Byla AS-889-525/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. K. skundą atsakovui Kupiškio rajono savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. K. 2015 m. kovo 31 d. (pagal pašto spaudą ant voko) Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriame prašė:

51) panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) Socialinės paramos skyriaus 2015 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 683 (toliau – ir Sprendimas) neskirti socialinės pašalpos, nustačius, kad pareiškėjas nedalyvavo vietos savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje;

62) priteisti iš Administracijos Socialinės paramos skyriaus grąžinti visą nuo 2009 metų iki šios dienos sumokėti socialinę pašalpą už nesumokėtą laikotarpį įskaitant į visuomenei naudingus darbus nuo 1992 iki 2014 metų prižiūrėtą 12 arų valstybės žemės plotą, esantį aplink jų gyvenamojo namo sklypą, po 350 Lt=101,367 Eur, nes visa pinigų suma yra reikalinga vykti privačiai gydytis.

7Panevėžio apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo R. K. skundo reikalavimą dėl Administracijos Socialinės paramos skyriaus Sprendimo panaikinimo, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti. Pareiškėjui buvo išaiškinta teisė iš naujo paduoti skundą dėl administracinio akto panaikinimo kartu su motyvuotu ir nustatytais įrodymais pagrįstu prašymu dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo. Be to, teismas nurodyta nutartimi pareiškėjui išaiškino, kad skundo dalis dėl antrojo reikalavimo neatitinka ABTĮ reikalavimų, keliamų skundo turiniui. Teismas nustatė, kad dėl šios priežasties nurodytas skundo reikalavimas negali būti priimtas nagrinėti teisme ir privalo būti tikslinamas. Pareiškėjui buvo nurodyti skundo trūkumai, būdai jiems pašalinti, nustatytas nutarties įvykdymo terminas.

8Pareiškėjas R. K. 2015 m. balandžio 15 d. (pagal pašto spaudą ant voko) pateikė naujo turinio skundą, kuriame prašė:

91) panaikinti Administracijos Socialinės paramos skyriaus Sprendimą ir įskaityti į visuomenei naudingus darbus nuo 1992 metų iki 2014 metų Kupiškio rajone, ( - ) seniūnijoje, ( - ) kaime esančio valstybės žemės sklypo aplink pareiškėjo šeimos gyvenamąjį namą tvarkymo darbus;

102) priteisti iš Kupiškio rajono savivaldybės nuo 2009 metų iki skundo padavimo dienos nesumokėtą socialinę pašalpą (po 350,00 Lt (101,367 Eur) už kiekvieną mėnesį), įskaitant kaip visuomenei naudingus darbus nuo 1992 metų iki 2014 metų Kupiškio rajone, ( - ) seniūnijoje, ( - ) kaime esančio valstybės žemės sklypo aplink pareiškėjo šeimos gyvenamąjį namą tvarkymo darbus.

11Pareiškėjas nurodė, kad jis Administracijos Socialinės paramos skyriaus Sprendimą gavo tik 2015 m. balandžio 9 d., todėl terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, ir prašo jį atnaujinti.

12II.

13Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjo R. K. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmetė ir atsisakė priimti nagrinėti skundo reikalavimą dėl Administracijos Sprendimo panaikinimo; priėmė nagrinėti pareiškėjo R. K. skundo reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo atsakovui Kupiškio rajono savivaldybei.

14Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 ir 34 straipsniais, nurodė, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad svarbiomis priežastimis praleistam terminui atnaujinti pripažįstamos tokios priežastys, kurios objektyviai, nepriklausomai nuo pareiškėjo valios, trukdė jam paduoti skundą, kai pareiškėjas norėjo tai padaryti ir įgyvendindamas savo teises buvo (yra) rūpestingas bei atidus.

15Teismas vertino, kad pareiškėjas skundžia Administracijos Socialinės paramos skyriaus individualų administracinį aktą, kuris buvo priimtas 2015 m. vasario 13 d. Skunde pareiškėjas pripažino, kad pranešimą apie nurodytą sprendimą jis gavo 2015 m. vasario 14 d., ir pateikė voko, kuriame vietos savivaldybės institucija atsiuntė 2015 m. vasario 13 d. pranešimą apie priimtą sprendimą, kopiją, patvirtinančią nuodytą aplinkybę. Pareiškėjas teismui pateikė ir patį Administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015 m. vasario 13 d. pranešimą. Išanalizavęs šį dokumentą, teismas darė išvadą, kad jame nurodyta skundžiamo sprendimo priėmimo data, jo numeris ir sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas. Be to, šiame pranešime buvo nurodytas teisės aktas ir konkrečios jo normos bei faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas priimtas sprendimas. Teismo vertinimu, šie duomenys buvo pakankami, kad asmuo, būdamas aktyvus ir operatyviai gindamas galimai pažeistą teisę į piniginę socialinę paramą bei elgdamasis rūpestingai ir atidžiai, per ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą galėtų skundu kreiptis į administracinį teismą. Teismo vertinimu, šiame skunde pareiškėjas turėjo teisę pareikšti procesinio pobūdžio prašymą išreikalauti iš Administracijos skundžiamą sprendimą.

16Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad R. K. nurodytos priežastys yra subjektyvaus pobūdžio, priklauso nuo asmens laisva valia ir apsisprendimu pasirinkto elgesio modelio. Dėl nurodytos priežasties R. K. prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmestas. Atmetus pareiškėjo prašymą atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą, R. K. skundo reikalavimą panaikinti Administracijos Socialinės paramos skyriaus Sprendimą atsisakyta priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

17Išanalizavęs skunde nurodytas aplinkybes dėl antrojo reikalavimo, teismas darė išvadą, kad pareiškėjas kelia ginčą dėl turtinės žalos, kurią supranta kaip nuo 1992 m. iki 2015 m. balandžio 15 d. negautą socialinę pašalpą, atlyginimo. Nurodytos turtinės žalos atsiradimą pareiškėjas sieja su galimai neteisėtais Administracijos Socialinės paramos skyriaus veiksmais. Naujo turinio skunde reikalavimo dėl turtinės žalos atlyginimo esmė aiški ir suprantama, todėl jis priimtinas nagrinėti.

18III.

19Pareiškėjas R. K. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 68), kuriuo prašo atnaujinti praleistą terminą, panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutarties dalį dėl teismo priimto sprendimo atsisakyti priimti nagrinėti skundo reikalavimą dėl Administracijos Socialinės paramos skyriaus Sprendimo panaikinimo ir grąžinti atgal į Panevėžio apygardos administracinį teismą nagrinėti bylą.

20Nurodo, kad 2015 m. vasario 14 d. gavo pranešimą dėl socialinės pašalpos neskyrimo, kad priimtas 2015 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. 683, bet Sprendimo negavo. 2015 m. kovo 9 d. kreipėsi į Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją, prašydamas skubos tvarka pateikti Sprendimą. Jei 2015 m. kovo 9 d. pareiškėjui atvykus pas Socialinės paramos skyriaus vedėją, jam būtų pateikę į rankas Sprendimą, terminas skundui paduoti nebūtų praleistas. Be to, pildydamas prašymo paraišką socialinei paramai gauti 5 lapas 6 informaciją apie priimtus sprendimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo buvo prašoma pateikti paštu. Teigia, jog siunčiant pranešimą kartu turėjo būti atsiųstas ir Sprendimas. Socialinės paramos skyriaus veiksmai yra piktybiški. Pagal pateiktą 2015 m. kovo 9 d.prašymą pareiškėjas Sprendimą gavo 2015 m. balandžio 9 d.

21Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutarties 1 dalį palikti nepakeistą, o pareiškėjo 2015 m. balandžio 30 d. apeliacinį skundą atmesti.

22Teigia, kad pareiškėjas turėjo būti rūpestingas bei atidus ir nepraleisti termino skundui pateikti. Remiasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 21 straipsnio 15 dalimi, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-303, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-329 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 30 punktu. Atkreipia dėmesį, jog nurodytose normose nurodoma, kad asmuo informuojamas apie priimtą sprendimą, bet nėra nurodoma prievolė pateikti pačio sprendimo kopiją. Administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015 m. vasario 13 d. pareiškėjui išsiųstame pranešime dėl socialinės paramos neskyrimo yra nurodyti sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas, rekvizitai, adresatas, kam siunčiamas pranešimas, nurodyta pranešimo antraštė, data, kokiu įstatymu vadovaujantis, pagal kokios dienos pareiškėjo prašymą-paraišką priimtas sprendimas, nurodyta sprendimo data, sprendimo numeris, už kurį laikotarpį neskiriama socialinė pašalpa ir nurodyta kokio įstatymo straipsnio dalies punkto pareiškėjas neįvykdė, taip pat nurodyta sprendimo apskundimo tvarka. Administracijos Socialinės paramos skyrius pareiškėją apie priimtą Sprendimą informavo laiku, tad pareiškėjas skundą teismui turėjo pateikti iki 2015 m. kovo 14 d., tačiau terminą praleido, nepateikė objektyvių, svarbių priežasčių praleistam terminui atnaujinti.

23Pareiškėjas teismui taip pat pateikė papildomus argumentus raštu, pažymėdamas, kad skirtingai nei teigiama nutartyje, Sprendimą jis gavo tik 2015 m. balandžio 7 d. Pranešimas nėra administracinis aktas, todėl skunde išdėstė priežastis – Socialinės paramos skyriaus piktybiniai veiksmai dėl Sprendimo pateikimo pareiškėjui. Administracijos Socialinės paramos skyrius vilkina šio klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku trukdo jį išspręsti.

24Pareiškėjas teismo taip pat prašo įpareigoti Administracijos Socialinės paramos skyrių pateikti duomenis ir turimus dokumentus, kuriuos teismas nurodė pateikti 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Nagrinėjamos bylos dalykas – Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutarties dalies, kuria teismas atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti nagrinėti skundo reikalavimą dėl Administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. 683 panaikinimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

28ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad skundą (prašymą) atsisakoma priimti, jei praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo daug kartų akcentuota, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010). Savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Įstatyme nustatyti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (pvz., 2012 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012; 2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011). Asmenims negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės padėties (pvz., 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011).

30Įstatymų leidėjas ABTĮ bei kituose specialiuosiuose įstatymuose nustato tikslią ir aiškią terminų sistemą, leidžiančią asmenims tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų kilusį ginčą. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (pvz., 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).

31ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

32Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas apie sprendimą neskirti jam socialinės pašalpos buvo informuotas jo prašyme-paraiškoje piniginei socialinei paramai gauti nurodytu būdu – paštu, adresu Kupiškio rajonas, ( - ) kaimas, ( - ) seniūnija. Šiuo adresu pareiškėjui buvo išsiųstas pranešimas dėl socialinės paramos neskyrimo. Pranešime nurodyti institucijos rekvizitai, iš pranešimo turinio („Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu informuojame, kad pagal Jūsų 2015 m. vasario 12 d. pateiktą prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 683 Jums socialinė pašalpa už laikotarpį nuo 2015 m. vasario 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. neskiriama. Jūsų prašymas skirti socialinę pašalpą nepatenkintas vadovaujantis Įstatymo 23 str. 2 d. 5 p. (nedalyvavo savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje“) akivaizdu, jog iš jo pareiškėjui tapo prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją, priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas, taip pat nurodytas teisinis pagrindas dėl kurio toks sprendimas priimtas, t. y. teisės aktas ir konkrečios jo normos bei faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas priimtas sprendimas. Pranešime taip pat nurodyta Sprendimo apskundimo tvarka – „Sprendimai dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“. Taigi, pareiškėjas iš pranešimo sužinojo apie jo atžvilgiu priimtą Sprendimą, atitinkamai nagrinėjamu atveju būtent nuo pranešimo gavimo skaičiuotinas terminas skundui dėl Sprendimo pateikti.

33Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju terminas pateikti teismui skundą dėl Sprendimo skaičiuotinas nuo 2015 m. vasario 14 d., todėl pareiškėjas, į teismą su pirminiu skundu kreipęsis tik 2015 m. kovo 31 d. (pagal pašto spaudą ant voko b. l. 38), antrą kartą – 2015 m balandžio 15 d., pagrįstai pripažintas praleidusiu terminą skundui paduoti.

34ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

35Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012).

36Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (pvz., 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (pvz., 2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012).

37Viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą yra tai, ar pareiškėjas, siekdamas įgyvendinti teisę į teisminę gynybą buvo rūpestingas, sąžiningas ir atidus (pvz., 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-657/2011). Sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvai neatsiejami su reikalavimu aktyviai siekti savo pažeistų teisių gynimo (pvz., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-21/2012). Greta rūpestingumo, sąžiningumo ir aktyvumo reikalavimų suinteresuotiems asmenims taikomas operatyvumo standartas. Termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas vertina, kada suinteresuotas asmuo faktiškai susipažino su atitinkamais sprendimais ir ar jis neturėjo galimybių su jais susipažinti anksčiau (pvz., 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-4/2012).

38Pareiškėjas prašydamas atnaujinti praleistą terminą, aplinkybėmis dėl kurio tai turi būti padaryta nurodo tik tai, kad Sprendimą jis gavo tik 2015 m. balandžio 7 d., o pranešimas nėra administracinis aktas. Pareiškėjas 2015 m. kovo 9 d. pateikė prašymą dėl Sprendimo jam pateikimo skubos tvarka, į kurį buvo atsakyta tik 2015 m. balandžio 9 d., Sprendimas jam nebuvo įteiktas 2015 m. kovo 9 d. nuvykus į Administracijos Socialinės paramos skyrių.

39Be jau aukščiau išdėstytų argumentų dėl to, kad pranešimu pareiškėjas buvo informuotas apie Sprendimo priėmimą, pažymėtina, kad jei pareiškėjui iš pranešimo nebuvo aiškus Sprendimo turinys ir jis manė esant reikalinga gauti patį Sprendimą, jo delsimas ir kreipimasis į atsakovą tik 2015 m. kovo 9 d., kai pranešimą gavo 2015 m. vasario 14 d., nelaikytinas pakankamai rūpestingu, sąžiningu, atidžiu elgesiu, buvo pažeistas operatyvumo standartas. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog net ir dar negavęs paties Sprendimo, pareiškėjas 2015 m. kovo 31 d. pateikė skundą dėl jo panaikinimo, nurodydamas nesutikimo su Sprendimu argumentus, kas įrodo, jog vien Sprendimo negavimas pareiškėjui nebūtų sutrukdęs tinkamai ir laiku ginti savo galimai pažeistas teises teisme.

40Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad pareiškėjo nurodytos priežastys yra subjektyvaus pobūdžio, priklauso nuo asmens laisva valia ir apsisprendimu pasirinkto elgesio modelio, tad prašymas dėl termino skundui paduoti atnaujinimo atmestinas, atitinkamai reikalavimą dėl Sprendimo panaikinimo atsisakytina priimti.

41Tikrinama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis laikytina teisė ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą atmesti.

44Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. K. 2015 m. kovo 31 d. (pagal pašto... 5. 1) panaikinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir... 6. 2) priteisti iš Administracijos Socialinės paramos skyriaus grąžinti visą... 7. Panevėžio apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos... 8. Pareiškėjas R. K. 2015 m. balandžio 15 d. (pagal pašto... 9. 1) panaikinti Administracijos Socialinės paramos skyriaus Sprendimą ir... 10. 2) priteisti iš Kupiškio rajono savivaldybės nuo 2009 metų iki skundo... 11. Pareiškėjas nurodė, kad jis Administracijos Socialinės paramos skyriaus... 12. II.... 13. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 23 d.... 14. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 15. Teismas vertino, kad pareiškėjas skundžia Administracijos Socialinės... 16. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad 17. Išanalizavęs skunde nurodytas aplinkybes dėl antrojo reikalavimo, teismas... 18. III.... 19. Pareiškėjas R. K. pateikė atskirąjį skundą (b. l.... 20. Nurodo, kad 2015 m. vasario 14 d. gavo pranešimą dėl socialinės pašalpos... 21. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 22. Teigia, kad pareiškėjas turėjo būti rūpestingas bei atidus ir nepraleisti... 23. Pareiškėjas teismui taip pat pateikė papildomus argumentus raštu,... 24. Pareiškėjas teismo taip pat prašo įpareigoti Administracijos Socialinės... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Nagrinėjamos bylos dalykas – Panevėžio apygardos administracinio teismo... 28. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad skundą (prašymą)... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo daug kartų... 30. Įstatymų leidėjas ABTĮ bei kituose specialiuosiuose įstatymuose nustato... 31. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato... 32. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas apie sprendimą neskirti jam... 33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju... 34. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis... 35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog... 36. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams... 37. Viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant praleisto termino atnaujinimo... 38. Pareiškėjas prašydamas atnaujinti praleistą terminą, aplinkybėmis dėl... 39. Be jau aukščiau išdėstytų argumentų dėl to, kad pranešimu pareiškėjas... 40. Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos... 41. Tikrinama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis laikytina teisė ir... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą atmesti.... 44. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartį... 45. Nutartis neskundžiama....