Byla I-72-513/2007
Dėl 2006-07-27 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-165 „Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detaliojo plano patvirtinimo“

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės ir Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei Bedalienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Astai Puidokienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui J. K. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ( - ) skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijai su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis -Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Palangos miesto savivaldybės administracija ir viešąja įstaiga Palangos reabilitacijos ligonine ir J. K. dėl 2006-07-27 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-165 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ ir

Nustatė

22006-08-25 pareiškėja pateikė skundą dėl 2006-07-27 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-165 „Dėl žemės sklypo ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“ teisėtumo. Mano, kad jis neteisėtas, nes neatsižvelgta į pareiškėjai priklausančių žemės sklypų, esančių ( - ), detaliajame plane numatytus sprendinius: numatyta panaikini (iškelti) vandentiekio trasą, kuri eina ir per pareiškėjos sklypą ( - ); būsimi pastatai neteisėtai priartinti prie pareiškėjos sklypų ribos. Pažymėjo, kad derinant detalųjį planą nebuvo laikytasi teisės aktuose numatytų procedūrų: raštu nepranešė pareiškėjai apie teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią (t. 1, b.l. 4-7).

3Atsakovė Palangos miesto savivaldybė su skundu nesutinka, nes ginčijamas detalusis planas nepažeidė pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų, jį rengiant ir priimant buvo laikytasi įstatymo nustatytų procedūrų (b.l. 43-44).

4Tretysis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Palangos reabilitacinė ligoninė atsiliepime į skundą nurodė, kad naudojasi panaudos teise Klaipėdos apskrities viršininko administracijai nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu ir sutiko, kad dalis to žemės sklypo būtų perduota grąžintinos žemės fondui (b. l. 218).

5Tretysis suinteresuotas asmuo J. K. su skundu nesutiko, nes ginčo detaliuoju planu buvo formuojama teritorija žemės grąžinimo natūra tikslais ir rengiant detalųjį planą buvo laikytasi įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimų (t. 2, b.l. 10-11, 20-24).

6Prieš teismo posėdį gautas pareiškėjos ir trečiojo asmens J. K. prašymai nutraukti bylą bei priimti atsisakymą nuo skundo, nes buvusio žemės savininko įpėdiniais pavyko susitarti dėl detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo, nurodė, kad yra žinoma apie atsisakymo nuo skundo ir bylos nutraukimo pasekmes (t. 2, b.l. 211-213).

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė A. P. ir tretysis suinteresuotas asmuo J. K. savo prašymus dėl bylos nutraukimo palaikė.

8Prašymas tenkintinas, nes pareiškėjos atstovė tokią teisę turi (t. 1, b.l. 26, ABTĮ 49 straipsnio 2 dalis, 50 straipsnio 1 dalis, 52 straipsnis).

9Pareiškėjos atstovei išaiškinama, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 straipsnio 3-4 dalys).

10Byla nutraukiama (ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 105-106 straipsniais,

Nutarė

12Priimti uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atsisakymą nuo skundo ir bylą nutraukti.

13Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai