenginių ir technikos sumontavimo išlaidas. 2008 m. pradžioje UAB „BETONETA“ akcininkų pozicijoms išsiskyrus keliais įmonės grupės valdymo klausimais, O. D. ir G. G. pareikalavo, jog UAB „BETONETA“ dukterinė įmonė UAB „Markučiai“, kuriai tuo metu priklausė pastatų kompleksas ( - ), sudarytų su ieškovu, t. y. su akcininku T. M., susijusia bendrove nuomos sutartį ir formalizuotų teisinį pagrindą, kuriuo remiantis ieškovas valdo armatūros cechą ir kitas patalpas. Todėl 2008 m. kovo 3 d. tarp ieškovo ir UAB „Markučiai“ buvo sudaryta nuomos sutartis, kurios pagrindu ieškovui buvo išnuomotos patalpos ( - ). Išnuomojamas patalpas sudarė armatūros cechas, gamybinis pastatas, administracinis pastatas ir kitos patalpos, nurodytos nuomos sutarties priede. Armatūros cechas nebuvo įteisintas kaip statinys, todėl ieškovas su tuometiniu nuomotoju pakeitė nuomos sutartį, įforminant tuo pačiu adresu esančių, nors ir ieškovui nereikalingų, patalpų nuomą, nors faktiškai pakeitimo tikslas buvo ir toliau nuomoti armatūros cechą. 2009 m. lapkričio 16 d. atsakovas informavo ieškovą, kad perėmė visas UAB „Markučiai“ teises ir pareigas pagal nuomos sutartį. Tarp ieškovo vadovo T. M. ir atsakovo akcininkų kilo su nuomos santykiais nesusijęs ginčas, todėl atsakovo akcininkai panaudojo atsakovo bendrovę kaip spaudimo įrankį su ieškovu susijusiems asmenims. Atsakovas, reaguodamas į tarp atsakovo ir ieškovo akcininkų arba su jais susijusių asmenų kilusį ginčą, ieškovui pateikė pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo, kuriame nurodė, jog atsakovas nutraukia nuomos sutartį nuo 2012 m. gruodžio 31 d. Ieškovas į armatūros cecho pritaikymą ūkinei veiklai investavo 73 513,09 Lt, kuriuos sudaro išlaidos armatūros cecho grindų lyginimui ir betonavimui, elektros tinklų pravedimui, vartų įrengimui ir kt. Visos ieškovo investicijos į armatūros cechą buvo atliktos laikotarpiu iki nuomos sutarties sudarymo, kai šalių susitarimu armatūros cechą valdė ir juo naudojosi ieškovas. Ieškovo nuomone, šalių santykiai iki nuomos sutarties sudarymo labiausiai atitinka panaudos teisiniams santykiams būdingus bruožus, o pagal CK 6.501 str., 6.629 str. 2 d. turto pagerinimo išlaidos turi būti atlyginamos.

6Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantis su ieškovo reiškiamu reikalavimu, kadangi ieškovas niekada nebuvo su atsakovu, UAB „Markučiai“ ar kitomis UAB „BETONETA“ įmonių grupei priklausančiomis bendrovėmis susijęs asmuo, 2006 m. UAB „Prustitas“ neveikė adresu ( - ). Iki nuomos sutarties sudarymo joje įvardintų UAB „Markučiai“ priklausiusių negyvenamųjų patalpų, įskaitant patalpų armatūros cechą, ieškovas nebuvo įgalintas naudoti ir nenaudojo. Ieškovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų kopijos neatskleidžia, kokiu tikslu jose nurodytos statybinės medžiagos bei įranga UAB „Prustitas“ buvo įsigyti, kokiame objekte panaudoti ir ar iš vis buvo panaudoti. Be to, teritorijoje ( - ), yra du pastatai, kurie 2006 m. ir dabar nei UAB „Markučiai“, nei UAB „Vilniaus aidai“ nepriklausė. Todėl jei ieškovas 2006 m. vykdė kokius daiktų pagerinimo darbus adresu ( - ), jie objektyviai galėjo būti atliekami tik trečiajam asmeniui priklausančiose patalpose. Nuomos sutarties pakeitimu įforminta negyvenamųjų patalpų, kurios ieškovui buvo reikalingos (t. y. 12,89 kv. m. ploto patalpos administraciniame pastate ir gamybinės patalpos), nuoma. Atsakovo nuomone, tuo atveju, kai šalys skirtingai aiškina savo ketinimus pagal sutartį, ir kai neįmanoma jų nustatyti, taikant subjektyviojo sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties aiškinimui. Nei ieškovas, nei atsakovas į ginčą, nagrinėjamą Vilniaus apygardos teisme, nebuvo įtraukti. Be to, Vilniaus apygardos teismo procesinio sprendimo turinys įrodo, jog ieškovo įvardijamas ginčas tarp ieškovo vadovo ir atsakovo akcininkų neegzistuoja, nes minėtas ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas. Ankstesnis patalpų ( - ), nuomotojas UAB „Markučiai“ ieškovo teiginius, jog nuo 2006 m. iki pat nuomos sutarties sudarymo jis šalių susitarimu valdė UAB „Markučiai“ priklausiusias patalpas armatūros ceche, investavo į jas tikslu pritaikyti ūkinei veiklai, neigia. Tarp UAB „Markučiai“ ir ieškovo nebuvo jokio susitarimo dėl kokių nors ieškovo investicijų į patalpas armatūros ceche. Ieškovas jo ir UAB „Markučiai“ panaudos santykius turi pagrįsti rašytine panaudos sutartimi pagal CK 6.629 str. 2 d. nuostatas. Atsakovas pažymi, kad tuo atveju, jei ieškovas negali pateikti rašytinės panaudos sutarties, jis negali įrodinėti šių aplinkybių pasitelkdamas liudytojus (CK 1.93 str. 2 d.) ir negali šio fakto naudoti prieš atsakovą kaip trečiąjį asmenį pagal CK 6.478 str. 2 d.

7Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ priešieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 7 178,98 Lt įsiskolinimą už 205,11 kv. m. ploto gamybinių patalpų nuomą; 2 883,87 Lt delspinigių sumą, 150 340,81 Lt atsakovo nuostolių už laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d., kurį ieškovo buvo pavėluota grąžinti 544,95 kv. m. ploto patalpas armatūros ceche; 7 545,83 Lt nuomos mokestį už kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki patalpų atlaisvinimo dienos, 7,51 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgdamas į tai, jog teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį dėl dalies ieškinio ir priešieškinio reikalavimų, pateikė teismui atsisakymą nuo dalies priešieškinio reikalavimų, kuriuo atsisakė reikalavimo dėl 7 178,98 Lt skolos pagal nuomos sutartį priteisimo. Be to, patikslindamas priešieškinio reikalavimus, prašė priteisti 19 781,70 Lt sumą už 544,95 kv. m. ploto patalpų armatūros ceche naudojimą laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.; 366,85 Lt nuomos mokesčio skirtumą už kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. birželio 1 d. iki patalpų armatūros ceche faktinio atlaisvinimo dienos, 7,51 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2008 m. kovo 3 d. tarp ieškovo ir UAB „Markučiai“ sudaryta nekilnojamojo turto nuomos sutartis dėl patalpų ( - ). Atsakovui įsigijus visą UAB „Markučiai“ turtą, esantį ( - ), nuo 2009 m. lapkričio 1 d. UAB „Markučiai“ nuomotojo teisės ir pareigos pagal nuomos sutartį buvo perleistos atsakovui. Atsakovas, nutaręs gamybinių patalpų nenuomoti, nuo 2013 m. sausio mėn. naudoti savo reikmėms, raštu ieškovą informavo, kad nuomos sutartį nutraukia. Nuomos sutarties laikotarpiu ieškovas nuolat ir ženkliais terminais pradelsinėjo nuompinigių ir kitų sutartinių mokėjimų dengimą, todėl už 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn. susidarė 7 178,98 Lt dydžio įsiskolinimas už 205,11 kv. m. gamybinių patalpų nuomą. Pagal nuomos sutarties 6.1 p. nuomininkas privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos 2 883,87 Lt netesybos, skaičiuotinos už 6 mėn. nuo 2012 m. liepos 24 d. 2009 m. spalio 30 d. šalys pasirašė Pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo aktą prie nuomos sutarties, kuriuo 544,95 kv. m. ploto patalpos armatūros ceche turėjo būti grąžintos nuomotojui. Ieškovas iki šiol faktiškai naudojasi šiomis patalpomis. Kadangi už laikotarpį po 2009-10-30 pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo nei UAB „Markučiai“, nei esamas patalpų savininkas UAB „Vilniaus aidai“ jokių nuompinigių ar kitų mokėjimų už patalpų armatūros ceche naudojimą iš ieškovo nėra gavę, vadovaujantis CK 6.499 str. 2 d. atsakovas, kaip nuomotojas, turi teisę reikalauti patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo. Iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 150 340,81 Lt nuostolių už laikotarpį nuo 2009-11-01 iki 2012-12-31. Kadangi ieškovas iki šiol faktiškai naudojasi armatūros cecho patalpomis, iš jo atsakovo naudai pagal CK 6.499 str. 2 d. priteistinas 7 545,83 Lt dydžio nuomos mokestis už kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki patalpų atlaisvinimo dienos.

8Ieškovas UAB „Prustitas“ atsiliepime į priešieškinį nurodė nesutinkantis su atsakovo reiškiamais reikalavimais, kadangi atsakovas nepatyrė 150 340,81 Lt dydžio nuostolių. Ieškovas yra tinkamai atsiskaitęs su atsakovu pagal nuomos sutartį. Atsakovas niekada nereikalavo mokėti papildomo nuomos mokesčio už armatūros cechą, nes faktiškai nuomos mokestis buvo mokamas už visą atsakovo turtą. Atsakovas neturi teisės negauto nuomos mokesčio nustatyti pagal nuomos sutartyje nustatytą nuomos kainą, nes pasirašius nuomos sutarties pakeitimą Nr. 1 buvo patikslintas nuomojamų patalpų sąrašas 2008-03-03 datai, nurodant, jog armatūros cechas nebuvo išnuomotas. Armatūros cechas yra neįteisintas statinys, todėl atsakovas negalėtų jo išnuomoti kitiems asmenims ir gauti pajamų. Ieškovo nuomone, atsakovas neteisėtai reikalauja ir daugiau kaip 25 000 Lt PVM. Negautomis atsakovo pajamomis negali būti laikoma valstybei mokėtinų viešųjų mokesčių suma. Pagal sutartį mokamas nuomos mokestis apima ir armatūros cecho nuomą, todėl nėra pagrindo priteisti iš ieškovo papildomas sumas už armatūros cecho nuomą. Atsakovo prašomos priteisti palūkanos pagal Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymą negalėtų būti taikomos 150 340,81 Lt priešieškiniu prašomai priteisti sumai, kadangi šio įstatymo 1 str. 3 d. 3 p. numatyta, jog įstatymas nereglamentuoja palūkanų, susijusių su mokėjimais nuostoliams atlyginti. Atsakovas neturi teisės reikalauti delspinigių, kadangi šalių santykiuose buvo įprasta mokėjimus pagal nuomos sutartį vykdyti griežtai nesilaikant sutartyje nustatytų terminų. Be to, atsakovas nurodo, jog ieškovas nemokėjo už 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn., tačiau delspinigių reikalauja už 6 mėnesių laikotarpį.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas praleido senaties terminą nuostoliams priteisti. Atsakovas nuo pat armatūros cecho tariamo perdavimo iš ieškovo atsakovui žinojo, kad šis cechas faktiškai nuomojamas toliau ieškovui ir jokių pretenzijų dėl nuompinigių nereiškė. CK 1.127 str. 8 d. numato 3 metų senaties terminą reikalavimams dėl nuostolių priteisimo. Patalpos atsakovui buvo grąžintos 2009 m. spalio 30 d. Priešieškinį atsakovas pareiškė 2013 m. sausio 24 d. Todėl, net jeigu reikalavimai priteisti nuostolius būtų pagrįsti, atsakovas praleido ieškinio senaties terminą ir ieškovas prašo jį taikyti.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino iš dalies. Priėmė atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ priešieškinio dalyje dėl 7 545,83 Lt skolos už patalpų nuomą priteisimo iš ieškovo UAB „Prustitas“ atsisakymą ir šioje dalyje bylą nutraukė. Priteisė iš ieškovo UAB „Prustitas“ atsakovo UAB „Vilniaus aidai“ naudai 2 883,87 Lt delspinigių, 170 122,51 Lt nuomos mokestį už 2009 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. gegužės 31 d. laikotarpį, iš viso 173 006,38 Lt; 7,51 dydžio procentus metinių palūkanų už priteistą 173 006,38 Lt sumą nuo 2013-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4 255,85 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo, kad tarp ieškovo ir UAB „Markučiai“ nuo 2006 m. iki 2008 m. kovo 3 d. nuomos sutarties sudarymo buvo susiklostę faktiniai neatlygintino naudojimosi nekilnojamuoju turtu santykiai (panauda). Taip pat teismas pažymėjo, kad nekilnojamųjų daiktų panaudos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jei ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Susiklosčius faktiniams panaudos santykiams, tarp ieškovo ir UAB „Markučiai“ rašytinė turto panaudos sutartis nebuvo sudaryta bei įregistruota viešame registre, todėl ieškovas netenka teisės reikalauti naudoto turto pagerinimo išlaidų iš atsakovo UAB „Vilniaus aidai“. Be to, teismas nurodė, kad šalys pasirašydamos 2010 m. gruodžio 28 d. susitarimą prie 2008 m. kovo 3 d. Nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008, šio susitarimo 1.2. punkte numatė, jog turto pagerinimai, kuriuos nuomininkas savo lėšomis yra atlikęs ir (ar) Sutarties galiojimo laikotarpiu atliks, jam nuomotojo nebus kompensuojami (1 T., b. l. 34). Atmetus ieškovo reikalavimą dėl 73 513,09 Lt turto pagerinimo išlaidų priteisimo, išvestinis reikalavimas dėl 6 proc. metinių procesinių palūkanų priteisimo taip pat buvo atmestas. Taip pat pirmos instancijos teismas nustatė, kad jog ieškovas periodiškai vėluodavo mokėti sutartyje nustatyta tvarka 3 589,49 Lt dydžio mėnesinį nuomos mokestį, dėl ko pagal sutarties 6.1 p. atsakovui atsirado teisė reikalauti delspinigių atlyginimą. Ieškovas vėluodavo mokėti ir 2012-04-15 – 2013-01-24 laikotarpiu (4 T., b. l. 155, 156). Ieškovas atsiskaitydavo pagal pateiktas sąskaitas – faktūras, praleisdamas sutartyje nustatytus nuomos mokesčio mokėjimo terminus, todėl jam vėliau atsiskaičius, atsakovas neprarado teisės reikalauti delspinigių už netinkamą sutarties vykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neginčijo delspinigių sumos kitais pagrindais, išskyrus jų skaičiavimo terminą, o atsakovo delspinigių paskaičiavimuose klaidų nenustatyta, iš UAB „Prustitas“ atsakovo naudai buvo nutarta priteisti 2 883,87 Lt dydžio delspinigių sumą už 2012-07-24 – 2013-01-24 laikotarpį. Be to, pirmos instancijos teismas nustatė, kad nuomotojo teisių ir pareigų perėmimo momentu patalpos, esančios armatūros ceche, pažymėtame plane 21P1b, ieškovui pagal rašytinius bylos įrodymus nebuvo nuomojamos, ką patvirtina byloje esantis 2009 m. spalio 30 d. pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo aktas prie 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 (1 T., b. l. 31). Pažymėjo, kad 2009 m. spalio 30 d. pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo aktas prie 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 yra galiojantis, o ieškovo atstovai, teismo posėdžio metu nurodydami, jog šalių sandoris yra apsimestinis, sudarytas iš esmės dėl kitų patalpų, atskiro ieškinio reikalavimo dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu nereiškė. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad šalių sutartinius santykius reguliavo rašytinė 2008 m. kovo 3 d. patalpų nuomos sutartis su visais vėlesniais jos pakeitimais. Taip pat teismas nurodė, kad byloje yra nagrinėjami nuomos santykiai, kurie siejo ieškovą ir atsakovą, todėl ieškovas nepagrįstai sureikšmina UAB „Markučiai“ ir UAB „Vilniaus aidai“ valdybos pirmininko vaidmenį šalių teisiniuose santykiuose, teigdamas, jog visi atsakovo sprendimai priklauso tik nuo G. G. valios, nors atsakovą valdo ne tik G. G., bet ir kiti asmenys. CK 6.499 str. 2 d. pagrindu pirmos instancijos teismas sprendė, jog nuomininkui daiktą grąžinus pavėluotai, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą. Ieškovo reikalavimas taikyti trejų metų ieškinio senatį atsakovo prašomiems priteisti nuostoliams buvo atmestas, nes pagal CK 6.499 str. 2 d. pareikštas reikalavimas nuomininkui yra nuomotojo reikalavimas nuomininkui dėl nuostolių, šio padarytų pavėlavus grąžinti išsinuomotą daiktą, atlyginimo. Teismas nurodė, jog tokios rūšies reikalavimui nei CK, nei kituose įstatymuose nenustatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas, todėl šiam ieškovo reikalavimui taikytinas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartis Nr. 3K-3-132/2008). Teismas nustatė, kad šalims pasirašius 2010 m. spalio 30 d. patalpų armatūros ceche perdavimo – priėmimo aktą, ieškovas iš armatūros cecho neišsikėlė, šias patalpas naudoja iki šiol, todėl Nuomos sutarties 7.3 p. pagrindu (1 T., b. l. 17) priteisė nesumokėtą nuomos mokestį už armatūros cecho naudojimą po patalpų perdavimo UAB „Markučiai“ ir 21 proc. PVM nuo nesumokėtos nuomos mokesčio sumos. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad abi šalys yra PVM mokėtojos, tarp šalių galiojančioje nuomos sutartyje numatyta, jog nuomos mokestis mokamas kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, todėl teismas laikė pagrįstu atsakovo prašymą kartu su nuomos mokesčiu priteisti ir PVM. Iš ieškovo atsakovo naudai už 544,95 kv. m. gamybinių patalpų armatūros ceche naudojimą laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. buvo nutarta priteisti 170 122,51 Lt. Atsakovo reikalavimas priteisti 366,85 Lt nuomos mokesčio skirtumą už kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 544,95 m2 ploto patalpų armatūros ceche faktinio atlaisvinimo dienos buvo atmestas, nes neturi materialinio teisinio pobūdžio. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. (redakcija, galiojusi 2004-07-27 – 2013-03-01) ir CK 6.37 str. 2 d. buvo tenkintinas atsakovo reikalavimas iš ieškovo jo naudai priteisti 7,51 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovas UAB „Prustitas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą dalyje dėl 173 006,38 Lt priteisimo ir priimti naują sprendimą – atsakovo priešieškinį šioje dalyje atmesti bei priteisti apeliantui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas netenka teisės reikalauti turto pagerinimo išlaidų iš atsakovo UAB „Vilniaus aidai“, nes panaudos sutartis nebuvo rašytinė ir nebuvo įregistruota viešame registre. Taip pat, ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, kad šalys iš nuomos sutarties eliminavo ieškovo iki nuomos sutarties su atsakovu padarytus turto pagerinimus. Galiausiai, teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas atliko tik turto ( - ) pritaikymo savo veiklai išlaidas, todėl jos nėra atlyginamos. Ieškovo nuomone, teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 73 513,09 Lt turto pagerinimo išlaidų priteisimo bei 6 proc. procesinių palūkanų nuo šios sumos. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai teikė prioritetą pažodiniam tarp šalių egzistavusios nuomos sutarties dėl patalpų, esančių ( - ), aiškinimui, nenagrinėdamas faktinės situacijos dėl reikalavimo mokėti nuompinigius, todėl, apelianto vertinimu, nepagrįstai priteisė iš ieškovo 2 883,87 Lt delspinigių už 2012 m. liepos 24 d. – 2013 m. sausio 24 d. laikotarpį. Be to, teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovui dvigubą mokestį už armatūros cecho naudojimą ir 21 proc. PVM mokestį. Apeliantas tvirtina, kad atsakovas žinojo, jog jis naudojasi armatūros cechu ir pats vėliau „pagal nutylėjimą“ leido toliau naudotis patalpomis. UAB „Markučiai“ žinojo, kad apeliantas pagerino armatūros cechą. Tai, apelianto nuomone, patvirtina į bylą pateiktos sąskaitos (t. IV, b.l. 128; taip pat t. II, b.l. 108-118, 123, 125, 134, 140, 142, 146, 149, 150, 152-156, 175-172, 121, 122, 126-131, 173-195, 197, 198, t. III, b.l. 2, 20, 23, 24). Kadangi armatūros cechas nuosavybės teise priklauso atsakovui, jis turi atlyginti ieškovui pastarojo atliktus armatūros cecho pagerinimus. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 pakeitimu, kurio 1.2 punktas numatė: „Turto pagerinimai, kuriuos Nuomininkas savo lėšomis yra atlikęs ir (ar) Sutarties galiojimo laikotarpiu atliks, jam Nuomotojo nebus kompensuojami“ (1 T., b.l. 34). Apelianto įsitikinimu, ši sutarties nuostata apima laikotarpį, kai šalis saistė būtent nuomos teisiniai santykiai. Ieškovas reikalauja priteisti armatūros cecho pagerinimus, kai šiomis patalpomis naudojosi ne nuomos, bet panaudos teisiniu pagrindu, todėl teigti, jog ši sutarties nuostata eliminuoja apelianto teisę prašyti atsakovo atlyginti apeliantui armatūros cecho pagerinimo išlaidas, nėra teisinio bei faktinio pagrindo. Apelianto vertinimu, esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys turėjo būti patenkintas. Apeliantas teigia, kad atsakovas iki ieškinio pareiškimo niekada nereikalavo delspinigių, o tai leidžia daryti išvadą, kad delspinigių reikalavimas yra atsakovo finansinė spaudimo priemonė ieškovui, todėl ir ši sprendimo dalis naikintina. Taip pat, apelianto nuomone, nuostolių priteisimas atsakovo naudai neatitinka byloje esančių faktų. Ieškovas pabrėžia, kad jis niekada nesinaudojo kitomis patalpomis, o naudojosi tik armatūros cechu, atkreipia dėmesį, kad neproporcingi yra nuomos kainos pakeitimai. Apelianto nuomone, teismas neturėjo vadovautis 2009 m. lapkričio 2 d. tariamu susitarimu, nes jis neatitinka šalių sutartinių santykių turinio. Be to, apeliantas pabrėžia, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš apelianto 26 092, 21 Lt PVM. Apeliantas tvirtina, kad atsakovui pasinaudojus PVM atskaita, o teismui priteisus atsakovui PVM, pastarasis nepagrįstai praturtėtų, nes gautų PVM, kuris priklauso valstybei. Tokia situacija iškreiptų negautų pajamų skaičiavimo principus, todėl ir šioje dalyje ginčijamas teismo sprendimas yra naikintinas.

12Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme bei bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Visų pirma atsakovas pažymi, kad apeliantas savo apeliaciniu skundu prašo tik panaikinti sprendimą dalyje dėl 173 006,38 Lt priteisimo ir priimti naują sprendimą – atsakovo priešieškinį šioje dalyje atmesti, todėl kiti apeliacinio skundo argumentai nėra susiję su apeliacinio skundo dalyku. Atsakovas tvirtina, kad apelianto teiginys, jog teismas priteisė iš apelianto atsakovui delspinigius, nevertinęs tikrųjų šalių teisinių santykių ir pernelyg suabsoliutinęs rašytinį sutarties tekstą, yra nepagrįstas ir deklaratyvaus pobūdžio. Atsakovo nuomone, teismas negalėjo ignoruoti fakto, jog tarp šalių buvo sudaryta rašytinė nuomos sutartis, kuri reglamentavo apelianto atsakomybės klausimus. Nurodo, kad teismui buvo pateikti dokumentai, kurie parodė, jog apeliantas periodiškai vėluodavo mokėti sutartyje nustatyta tvarka 3 589,49 Lt dydžio mėnesinį nuomos mokestį, dėl ko vadovaujantis nuomos sutarties 6.1 punktu, atsakovui atsirado teisė reikalauti delspinigių atlyginimo. Faktas, jog atsakovas tam tikru laikotarpiu nereikalavo iš apelianto delspinigių, pastarajam praleidus prievolės įvykdymo terminą, neatima iš apelianto teisės reikalauti sutartyje numatytus delspinigius už laiku nesumokėtą nuomos mokestį, įstatyme taip pat nėra numatyti terminai, per kuriuos atsakovas turėjo pareikalauti sumokėti delspinigius, todėl pagristai ir teisėtai atsakovui buvo priteista 2 883,87 Lt delspinigių suma. Taip pat atsakovas tvirtina, jog apelianto teiginys, kad atsakovas reikalavo tariamų nuostolių neva už tai, kad apeliantas armatūros cechą dar 2009-10-30 grąžino UAB „Markučiai“ (I t., b.l. 31), o 2009-11-02 išsinuomavo kitas patalpas, tame tarpe prausyklą, rūbinę, tualetą, dušą, todėl už armatūros cecho naudojimą apeliantas neva nemokėjo nuompinigių, dėl ko susidarė minėti tariami nuostoliai, yra nepagrįstas. Atsakovo nuomone, šis teiginys yra klaidinantis ir neatitinkantis tikrosios faktinės padėties. Taip pat atsakovas pažymi, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai atsižvelgdamas į 2009-07-01 Priedą Nr. 3 prie Nuomos sutarties (I t. b.l. 26), kuris numato, jog už vieną kvadratinį metrą gamybinių patalpų nuomojamo ploto nuomininkas įsipareigoja nuomotojui mokėti 6 Lt plius PVM nuomos mokestį, už laikotarpį nuo 2009-11-01 iki 2012-12-31 imtinai ieškovo atžvilgiu priskaičiavo 170 122,51 Lt nuostolių sumą. Atsakovui nesuprantama, kodėl apeliantas tiek daug dėmesio skyrė 2009-11-02 susitarimui, nors šiuo dokumentu skaičiuojant atsakovo patirtus nuostolius nei atsakovas, nei teismas nesivadovavo. Be to, atsakovas pažymi, kad abi šalys yra PVM mokėtojai, o pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 31 str. 3 d. „Apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą, kuri pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį PVM neapmokestinama, skaičiuoti PVM šiame įstatyme nustatyta tvarka, jeigu daiktas nuomojamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui <..>“. Atsakovas pasirinko, jog nuoma būtų apmokestinama PVM, taigi ir nuomos kaina buvo nurodyta su PVM. Pažymi, kad byloje nebuvo įrodyta ta aplinkybė, kad atsakovas pasinaudojo PVM atskaita. Atsakovas tvirtina, kad jis PVM atskaita nėra pasinaudojęs.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

15Visų pirma, pažymėtina, kad pagal CPK 306 str. 1 d. 5 p. apeliaciniame skunde turi būti suformuluotas apelianto prašymas – apeliacinio skundo dalykas. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas apeliaciniu skundu prašo tik panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą dalyje dėl 173 006,38 Lt priteisimo ir priimti naują sprendimą – atsakovo priešieškinį šioje dalyje atmesti, nors apeliacinio skundo motyvuose pasisako ir dėl iš atsakovo ieškovui nepriteistų 73 513,09 Lt armatūros cecho pagerinimo išlaidų. Pastebėtina, kad ir žyminis mokestis yra sumokėtas skaičiuojant tik nuo ginčijamos 173 006,38 Lt sumos. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, ir pasisakys tik dėl suformuluoto apelianto prašymo – dėl 173 006,38 Lt priteisimo (nuostolių ir delspinigių).

16Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas nuo 2006 m. naudojosi patalpomis, esančiomis ( - ), kurių tarpe buvo ir armatūros cechas, esantis gamybiniame pastate, plane pažymėtas 21P1/b (I t., b. l. 25), tuo metu priklausęs UAB „Markučiai“. Šią aplinkybę patvirtina ieškovo pateiktos sąskaitos – faktūros, patvirtinančios, jog šiose patalpose buvo vykdomi darbai, kurių užsakovas buvo UAB „Prustitas“, darbų atlikimo vieta – UAB „Markučiai“, UAB „Prustitas“, ( - ) (II t., b. l. 111-118, 123, 134, 137, 152, 183-190), 2013 m. sausio 14 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog armatūros ceche, pažymėtame plane 21P1b, buvo ieškovui priklausantys įrengimai ir prietaisai (I t., b. l. 114). Nuo 2008 m. kovo 3 d. ieškovas naudojosi nurodytomis patalpomis nuomos sutarties su UAB „Markučiai“ pagrindu. Pagal šią nuomos sutartį UAB „Markučiai“ nuo 2008 m. kovo 3 d. išnuomavo ieškovui patalpas, esančias ( - ): ½ dalį 544,95 kv. m. dydžio armatūros cecho, plane pažymėto 21P1/b; 97,22 kv. m. gamybinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtą 12P 1b; 12,89 kv. m. dydžio patalpas administraciniame pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane 2-33; 28,42 kv. m. ir 3,83 kv. m. dydžio patalpas gamybiniame pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane 1-12, 1-13 (I t., b. l. 13-25). 2009 m. spalio 30 d. ieškovas ir UAB „Markučiai“ pasirašė Pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo aktą prie 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008, kuriuo ieškovas perdavė UAB „Markučiai“ ½ dalį 544,95 kv. m. dydžio armatūros cecho, plane pažymėto 21P1/b (I. t., b. l. 31). Nuo 2009 m. lapkričio 1 d. ieškovo nuomojamas turtas, o kartu su juo ir šio turto nuomotojo teisės ir pareigos perėjo atsakovui UAB „Vilniaus aidai“ (I t., b. l. 32). Ieškovas apie šį turto ir teisių perėmimą buvo informuotas (I T., b.l. 32). Atsakovas tvirtina, jog ieškovas neteko teisės naudotis armatūros cechu, priklausančiu UAB „Vilniaus aidai“, ir turėjo išsikelti po 2009 m. spalio 30 d. patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovui 2009 m. spalio 30 d. perdavus UAB „Markučiai“ patalpas armatūros ceche, patalpos faktiškai nebuvo ir nėra atlaisvintos iki šiol, ir kad už naudojimąsi patalpomis nebuvo mokamas nuomos mokestis, prašo atlyginti nuostolius pagal CK 6.499 str. 2 d.

17Dėl nuostolių atlyginimo

18Ieškovas tvirtina, jog nuomos mokestis už patalpas armatūros ceche buvo mokamas, kadangi su UAB „Markučiai“ ir UAB „Vilniaus aidai“ valdybos pirmininku susitarė, jog įformins kitų patalpų nuomą, bet faktiškai mokės už armatūros cecho nuomą. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovas, nurodydamas, jog šalių sandoris yra apsimestinis, sudarytas iš esmės dėl kitų patalpų, atskiro ieškinio reikalavimo dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu nereiškė, bei atsižvelgiant į tai, jog šalių pasirašyta sutartis su vėlesniais pakeitimais nėra akivaizdžiai apsimestinė ir niekinė, teismas ex officio negalėjo spręsti klausimo dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu. Teisėjų kolegija pritaria pirmos instancijos teismo išvadai, kad 2008 m. kovo 3 d. nuomos sutartis su vėlesniais pakeitimais ir 2009 m. spalio 30 d. pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo aktas yra galiojantys ir sukeliantys jos šalims teisines pasekmes. Nuomos sutarties 7.3 p. šalys susitarė, jog pasibaigus sutarties terminui arba sutartį nutraukus prieš terminą, nuomininkas per tris dienas privalo atlaisvinti turtą ir pagal priėmimo – perdavimo aktą perduoti nuomotojui turtą (I. t., b. l. 17). Šalims pasirašius 2009 m. spalio 30 d. patalpų armatūros cecho perdavimo – priėmimo aktą, ieškovas iš armatūros cecho neišsikėlė, šias patalpas naudoja iki šiol.

19Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovą, kaip turto nuomotoją, ir ieškovą, kaip nuomininką, siejo nuomos santykiai dėl patalpų, esančių administraciniame pastate, pažymėtame plane 1B2p, ir gamybiniuose pastatuose, pažymėtuose plane 12P1b ir 7P4p (b. l. 32). Nuomotojo teisių ir pareigų perėmimo momentu patalpos, esančios armatūros ceche, pažymėtame plane 21P1b, ieškovui pagal rašytinius bylos įrodymus nebuvo nuomojamos, ką patvirtina byloje esantis 2009 m. spalio 30 d. pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo aktas prie 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 (I t., b. l. 31). Pabrėžtina, kad 2009 m. spalio 30 d. pastatų ir patalpų perdavimo – priėmimo aktas prie 2008-03-03 nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. 01-44-2008 yra galiojantis. Ginčo dėl to, jog ieškovas visą laiką po tariamo patalpų grąžinimo naudojosi armatūros cechu, nėra. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kad už laikotarpį po 2009-10-30 buvo mokamas nuomos mokestis už naudojimąsi armatūros cechu.

20Atkreiptinas dėmesys, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Kaip ne kartą pasisakyta kasacinio teismo praktikoje, vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2011, ir kt.). Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog ieškovas nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. naudojosi armatūros cechu ir už tai nemokėjo nuomos mokesčio.

21Lietuvos Respublikos CK 6.499 str. 2 d. numato, jog kai nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą.

22Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad pagal CK 6.499 straipsnio 2 dalį priteisiama ne nuomos mokesčio skola, bet šioje normoje nustatytas nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas, kuriuo įtvirtinta nuomininko pareiga kompensuoti dėl be teisėto pagrindo naudojamo daikto savininko ir (ar) nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokant pastarojo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojama kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, bei atlyginant kitus, nuomotojo įrodytus nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2011 ir kt.). 2009 m. liepos 1 d. priedu Nr. 3 prie 2008 m. kovo 3 d. nuomos sutarties (I t., b. l. 26) nuomotojas ir nuomininkas susitarė, jog nuomininkas (ieškovas) įsipareigoja mokėti nuomotojui 6,00 Lt plius PVM per mėnesį už vieną kvadratinį metrą gamybinių patalpų nuomojamo ploto. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, sprendžia, jog pirmos instancijos teismas, tinkamai nustatęs, jog ieškovas nuomavo 544,95 kv. m. gamybines patalpas armatūros ceche, pagrįstai iš jo atsakovo naudai priteisė 124 248,60 Lt nesumokėto nuomos mokesčio už armatūros cecho naudojimą ir 26 092,21 Lt PVM (taikant 21 proc. PVM tarifą, galiojantį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.) už laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Taip pat, atsižvelgiant į tai, jog armatūros cechas ieškovo buvo naudojamas ir toliau, atsakovo prašymas priteisti 19 781,70 Lt už patalpų armatūros ceche naudojimą laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. taip pat buvo pagrįstai tenkintas. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, iš ieškovo atsakovo naudai už 544,95 kv. m. gamybinių patalpų armatūros ceche naudojimą laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. pagrįstai pirmos instancijos teismo buvo priteista 170 122,51 Lt.

23Dėl delspinigių priteisimo

24Atsakovas priešieškiniu reiškia reikalavimą priteisti iš ieškovo 2 883,87 Lt dydžio delspinigius už 6 mėn., susidariusius 2012-07-24 – 2013-01-24 laikotarpiu.

25Pagal UAB „Markučiai“, kurios teises perėmė atsakovas, ir ieškovo sudarytos 2008 m. kovo 3 d. nuomos sutarties 6.1 p. šalys sulygo, jog nuomininkui laiku nesumokėjus sutartyje nustatyto nuomos mokesčio ar kitų mokėjimų, nuomotojas įgyja teisę reikalauti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (I. t., b. l. 17). Sutarties 4.1 p. numatyta, jog nuomotojas išrašo ir pateikia nuomininkui PVM sąskaitas – faktūras iki kiekvieno mėnesio 5 dienos. Nuomos mokestį nuomininkas moka per 5 darbo dienas nuo atitinkamos nuomotojo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Nuomos mokestis mokamas už einamąjį mėnesį (I t., b. L. 15). Pažymėtina, kad pagal CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

26Iš atsakovo pateiktų dokumentų nustatyta, jog ieškovas periodiškai vėluodavo mokėti sutartyje nustatyta tvarka 3589,49 Lt dydžio mėnesinį nuomos mokestį, dėl ko pagal sutarties 6.1 p. atsakovui atsirado teisė reikalauti delspinigių atlyginimo. Ieškovas vėluodavo mokėti ir 2012-04-15 – 2013-01-24 laikotarpiu (IV t., b. l. 155, 156). Ieškovas atsiskaitydavo pagal pateiktas sąskaitas – faktūras, praleisdamas sutartyje nustatytus nuomos mokesčio mokėjimo terminus, todėl jam vėliau atsiskaičius, atsakovas neprarado teisės reikalauti delspinigių už netinkamą sutarties vykdymą. Kaip nepagrįsti atmestini apelianto argumentai, kad jei per visą nuomos laikotarpį atsakovas nereikalavo delspinigių, tai atsakovo reikalavimas priteisti delspinigius tarp šalių kilus ginčui, yra finansinio spaudimo priemonė. Pažymėtina, kad atsakovas teismui pateikė tinkamus įrodymus, jog ieškovas periodiškai vėluodavo mokėti sutartyje nustatyta tvarka mėnesinį nuomos mokestį, todėl atsakovui atsirado teisė reikalauti delspinigių, o aplinkybė, kad atsakovas tam tikru laikotarpiu nereikalavo iš apelianto delspinigių, jam praleidus prievolės įvykdymo terminą, neatima iš atsakovo teisės reikalauti sutartyje numatytų delspinigių už laiku nesumokėtą nuomos mokestį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ir įstatymas nereglamentuoja terminų, per kuriuos galima pareikalauti sumokėti delspinigius. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija nemato jokio pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo sprendimo dalimi dėl delspinigių priteisimo.

27Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, ir sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Pažymėtina, jog pirmos instancijos teismo sprendimas yra itin išsamus; pirmos instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 320, 327, 329 - 330 str.). Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

28Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Prustitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtino... 5. Ieškovas UAB „Prustitas“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 6. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepime į ieškinį nurodė... 7. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ priešieškiniu prašė priteisti iš... 8. Ieškovas UAB „Prustitas“ atsiliepime į priešieškinį nurodė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas praleido... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinį... 11. Ieškovas UAB „Prustitas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Atsakovas UAB „Vilniaus aidai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 15. Visų pirma, pažymėtina, kad pagal CPK 306 str. 1 d. 5 p. apeliaciniame... 16. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas nuo 2006 m. naudojosi patalpomis,... 17. Dėl nuostolių atlyginimo... 18. Ieškovas tvirtina, jog nuomos mokestis už patalpas armatūros ceche buvo... 19. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovą, kaip turto nuomotoją, ir... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas,... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.499 str. 2 d. numato, jog kai nuomininkas daiktą... 22. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad pagal CK 6.499... 23. Dėl delspinigių priteisimo... 24. Atsakovas priešieškiniu reiškia reikalavimą priteisti iš ieškovo 2 883,87... 25. Pagal UAB „Markučiai“, kurios teises perėmė atsakovas, ir ieškovo... 26. Iš atsakovo pateiktų dokumentų nustatyta, jog ieškovas periodiškai... 27. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 28. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti...