Byla e2-748-820/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justui Viliui, atsakovės I. V. atstovei advokatei Žanetai Šlyžiūtei, atsakovų UAB „Apskaitos analizė“, UAB „Tavo garantas“ ir J. L. atstovui advokatui Pauliui Svirskiui bei atsakovei J. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „FINIENS“ ieškinį atsakovams: uždarajai akcinei bendrovei „Apskaitos analizė“, J. L., I. V. ir uždarajai akcinei bendrovei „Tavo garantas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Įpareigoti atsakovą UAB „Tavo garantas“ grąžinti ieškovui UAB „Finiens“ priklausančius buhalterinės apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 10 d. (Sutarties sudarymo dienos) iki 2018 m. birželio 7 d. (šio patikslinto ieškinio pateikimo dienos):

91.1.1.

10UAB „Finiens“ sąskaitas - faktūras, PVM sąskaitas - faktūras, važtaraščius, muitinės dokumentus, kelionės lapus;

111.1.2.

12UAB „Finiens“ kasos dokumentus;

131.1.3.

14UAB „Finiens“ dokumentus, susijusius su komandiruotėmis (įsakymai, dokumentai, patvirtinantys komandiruotės išlaidas);

151.1.4.

16UAB „Finiens“ kuro, ūkinių prekių, reprezentacinių išlaidų nurašymo aktus, ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktus;

171.1.5.

18UAB „Finiens“ suvestinius atsargų judėjimo sandėlyje duomenis;

191.1.6.

20UAB „Finiens“ darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei visus su darbo užmokesčio priskaičiavimu susijusius dokumentus (įsakymai dėl atostogų ir premijų, nedarbingumo bei nėštumo pažymėjimai, duomenis apie kitas papildomai darbuotojams priskaičiuotas pajamas, susijusias su darbo santykiais;

211.1.7.

22UAB „Finiens“ ilgalaikio turto, materialinių vertybių, atsiskaitymų, piniginių ir kitų lėšų inventorizacijų duomenis;

231.1.8.

24UAB „Finiens“ atsiskaitymų ataskaitas;

251.1.9.

26UAB „Finiens“ kreditorinio įsiskolinimo suvestines;

271.1.10.

28UAB „Finiens“ preliminarius metinius balansus;

291.1.11.

30UAB „Finiens“ patikslintus po audito atlikimo metinius balansus;

311.1.12.

32Duomenis apie UAB „Finiens“ apskaičiuotus mokesčius ir įmokas: VSD, GPM, PVM ir kitus mokesčius.

331.2.

34Įpareigoti atsakovą UAB „Apskaitos analizė“ grąžinti ieškovui UAB „Finiens“ priklausančius buhalterinės apskaitos dokumentus:

351.2.1.

36Įmonės UAB „Finiens“ vardu išrašytas sąskaitas - faktūras už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. rugsėjo 12 d.;

371.2.2.

38Įmonės UAB „Finiens“ sąskaitas - faktūras už įsigytas paslaugas, paslaugų pirkimo - pardavimo kvitus už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. rugsėjo 12 d.;

391.2.3.

40Įmonės UAB „Finiens“ sudarytus sandorius dėl nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos ar kitus sandorius, susijusius su nekilnojamuoju turtu, už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. rugsėjo 12 d.;

411.2.4.

42Įmonės UAB „Finiens“ sudarytus sandorius dėl nuomos, prekių pirkimo - pardavimo už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. rugsėjo 12 d.;

431.2.5.

44Įmonės UAB „Finiens“ sudarytas darbo sutartis, darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančius dokumentus, atsiskaitymo žiniaraščius, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, nedarbingumo lapelius, įmonėje dirbančių darbuotojų asmens apskaitas už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. rugsėjo 12 d.

451.3.

46Įpareigoti atsakovę J. L. grąžinti ieškovui UAB „Finiens“ priklausančius buhalterinės apskaitos dokumentus:

471.3.1.

48Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „FINIENS“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras, bei gautas sąskaitas faktūras, įmonės UAB „FINIENS“ sudarytus sandorius;

491.3.2.

50Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. UAB „FINIENS“ sudarytus sandorius dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, ar kitus sandorius, susijusius su nekilnojamuoju turtu;

511.3.3.

52Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. sąskaitas faktūras už UAB „Finiens“ įsigytas paslaugas, paslaugų pirkimo - pardavimo kvitus;

531.3.4.

54UAB „FINIENS“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras, bei gautas sąskaitas faktūras, įmonės UAB „FINIENS“ sudarytus sandorius laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

551.3.5.

56Laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 buvusias UAB „Finiens“ darbo sutartis, darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančius dokumentus, atsiskaitymo žiniaraščius, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, nedarbingumo lapelius, įmonėje dirbančių darbuotojų asmens apskaitas.

571.4.

58Įpareigoti atsakovę I. V. grąžinti ieškovui UAB „Finiens“ priklausančius buhalterinės apskaitos dokumentus:

591.4.1.

60UAB „Finiens“ PVM sąskaitų - faktūrų registrus už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 20 d. iki šio patikslinto ieškinio pareiškimo dienos (2018 m. birželio 07 d.).

611.5.

62Priteisi ieškovui UAB „FINIENS“ iš atsakovų UAB „Apskaitos analizė“, UAB „Tavo garantas“, J. L. ir I. V. ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių konkretus dydis bei juos pagrindžiantys įrodymai bus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

632.

64Ieškovas nurodė, jog su UAB „Tavo garantas“ buvo sudaryta buhalterinės apskaitos vedimo sutartis ir atsakovas teikė buhalterinės apskaitos paslaugas ieškovui. Su atsakovu buvo nutraukta minėta sutartis, todėl atsakovas privalėjo grąžinti gautus ieškovo dokumentus, tačiau to nepadarė, todėl yra įpareigotinas juos pateikti.

653.

66Pagal minėtos sutarties 2.3.4 punktą ieškovas įsipareigojo pateikti ilgalaikio turto, materialinių vertybių, atsiskaitymų, piniginių ir kitų lėšų inventorizacijų duomenis. Sutarties 3.1 punktu atsakovas įsipareigojo paruošti buhalterinius dokumentus, pagal ieškovo pateiktus duomenis. Atsakovas teikė ataskaitas, todėl akivaizdu, jog jis turėjo duomenis, reikalingus ataskaitai pateikti, todėl privalo grąžinti ieškovui turimus buhalterinius dokumentus.

674.

68Dėl reikalavimų atsakovui UAB „Apskaitos analizė“ nurodė, jog buvęs vadovas nurodė, jog buhalterinius dokumentus yra palikęs UAB „Apskaitos analizė“.

695.

70Dėl reikalavimų atsakovei J. L. nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu atsakovė nurodė, jog pagal buvusio ieškovo vadovo ir atsakovės žodinį susitarimą, padėdavo tvarkyti ieškovo buhalterinius dokumentus.

716.

72Atsakovė J. L. teikė ataskaitas VMI ir po buvusio vadovo atleidimo. Kadangi ji teikė Metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2016 metus, todėl ji privalėjo turėti išrašytas ir gautas sąskaitas, sudarytus sandorius bei privalo juos grąžinti ieškovui.

737.

74Atsakovė J. L. pateikė Nekilnojamojo turto deklaraciją už 2016 metus, ji privalėjo turėti ieškovo sudarytus pirkimo – pardavimo, nuomos ir kitus sandorius, todėl įpareigotina juos pateikti.

758.

76Atsakovė J. L. pateikė Gyventojams išmokėtų pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms pažymą už 2016 metus, todėl ji privalėjo turėti sąskaitas už įsigytas paslaugas, paslaugų pirkimo – pardavimo kvitus, banko išrašus ir kitus dokumentus, reikalingus deklaracijai pateikti, todėl įpareigotina juos perduoti ieškovui.

779.

78Atsakovė J. L. pateikė Avansinio pelno mokesčio deklaraciją už 2017 metus, todėl privalėjo turėti ieškovo vardu išrašytas sąskaitas, gautas sąskaitas bei sudarytus sandorius per 2016 metus ir privalo juos grąžinti ieškovui.

7910.

80Atsakovė J. L. pateikė Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčių deklaraciją už 2016 metus, todėl ji privalėjo turėti darbo sutartis, darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančius dokumentus, atsiskaitymo žiniaraščius, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, nedarbingumo lapelius, banko išrašus, darbuotojų asmens apskaitas ir kitus dokumentus, reikalingus deklaracijai pateikti.

8111.

82Atsakovė J. L. pateikė 7 Mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas už 2016 m. gruodžio 01 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. laikotarpį, todėl ji privalėjo turėti dokumentus, reikalingus šiai deklaracijai pateikti.

8312.

84Dėl reikalavimų atsakovei I. V. ieškovas nurodė, jog pagal VMI duomenis ieškovo atsakingu asmeniu nuo 2016 m. gruodžio 20 d. yra atsakovė. Ieškovas nurodė, jog UAB „Apskaitos analizė“ teikdavo duomenis, kuriuos atsakovė I. V. įkeldavo į duomenų bazę, todėl ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovę pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus už nuo 2016 m. gruodžio 20 d. iki patikslinto ieškinio pateikimo dienos.

8513.

86Teisiniu pagrindu ieškovas nurodo prievoles kylančias iš sutarties ir Buhalterinės apskaitos įstatymo.

87II.

88Atsakovo atsikirtimų santrauka

8914.

90Atsakovas I. V. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9115.

92Atsakovė nurodė, jog asmeniškai nėra sudariusi jokių sutarčių su ieškovu dėl buhalterinės apskaitos vedimo. Atsakovė dirba UAB „Tavo garantas“, todėl ji veikia kaip darbdavio įgaliotas asmuo ir visus duomenis teikė kaip įgaliotas darbdavio asmuo, o ne asmeniškai.

9316.

94Atsakovė savo žinioje neturėjo jokių ieškovo dokumentų, todėl negali jų grąžinti.

9517.

96Visus duomenis registrams atsakovė gaudavo iš UAB „Apskaitos analizė“ darbuotojų, kurie sudarydavo ir paruošdavo pilnai reikiamus dokumentus įkėlimui į registrus. Atsakovė tik įkeldavo registrus į duomenų bazes, todėl reikalavimai atsakovei nepagrįsti ir atmestini.

9718.

98Atsakovai UAB „Tavo garantas“, UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

9919.

100Atsakovai nurodė, jog reiškiamas ieškinys dėl neapibrėžtų dokumentų, jie nėra identifikuojami, todėl nėra aiškus ieškinio dalykas ir ieškinys neatitinka CPK reikalavimų.

10120.

102Dėl atsakovų UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L. atsakomybės nurodė, jog šių asmenų su ieškovu nesieja jokie teisiniai santykiai. Aplinkybė, jog prisijungus prie VMI sistemos buvo pateikti kai kurie išvestiniai dokumentai, nurodant, jog juos pateikė atsakovė J. L., neįrodo, jog ji ar kuris kitas iš atsakovų yra gavęs ar turi kokius nors buhalterinius ieškovo dokumentus.

10321.

104Atsakovai AB „Apskaitos analizė“ ir J. L. pripažįsta, jog buvęs ieškovo vadovas buvo palikęs dokumentus atsakovų patalpose, tačiau atsakovai neturėjo pareigos jų saugoti ir nebuvo įpareigoti juos perduoti ieškovui.

10522.

106Dėl atsakovo UAB „Tavo garantas“ atsakomybės nurodė, jog apskaitą nuo 2017 m. gegužės 10 d. tvarko UAB „Apskaita iš arčiau“, todėl nuo šios dienos atsakovas neturi jokių ieškovo dokumentų.

10723.

108Dokumentai buvo perduoti ieškovo buvusiam vadovui, kuris juos paliko UAB „Apskaitos analizė“ patalpose ir juos pasiėmė ieškovo įgaliotas asmuo, todėl atsakovas neturi ieškovo dokumentų ir negali jų grąžinti.

10924.

110Ieškovas iki ieškinio pateikimo dienos nesikreipė niekur dėl dokumentų atsiėmimo ir teikė įvairias ataskaitas valstybės institucijoms, vykdė veiklą, todėl netiesiogiai galima teigti, jog buhalterinės apskaitos dokumentus ieškovas jau turi. Teismas konstatuoja :

111III.

112Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

11325.

114Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

11526.

116Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

11727.

118Ieškovas ir atsakovas UAB „Tavo garantas“ 2012 m. balandžio 10 d. sudarė sutartį Nr. 12/04/10 (2 t., p. 63-65; toliau tekste - Sutartis) sutarė dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo. Sutarties 2.1 punktu šalys sutarė, jog ieškovas pateiks buhalterinius dokumentus iki kito mėnesio 10 dienos. Atsargų judėjimą ieškovas įsipareigojo tvarkyti savarankiškai, pateikdamas tik suvestinius duomenis. UAB „Tavo garantas“ įsipareigojimai nustatyti Sutarties 2.3 punkte.

11928.

120Sutarties 2.3.5. punktu šalys sutarė, jog ieškovas atsiims dokumentus dviejų dienų bėgyje pasibaigus sutartiniams santykiams, pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.

12129.

122Iš FNTT Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (3 t., p. 54-55) ir VMI Dokumentų poėmio protokolo (3 t., p. 56-57) matyti, jog dalis ieškovo dokumentų buvo paimta valstybės institucijų. Byloje nėra duomenų, jog šiuos dokumentus iki 2015 m. gruodžio institucijos būtų grąžinę atsakovams, todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja visų dokumentų iš atsakovų, nesukonkretindamas kokių.

12330.

124Pagal bylos duomenis, nuo 2016 m. rugsėjo 12 d., t. y. pasikeitus ieškovo vadovui, ieškovas jokių dokumentų atsakovams nebeteikė, įrodymų, jog juos teikė kiti asmenys, ieškovas nepateikė, todėl visi ieškovo reikalavimai atsakovams dėl įpareigojimo grąžinti dokumentus po šio laikotarpio yra atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.). Aplinkybė, jog po minėtos datos buvo teikiamos ataskaitos valstybės institucijoms galėtų būti reikšminga, jei ieškovas būtų įrodęs, jog teikiamose ataskaitose buvo įtraukti kokie nors papildomi duomenys, o ne tik teikiamos ataskaitos, kurios galėjo būti teikiamos pagal anksčiau turėtus duomenis, t. y. vien ataskaitos teikimo faktas neįrodo, jog ataskaitos buvo teikiamos pagal nauju laikotarpiu gautus papildomus duomenis, todėl ieškovo teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

125Dėl atsakovės I. V.

12631.

127Ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovę I. V. grąžinti UAB „Finiens“ PVM sąskaitų - faktūrų registrus už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 20 d. iki šio patikslinto ieškinio pareiškimo dienos (2018 m. birželio 07 d.). Ieškovo teigimu, pagal VMI duomenis ieškovo atsakingu asmeniu nuo 2016 m. gruodžio 20 d. yra atsakovė I. V., kuriai UAB „Apskaitos analizė“ teikdavo duomenis, kuriuos atsakovė I. V. įkeldavo į duomenų bazę, todėl ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovę pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 20 d. iki patikslinto ieškinio pateikimo dienos, t. y. 2018 m. birželio 07 d. Su šiais teiginiais nesutiktina.

12832.

129Ieškovo ir atsakovės I. V. nesieja jokie tiesioginiai teisiniai santykiai. Ieškovas buvo pasirašęs buhalterinių paslaugų teikimo Sutartį su atsakovu UAB „Tavo garantas“. Atsakovė I. V. buvo atsakovo UAB „Tavo garantas“ darbuotoja (2 t., p. 135-136), kuri santykiuose su ieškovu veikė ne asmeniškai, bet kaip ieškovui paslaugas teikiančio juridinio asmens darbuotojas. Jokių asmeninių įsipareigojimų ieškovo atžvilgiu, susijusių su paslaugų teikimu ar dokumentų saugojimu, atsakovė I. V. nėra prisiėmusi. Duomenis, kuriuos atsakovė pateikdavo registrams, ji jau gaudavo suvestinių pavidalu (2 t., p. 23-36) ir pirminių šaltinių, iš kurių buvo sudaromos suvestinės, atsakovė I. V. neturėjo. Atsakovė I. V. nėra įgijusi ieškovo dokumentų jokiais kitais pagrindais. Byloje nėra įrodymų, jog ieškovas būtų perdavęs kokius nors dokumentus atsakovei I. V.. Taigi, byloje nėra įrodymų, jog atsakovė I. V. turėtų kokius nors ieškovo dokumentus, todėl ieškovo ieškinys šioje dalyje atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 178 str.). Dėl atsakovo UAB „Apskaitos analizė“ ir atsakovės J. L.

13033.

131Ieškovo teigimu buvęs ieškovo vadovas yra nurodęs, jog buhalterinius dokumentus yra palikęs UAB „Apskaitos analizė“ patalpose, todėl atsakovas gali juos turėti. Atsakovė ikiteisminiame tyrime yra pripažinusi, jog žodiniu sutarimu padėdavo tvarkyti ieškovo buhalterinius dokumentus, be to, atsakovė J. L. teikė įvairias ataskaitas ir registrus VMI ir kitoms valstybės institucijoms ieškovo vardu, todėl ji privalėjo turėti pirminius dokumentus, kurių pagrindu sudarinėjo ataskaitas ir registrus, todėl privalo juos grąžinti ieškovui. Su šiais ieškovo teiginiais nesutiktina.

13234.

133Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė J. L. teikė įvairias suvestines valstybės institucijoms ieškovo vardu (1 t., p. 6-46).

13435.

135Byloje nėra duomenų patvirtinančių faktą, jog dokumentai buvo perduoti atsakovui UAB „Apskaitos analizė“ saugojimui ar kitais pagrindais. Iš atsakovės J. L. paaiškinimų matyti, jog ji matė, kad ieškovo vadovas paliko patalpose dėžes teigdamas, jog jose yra ieškovo dokumentai, tačiau atsakovė netikrino ir negali nurodyti ar išties ir kokie dokumentai ten buvo, nes dėžių turinio netikrino, perdavimo – priėmimo akto nepasirašė. Taigi, byloje nėra įrodymų, jog ieškovo vadovas paliko pas atsakovą UAB „Apskaitos analizė“ ieškovo šiuo ieškiniu reikalaujamus dokumentus, todėl šiuo faktiniu pagrindu atsakovas UAB „Apskaitos analizė“ negali būti įpareigojamas grąžinti to, ko nėra gavęs ir neturi, o reikalavimai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

13636.

137Minėta, jog buhalterinės apskaitos Sutartį su ieškovu buvo sudaręs atsakovas UAB „Tavo garantas“, kurio vadovu buvo atsakovės J. L. sūnus. Be to, atsakovę J. L. ir ieškovo buvusį vadovą siejo draugiški santykiai ir J. L. bei atsakovo UAB „Apskaitos analizė“ darbuotojai padėdavo ieškovui ir ieškovo samdytam atsakovui UAB „Tavo garantas“ tvarkyti buhalterinę apskaitą. Pagal bylos duomenis matyti, jog šie atsakovai pagal ieškovo buhalterinės apskaitos dokumentus atlikdavo buhalterinės apskaitos veiksmus (teikdavo ataskaitas, sudarydavo suvestines ir pan.).

13837.

139Sutiktina su ieškovo teiginiais, jog atsakovai, tvarkydami buhalterinės apskaitos duomenis, atlikdami duomenų suvedimo ir apibendrinimo funkcijas, privalėjo turėti pirminius šaltinius, t. y. sąskaitas, sutartis ir kt. Tačiau atsakovai privalėtų juos grąžinti, jei jie būtų jiems perduoti ir jie juos turėtų. Minėta, jog buhalterinės apskaitos sutartį su ieškovu buvo sudaręs atsakovas UAB „Tavo garantas“, kuris dokumentus laikė atsakovo UAB „Apskaitos analizė“ patalpose ir kartu su UAB „Tavo garantas“ vykdė ieškovo buhalterinę apskaitą. Atsakovės J. L. teigimu, ieškovo buvęs vadovas atnešdavo dokumentus ir vėliau juos pasiimdavo arba perduodavo UAB „Tavo garantas“. Ieškovas nepateikė įrodymų paneigiančių šiuos atsakovės teiginius. Pagal atsakovų veiksmų turinį, šie atsakovai veikė kaip atsakovo UAB „Tavo garantas“ subrangovai. Atsakovai UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L. nebuvo įsipareigoję priimti, saugoti ir grąžinti ieškovo dokumentus. Byloje nėra duomenų, jog šie atsakovai tebeturi ieškovo iš jų reikalaujamus dokumentus. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas UAB „Tavo garantas“ būtų perdavęs atsakovams UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L. ieškovo buhalterinius dokumentus, o šie nebūtų grąžinę. Byloje nėra įrodymų, jog ieškovo darbuotojai būtų perdavę atsakovams dokumentų originalus, o ne kopijas. Aplinkybė, jog ieškovo pagal Sutartį samdytas atsakovas UAB „Tavo garantas“ laikė dokumentus atsakovo UAB „Apskaitos analizė“ patalpose ir leisdavo atsakovams UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L. tvarkyti buhalterinę apskaitą, galėtų būti pagrindas atsakovui UAB „Tavo garantas“ reikalauti iš atsakovų UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L. atsakomybės už nuostolių padarymą. Ieškovas galėtų reikalauti dokumentų grąžinimo iš atsakovų UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L., jei būtų pateikęs įrodymus, jog šie juos turi, o ne turėjo ataskaitų sudarymo metu, veikdami kaip atsakovo UAB „tavo garantas“ subrangovai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atmestini ieškovo reikalavimai atsakovams J. L. ir UAB „Apskaitos analizė“, nes ieškovas neįrodė, jog atsakovai gavo ir tebeturi ieškovo reikalaujamus dokumentus (CPK 178 str.). Dėl atsakovo UAB „Tavo garantas“

14038.

141Ieškovas nurodė, jog su UAB „Tavo garantas“ buvo sudaryta buhalterinės apskaitos vedimo Sutartis ir atsakovas teikė buhalterinės apskaitos paslaugas ieškovui, todėl, nutraukus Sutartį, atsakovas privalėjo grąžinti gautus ieškovo dokumentus, tačiau to nepadarė, ir yra įpareigotinas juos pateikti. Be to, atsakovas teikė ataskaitas, suvestines ir kitus buhalterinius duomenis, sudarytus pagal pirminius ieškovo buhalterinius dokumentus, todėl juos turi ir privalo grąžinti.

14239.

143Prašymą atsakovui dėl buhalterinės apskaitos dokumentų grąžinimo atsakovui UAB „Tavo garantas“ ieškovas pateikė 2018 m. kovo 27 d. (2 t., p. 7-8). Iki šios datos, ieškovas neteikė jokių prašymų buhalterinę apskaitą vykdančiam atsakovui.

14440.

145Byloje nėra duomenų, jog ieškovas nutraukė buhalterinės apskaitos Sutartį su atsakovu UAB „Tavo garantas“. Aplinkybė, jog ieškovas pateikė pranešimą apie naują buhalterinę apskaitą vedančią įmonę atsakovui UAB „Apskaitos analizė“ neturi teisinės reikšmės ginče su UAB „Tavo garantas“.

14641.

147Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas UAB „Tavo garantas“ šiuo metu tebeturi ieškovo reikalaujamus dokumentus. Atsakovo UAB „Tavo garantas“ teigimu, jis nebeturi ieškovo dokumentų. Ieškovas, teikdamas, jog atsakovas UAB „Tavo garantas“ turi ieškovo dokumentus, privalėjo įrodyti, jog juos pateikė. Byloje tokių įrodymų nėra. Minėta, jog nuo 2016 m. rugsėjo 12 d., t. y. pasikeitus bendrovės vadovams, ieškovas jokių buhalterinių duomenų atsakovui neteikė, tuo labiau, kad nuo 2017 m. gegužės 10 d. ieškovas buvo pasamdęs kitą juridinį buhalterinės apskaitos vedimui. Ieškovas remiasi netiesioginiais įrodymais – jog parengti ataskaitas ir buhalterinės atskaitomybės dokumentus atsakovas galėjo tik turėdamas ieškovo buhalterinius dokumentus. Aplinkybė, jog atsakovas ataskaitų ir buhalterinės atskaitomybės rengimo metu turėjo ieškovo dokumentus, neįrodo, jog juos tebeturi šiuo metu. Be to, ieškovas, teikdamas, jog pateikė atsakovui dokumentus, turi įrodyti, jog pateikė būtent dokumentus, t. y. jų originalus, o ne kopijas, kurių pagal Sutartį, atsakovas neprivalėjo grąžinti, nes Sutartyje dėl to nebuvo susitarta.

14842.

149Pagal Sutarties 2.3.5. punktą po sutartinių santykių pabaigos ieškovas privalėjo nuvykti ir atsiimti dokumentus iš atsakovo UAB „Tavo garantas“. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų nutraukęs Sutartį su šiuo atsakovu ir buvo nuvykęs būtent dokumentų atsiėmimo klausimu pas atsakovą UAB „Tavo garantas“ per dvi dienas po Sutarties pasibaigimo. Aplinkybė, jog ieškovo vadovė buvo nuvykusi pas atsakovus UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L., nes tai nėra tinkami asmenys grąžinti ieškovui buhalterinius dokumentus pagal Sutartį.

15043.

151Taigi, ieškovas neįrodė, jog reikalaujamus dokumentus atsakovas UAB „Tavo garantas“ tebeturi (CPK 178 str.). Aplinkybė, jog atsakovas tinkamai neįvykdė savo Sutartyje nustatytos prievolės grąžinti dokumentus ieškovui pagal ieškovo prašymą (2 t., p. 7-8) gali būti pagrindu reikalauti atsakomybės iš atsakovo už šiais veiksmais ieškovui padarytą žalą, tačiau atsakovas negali būti įpareigojamas atlikti veiksmus, kurių jis negali atlikti. Toks teismo sprendimas taptų neįvykdomas, nes atsakovas negalėtų grąžinti to, ko nebeturi. Atsižvelgiant į tai ieškinys yra atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

15244.

153Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

154Dėl bylinėjimosi išlaidų

15545.

156Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

15746.

158Atsakovė I. V. patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 550 EUR (3 t., p. 41-44), 100 EUR (3 t., p. 64-67). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atsakovei iš ieškovo priteistina 650 EUR bylinėjimosi išlaidų.

15947.

160Teismas patyrė 25,04 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl šios išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

16148.

162Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

163atmesti ieškinį. Priteisti atsakovei I. V. (a. k. ( - ) iš ieškovo BUAB „FINIENS“ (į. k. 148170045), 650 EUR (šešis šimtus penkiasdešimt euro) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Įpareigoti atsakovą UAB „Tavo garantas“ grąžinti ieškovui UAB... 9. 1.1.1.... 10. UAB „Finiens“ sąskaitas - faktūras, PVM sąskaitas - faktūras,... 11. 1.1.2.... 12. UAB „Finiens“ kasos dokumentus;... 13. 1.1.3.... 14. UAB „Finiens“ dokumentus, susijusius su komandiruotėmis (įsakymai,... 15. 1.1.4.... 16. UAB „Finiens“ kuro, ūkinių prekių, reprezentacinių išlaidų nurašymo... 17. 1.1.5.... 18. UAB „Finiens“ suvestinius atsargų judėjimo sandėlyje duomenis;... 19. 1.1.6.... 20. UAB „Finiens“ darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei visus su darbo... 21. 1.1.7.... 22. UAB „Finiens“ ilgalaikio turto, materialinių vertybių, atsiskaitymų,... 23. 1.1.8.... 24. UAB „Finiens“ atsiskaitymų ataskaitas;... 25. 1.1.9.... 26. UAB „Finiens“ kreditorinio įsiskolinimo suvestines;... 27. 1.1.10.... 28. UAB „Finiens“ preliminarius metinius balansus;... 29. 1.1.11.... 30. UAB „Finiens“ patikslintus po audito atlikimo metinius balansus;... 31. 1.1.12.... 32. Duomenis apie UAB „Finiens“ apskaičiuotus mokesčius ir įmokas: VSD, GPM,... 33. 1.2.... 34. Įpareigoti atsakovą UAB „Apskaitos analizė“ grąžinti ieškovui UAB... 35. 1.2.1.... 36. Įmonės UAB „Finiens“ vardu išrašytas sąskaitas - faktūras už... 37. 1.2.2.... 38. Įmonės UAB „Finiens“ sąskaitas - faktūras už įsigytas paslaugas,... 39. 1.2.3.... 40. Įmonės UAB „Finiens“ sudarytus sandorius dėl nekilnojamojo turto pirkimo... 41. 1.2.4.... 42. Įmonės UAB „Finiens“ sudarytus sandorius dėl nuomos, prekių pirkimo -... 43. 1.2.5.... 44. Įmonės UAB „Finiens“ sudarytas darbo sutartis, darbo užmokesčio... 45. 1.3.... 46. Įpareigoti atsakovę J. L. grąžinti ieškovui UAB „Finiens“... 47. 1.3.1.... 48. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. UAB... 49. 1.3.2.... 50. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. UAB... 51. 1.3.3.... 52. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. sąskaitas... 53. 1.3.4.... 54. UAB „FINIENS“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras, bei gautas sąskaitas... 55. 1.3.5.... 56. Laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 buvusias UAB „Finiens“ darbo... 57. 1.4.... 58. Įpareigoti atsakovę I. V. grąžinti ieškovui UAB „Finiens“... 59. 1.4.1.... 60. UAB „Finiens“ PVM sąskaitų - faktūrų registrus už laikotarpį nuo 2016... 61. 1.5.... 62. Priteisi ieškovui UAB „FINIENS“ iš atsakovų UAB „Apskaitos... 63. 2.... 64. Ieškovas nurodė, jog su UAB „Tavo garantas“ buvo sudaryta buhalterinės... 65. 3.... 66. Pagal minėtos sutarties 2.3.4 punktą ieškovas įsipareigojo pateikti... 67. 4.... 68. Dėl reikalavimų atsakovui UAB „Apskaitos analizė“ nurodė, jog buvęs... 69. 5.... 70. Dėl reikalavimų atsakovei J. L. nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu... 71. 6.... 72. Atsakovė J. L. teikė ataskaitas VMI ir po buvusio vadovo atleidimo. Kadangi... 73. 7.... 74. Atsakovė J. L. pateikė Nekilnojamojo turto deklaraciją už 2016 metus, ji... 75. 8.... 76. Atsakovė J. L. pateikė Gyventojams išmokėtų pagal mokesčio mokėjimo... 77. 9.... 78. Atsakovė J. L. pateikė Avansinio pelno mokesčio deklaraciją už 2017 metus,... 79. 10.... 80. Atsakovė J. L. pateikė Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir... 81. 11.... 82. Atsakovė J. L. pateikė 7 Mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų... 83. 12.... 84. Dėl reikalavimų atsakovei I. V. ieškovas nurodė, jog pagal VMI duomenis... 85. 13.... 86. Teisiniu pagrindu ieškovas nurodo prievoles kylančias iš sutarties ir... 87. II.... 88. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 89. 14.... 90. Atsakovas I. V. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė... 91. 15.... 92. Atsakovė nurodė, jog asmeniškai nėra sudariusi jokių sutarčių su... 93. 16.... 94. Atsakovė savo žinioje neturėjo jokių ieškovo dokumentų, todėl negali jų... 95. 17.... 96. Visus duomenis registrams atsakovė gaudavo iš UAB „Apskaitos analizė“... 97. 18.... 98. Atsakovai UAB „Tavo garantas“, UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L.... 99. 19.... 100. Atsakovai nurodė, jog reiškiamas ieškinys dėl neapibrėžtų dokumentų,... 101. 20.... 102. Dėl atsakovų UAB „Apskaitos analizė“ ir J. L. atsakomybės nurodė, jog... 103. 21.... 104. Atsakovai AB „Apskaitos analizė“ ir J. L. pripažįsta, jog buvęs... 105. 22.... 106. Dėl atsakovo UAB „Tavo garantas“ atsakomybės nurodė, jog apskaitą nuo... 107. 23.... 108. Dokumentai buvo perduoti ieškovo buvusiam vadovui, kuris juos paliko UAB... 109. 24.... 110. Ieškovas iki ieškinio pateikimo dienos nesikreipė niekur dėl dokumentų... 111. III.... 112. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 113. 25.... 114. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 115. 26.... 116. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 117. 27.... 118. Ieškovas ir atsakovas UAB „Tavo garantas“ 2012 m. balandžio 10 d. sudarė... 119. 28.... 120. Sutarties 2.3.5. punktu šalys sutarė, jog ieškovas atsiims dokumentus... 121. 29.... 122. Iš FNTT Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (3 t., p. 54-55)... 123. 30.... 124. Pagal bylos duomenis, nuo 2016 m. rugsėjo 12 d., t. y. pasikeitus ieškovo... 125. Dėl atsakovės I. V. ... 126. 31.... 127. Ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovę I. V. grąžinti UAB „Finiens“... 128. 32.... 129. Ieškovo ir atsakovės I. V. nesieja jokie tiesioginiai teisiniai santykiai.... 130. 33.... 131. Ieškovo teigimu buvęs ieškovo vadovas yra nurodęs, jog buhalterinius... 132. 34.... 133. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė J. L. teikė įvairias suvestines... 134. 35.... 135. Byloje nėra duomenų patvirtinančių faktą, jog dokumentai buvo perduoti... 136. 36.... 137. Minėta, jog buhalterinės apskaitos Sutartį su ieškovu buvo sudaręs... 138. 37.... 139. Sutiktina su ieškovo teiginiais, jog atsakovai, tvarkydami buhalterinės... 140. 38.... 141. Ieškovas nurodė, jog su UAB „Tavo garantas“ buvo sudaryta buhalterinės... 142. 39.... 143. Prašymą atsakovui dėl buhalterinės apskaitos dokumentų grąžinimo... 144. 40.... 145. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas nutraukė buhalterinės apskaitos Sutartį... 146. 41.... 147. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas UAB „Tavo garantas“ šiuo metu... 148. 42.... 149. Pagal Sutarties 2.3.5. punktą po sutartinių santykių pabaigos ieškovas... 150. 43.... 151. Taigi, ieškovas neįrodė, jog reikalaujamus dokumentus atsakovas UAB „Tavo... 152. 44.... 153. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 154. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 155. 45.... 156. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 157. 46.... 158. Atsakovė I. V. patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 550 EUR (3 t.,... 159. 47.... 160. Teismas patyrė 25,04 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 161. 48.... 162. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 163. atmesti ieškinį. Priteisti atsakovei I. V. (a. k. ( - ) iš ieškovo BUAB...