Byla B2-758-372/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovei L. R., trečiojo asmens atstovui adv. V. J.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. R. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei “Roneta” dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

3Ieškovė nurodė, kad UAB „Roneta“ įkeitė nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, užtikrindama skolininko V. R. firmos „Telšių ranga“ įsipareigojimus bankui. Pastaroji įmonė bankrutavo ir šiuo metu bankroto administratorius pradėjo priverstinį skolos išieškojimą. Atsakovei priklausantis turtas areštuotas, ji negali atsiskaityti su kreditoriais. Apie tai ji viešai paskelbė dienraštyje „Lietuvos rytas“. Atsakovė negali sumokėti mokesčių, atsiskaityti už gautas prekes ir paslaugas. Ieškovė mano, kad savalaikis kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo užtikrins kreditorių interesų gynybą. Ji nurodo, kad įkeisto pastato net neįtraukė į balansą, kadangi manė, jog jis nebepriklauso įmonei. Likęs turtas yra mažai vertingas, Telšiuose ji parduoti negalima arba tai būtų daroma menkomis kainomis. Įmonėje nėra darbuotojų, išskyrus pačią direktorę. Nors patalpos tuščios, tačiau trijų aukštų pastatą šildyti būtina, o tai didina skolas kreditoriams. Atstovė teigia, kad tolesnis bankroto bylos vilkinimas beprasmis, nes jokia veikla nevykdoma, patalpos net neišnuomotos. Kavinės įranga sena, niekas iš jos nebuvo keičiama ar perkama naujo. Kodėl balanse nurodyta tokia didelė turto kaina, atstovė paaiškinti negali, kadangi neturi išsilavinimo, suteikiančio jai galimybę suprasti buhalterinius dalykus. Administratoriumi siūlo skirti UAB „Projektų vertinimo biuras“. Banko siūlomos UAB „Jonvita“ kandidatūros nepalaiko, nes ši įmonė Telšiuose vykdo daug bankroto procedūrų.

4Trečiojo asmens atstovas nesutinka su ieškiniu. Jis mano, kad pagal balanso duomenis įmonė yra moki ir jai negali būti keliama bankroto byla. Jis mano, kad pardavus įmonei priklausantį pastatą už didesnę kainą, būtų galima atsiskaityti su visais UAB „Roneta“ kreditoriais. Atstovas nurodo, kad UAB „Telšių ranga“ skola bankui sudaro 380000 Lt, neįskaičius palūkanų. Jei teismas manytų, kad atsakovė nemoki, prašo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Jonvita“.

5Prašymas tenkintinas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato du savarankiškus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. 1 punkte nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2 punkte nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Tai savarankiški pagrindai ir sąlygos kelti bankroto bylą, kuriuos nustatęs teismas turi iškelti įmonei bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Šioje byloje keliamas klausimas dėl 2 punkto buvimo, t. y. sąlygos, kai įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Svarstant prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytu pagrindu šiuo atveju svarbu tiek sisteminis, tiek pažodinis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 2 punkte įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimas. Taigi sistemiškai aiškinant aptariamą teisės normą ir joje nurodytus pagrindus ir sąlygas, pripažintina, kad vien tik formalus nurodytos sąlygos buvimo konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės viešą paskelbimą arba kitokį pranešimą kreditoriui (kreditoriams), kad ji negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, vertinti vien formaliai nepakanka, bet būtina atsižvelgti ir į visas su tokiu pareiškimu susijusias bylos ir faktines aplinkybes: įmonės mokumo būklę; priežastis, dėl kurių įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; sąlygas, kurios kliudo įmonei vykdyti savo įsipareigojimus;

7įmonės tolimesnės finansinės būklės perspektyvas ir kt. Šios aplinkybės, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti vertinamos kartu ir neatsietai nuo savarankiško pagrindo, įtvirtinto ĮBĮ 9 str. 5 d. 2 p.

8Šioje byloje aiškiai matyti, kad įmonė neturi jokių perspektyvų toliau vykdyti veiklą. Iš teismui pateikto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad didžioji veiklos sritis yra susijusi su jai priklausančiu pastatu (10 b.l.). Ieškovė patvirtino, kad įmonė realiai vertėsi kavinės ir grožio salono veikla, pastate veikė kavinė ir viešbutis. Atsakovė verčiasi viešbučių, viešojo maitinimo, kirpyklos-grožio salono paslaugų teikimu. Įkeitus, o šiuo metu jau areštavus ir iš varžytinių pardavinėjant įmonei priklausantį pastatą, jos veikla realiai nutrūksta (88 b.l.). Pardavinėjant pastatą, įkeistą už bankrutavusios V. R. firmos „Telšių ranga“ skolas AB DNB bankui, įmonė praranda galimybę vykdyti veiklą šiame pastate. Iš 2011 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė realiai neturi lėšų, reikalingų toliau tęsti veiklą (34 b.l.). Nesant apyvartinių lėšų, veiklos vykdyti neįmanoma. Byloje yra duomenys, kad 2010.03.31 akcininkė M.-V. T. jau buvo paskolinusi įmonei 26600 Lt apyvartinių lėšų papildymui (39 b.l.), tačiau tai nepadėjo įmonei toliau atsigauti. Formaliai įmonės materialusis turtas sudaro 164184 Lt, tačiau teismas neturi pagrindo netikėti įmonės direktorės, kuri pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo akcininkų pavedimu, teiginiais, kad įmonės turtas yra senas, jo pardavimas realiomis kainomis neišgelbės įmonės nuo skolų sumokėjimo kreditoriams. Įvertintina ir tai, jog įmonė neatsiskaito su darbuotojais nuo 2012 m. sausio mėnesio. Teismui pateikti duomenys apie išieškojimus ne ginčo tvarka iš UAB „Roneta“ (58 b.l.). Telšių apskrities VMI sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką antstolio neįvykdytas nuo 2010.04.15. Teismas sprendžia, kad įmonės turtas yra nepaklausus, priešingu atveju antstolis būtų pardavęs jį ir įvykdęs sprendimą.

9Kaip matyti iš atsakovės 2011 m. gruodžio 31 d. sudaryto balanso ( 34-35 b.l. ), jos turtas iš viso sudarė 227925 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 51623 Lt. Ieškinio pateikimo dieną pradelsti įsiskolinimai sudaro 55216 Lt (49 b.l.). Debitorių įsiskolinimai sudaro 19302,75 Lt (47 b.l.), tačiau galimas skolos susigrąžinimas abejotinas, kadangi didžiausiam debitoriui UAB „Astos artelė“ yra iškelta bankroto byla (48 b.l.). Teismas turi teisę naudotis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartyje, kuria buvo iškelta bankroto byla UAB „Astos artelė“, pripažinta, kad pastaroji įmonė neturi jokio turto. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-424-124/2012 atsakovė UAB „Roneta“ yra įtraukta į bankrutavusios UAB „Astos artelė“ kreditorių sąrašą, patvirtinus jos kreditorinius reikalavimus 14775 Lt suma ( 166-170 b.l.). Debitoriniai įsiskolinimai įtraukti į balansą kaip turtas, tačiau realiai šis turtas nesuteiks galimybės tenkinti atsakovės kreditorių reikalavimus.Įvertintina ir tai, kad jos veikla buvo nuostolinga ne tik pastaruoju metu, bet ir ankstesniaisiais metais. Kaip matyti iš 2011 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto (39 b.l.), nuo 2011.05.01 yra sustabdyta kavinės ir viešbučio patalpų nuoma, didžioji dalis pastato nebenaudojama komercinėje veikloje, tačiau mokesčiai turi būti mokami. Įmonėje dirba tik pati direktorė, kitų darbuotojų nebėra. Įvertinus šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovė yra realiai nemoki ir jai keltina bankroto byla. Priešingu atveju didėtų atsakovės įsipareigojimai kreditoriams, augtų skolos, o įkeistas nekilnojamasis turtas vis tiek būtų perleistas bankui už V. R. firmos „Telšių ranga“ skolas. Teismo posėdyje pareiškėja nurodė, kad bankui įkeistą pastatą ji iki šiol prižiūri, jis buvo šildomas, naudojama elektra, todėl kreditorių reikalavimai dar labiau išaugo. Taigi, įmonėje susiklostė tokia situacija, kai realiai ji nevykdo veiklos, tačiau balanse turimo turto turėtų užtekti atsiskaityti su kreditoriais. Šiuo atveju teismas turi būti kreditorių pusėje ir remtis protingumo ir teisingumo principais, juo labiau, kad pati pareiškėja pripažino, kad balanso duomenys klaidingi (jame net neįrašytas įmonei priklausantis pastatas). Trečiojo asmens teiginys, kad UAB „Roneta“ turės galimybę atsiskaityti su savo kreditoriais, kadangi jai liks lėšų už parduotą pastatą, nepagrįstas. Kaip matyti, antstoliai pastatą kartu su UAB „Telšių ranga“ priklausančiu žemės sklypu kaip kompleksą pardavinėja nesėkmingai, antrose varžytinėse šio turto kaina sumažinta iki 384000 Lt, t.y. iki tiek, kiek sudaro pastarosios skola bankui (88 b.l.). Taigi, pagrindinis UAB „Roneta“ turtas bus skirtas atsiskaityti su AB DNB banku, kuriam pati įmonė nėra skolinga.

10Keliant bankroto bylą, buvo nurodytos skirtingos administratorių kandidatūros, todėl teismui privalu įvertinti jas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012). Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, o dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Šioje byloje teismas nustatė, kad abu bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę (60, 115 b.l.), jų kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (103, 163 b.l.). Administratorių kvalifikacija abejoti taip pat negalima. Tačiau trečiojo asmens pasiūlyto administratoriaus kandidatūrai pritarti negalima. Šiuo atveju susiklostytų situacija, kai ta pati įmonė UAB „Jonvita“ administruotų bankrutavusią UAB „Telšių ranga“, už kurios skolas yra įkeistas nagrinėjamos UAB „Roneta“ turtas. Iš esmės UAB „Roneta“ kreditoriams dėl šio bankroto administratoriaus kandidatūra gali kilti abejonių, susijusių su galimu jo nešališkumu. Tuo tarpu trečiasis asmuo AB DNB bankas ir taip turi galimybę patenkinti savo reikalavimus, išieškodamas įkeistą turtą, jo interesas yra labiausiai apsaugotas. Įvertinus tai, administratoriumi skirtina ieškovės siūloma UAB „Projektų vertinimo biuras“.

11Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 4 straipsnio 1-3 punktais, 8 straipsniu, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

12Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei “Roneta” ( įmonės kodas 180351749, buveinė Respublikos g. 59, Telšiai ).

13Administratoriumi paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr.139, įmonės kodas 225226710, buveinė Stanevičiaus g. 52-75, Vilnius).

14Iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo areštuoti įmonei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį materialųjį turtą, nutarties kopiją nedelsiant išsiunčiant Centrinei hipotekos įstaigai.

15Įpareigoti administratorių per 10 dienų nuo bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo pranešti kreditoriams bei kitiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems ar valdantiems įmonės turtą, apie šios nutarties priėmimą.

16Įsiteisėjus nutarčiai, įpareigoti administratorių apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Telšių rajono apylinkės teismui, ikiteisminio tyrimo organams ir antstoliams, vykdantiems išieškojimus iš įmonės.

17Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriams pareikšti reikalavimus įmonės administratoriui.

18Įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos įmonės direktorę perduoti administratoriui bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei L. R., atsakovei UAB „Roneta“, administratorei UAB „Projektų vertinimo biuras“, trečiajam asmeniui AB DNB bankas, administratorei UAB „Jonvita“, Centrinei hipotekos įstaigai, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. R.... 3. Ieškovė nurodė, kad UAB „Roneta“ įkeitė nuosavybės teise... 4. Trečiojo asmens atstovas nesutinka su ieškiniu. Jis mano, kad pagal balanso... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato du savarankiškus... 7. įmonės tolimesnės finansinės būklės perspektyvas ir kt. Šios... 8. Šioje byloje aiškiai matyti, kad įmonė neturi jokių perspektyvų toliau... 9. Kaip matyti iš atsakovės 2011 m. gruodžio 31 d. sudaryto balanso ( 34-35... 10. Keliant bankroto bylą, buvo nurodytos skirtingos administratorių... 11. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais,... 12. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei “Roneta” ( įmonės... 13. Administratoriumi paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“ (leidimo teikti... 14. Iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo areštuoti įmonei priklausantį... 15. Įpareigoti administratorių per 10 dienų nuo bankroto bylos iškėlimo... 16. Įsiteisėjus nutarčiai, įpareigoti administratorių apie bankroto bylos... 17. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 18. Įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos įmonės... 19. Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei L. R., atsakovei UAB „Roneta“,... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...