Byla 2KT-54/2012
Dėl mokesčių už suteiktas paslaugas priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Vytautas Kursevičius, susipažinęs su Telšių rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-2030-304/2012 pagal ieškovo Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ ieškinį atsakovei V. V. dėl mokesčių už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gauta Telšių rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-2030-304/2012 pagal ieškovo Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ ieškinį atsakovei V. V. dėl mokesčių už suteiktas paslaugas priteisimo.

3Byloje nustatyta, kad ieškovo Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ direktorius A. L. yra Telšių rajono apylinkės teisme dirbančios teisėjos, teismo pirmininkės Vitalijos Liauzginienės sutuoktinis. CPK 55 str. numato, kad bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nurodyta tvarka - kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiuo atveju laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Todėl Telšių rajono apylinkės teismo pirmininkė 2012 m. rugsėjo 6 d., vadovaudamasi CPK 34 straipsnio 5 dalimi, civilinę bylą Nr. 2-2030-304/2012 perdavė Šiaulių apygardos teismui spręsti klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui.

4Byla perduotina nagrinėti kitam Šiaulių apygardos teismo teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui.

5Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio penktojoje dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

6Dalyvaujančiais civilinėje byloje asmenimis yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys CPK 442 straipsnyje išvardytose bylose, CPK 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai (CPK 37 str. 2 d.).

7Kadangi šioje byloje ieškovo Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ direktoriaus A. L. sutuoktinė Vitalija Liauzginienė dirba Telšių rajono apylinkės teisme teisėja, eina šio teismo pirmininko pareigas, ši civilinė byla perduotina nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui – Raseinių rajono apylinkės teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio trečiąja ir penktąja dalimis, Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Civilinę bylą Nr. 2-2030-304/2012 iš Telšių rajono apylinkės teismo perduoti nagrinėti Raseinių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai