Byla 2KT-82/2012
Dėl valdžios institucijų darbuotojų padarytos žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys byloje gydytojai G. J., R. R., VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija prie Sveikatos apsaugos ministerijos nagrinėjimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės A. D. prašymą nušalinti visus Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-1234-673/2012 pagal ieškovų P. E. D. ir A. D. ieškinį atsakovams VĮ Kėdainių ligoninei, VĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui, VĮ Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai dėl valdžios institucijų darbuotojų padarytos žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys byloje gydytojai G. J., R. R., VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija prie Sveikatos apsaugos ministerijos nagrinėjimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo perduoti ieškinį nagrinėti kitam apylinkės teismui, nes nepasitiki Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjais ir nurodo šiuos prašymą pagrindžiančius argumentus: 1. Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas V. K., pažeisdamas įstatymų reikalavimus, dėl 1990-11-23 pėsčiosios sukelto autoįvykio 1996 metais nuteisė jos sutuoktinį P. E. D.; 2. Teisėja R. Š. 1998-09-22 priėmė sprendimą iškeldinti pareiškėją ir P. E. D. iš antstolio parduotų namų. Sprendimas buvo įvykdytas, tačiau vėliau pripažintas neteisingu ir panaikintas; 3. Teisėja A. K. visada nusišalina nuo pareiškėjos ir jos sutuoktinio ieškinių nagrinėjimo, nes gyvena kaimynystėje; 4. Teisėju B. V. nepasitiki dėl priimtų sprendimų, susijusių su Kauno apygardos teismo teisėjos N. V. ir ,,pedofilijos problemomis“; 5. Teisėja L. Š., eidama prokurorės pareigas, nenustatė antstolių pažeidimų, kai 1998 metais buvo parduoti pareiškėjos ir P. E. D. namai, nors vėliau tokie pažeidimai buvo nustatyti; 6. Nurodo, kad turi ,,konkrečių žinių“ apie nesąžiningus teisėjos H. G. veiksmus, abejonių kelia ,,pagrindai, kuriais vadovaujantis ji tapo teisėja“; 7. Teisėjas A. B., 2000 metais ėjo advokatų seniūno pareigas ir neskyrė pareiškėjai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos byloje dėl garbės ir orumo gynimo motyvuodamas tuo, kad visi Kėdainių advokatai dėl konfliktų atsisako atstovauti pareiškėją. Teigia buvusi apšmeižta, nes nesikreipė teisinės pagalbos pas Kėdainių advokatus; 8. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjai negali nagrinėti ieškinio dar ir dėl to, kad teismo pirmininko V. K. sutuoktinė dirba vienoje iš atsakovu nurodytų įstaigų - gali būti perduota informacija, padaryti taisymai P. E. D. ligos istorijoje.

3Pareiškimas laikytinas nušalinimo pareiškimu.

4Nušalinimo pareiškimas netenkintinas.

5Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64 – 66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais.

6Visų pirma nagrinėtini argumentai, susiję su pareiškėjos abejone bylą nagrinėjančios teisėjos nešališkumu. Ieškinys paskirtas teisėjai L. Š.. Kaip galima suprasti iš nekonkrečių teiginių, teisėja, dirbdama prokurore, priėmė kažkokį pareiškėją netenkinantį sprendimą, kuris galimai buvo nepagrįstas. Nurodyta aplinkybė nekonkreti, nes neaišku, kada, koks sprendimas buvo priimtas, nepateikta jokių prokurorės veiksmų neteisėtumą patvirtinančių įrodymų. Vien tik faktas, kad anksčiau buvo priimtas pareiškėjai nepalankus sprendimas, negali būti pripažintas teisėjos galimo šališkumo įrodymu. Pareiškėja nenurodė jokių motyvų, kodėl teisėja galėtų būti šališka ir neobjektyvi nagrinėdama šį ieškinį.

7Nušalinimo pareiškime nurodytos dvi aplinkybės, susijusios su teismo pirmininko veiksmais: 1996 metais teisėjas nagrinėjo baudžiamąją bylą ir nepagrįstai, tyčia, pažeidžiant įstatymus nuteisė P. E. D.; teismo pirmininko sutuoktinė dirba vienoje iš atsakovu nurodytų įstaigų, todėl gali savo veiksmais pakenkti bylos nagrinėjimui. Pareiškėja nepateikė jokių šiuos tvirtinimus pagrindžiančių įrodymų. Pareiškėjos pateiktų duomenų nepakanka, kad pagal teismų informacinėje sistemoje Liteko esančią informaciją būtų nustatyta, kada ir kokioje byloje buvo priimtas P. E. D. apkaltinantis nuosprendis. Tačiau pažymėtina, kad sprendžiant nušalinimo klausimus, aplinkybė, jog teisėjas kitose bylose yra priėmęs šalis netenkinančius procesinius sprendimus, savaime nelaikoma teisėjo šališkumo ar suinteresuotumo nagrinėjamos bylos baigtimi įrodymu.

8Pareiškėjos samprotavimai apie tai, kad teismo pirmininko sutuoktinė galėtų daryti neigiamą įtaką bylos nagrinėjimui, pagrįsti prielaidomis, bet ne konkrečiais įrodymais.

9Nušalinimo pareiškime nurodytos aplinkybės nesudaro Civilinio proceso kodekso 65 – 66 straipsniuose numatytų teisėjų nušalinimo pagrindų, nes yra grindžiamos subjektyviais teisėjų veiksmų vertinimais, prielaidomis, bet ne konkrečiais įrodymais, patvirtinančiais, jog yra aplinkybių, dėl kurių gali būti pagrįstai suabejota visų Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjų nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi.

10Remdamasis tuo, kas nustatyta ir vadovaudamasis LR CPK 69 str. 70 str. 1 d., Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

11Atmesti A. D. pareiškimą dėl visų Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1234-673/2012 nagrinėjimo.

12Nutartis neskundžiama.

13Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjai.

Proceso dalyviai