Byla AS-344-556/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Optimali didmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Optimali didmena“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2017 m. vasario 22 d. gautas pareiškėjo BUAB „Optimali didmena“ (toliau – ir pareiškėjas, ir Bendrovė) skundas, kuriuo prašoma: 1) panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. (4.65)-FR0682-218; 2) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. 69-69; 3) panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, ir MGK) 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. S-195(7-148/2016) dalį, t. y. sprendimo rezoliucinę dalį Nr. 1.

7Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. Pareiškėjas nurodė, kad pareiškėjo bankroto administratorius susipažino su Mokestinių ginčų komisijos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. S-195(7-148/2016), kuris jam buvo įteiktas 2016 m. rugsėjo 25 d. Pareiškėjas pažymėjo, kad dėl skundžiamų sprendimų jau kreipėsi į teismą ir teismas jo skundą laikė nepaduotu, nes pareiškėjas laiku nepašalino skundo trūkumų. Pažymėjo, kad nutartis dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį bendrovės nepasiekė. Pareiškėjas dėl to kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą, tačiau jo atskirąjį skundą buvo atsisakyta priimti, nes buvo praleistas terminas jam paduoti. Pareiškėjui skundas su priedais buvo grąžintas tik 2017 m. vasario 13 d. Pareiškėjo manymu, tokia susiklosčiusi situacija yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti skundą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 str. 2 d. 9 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

10Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jei jis paduotas praleidus nustatytą skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas. Nuosekliai formuojamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje ne kartą konstatuota, jog svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012). Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Kaip matyti, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl Mokestinių ginčų komisijos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. S-195(7-148/2016) panaikinimo 2017 m. vasario 22 d., t. y. praleidęs terminą skundui paduoti. Vienintelis argumentas, kuriuo grindžiamas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą yra tai, jog pareiškėjas laiku nepašalino skundo trūkumų ir laiku nespėjo atskųsti teismo nutarties laikyti skundo nepaduotu. Be to, skundą su priedais iš teismo gavo tik 2017 m. vasario 13 d. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo anksčiau pateikti argumentai dėl susiklosčiusios situacijos yra vertintina kaip savo laisva valia pasirinktas elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių gynimo procese – modelis, netinkamas savo teisių įgyvendinimas. Teismas pažymėjo, jog, remiantis LVAT praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012; 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-657/2011). Teismas taip pat atsižvelgė į aplinkybę, kad, gavęs 2017 m. vasario 13 d. skundą su priedais, pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2017 m. vasario 22 d., t. y. praėjus nepagrįstai ilgam laiko tarpui ir šio termino praleidimo nepateisina. Toks pareiškėjo delsimas kreiptis į teismą laikytinas jo paties nerūpestingumu, aplaidumu ginant pažeistas teises. Pareiškėjo nurodytas termino atnaujinimo motyvas (tai, kad jis skundą su priedais gavo tik 2017 m. vasario 13 d.) nelaikytinas tinkama ir pagrįsta priežastimi terminui atnaujinti. Jokių kitų pagrįstų motyvų dėl termino atnaujinimo pareiškėjas teismui nepateikė. Taigi pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl jo prašymas atnaujinti apskundimo terminą atmestas, o skundą atsisakyta priimti.

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį ir klausimą spręsti iš esmės – atnaujinti terminą skundui pateikti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Dar 2016 m. spalio mėn. pareiškėjas dėl Mokestinių ginčų komisijos sprendimo pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris buvo pateiktas raštu, ne per elektroninių paslaugų portalą (toliau – ir EPP), t. y. skundo pagrindu nebuvo užvesta elektroninė byla. Bendrovė skunde nurodė, kad yra nemoki, bankrutavusi, todėl paprašė teismo atleisti nuo pareigos mokėti žyminį mokestį. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 26 d. priėmė nutartį (toliau – ir I nutartis), kuria nustatė tam tikrus Bendrovės pateikto skundo trūkumus. Pažymėtina, kad tarp nustatytų trūkumų teismas nenurodė, kad vienas jų – nesumokėtas žyminis mokestis. I nutartis Bendrovei buvo išsiųsta registruotu paštu ir atitinkamai įteikta Bendrovės atstovui – bankroto administratoriui. Bendrovė I nutartyje nustatytu terminu 2016 m. lapkričio mėn. pateikė patikslintą skundą, kuris teismui buvo išsiųstas paštu. Nuo anksčiau nurodyto veiksmo atlikimo Bendrovė iš teismo negavo jokios kitos teismo korespondencijos paštu, todėl manė, kad teismas priėmė Bendrovės patikslintą skundą ir, matomai, jį išsiuntė atsakovui, tretiesiems asmenims atsiliepimams pateikti. Konkrečioje byloje pati Bendrovė savarankiškai neteikė jokių procesinių dokumentų teismui per EPP paskyrą. Tik 2016 m. gruodžio 13 d. per EPP sistemą gavusi teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartį (toliau – ir III nutartis) Bendrovei tapo žinoma, kad teismas, gavęs patikslintą Bendrovės skundą ir konstatavęs, kad I nutartyje nurodyti trūkumai yra pašalinti, 2016 m. lapkričio 16 d. priėmė nutartį (toliau – ir II nutartis), kuria įpareigojo Bendrovę iki 2016 m. lapkričio 30 d. pateikti 30 Eur žyminio mokesčio kvitą.

142. Susiklostė situacija, kai Bendrovei nežinant apie II nutarties egzistavimą, Bendrovei 2016 m. gruodžio 13 d. tapo žinoma apie 2016 m. gruodžio 6 d. priimtą III nutartį. Bendrovė, nuosekliai laikydama, kad apie III nutartį jai tapo žinoma tik 2016 m. gruodžio 13 d. ir nepraleisdama III nutartyje nustatyto atskirojo skundo pateikimo termino, 2016 m. gruodžio 21 d. pateikė teismui atskirąjį skundą, kartu pridedama įrodymus apie sumokėtą žyminį mokestį. Tačiau teismas priėmė nutartį, kuria apskritai laikė, jog atskirasis skundas pateiktas praleidus nustatyta jo apskundimo terminą. Bendrovė su tuo nesutiko ir pateikė atskirąjį skundą. LVAT 2017 m. sausio 18 d. anksčiau nurodytą teismo nutartį paliko galioti, dėl ko Bendrovei turėjo būti grąžintas pateiktas skundas su jo priedais, tačiau skundas su jo priedais Bendrovei buvo grąžintas, įteiktas tik 2017 m. vasario 13 d.

153. Skundžiama nutartis yra neteisėta. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad ji yra bankrutavusi, dėl to Bendrovei pateikiant įrodymus apie jos nemokumą Bendrovė neturėjo pagrindo manyti, jog teismas nustatys anksčiau nurodytus trūkumus, susijusius su žyminio mokesčio nesumokėjimu ankstesniame procese. Bendrovei sužinojus apie LVAT 2017 m. sausio 18 d. priimtą nutartį, ji aktyviai domėjosi skundo ir jo priedų grąžinimu. Bendrovei telefonu buvo nurodyta, kad skundas su jo priedais buvo išsiųstas iš Vilniaus apygardos administracinio teismo dar 2017 m. sausio 26 d., tačiau pašto skyriuje, esančiame ( - ) gatvėje, korespondencija taip ir nebuvo perduota. Galiausiai, kai 2017 m. vasario 13 d. Bendrovės atstovas susisiekė su teismo darbuotoja, pavyko sužinoti siuntos numerį, pagal kurį pašto skyrius 2017 m. vasario 13 d. atidavė Bendrovei jai adresuotą korespondenciją, kurios pagrindu Bendrovė pateikė pakartotinį skundą teismui. Bendrovės nuomone, susiklosčiusi situacija sudaro pagrindą atnaujinti terminą Bendrovės skundui pateikti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti.

19Iš ginčijamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą priimti atsisakė, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktu, t. y. dėl to, kad pareiškėjas skundą padavė praleidęs skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujintas.

20Pareiškėjas neginčija aplinkybės, kad jis į teismą dėl skundžiamų aktų panaikinimo kreipėsi praleidęs skundo padavimo terminą, tačiau teigia, jog tai padaręs dėl svarbių priežasčių.

21Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose (ABTĮ 30 str. 1 d.). Prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 30 str. 2 d.).

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys objektyviai buvo svarbios, esktraordinarios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-889-525/2015).

23Teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji privalo būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. Todėl kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl savo pasirinkto elgesio, neatidumo, neveiklumo, ar kitų subjektyvių priežasčių, jam kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės: teismas atsisako atnaujinti skundo padavimo terminą ir nepriima skundo nagrinėti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte numatytu teisiniu pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-208-146/2017).

24Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą, aplinkybėmis, dėl kurių tai turi būti padaryta, pirmosios instancijos teismui nurodė tai, kad dėl skundžiamų sprendimų jau kartą kreipėsi į teismą ir teismas jo skundą laikė nepaduotu, nes pareiškėjas laiku nepašalino skundo trūkumų. Pažymėjo, kad 2016 m. lapkričio 16 d. nutartis dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį Bendrovės nepasiekė. Tik 2016 m. gruodžio 13 d. per EPP sistemą gavęs teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartį, kuria pareiškėjo skundą nutarta laikyti nepaduotu, pareiškėjui tapo žinoma apie 2016 m. lapkričio 16 d. priimtą nutartį. Pareiškėjas dėl to kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą, tačiau jo atskirąjį skundą buvo atsisakyta priimti, nes buvo praleistas terminas jam paduoti. Pareiškėjui skundas su priedais buvo grąžintas tik 2017 m. vasario 13 d.

25Išanalizuoti faktiniai duomenys, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, patvirtina, kad pareiškėjas aktyviai nesiekė savo pažeistų teisių gynimo. Pareiškėjas netinkamai reagavo į Vilniaus apygardos administracinio teismo patvarkymus, po šio teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarties priėmimo nebuvo rūpestingas ir operatyviai nepasirūpino kreipimusi į teismą. Tai, kad pareiškėjas pasyviai dalyvavo savo pažeistų teisių gynimo procese, įrodo ir tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria nutarta pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu, kadangi pareiškėjas praleido terminą atskirajam skundui paduoti, o teismas nenustatė teisinio pagrindo atnaujinti atskirojo skundo pateikimo terminą ir šio termino neatnaujino. LVAT 2017 m. sausio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartį paliko nepakeistą, konstatavęs, kad pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas bei neveikė pakankami operatyviai, o toks elgesys laikytinas nepateisinama priežastimi atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą.

26Pabrėžtina, kad dėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų aplinkybių, jog byla nėra elektroninė ir procesiniai dokumentai teismui nebuvo teikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis, LVAT pasisakė 2017 m. sausio 18 d. nutartyje, nurodydamas, jog pareiškėjo atstovas, susikūręs LITEKO VEP posistemio paskyrą, atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, galėjo tikėtis dokumentus gauti būtent į šią paskyrą, todėl, padavęs skundą teismui, turėjo imtis atitinkamų priemonių ir atidžiau sekti savo korespondenciją, be kita ko, gaunamą į nurodytą paskyrą.

27Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju taip pat neturi pagrindo kitaip vertinti pareiškėjo argumentų dėl 2016 m. lapkričio 16 d. nutarties negavimo paštu. Byloje nustatyta, kad teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartis pareiškėjo atstovui per EPP į jo LITEKO VEP posistemio paskyrą buvo išsiųsta 2016 m. lapkričio 17 d., todėl pareiškėjo atstovas turėjo sekti korespondenciją gaunamą į šią paskyrą.

28Į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl to paties dalyko pareiškėjas kreipėsi tik 2017 m. vasario 22 d. Pabrėžtina, kad šiuo atveju pareiškėjas terminą skundui dėl skundžiamų sprendimų panaikinimo paduoti praleido būtent dėl savo neveiklumo, t. y. nesiimdamas jokių aktyvių veiksmų ir delsdamas juos apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka. Toks pareiškėjo pasirinktas elgesys sukėlė jam ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte numatytas pasekmes, tad pirmosios instancijos teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai neatnaujino skundo padavimo termino ir teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo skundo reikalavimus.

29Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias skundo priėmimo klausimą, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, paliktina nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo BUAB „Optimali didmena“ atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2017 m. vasario 22 d. gautas... 7. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartimi... 10. Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktą,... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. 1. Dar 2016 m. spalio mėn. pareiškėjas dėl Mokestinių ginčų komisijos... 14. 2. Susiklostė situacija, kai Bendrovei nežinant apie II nutarties... 15. 3. Skundžiama nutartis yra neteisėta. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad ji... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio... 19. Iš ginčijamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas... 20. Pareiškėjas neginčija aplinkybės, kad jis į teismą dėl skundžiamų... 21. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo)... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 23. Teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji privalo būti... 24. Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą, aplinkybėmis, dėl... 25. Išanalizuoti faktiniai duomenys, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu,... 26. Pabrėžtina, kad dėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų aplinkybių,... 27. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju taip pat neturi pagrindo kitaip vertinti... 28. Į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl to paties dalyko... 29. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo BUAB „Optimali didmena“ atskirąjį skundą atmesti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....