Byla 3K-3-5/2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gražinos Davidonienės ir Janinos Stripeikienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. B. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 11 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti pareiškėjo P. B. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gavaitis ir Evelina“ 2011 m. birželio 28 d., 2011 m. liepos 18 d. ir 2011 m. rugpjūčio 29 d. kreditorių susirinkimų nutarimų darbotvarkės klausimais Nr. 13, 5, 3 dėl taikos sutarties sudarymo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-569/2011 panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3326-450/2012 ir pareiškėjo kasacinio skundo atsisakymą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo tvarką (Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalis), aiškinimo ir taikymo.

6Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB „Gavaitis ir Evelina“ 2011 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 13, 2011 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 5 ir 2011 m. rugpjūčio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 3 dėl taikos sutarties sudarymo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-569/2011.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir grąžino skundą jį padavusiam asmeniui. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, nustatė, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi buvo išnagrinėtas ir atmestas pareiškėjo UAB „Fortūna Travel“ skundas dėl tų pačių 2011 m. birželio 28 d., 2011 m. liepos 18 d. ir 2011 m. rugpjūčio 29 d. BUAB „Gavaitis ir Evelina“ kreditorių susirinkimų nutarimų dėl taikos sutarties sudarymo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr.2A-569/2011 panaikinimo (civilinės bylos Nr.2-6323-450/2011). Teismas pažymėjo, kad nors nagrinėjamoje byloje ir civilinėje byloje Nr. 2-6323-450/2011 pareiškėjai yra skirtingi, tačiau, atsižvelgiant į abiejų pareiškėjų procesinę padėtį, į tai, kad pateiktais skundais pareiškėjai siekia apginti tiek savo, tiek galimai kitų BUAB „Gavaitis ir Evelina“ kreditorių teises ir teisėtus interesus, tokie pareiškėjai laikytini tapačiais pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Teismas, įvertinęs šių skundų faktinį pagrindą ir reikalavimus, sprendė, kad yra pagrindas pripažinti pateiktą pareiškėjo skundą ir jau išnagrinėtą skundą civilinėje byloje Nr. 2-6323-450/2011 iš esmės tapačiais. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje pareiškėjas skunde iš esmės nenurodė jokių naujų faktinių bylos aplinkybių, kurios nebuvo nurodytos pradinio pareiškėjo UAB „Fortūna Travel“ skunde. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad šiuo atveju pareiškėjo skundas dėl 2011 m. birželio 28 d., 2011 m. liepos 18 d. ir 2011 m. rugpjūčio 29 d. BUAB „Gavaitis ir Evelina“ kreditorių susirinkimų nutarimų sudaryti taikos sutartį Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-569/2011 panaikinimo yra iš esmės tapatus pareiškėjo UAB „Fortūna Travel“ skundui, išnagrinėtam įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-6323-450/2011, todėl pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktą atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo atskirąjį skundą, 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad BUAB „Gavaitis ir Evelina“ kreditorių 2011 m. birželio 28 d. susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 13, 2011 m. liepos 18 d. susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 5, 2011 m. rugpjūčio 29 d. susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 3 ginčijo buvęs BUAB „Gavaitis ir Evelina“ vadovas – P. B. , nurodė, kad įstatyme nenustatyta galimybės bankrutuojančios (ar bankrutavusios) įmonės buvusiam vadovui skųsti kreditorių susirinkimų nutarimus; juolab kad jis nebuvo įtrauktas byloje dalyvaujančiu asmeniu. Kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamoje byloje skundą dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo padavė asmuo, neturintis teisės tokį skundą paduoti pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą skundą atsisakyti priimti. Nors teismas skundžiama nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti kitu pagrindu, tačiau nagrinėjamoje bylioje neturėjo teisinės reikšmės, ar pareiškėjo paduotas skundas buvo tapatus UAB ‚Fortūna Travel“ skundui, paduotam civilinėje byloje Nr. 2-6323-450/2011, ar ne, nes pareiškėjas apskritai neturėjo teisės skųsti kreditorių susirinkimų nutarimus pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį.

10III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimų į jį esmė

11Kasaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 30 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas argumentu dėl ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies netinkamo aiškinimo. Nors ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje tiesiogiai neįtvirtinta buvusio bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės vadovo teisės apskųsti kreditorių susirinkimų nutarimus, tačiau tai negali reikšti, kad kitiems asmenims, taip pat buvusiam bendrovės vadovui, kurie nėra įmonės kreditoriai, bet kurių teisės ir įstatymų saugomi interesai šiais nutarimais gali būti pažeidžiami, yra apribota teisė pateikti skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad kasatorius neturėjo teisės paduoti skundo dėl kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo, buvo pažeisti Konstitucijos 30 straipsnis ir CPK 5 straipsnio 1 dalis, nukrypta nuo teismų praktikos dėl asmens teisės kreiptis teisminės gynybos aiškinimo. Buvęs bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės vadovas yra suinteresuotas bankroto byla, jos tikslais ir baigtimi, vadinasi turi teisę reikšti skundus dėl bankroto byloje priimtų teismo nutarčių ar kreditorių susirinkimo nutarimų. Net ir tuo atveju, kai buvęs bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės vadovas nėra įtrauktas į bylą dalyvaujančiu asmeniu, tačiau jam turint materialinį ir procesinį suinteresuotumą įmonės bankroto byloje, jis turi teisę teikti skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Teismų praktikoje įtvirtinta apeliacijos teisė reiškia, kad akcininkai, kurie nebuvo bankrutuojančios įmonės kreditoriai, tiesiogiai įvardyti ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje, tačiau turintys materialinį ir procesinį teisinį interesą bankroto byloje, nors ir nesant jokio teismo sprendimo dėl jų įtraukimo į bankroto bylą ir nesantys įmonės kreditoriai, turi teisę paduoti atskiruosius skundus dėl nutarties, kuria sprendžiamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Trys mergelės“ administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ v. S. J. , bylos Nr. 3K-3-141/2012).

12Ieškovas UAB „Medikona“ atsiliepimu į pareiškėjo kasacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį.

13Atsakovas BUAB „Gavaitis ir Evelina“ atsiliepimu į pareiškėjo kasacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Pareiškėjas P. B. pateikė kasacinio skundo atsisakymą. Jis nurodo, kad atsisako nuo paduoto kasacinio skundo, supranta ir žino kasacinio skundo atsisakymo teisinius padarinius, nurodytus CPK 294 straipsnio 2 dalyje, 340 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 349 straipsnio 2 dalyje.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

17Kasacinio skundo atsisakymas yra viena iš kasacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1, 4 dalys, 349 straipsnis). Šios proceso teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, nes kasacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (kasatoriaus) iniciatyva. Kasacinio skundo atsisakymas teismui nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima kasacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmens teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 340 straipsnio 5 dalis). Spręsdama klausimą dėl kasacinio skundo atsisakymo, teisėjų kolegija turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujantis asmuo jo atsisako laisva valia, neveikiamas trečiųjų asmenų, ar jam žinomi to padariniai.

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti, kad šioje byloje pareiškėjo pateiktas kasacinio skundo atsisakymas prieštarauja įstatymams ar pažeidžia kasatoriaus ir kitų asmenų teises bei interesus. Kasacinio skundo atsisakymą pateikiantis asmuo savo teisinę poziciją yra suderinęs su jo interesams atstovaujančiu advokatu, kuris pagal atstovavimo sutartį pasirašė kasacinio skundo atsisakymą. Iš pareiškimo dėl kasacinio skundo atsisakymo turinio matyti, kad pareiškėjui teisiniai kasacinio skundo atsisakymo padariniai yra žinomi.

19Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nepriimti pareiškėjo P. B. pareikšto kasacinio skundo atsisakymo, todėl, įvertinusi byloje esančius duomenis, jį priima, o kasacinį procesą nutraukia (CPK 349 straipsnio 2 dalis).

20Iš kasatoriaus valstybei priteistinos 34,80 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 9 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

21Atsakovas BUAB „Gavaitis ir Evelina“, pateikdamas atsiliepimą į kasacinį skundą, prašė priteisti iš kasatoriaus bylinėjimosi išlaidas, patirtas kasaciniame teisme. Kasacinio skundo pateikimas lėmė šio atsakovo bylinėjimosi išlaidas kasaciniame procese, nes priėmus pareiškėjo kasacinį skundą, atsakovui kilo pareiga pateikti atsiliepimą į jį (CPK 351 straipsnio 1 dalis). Dėl šios priežasties vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš pareiškėjo. Atsakovas prašo priteisti 2178 Lt išlaidų už advokato pagalbą surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, pateikdamas išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Nurodytų Rekomendacijų 8.14 punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už atsiliepimą į kasacinį skundą apskaičiuotinas pagal nustatytą koeficientą (nagrinėjamu atveju – 2) dauginant iš minimalios mėnesinės algos – 850 Lt. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija rekomenduojamą maksimalų užmokestį už procesinio dokumento surašymą, todėl sprendžia, kad jam iš pareiškėjo priteistino užmokesčio dydis mažintinas iki rekomenduojamos maksimalios sumos – 1700 Lt.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 349 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Priimti kasatoriaus pareiškėjo P. B. kasacinio skundo atsisakymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 30 d. nutarties peržiūrėjimo ir kasacinį procesą nutraukti.

24Priteisti iš pareiškėjo P. B. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 34,80 Lt (trisdešimt keturis litus 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

25Priteisti atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Gavaitis ir Evelina“ (juridinio asmens kodas 155498640) iš pareiškėjo P. B. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 1700 (vieną tūkstantį septynis šimtus) Lt už advokato pagalbą surašant atsiliepimą į kasacinį skundą.

26Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 6. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu, prašydamas... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 11 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimų į jį esmė... 11. Kasaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 12. Ieškovas UAB „Medikona“ atsiliepimu į pareiškėjo kasacinį skundą... 13. Atsakovas BUAB „Gavaitis ir Evelina“ atsiliepimu į pareiškėjo kasacinį... 14. Pareiškėjas P. B. pateikė kasacinio skundo atsisakymą. Jis nurodo, kad... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 17. Kasacinio skundo atsisakymas yra viena iš kasacinį procesą inicijuojančių... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti, kad šioje... 19. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nepriimti pareiškėjo P. B.... 20. Iš kasatoriaus valstybei priteistinos 34,80 Lt išlaidos, susijusios su... 21. Atsakovas BUAB „Gavaitis ir Evelina“, pateikdamas atsiliepimą į kasacinį... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Priimti kasatoriaus pareiškėjo P. B. kasacinio skundo atsisakymą dėl... 24. Priteisti iš pareiškėjo P. B. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 34,80 Lt... 25. Priteisti atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Gavaitis ir... 26. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...