Byla 2A-1325/2014
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alna Intelligence“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijos Tamošiūnienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Proact Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1811-104/2014, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Proact Lietuva“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Valstybiniam patentų biurui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alna Intelligence“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Proact Lietuva“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos Valstybiniam patentų biurui (toliau – Perkančioji organizacija), prašydamas panaikinti atsakovo 2013 m. lapkričio 8 d. Nr. 2R-1399 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir dėl UAB „Alna Intelligence“ pripažinimo laimėtoju bei priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 2012 m. spalio 3 d. paskelbė supaprastinto atviro konkurso „VPB registrų duomenų bazių migravimas iš Sparc (Solaris) platformos į x86 platformą“ sąlygas (Pirkimo Nr. 143301) (toliau – Pirkimas). 2013 m. lapkričio 8 d. Perkančioji organizacija pranešimu Nr. 2R-1399 informavo, kad viešųjų pirkimų komisija sudarė tokią pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka: 1) UAB „Alna Intelligence“ – 44 500,00 Lt be PVM; 2) UAB „Proact Lietuva“ – 61 568,00 Lt be PVM. Perkančioji organizacija taip pat paskelbė, kad laimėjusiu pasiūlymu išrinktas UAB „Alna Intelligence“ pasiūlymas, o pirkimo sutartis su laimėtoju bus sudaryta ne anksčiau nei pasibaigus 15 dienų atidėjimo terminui. Ieškovas teigė, kad 2013 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. R 13-40 kreipėsi į Perkančiąją organizaciją ir paprašė leisti susipažinti su Pirkimą laimėjusio dalyvio, t. y. UAB „Alna Intelligence“ pasiūlymu. Nurodė, jog 2013 m. lapkričio 20 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. 2R-1463 informavo, kad tiekėjui UAB „Proact Lietuva“ gali pateikti tik nekonfidencialią Pirkimą laimėjusio dalyvio UAB „Alna Intelligence“ pasiūlymo informaciją ir pateikė tik dviejų UAB „Alna Intelligence“ pasiūlymo dokumentų kopijas – bendrovės įstatų bei 2010-2012 metų pelno (nuostolių) ataskaitos kopijas. Tiekėjas (ieškovas) su Perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimais sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti Pirkimo laimėtoją bei su 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimu leisti susipažinti tik su UAB „Alna Intelligence“ įstatais bei pelno (nuostolių) ataskaitomis nesutiko ir pateikė pretenziją - perkančioji organizacija 2013 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. 2R-1498 pranešė, kad, išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, nusprendė ją atmesti.

6Ieškovas teigė, kad perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimas leisti susipažinti tik su UAB „Alna Intelligence“ įstatais bei pelno nuostolių ataskaitomis yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvių reikalavimų. Be to, perkančioji organizacija nenurodė, dėl kokių konkrečiai priežasčių praktiškai visas pasiūlymas yra laikomas konfidencialiu. Įvertinus CK 1.116 str. 1 d. nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma tik ta tiekėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju. Perkančioji organizacija neįvertino Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 1 d. nustatytos pareigos ir Lietuvos Respublikos teismų praktikoje pateiktų išaiškinimų, nurodančių supažindinti tiekėją su objektyviai nekonfidencialia trečiojo asmens pasiūlymo dalimi. Lietuvos Respublikos teismai yra išaiškinę, kad perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, jog tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama. Tiekėjui įsitikinti, ar trečiojo asmens pasiūlymas iš tiesų atitinka pirkimo dokumentuose įtvirtintus reikalavimus, įmanoma tik remiantis tuo pačiu trečiojo asmens pasiūlymu, kuriame atitiktis jiems (perkančiosios organizacijos reikalavimams) jo formaliai deklaruota. Neleidus susipažinti su prašoma informacija, ieškovas neturi jokių galimybių realiai apginti savo galimai pažeistų teisių ir interesų. Ieškovui didžiausią įtarimą trečiojo asmens kvalifikacija sukėlė tai, kad nurodytuose viešai skelbiamose duomenų bazėse trečiojo asmens nėra nurodyta nei IBM, nei NetApp, nei Oracle atstovu. Dėl šios priežasties Perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pretenziją, negalėjo apsiriboti formaliu argumentu, jog trečiasis asmuo galėjo pateikti ir lygiavertį sertifikatą, bet vietoje to turėjo pagrįsti, kaip konkrečiai, kilus teisėtoms abejonėms, trečiasis asmuo atitinka Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p.

7Anot ieškovo, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalis aiškiai nustato, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. UAB „Proact Lietuva“ turimais duomenimis, tiekėjas UAB „Alna Intelligence“ neatitinka pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. reikalavimų, todėl jo pateiktas pasiūlymas turėjo būti atmestas.

8Pasisakydamas dėl UAB „Alna Intelligence“ neatitikimo Pirkimo sąlygų 9.2 p., ieškovas nurodė, kad pagal šį punktą, vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) sertifikuotą specialistą, turintį gamintojo sertifikatą Information Management Informix Dynamic Server Technical Professional arba lygiavertį. Pažymi, kad visi oficialūs Informix programinės įrangos gamintojo IBM atstovai yra viešai skelbiami oficialiame Informix programinės įrangos gamintojo IBM internetiniame puslapyje. Pasak ieškovo, UAB „Alna Intelligence“ nėra nurodyta kaip įgaliota ar sertifikuota gamintojo atstovė nurodytam produktui. Minėtame interneto puslapyje taip pat nenurodyta, kad bet kuri Lietuvos įmonė turėtų sertifikatą pagal konkurso reikalavimus (Information Management Informix Dynamic Server Technical Professional). Be to, Lietuvos Respublikoje sertifikuotų Informix Dynamic Server Technical Professional specialistų apskritai nėra. Pasisakydamas dėl UAB „Alna Intelligence“ neatitikimo Pirkimo sąlygų 9.4 p., nurodė, kad pagal šį punktą vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) sertifikuotą specialistą, turintį gamintojo sertifikatą NetApp Certified data Management Administrator arba lygiavertį. Visi oficialūs NetApp atstovai yra viešai skelbiami oficialiame kompanijos NetApp internetiniame puslapyje - UAB „Alna Intelligence“ nėra nurodyta kaip įgaliota ar sertifikuota gamintojo atstovė. Pasisakydamas dėl UAB „Alna Intelligence“ neatitikimo Pirkimo sąlygų 9.5 p., nurodė, kad pagal šį punktą, vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) sertifikuotą specialistą, turintį gamintojo sertifikatą SUN Solaris administrator arba lygiavertį. Visi oficialūs Oracle atstovai yra viešai skelbiami oficialiame Oracle internetiniame puslapyje - UAB „Alna Intelligence“ nėra nurodyta kaip įgaliota ar sertifikuota gamintojo atstovė Oracle Solaris specializacijoje. Visi išvardinti produktai yra programinė įranga, neturinti nieko bendro su Oracle Solaris (technologiniais sprendimais). Be to, Oracle Solaris atstovė yra ne UAB „Alna Intelligence“, bet visai kitas juridinis asmuo – UAB „Alna Software“, todėl tiekėjas UAB „Alna Intelligence“ apskritai negali būti laikomas Oracle Solaris atstovu. Nustačius, kad UAB „Alna Intelligence“ neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, šio tiekėjo pasiūlymas nebejotinai privalėjo būti atmestas kaip netinkamas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

10Teismas nurodė, jog tarp šalių vyksta ginčas dėl konkurso laimėtojo trečiojo asmens UAB „Alna Intelligence“ techninės kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. reikalavimų. Byloje teismas nustatė, jog pirkimo sąlygų 9.2 p. numatyta, kad vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, turintį Information Management Informix Dynamic Server Technical Professional arba lygiavertį galiojantį gamintojo sertifikatą; pirkimo sąlygų 9.4 p. numatyta, kad vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, turintį NetApp Certified Data Management Administrator arba lygiavertį galiojantį gamintojo sertifikatą; pirkimo sąlygų 9.5 p. numatyta, kad vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, turintį SUN Solaris administrator arba lygiavertį galiojantį gamintojo sertifikatą.

11Iš atsakovo pateiktų teismui konkurso laimėtojo trečiojo asmens UAB „Alna Intelligence“ sertifikatų teismas nustatė, kad konkurso laimėtojas UAB „Alna Intelligence“ pateikė specialistų sąrašą (jų pavardės tiekėjas priskyrė prie konfidicialios informacijos) ir jų kvalifikacijos duomenis: pagal pirkimo sąlygų 9. 2 p. - Oracle Database 10 g. Administrator Certified Professional sertifikatą ir Oracle East Central Europe Limited Fililo patvirtinimą, kad sertifikatas yra lygiavertis su IBM Information Management Informix Dynamic Server Technical Professional ir patvirtina ne prastesnę administratoriaus kompetenciją; pagal pirkimo sąlygų 9. 4 p. – HP Master Accredited Systems Storage Solutions (2011) sertifikatą ir UAB „HEWLETT-PACKARD“ patvirtinimą, kad sertifikatas atitinka kitų duomenų saugyklų gamintojų aukščiausio lygio duomenų saugyklų projektavimo ir priežiūros sertifikaciją; pagal pirkimo sąlygų 9. 5 p. – Sun Certified System Administrator Soliaris 8 operavimo aplinkos programos reikalavimus sertifikatą ir Oracle East Central Europe Limited Filialo patvirtinimą, kad sertifikatas yra galiojantis.

12Iš byloje esančio atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. spalio 29 d. ir 2013 m. lapkričio 6 d. posėdžių protokolų teismas nustatė, kad komisija svarstė UAB „Alna Intelligence“ kaip pirminius taip ir papildomai pateiktus dokumentus ir informaciją apie sertifikatų lygiavertiškumą bei nutarė, kad tiekėjo techninė kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Teismas pabrėžė, kad iš atsakovo pateiktų įrodymų matyti, kad tarp atsakovo komisijos narių buvo ir du informacinių technologijų specialistai - Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotoja E. L. bei skyriaus vyriausiasis specialistas M. G. .

13Taigi, esant tokiems įrodymams, teismas neturėjo pagrindo abejoti atsakovo kompetencija nustatant trečiojo asmens kvalifikaciją, o nustačius, kad konkurso laimėtojas UAB „Alna Intelligence“ pateikė lygiaverčius sertifikatus, atsakovo sprendimas dėl trečiojo asmens UAB „Alna Intelligence“ techninės kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus teismas laikė teisėtu ir pagrįstu. Teismas taip pat sutiko su atsakovo atstovės teiginiu, kad konkurso laimėtojo uždavinys – duomenų perkėlimas (numigravimas) iš vienos operacinės sistemos į kitą (sąlygų 2.2 p.), UAB „Alna Intelligence“ jau vykdė analogiškus projektus, todėl turi patirties. Teismas pažymėjo, jog nepaneigtas ir trečiojo asmens atstovo teiginys, kad duomenų saugyklų struktūra yra analogiška, priemonė yra standartizuota, supranta visas operacines sistemas. Dėl išdėstyto teismas atmetė visus ieškovo teiginius dėl konkurso laimėtojo techninės kvalifikacijos neatitikimo pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. reikalavimų, nes ieškovas savo teiginius grindė tik prielaidomis.

14Byloje esančių įrodymų pagrindu teismas sprendė, kad atsakovo priimti sprendimai dėl konkurso laimėtojo nustatymo atitinka Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, todėl naikinti ieškinio argumentų pagrindu nėra teisinio pagrindo.

15Spręsdamas klausimą dėl UAB „Alna Intelligence“ prašymo teismui pateiktus įrodymus, kurie susiję su sertifikuotų specialistu pavardėmis, laikyti jo komercine paslaptimi, teismas pažymėjo, kad UAB „Alna Intelligence“ valdybos 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimu patvirtintas sąrašas įmonės duomenų, laikomų įmonės komercine (gamybine) paslaptimi, tarp jų ir duomenys apie bendrovės personalą (darbuotojų asmens duomenis, atlyginimai, darbuotojų kvalifikacija). Todėl konkurso laimėtojas UAB „Alna Intelligence“ 2014 m. kovo 10 d. pateikė teismui prašymą teismui pateiktus įrodymus, kurie susiję su sertifikuotų specialistu pavardėmis, laikyti jo komercine paslaptimi CK 1. 116 straipsnio pagrindu. Esant tokiam prašymui, teismas konstatavo, kad šios bylos medžiagos dalis, t.y. įrodymai, kurie susiję su UAB „Alna Intelligence“ sertifikuotų specialistu pavardėmis laikoma nevieša (CPK 10 str. 2d.), ieškovas neturi pagrindo su minėtais įrodymais susipažinti. Nevieša bylos medžiagos dalis patalpinta į atskirą voką su žyma „Nevieša bylos medžiagos dalis“ ir pridėta prie bylos.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Proact Lietuva“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

18Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė NetApp oficialaus atstovo 2014 m. balandžio 2 d. patvirtinimą bei 2014 m. balandžio 8 d. Oracle East Central Europe Limited Filialo patvirtinimą Nr. O129782 dėl kompetencijų.

19Apeliacinį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

201. Pasak apelianto, pirkimo sąlygų 9.2 ir 9.4 p. nurodytų gamintojų (NetApp ir Oracle) patvirtinimai įrodo, kad UAB „Alna Intelligence“ pateikti sertifikatai negali būti laikomi lygiaverčiais, nes išduoti gamintojų patvirtinimai nepaaiškina sertifikatų turinio, tikslo, panašumų ir skirtumų, asmeniui keliamų reikalavimų ir gebėjimų, kurie reikalingi tokiems sertifikatams gauti.

212. Apelianto tvirtinimu, byloje surinkti įrodymai aiškiai patvirtina UAB „Alna Intelligence“ pateiktų sertifikatų nelygiavertiškumą Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. reikalautiems sertifikatams. Nustačius, kad šiuo metu perkančioji organizacija naudoja įrangą, nurodytą šiuose pirkimo sąlygų punktuose, tampa akivaizdu, kad, siekiant patvirtinti UAB „Alna Intelligence“ pateiktų sertifikatų lygiavertiškumą būtina įrodyti, kad šie sertifikatai suteikia pakankamai žinių ir kompetencijos dirbant su Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. nurodyta įranga. Tačiau įvertinus tai, kad UAB „Alna Intelligence“ pateikė visiškai kitų gamintojų sertifikatus, kuriems įgyti reikalingos visiškai kitos žinios ir gebėjimai, darytina išvada, kad asmenys, turintys tokius sertifikatus, negali būti laikomi turintys visas žinias ir gebėjimus dėl Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. įrangos.

223. Apelianto teigimu, perkančiosios organizacijos komisijos sudėtis, kurioje buvo du informacinių technologijų specialistai, negali būti laikoma garantija ir pagrindu teigti, jog visi perkančiosios organizacijos priimti sprendimai yra teisingi bei teisėti nes nei vienas iš šių specialistų neturi pirkimo sąlygų 9.2, 9.4. ir 9.5 p. nurodytų sertifikatų, be to, vien ta aplinkybė, kad perkančiosios organizacijos komisija kreipėsi į teikėją su prašymu pateikti įrodymus dėl pateiktų sertifikatų lygiateisiškumo, patvirtina, kad perkančiosios organizacijos komisija nebuvo pakankamai kompetentinga ir turinti specialių žinių, pakankamų nustatyti pateiktų sertifikatų lygiateisiškumui.

23Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

24Atsiliepime nurodo, jog nesutinka su ieškovo paaiškinimais, kad UAB „Alna Intelligence“ pateikti sertifikatai neatitinka Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4, 9.5 p. keliamų reikalavimų. Atsakovo teigimu, kadangi UAB „Hewlett-Packard“, Oracle išdavė sertifikatus Oracle Database 10g Administrator Certifeid Professional, HP Master Accredited Systems Storage Solutions, UAB „Hewlett-Packard“, Oracle, kaip sertifikatus išduodančios įmonės, yra ne mažiau kompetentingos įvertinti, ar jų išduoti sertifikatai gali būti laikomi lygiaverčiais Information Management Administrator sertifikatui, nei pastarosios įrangos gamintojai, kadangi šiuo atveju lyginami sertifikatai, susiję su abiejų šių gamintojų įranga. Taip pat nurodo, jog nėra jokio pagrindo teigti, kad pirkime pasiūlymus galėjo įvertinti tik tokie asmenys, kurie patys turi Pirkimo sąlygose nustatytus sertifikatus. Pažymi, jog atsakovo Informacinių technologijų skyriaus specialistai, dalyvavę komisijos darbe, turi tinkamą išsilavinimą ir pakankamai specialių žinių, kad įvertintų, ar pateikti UAB „Alna Intelligence“ sertifikatai yra lygiaverčiai. Atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas neturi teisės atmesti pasiūlymo, kuris atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl negali sutikti su ieškovo apeliacinio skundo reikalavimais.

25Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Alna Intelligence“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą; iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo nustačius, kad apeliantas praleido apeliacinio skundo pateikimo terminą, nutraukti apeliacinį procesą bei atsisakyti priimti kartu su apeliaciniu skundu teikiamus naujus įrodymus – 2014 m. balandžio 2 d. „NetApp Finland“ teritorijos pardavimo vadovo raštą bei 2014 m. balandžio 8 d. raštą „Patvirtinimas dėl kompetencijos“ Nr. O129782.

26Atsiliepime nurodo, kad skundo argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams nepagrįsti, nes pateiktas Oracle Database 10g Administrator Professional sertifikatas yra lygiavertis konkurso sąlygose nurodytam Information Management Informix Dynamic Server Technical Professional sertifikatui, o pateiktas HP Master Accredited Systems Storage Solution sertifikatas yra lygiavertis konkurso sąlygose nurodytam NetApp Certified Data Management Administrator sertifikatui. Taip pat nurodo, jog nepagrįsti apelianto argumentai, kad trečiojo asmens pateiktas Sun Certified System Administrator for the Solaris 8 operating environment sertifikatas neatitinka konkurso sąlygų 9.5 p. reikalavimo, nes šis pateiktas sertifikatas yra galiojantis, o be to ieškovo pateikiami papildomi įrodymai nenurodo ir nepagrindžia, kad Solaris 8 sertifikatą turintis specialistas nesuprastų ir nesugebėtų atlikti paprastos operacijos – duomenų perkopijavimo, juolab, kad šie būdai yra universalūs, vienodi visose UNIX tipo sistemose, todėl kintant versijoms, nesikeičia. Teigia, jog perkančiosios organizacijos komisijos kreipimasis į trečiąjį asmenį su prašymu pagrįsti pateiktų sertifikatų lygiavertiškumą, nereiškia, kad komisijos nariai yra nekompetentingi, priešingai – komisija laikėsi VPĮ nustatytos įrodinėjimo naštos paskirstymo, nes VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta dalyvio, o ne perkančiosios organizacijos pareiga patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis apie kvalifikaciją. Trečiasis asmuo papildomai pažymėjo, jog pats apeliantas nereikalavo apklausti perkančiosios organizacijos komisijos narius, todėl tai, kad teismas savo iniciatyva neatliko šio procesinio veiksmo, esant byloje pakankamai duomenų visapusiškam jos išnagrinėjimui, nelemia teismo sprendimo neteisėtumo.

27Teisėjų kolegija konstatuoja:

28Apeliacinis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

30Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

31Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl viešojo pirkimo konkurso laimėtojo techninės kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 9.2., 9.4. ir 9.5. punktų reikalavimams.

32Apeliantas UAB „Proact Lietuva“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė NetApp oficialaus atstovo 2014 m. balandžio 2 d. patvirtinimą bei 2014 m. balandžio 8 d. Oracle East Central Europe Limited Filialo patvirtinimą Nr. O129782 dėl kompetencijų.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 314 straipsnio nuostatą, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas, pasinaudodamas pirmosios instancijos teismo padaryta trijų darbo dienų pertrauka, pateikė į bylą paaiškinimus bei kitus įrodymus dėl trečiojo asmens neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams, tačiau nepateikė duomenų, kad buvo kreiptasi į NetApp ir Oracle subjektus. Taip pat byloje nėra duomenų, jog apeliantas būtų prašęs papildomo laiko (pertraukos) kitų įrodymų gavimui ir pateikimui. Todėl teisėjų kolegija sprendžia apie pagrindo apeliacinėje instancijoje priimti naujus įrodymus neegzistavimą (CPK 314 str.).

34Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad konkurso laimėtojas UAB „Alna Intelligence“ pateikė lygiaverčius sertifikatus, atsakovo sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „Alna Intelligence“ techninės kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams teismas laikė teisėtu ir pagrįstu bei atmetė visus ieškovo teiginius dėl konkurso laimėtojo techninės kvalifikacijos neatitikimo pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 punktų reikalavimams.

35Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškinys atmestas, ieškovas savo apeliaciniame skunde nurodo pagrindinius argumentus teigdamas, kad pirkimo sąlygų 9.2 ir 9.4 p. nurodytų gamintojų (NetApp ir Oracle) patvirtinimai įrodo, kad UAB „Alna Intelligence“ pateikti sertifikatai negali būti laikomi lygiaverčiais, nes išduoti gamintojų patvirtinimai nepaaiškina sertifikatų turinio, tikslo, panašumų ir skirtumų, asmeniui keliamų reikalavimų ir gebėjimų, kurie reikalingi tokiems sertifikatams gauti. Apelianto tvirtinimu, byloje surinkti įrodymai aiškiai patvirtina UAB „Alna Intelligence“ pateiktų sertifikatų nelygiavertiškumą Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. reikalautiems sertifikatams. Nustačius, kad šiuo metu perkančioji organizacija naudoja įrangą, nurodytą šiuose pirkimo sąlygų punktuose, tampa akivaizdu, kad, siekiant patvirtinti UAB „Alna Intelligence“ pateiktų sertifikatų lygiavertiškumą būtina įrodyti, kad šie sertifikatai suteikia pakankamai žinių ir kompetencijos dirbant su Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. nurodyta įranga. Tačiau įvertinus tai, kad UAB „Alna Intelligence“ pateikė visiškai kitų gamintojų sertifikatus, kuriems įgyti reikalingos visiškai kitos žinios ir gebėjimai, darytina išvada, kad asmenys, turintys tokius sertifikatus, negali būti laikomi turintys visas žinias ir gebėjimus dėl Pirkimo sąlygų 9.2, 9.4 ir 9.5 p. įrangos.

36Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 25 straipsnio nuostatas perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 2012 m. spalio 3 d. paskelbė vykdomo supaprastinto atviro konkurso „VPB registrų duomenų bazių migravimas iš Sparc (Solaris) platformos į x86 platformą“ sąlygas (Pirkimo Nr. 143301) (23-32, 33-57 b. l., 1 t.). Šių pirkimo sąlygų 9.2. punktas nustato, kad vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) sertifikuotą specialistą, turintį galiojantį gamintojo sertifikatą Information Management Informix Dynamic Server Technical Professional arba lygiavertį (39 b. l., 1 t.); pirkimo sąlygų 9.4 punktas nustato, kad vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) sertifikuotą specialistą, turintį galiojantį gamintojo sertifikatą NetApp Certified Data Management Administrator arba lygiavertį (39 b. l., 1 t.); pirkimo sąlygų 9.5 punktas nustato, kad vykdytojas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) sertifikuotą specialistą, turintį galiojantį gamintojo sertifikatą SUN Solaris administrator arba lygiavertį (40 b. l., 1 t.). VPĮ 25 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taip pat pažymėta, kad pagal VPĮ 25 straipsnio 7 dalį gamintojo techniniai dokumentai laikytini priemone, kuria tiekėjas gali įrodinėti savo siūlomos prekės atitiktį (ar jos lygiavertiškumą) pirkimo dokumentų reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012; ir kt.). Iš byloje esančio perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 30 d. rašto Nr. 1360 „Dėl pasiūlymo patikslinimo“ turinio matyti, kad viešųjų pirkimų komisijai, iš UAB „Alna Intelligence“ pateiktų sertifikatų: pagal 9.2. punktą – „Oracle duomenų bazės 10g sertifikuoto profesionalaus administratoriaus“, pagal 9.4. punktą – „HP akredituoto sistemų meistro „Storage Solutions [2011]“, pagal 9.5. punktą – „Sun Sertifikuoto sistemų administratoriaus“, nebuvo aišku ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius 9.2., 9.4., 9.5. punktų reikalavimus, konkrečiam darbui atlikti su perkančiosios organizacijos turimomis Informix duomenų bazėmis (6-7 b. l., 2 t.). Atsižvelgiant į tai perkančioji organizacija paprašė UAB „Alna Intelligence“ pateikti: 1) pagal 9.2. punktą, bent vieno iš gamintojų Oracle arba IBM patvirtinimą, kad tiekėjo pateiktas sertifikatas yra lygiavertis reikalaujam Informix sertifikatui; 2) pagal 9.4. punktą, bent vieno iš gamintojų NetApp arba HP patvirtinimą, kad pateiktas sertifikatas yra lygiavertis reikalaujamam NetApp sertifikatui; 3) pagal 9.5. punktą, patvirtinimą, kad pateiktas sertifikatas yra galiojantis, kadangi pateiktas 2002 m. išduotas sertifikatas, o nuo 2011 m. spalio 1 d. Oracle pakeitė Solaris sertifikavimo tvarką.

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje ne kartą nurodyta, jog perkančiosios organizacijos pasirinkimas nustatyti vieną iš galimų reikalavimo pirkimo objektui kriterijų (tam tikrą standartą, funkcinį ar rezultato reikalavimą) neturi riboti tiekėjų pateikti savo pasiūlymų, jei jų siūlomos pirkimo objekto savybės atitinka tas, kurias nurodė perkančioji organizacija, ir jeigu tiekėjas jas įrodo (Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) AC-39-1). Pažymėtina, jog VPĮ 25 straipsnio 4 dalis atspindi tiekėjų nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principus, įtvirtintus šio straipsnio 2 dalyje. Minėto straipsnio 4 dalies norma suteikia teisę tiekėjui pačiam pasirinkti priemones, kuriomis įrodinėti pasiūlytų sprendinių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos keliamiems reikalavimams. Kartu ši norma suteikia diskrecijos teisę pačiai perkančiajai organizacijai vertinti, ar tiekėjo pasirinktos priemonės yra laikytinos lygiavertėmis ir ar tiekėjo sprendinys atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus. Tačiau pažymėtina, kad perkančioji organizacija negali turėti neribotos diskrecijos teisės – vertindama tiekėjo pasiūlyto sprendinio lygiavertiškumą keliamiems reikalavimams, perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į bendruosius teisės principus, kaip protingumo, teisingumo, sąžiningumo, bei nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų principų, kaip skaidrumo, lygiateisiškumo ir kt. Taip pat paminėtina, kad aplinkybė, ar pirkimo sąlygas gali atitikti daug ar mažai tiekėjų (ir kai toks konkurencijos ribojimas pateisinamas), nelemia skirtingo VPĮ 25 straipsnio taikymo, nes ir vienu, ir kitu atveju tiekėjai gali pateikti lygiaverčius pasiūlymus, jei jie perkančiajai organizacijai įrodo, kad patenkins jos poreikį pirkimo objektu, apibrėžtu pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2014; ir kt.).

39Bylos duomenimis nustatyta, kad tiekėjas UAB „Alna Intelligence“, atsakydamas į perkančiosios organizacijos raštą dėl pasiūlymo patikslinimo, pateikė papildomus patikslinimus: pirkimo sąlygų 9.2. punkto reikalavimo atitikimui - Oracle East Central Europe Limited Filialo patvirtinimą, kad sertifikatas yra lygiavertis su IBM Information Management Informix Dynamic Server Technical Professional ir patvirtina ne prastesnę administratoriaus kompetenciją; pirkimo sąlygų 9.4. punkto reikalavimo atitikimui - UAB „HEWLETT-PACKARD“ patvirtinimą, kad sertifikatas atitinka kitų duomenų saugyklų gamintojų aukščiausio lygio duomenų saugyklų projektavimo ir priežiūros sertifikaciją; pirkimo sąlygų 9.4. punkto reikalavimo atitikimui - Oracle East Central Europe Limited Filialo patvirtinimą, kad sertifikatas yra galiojantis. Šios faktinės aplinkybės paneigia apelianto teiginius, jog UAB „Alna Intelligence“ pateikė visiškai kitų gamintojų sertifikatus. Priešingai, tiekėjas UAB „Alna Intelligence“ pateikė būtent tų gamintojų sertifikatus, kurių ir prašė perkančioji organizacija - kaip minėta, pagal 9.2. punktą, bent vieno iš gamintojų Oracle arba IBM patvirtinimą, kad tiekėjo pateiktas sertifikatas yra lygiavertis reikalaujam Informix sertifikatui; pagal 9.4. punktą, bent vieno iš gamintojų NetApp arba HP patvirtinimą, kad pateiktas sertifikatas yra lygiavertis reikalaujamam NetApp sertifikatui; pagal 9.5. punktą, patvirtinimą, kad pateiktas sertifikatas yra galiojantis, kadangi pateiktas 2002 m. išduotas sertifikatas, o nuo 2011 m. spalio 1 d. Oracle pakeitė Solaris sertifikavimo tvarką.

40Pažymėtina, jog lygiavertiškumas suprantamas kaip funkcinis lygiavertiškumas, leidžiantis perkančiajai organizacijai pasiekti pageidaujamą rezultatą ir taip patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Iš byloje esančio atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. spalio 29 d. ir 2013 m. lapkričio 6 d. posėdžių protokolų matyti, kad komisija svarstė UAB „Alna Intelligence“ kaip pirminius, taip ir papildomai pateiktus dokumentus ir informaciją apie sertifikatų lygiavertiškumą bei nutarė, kad tiekėjo techninė kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (8-9, 10-11 b. l., 2 t.). Dėl lygiateisiško pasiūlymų vertinimo tikslo atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl to sprendžiama atitinkamą pasiūlymą lyginant su pirkimo sąlygomis, o ne su kitais pasiūlymais. Pažymėtina, kad neidentiškais parametrais apibūdinto pasiūlymo pateikimas VPĮ 25 straipsnio prasme savaime nereiškia kitų tiekėjų teisių pažeidimo, priešingai – atspindi jų konkurenciją. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2014).

41Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą bei į faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad perkančiosios organizacijos priimti sprendimai dėl konkurso laimėtojo nustatymo atitinka Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, todėl jų naikinti ieškinio argumentų pagrindu neturėjo teisinio pagrindo.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

43Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Proact Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino materialinės ir proceso teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl skundžiamą teismo sprendimą palieka nepakeistą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

44Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos ir priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 3 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose.

45Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, netenkinamas jo prašymas priteisti jam iš atsakovo byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.).

46Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras bei trečiasis asmuo UAB „Alna Intelligence“ prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (151, 168 b. l., 2 t.), tačiau kartu su atsiliepimais nepateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl spręsti jų paskirstymo klausimą nėra pagrindo (CPK 98 str.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Proact Lietuva“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Ieškinyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 2012... 6. Ieškovas teigė, kad perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 20 d.... 7. Anot ieškovo, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalis aiškiai... 8. Pasisakydamas dėl UAB „Alna Intelligence“ neatitikimo Pirkimo sąlygų 9.2... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 10. Teismas nurodė, jog tarp šalių vyksta ginčas dėl konkurso laimėtojo... 11. Iš atsakovo pateiktų teismui konkurso laimėtojo trečiojo asmens UAB „Alna... 12. Iš byloje esančio atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. spalio 29 d.... 13. Taigi, esant tokiems įrodymams, teismas neturėjo pagrindo abejoti atsakovo... 14. Byloje esančių įrodymų pagrindu teismas sprendė, kad atsakovo priimti... 15. Spręsdamas klausimą dėl UAB „Alna Intelligence“ prašymo teismui... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Proact Lietuva“ prašo panaikinti... 18. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė NetApp oficialaus atstovo 2014... 19. Apeliacinį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:... 20. 1. Pasak apelianto, pirkimo sąlygų 9.2 ir 9.4 p. nurodytų gamintojų (NetApp... 21. 2. Apelianto tvirtinimu, byloje surinkti įrodymai aiškiai patvirtina UAB... 22. 3. Apelianto teigimu, perkančiosios organizacijos komisijos sudėtis, kurioje... 23. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos... 24. Atsiliepime nurodo, jog nesutinka su ieškovo paaiškinimais, kad UAB „Alna... 25. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Alna... 26. Atsiliepime nurodo, kad skundo argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d.... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 30. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 31. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl viešojo pirkimo konkurso... 32. Apeliantas UAB „Proact Lietuva“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė NetApp... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 314 straipsnio nuostatą,... 34. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad konkurso laimėtojas UAB „Alna... 35. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo ieškinys... 36. Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taip pat pažymėta, kad pagal VPĮ 25... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje ne kartą nurodyta, jog... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad tiekėjas UAB „Alna Intelligence“,... 40. Pažymėtina, jog lygiavertiškumas suprantamas kaip funkcinis... 41. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą bei į faktines bylos... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga... 43. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 44. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas... 45. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, netenkinamas jo prašymas priteisti jam... 46. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą....