Byla 2A-450-280/2017
Dėl žalos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-444-488/2017 pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui antstoliui Andriui Bespalovui dėl žalos priteisimo,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. I. R. B. pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo antstolio Andriaus Bespalovo 51,17 Eur žalą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad antstolis, vykdydamas 1821,42 Eur skolos išieškojimą iš ieškovo vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234, nepagrįstai du kartus išieškojo 51,17 Eur būtinąsias vykdymo išlaidas, kurias ieškovas prašo grąžinti.
II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Nustatė, kad išieškotojas vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 pateikė vykdomąjį raštą dėl 1821,42 Eur skolos išieškojimo iš skolininko R. B. bei pateikdamas vykdomąjį raštą sumokėjo antstoliui 48 Eur vykdymo išlaidas. 2015-12-14 raginimu įvykdyti sprendimą, t. y. nurodyta sumokėti 1821,42 Eur skolą bei vykdymo išlaidas 51,17 Eur. 2015-12-21 į antstolio depozitinę sąskaitą skolininkas R. B. pervedė 51,17 Eur sumą, tačiau nesumokėjo pagrindinės 1821,42 Eur skolos, dėl ko antstolis pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus, t. y. areštavo skolininkui priklausantį turtą ir pardavė jį už 5920 Eur iš varžytinių.
 3. Pardavus skolininko turtą ir gautų lėšų neužtenkant patenkinti visiems vykdomųjų bylų reikalavimams bei vykdymo išlaidoms, antstolis gautas lėšas, vadovaudamasis CPK 753 -754 straipsniuose ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodyta tvarka, proporcingai atsižvelgiant į reikalavimų rūšį, paskirstė gautas lėšas. Kadangi vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 išieškomas reikalavimas yra materialinis išlaikymas, todėl CPK 753 straipsnyje nurodytas aukštesnėje patenkinimo eilėje, todėl ši vykdomoji byla antstolio iš parduoto turto lėšų buvo vykdoma pirmiau, nei kiti reikalavimai, ji užbaigta, antstoliui nustačius, kad iš parduoto turto ir skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 gauta 2058,64 Eur, kurie susideda iš parduoto turto proporcingos vertės dalies ir ieškovo sumokėtos 51,17 Eur sumos.
 4. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad antstolio išieškota suma iš skolininko sudaro 2058,64 Eur (2007,47 Eur proporcinga parduota turto dalis + 51,17 Eur ieškovo pervesta suma antstoliui), kurių 1869,42 Eur (1821,42 Eur + 48 Eur) dalis pervesta išieškotojui ir 182,10 Eur padengtos vykdymo išlaidos antstoliui.
 5. Ieškovo sumokėta 51,17 Eur suma, nesumokėjus pagrindinės skolos 1821,42 Eur, pateko į bendrą išieškotą sumą iš skolininko, o ne kaip skolininko vykdymo išlaidų sumokėjimas, nes jam nesumokėjus pagrindinės skolos, antstolis toliau vykdė priverstinio vykdymo veiksmus ir patyrė papildomas vykdymo išlaidas.
 6. Atsiradus papildomoms vykdymo išlaidoms vykdant išieškojimą iš skolininko, nėra pagrindo teigti, jog 51,17 Eur suma buvo antstolio apskaičiuota ir pridėta prie gautos pardavus turtą iš varžytinių ir užbaigiant vykdomąją bylą Nr. 0025/15/03234.
 7. Antstolis, atlikdamas gautų lėšų paskirstymą, nepažeidė CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytų nuostatų, kas sudarytų pagrindą konstatuoti antstolio neteisėtą veikimą (veiksmus). Nenustačius antstolio neteisėtų veiksmų, dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų teismas nepasisakė.
III. Apeliacinio skundo argumentai
 1. Apeliaciniu skundu apeliantas R. B. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-444-488/2017 ir ieškinį tenkinti pilnai, priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 51,17 Eur nepagrįstai išieškotą sumą, 5 proc. dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodo, kad antstolis ieškovo atžvilgiu elgėsi nesąžiningai, nes antstolio pateiktoje 2016 m. spalio 27 d. pažymoje nurodyta, kad 48 Eur vykdymo išlaidų atsakovas neišieškojo.
 3. Būtinas vykdymo išlaidas ieškovas pervedė 2015 m. gruodžio 21 d., gavęs 2015 m. gruodžio 14 d. raginimą įvykdyti sprendimą, šiuos pinigus antstolis turėjo galimybę pervesti išieškotojui, tačiau antstolis sąmoningai to nedarė iki 2016 m. gegužės 18 d.
 4. Apeliantui neaišku, ar jo sumokėta 51,17 Eur suma buvo grąžinta Ž. B.. Informacinėje pažymoje tokia suma nenurodyta, todėl neaišku, kaip atskirtos lėšos, gautos iš varžytinių pardavus turtą ir lėšos, gautos iš ieškovo.
 5. Antstolis antrą kartą nuskaičiavo būtinąsias vykdymo išlaidas 48 Eur ir jas įrašė informaciniame lape, klaidindamas teismą ir ieškovą.
 6. Ieškovas nurodo, kad žala atsirado todėl, kad ieškovo pervesta 51,17 Eur suma į atsakovo sąskaitą, nebuvo įskaityta į skolos sumą. Visos būtinosios ir faktinės išlaidos buvo išieškotos iš lėšų, gautų už parduotą turtą.
 7. Pagal sprendimų vykdymų instrukcijos 90 straipsnį, antstolis turėjo per 90 dienų pervesti ieškovo sumokėtus pinigus išieškotojui, tačiau to nepadarė, todėl turi grąžinti sumokėtą sumą ieškovui.
 8. Apeliantas pridėjo papildomus rašytinius įrodymus, antstolio išduotą pažymą, kuri, jo manymu, patvirtina, kad būtinosios išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 buvo išieškotos nepagrįstai.
 9. Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovas nepateikė.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinis skundas netenkinamas, Panevėžio miesto apylinkės 2017 m. vasario 21 d. teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 326 str. 1 d. 1 p.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nei absoliučių teisės normų pažeidimų, dėl kurių būtų pagrindas panaikinti teismo sprendimą, nėra.
 3. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantas nenurodė, kodėl prie apeliacinio skundo pridedamų įrodymų nepateikė pirmosios instancijos teismui, be to, byloje yra apelianto apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, todėl teismas atsisako priimti naujai pateiktą įrodymą.
 4. Byloje nustatyta, kad antstolis Andrius Bespalovas vykdė vykdomąją bylą Nr. 0025/15/03234 pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-10-20 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-8547-400/2012 dėl 1821,42 Eur materialinio išlaikymo išieškojimo iš skolininko R. B. išieškotojo Ž. B. naudai.
 5. 2015 m. gruodžio 14 d. surašytas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, ieškovui įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą, sumokėti 1821,42 Eur skolą bei pateiktas vykdymo išlaidų apskaičiavimas, kuriame paskaičiuotos 51,17 Eur dydžio vykdymo išlaidos.
 6. 2015 m. gruodžio 21 d. į antstolio depozitinę sąskaitą skolininkas R. B. pervedė 51,17 Eur sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas - už darbą. Šios sumos nepakako skolai padengti, jų dydis atitiko vykdymo išlaidas, jeigu ieškovas skolą būtų sumokėjęs gera valia per raginime nustatytą terminą. Gera valia ieškovas skolos nesumokėjo.
 7. 2016 m. gegužės 9 d. varžytinėse buvo parduotas skolininkui R. B. priklausantis nekilnojamasis turtas už 5920 Eur sumą.
 8. 2016 m. gegužės 18 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme iš ieškovo gautos ir išieškotos lėšos paskirstytos penkiose vykdomosiose bylose, kuriose skolininkas yra R. B.. vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 išieškota 2058,64 Eur suma.
 9. 2016 m. birželio 15 d. priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos Nr. 0025/15/03234 užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo minėta vykdomoji byla užbaigta pilnai įvykdyta ir vykdomasis dokumentas grąžintas Panevėžio miesto apylinkės teismui.
 10. Iš 2016 m. vykdomojoje byloje nurodytų vykdomųjų veiksmų, bei antstolio 2016 m. gegužės 19 d. patvarkymo nustatyta, kad 2016 m. gegužės 20 d. pervesta 1869,42 išieškotojui Ž. B. E., antstoliui - 189,22 Eur. Antstolio patvarkymų ir kitų veiksmų ieškovas neskundė.
 11. Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad ginčui dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo spręsti taikytinos CK normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 7 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-114/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2008). Taikant deliktinę atsakomybę asmens teisės apginamos, atlyginant nuostolius. Būtinosios sąlygos šiai atsakomybei taikyti yra neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp skolininko veiksmų bei žalos ir kaltė (išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės). Nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus būtina patikrinti, ar egzistuoja visos įstatyme nurodytos sąlygos, kurioms esant galimas civilinės atsakomybės taikymas. Be to, dėl antstolio civilinės atsakomybės, kaip tokios, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendžiant dėl antstolio civilinės atsakomybės turi būti taikomos bendrosios CK šeštosios knygos XXII skyriaus nuostatos kartu atsižvelgiant į antstolio profesinės veiklos teisinio reglamentavimo nulemtą civilinės atsakomybės taikymo specifiką. Iš profesinės veiklos kilusios civilinės atsakomybės atvejais turi būti įvertinta tai, kad profesine veikla užsiimančiam asmeniui nustatyti griežtesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai negu paprastai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008).
 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kaip patirtus nuostolius nurodė sumą, kurią pats pervedė antstoliui priėmus vykdyti skolos išieškojimą. Ieškovas sumokėjo būtinąsias vykdymo išlaidas, o antstolis šią sumą 51,17 Eur iš ieškovo pagal jį išieškojo du kartus.
 13. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolis A.Bespalovas ieškovo atžvilgiu buvo pradėjęs priverstinį išieškojimą penkiose vykdomosiose bylose.
 14. 2015 m. gruodžio 21 d. į antstolio A. Bespalovo sąskaitą ieškovas pervedė 51,17 Eur sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas – už darbą, tačiau nenurodydamas, kurioje vykdomojoje byloje atlieka mokėjimą. Vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 nėra užfiksuotas gautas mokėjimas. Tačiau šioje vykdomojoje byloje 2015-12-14 antstolis apskaičiavo 51,17 Eur vykdomųjų išlaidų.
 15. LR CPK 754 straipsnyje nustatyta reikalavimų patenkinimo eilė, jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, pirmiausiai pirmąja eile patenkinamai reikalavimai išieškoti išlaikymą, vėliau visi kiti reikalavimai. Kadangi vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 išieškomas reikalavimas yra materialinis išlaikymas, nurodytas aukštesnėje patenkinimo eilėje, todėl ši vykdomoji byla antstolio iš parduoto turto lėšų buvo vykdoma pirmiau, nei kiti reikalavimai, ir užbaigta, antstoliui nustatant, kad iš parduoto turto ir skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 išieškota 2058,64 Eur. Dalis sumos 1869,42 Eur pervesta išieškotojui Ž. B., o 189,22 Eur antstoliui Andriui Bespalovui. Ginčo dėl antstolio paskaičiuotų vykdymo išlaidų – būtinosios vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui, dydžio, nėra.
 16. Vykdant priverstinį išieškojimą iš ieškovo, jo turtas buvo parduotas už 5920,00 Eur sumą. Prie šios sumos 5920,00 Eur antstolis nurodo pridėjęs iš ieškovo gautą 51,17 Eur sumą. Antstolis visą išieškotą sumą, gautą realizavus ieškovo turtą ir paties ieškovo pervestą bendrą 5971,17 Eur sumą proporcingai paskirstė visose vykdomosiose bylose.
 17. Taigi nors ieškovas, pervesdamas 51,17 Eur sumą į antstolio sąskaitą, nurodė, kad ši suma mokama už darbą, būtinosios vykdymo išlaidos šioje vykdomojoje byloje nebuvo įskaitytos, nes ši sumokėta suma buvo įskaičiuota į bendrą išieškotą iš skolininko sumą. Jos panaudotos teisėtai, antstolis jomis sumažino ieškovo skolą vykdomosiose bylose dėl išieškojimų iš ieškovo..
 18. Reikalavimų išieškoti pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eiliškumas numatytas CPK 753 straipsnyje. CPK 753 str. nustatyta, kad jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo ir su juo susijusioms išlaidoms bei visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, išieškota suma paskirstoma atitinkamai 753 str. 1 d. nustatyta eilės tvarka. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad atlygis antstoliui paskirstomas proporcingai išieškotojams paskirstytai sumai Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.
 19. Taigi, nors ieškovas teigia, kad 51,17 Eur suma buvo skirta padengti būtinosioms vykdymo išlaidoms šioje konkrečioje vykdomojoje byloje, matyti, kad jos pagal nurodomą paskirtį nebuvo panaudotos, bet tai nereiškia, kad antstolis, jas pridėdamas prie išieškotų sumų, neatliko neteisėtų veiksmų.
 20. Vykdomojoje byloje Nr. 0025/15/03234 ieškovas per raginime nurodytą terminą sprendimo neįvykdė, toliau buvo tęsiamas priverstinio išieškojimo procesas. Dėl to pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui nagrinėjamojoje vykdomojoje byloje, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Kadangi vykdant priverstinį išieškojimą buvo parduotas ieškovui priklausantis turtą iš varžytinių, todėl antstolis antrą kartą pateikė vykdymo išlaidų paskaičiavimą ieškovui, tačiau tai nereiškia, kad jis tas pačias vykdymo išlaidas paskaičiavo du kartus. Vykdomojoje byloje antstoliui buvo pervesta 189,22 Eur, išieškotojui pervesta 1869,42 Eur (1821 Eur skola ir 48 Eur būtinosios vykdymo išlaidos, kurias jis sumokėjo pateikęs vykdomąjį dokumentą vykdymui), kurias pagal CPK 610 straipsnio 1 dalį turi sumokėti skolininkas.
 21. Žala – būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga, kai civilinė atsakomybė pasireiškia nuostolių atlyginimu. Žala nėra preziumuojama, todėl ją bei jos dydį privalo įrodyti ieškovas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų žalos jam padarymo faktą bei dydį (CPK 178 str.). Taikant civilinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję priežastiniu ryšiu su tam tikrais skolininko veiksmais (CK 6.247 str.).
 22. Nagrinėjamu atveju antstolis vykdymo išlaidas iš ieškovo išieškojo vieną kartą 2016 m. gegužės 19 d. patvarkymu. Kaip minėta ankščiau, ieškovo pervesta 51,17 Eur suma buvo pridėta prie gautos sumos už parduotą turtą ir paskirstyta proporcingai visose vykdomosiose bylose, visos lėšos buvo panaudotos ieškovo įsiskolinimui padengti, joks nuostolis ieškovui nepadarytas. Žala, priešingai nei teigia, ieškovas, jam neteisėtais antstolio veiksmais nebuvo padaryta. Jis, kaip minėta, antstolio veiksmų net neskundė. Nenustačius visų būtinų civilinei atsakomybei kilti sąlygų,( neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo) pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo ieškinį.
 23. Kiti apelianto argumentai neturi teisinės reikšmės šioje byloje kilusio klausimo išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.
 24. Atmetus apeliacinį skundą, apelianto turėtos bylinėjimosi iš antrosios šalies nepriteisiamos (CPK 93 str. 1 d.)
 25. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

5Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai