Byla 2-815/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Pramonės pastatų valdymas“ (bylos Nr. B2-6323-431/2010)

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pramonės pastatų valdymas“ direktoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Pramonės pastatų valdymas“ (bylos Nr. B2-6323-431/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Pramonės pastatų valdymas“ direktorius 2010 m. birželio 15 d. pareiškimu prašė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Pramonės pastatų valdymas“. Pareiškime nurodyta, kad įmonės pagrindinė veiklos sritis – patalpų nuoma, pastatų priežiūra, prekyba nekilnojamuoju turtu. Ekonominio sunkmečio metu, rinkoje įsivyravus stagnacijai, UAB „Pramonės pastatų valdymas“ susidūrė su finansiniais sunkumais, tačiau įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos. Šiuo metu ji nepajėgi įvykdyti visų prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams, tačiau šie sunkumai būtų išspręsti pradėjus įmonės restruktūrizavimo procesą.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Pramonės pastatų valdymas“. Teismas nurodė, kad pareiškėjas, teigdamas, jog įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, šioms aplinkybėms pagrįsti pateikė tris negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, tačiau kokios tikslios mėnesinės pajamos gaunamos iš jų, nėra nurodyta. 2010 m. kovo 3 d. buvo iškelta restruktūrizavimo byla įmonės patalpų nuomininkei AB „Vingriai“, o tai sudaro pagrindą manyti, jog šiuo metu iš nuomos sutarties su RAB „Vingriai“ pajamos nėra gaunamos. Iš kitų dviejų nuomos sutarčių sąlygų matyti, kad UAB „Baltnetos komunikacijos“ moka 200 Lt plius PVM mėnesinį nuomos mokestį, o I. I. TŪB „Pekta“ – 1 500 Lt plius PVM mėnesinį mokestį. Kitų įrodymų apie UAB „Pramonės pastatų valdymas“ gaunamas pajamas nėra pateikta. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog įmonėje dirba du darbuotojai – direktorius ir buhalterė. Pagal įmonės 2008 m. balansą jos turtas sudarė 15 854 455 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 15 372 795 Lt. Iš 2009 m. įmonės balanso matyti, kad įmonės turtas sudarė 7 404 695 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 210 217 Lt. Iš 2009 m. pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad įmonė per ataskaitinį laikotarpį patyrė 1 287 184 Lt nuostolį. Teismas šių duomenų pagrindu manė, kad UAB „Pramonės pastatų valdymas“ finansiniai sunkumai negali būti vertinami kaip laikini, todėl pripažino, jog nėra būtinos materialinės sąlygos restruktūrizuoti įmonę.

6Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Pramonės pastatų valdymas“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog restruktūrizavimo proceso metu įmonės pajamas sudarytų parduodamas įmonės nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas. Įmonės turto pardavimas nėra ĮRĮ numatytos ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, todėl teismas darė išvadą, kad restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka keliamų reikalavimų nurodyti specifines įmonės mokumo atkūrimo priemones.

7Teismas pažymėjo, kad su ieškiniu nebuvo pateikti duomenys apie tai, jog AB „SEB lizingas“ yra atsakovo pagrindinis kreditorius, kurio reikalavimas užtikrintas laidavimu, jog buvo išlaikytas ĮRĮ 4 straipsnio 3 dalies reikalavimas įmonės vadovui pateikti siūlymą pagrindiniams įmonės kreditoriams dėl įmonės restruktūrizavimo. Įmonės vadovui inicijavus siūlymą restruktūrizuoti įmonę, jei dėl šio siūlymo yra priimtas įmonės dalyvių susirinkimo sprendimas, turi būti gautas įmonės pagrindinių kreditorių sutikimas dėl įmonės restruktūrizavimo. Tam, kad įmonės vadovas galėtų raštu kreiptis į pagrindinius kreditorius ir gauti iš jų raštišką sutikimą restruktūrizuoti įmonę, turi būti tam tikros įstatyme numatytos sąlygos, t.y. įmonė turi turėti daug pagrindinių kreditorių ir (ar) egzistuoti sunkumai juos surenkant, o įmonės restruktūrizavimo procesą reikia pradėti nedelsiant, tačiau byloje nėra duomenų, kad būtų remiamasi tokių sąlygų egzistavimu. AB „SEB lizingas“ į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog jo reikalavimų įvykdymas yra užtikrintas laidavimu. ĮRĮ imperatyviai nurodo, kad apie priimtą įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą restruktūrizuoti įmonę, privaloma informuoti visus pagrindinius kreditorius. Teismo įsitikinimu, UAB „Pramonės pastatų valdymas“ nepateikė ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyto būtino įmonės dalyvių susirinkimo sprendimo restruktūrizuoti įmonę, o tai sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Apibendrines nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad UAB „Pramonės pastatų valdymas“ turi pastovių finansinių sunkumų, įmonės restruktūrizavimo metmenys neatitinka reikalavimų, nebuvo tinkamai laikytasi ikiteisminės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos, todėl atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą.

8Pareiškėjas UAB „Pramonės pastatų valdymas“ direktorius atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartį ir grąžinti klausimą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, išaiškinti sąvoką „neobjektyvūs kreditoriai“ ir išreikalauti iš AB „SEB lizingas“ gaunamų raštų registracijos žurnalo kopiją. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

91.

10Nutartis priimta skubotai, tinkamai neišanalizavus visų dokumentų, neįvertinus faktinės situacijos, Lietuvos Respublikos ūkinės bei specifinės rinkos aplinkos. Tą pačią dieną buvo priimtos trys nutartys, susijusios su UAB „Pramonės pastatų valdymas“. Teismas, priimdamas net kelis dokumentus, pasielgė skubotai, tinkamai neišanalizuodamas pateiktų duomenų. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ pareiškė ieškinį ją pripažinti lizingo sutarčių pagrindu valdomų pastatų bendrasavininke kartu su lizingo davėju. Įmonė, pagerėjus finansinei situacijai, toliau vykdo įsipareigojimus pagal sudarytą lizingo sutartį.

112.

12AB „SEB lizingas“ faksimilinio ryšio priemonėmis buvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir norą restruktūrizuoti įmonę, tačiau nepareiškė savo nuomonės. Ji klaidina teismą, esą jai nebuvo žinoma apie kreditorių susirinkimą ir taip piktnaudžiauja savo teisėmis. Įmonė pranešimą pateikė visiems kreditoriams. ĮRĮ normos nebuvo pažeistos. Įvykdyti visi keliami reikalavimai. AB „SEB lizingas“ teigė, kad už restruktūrizavimo bylos iškėlimą balsavo neobjektyvūs kreditoriai, tačiau nepateikė šio teiginio paaiškinimo.

133.

14Neteisinga išvada, kad pareiškimas neatitiko ĮRĮ 3 straipsnio reikalavimų. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ atitinka visas sąlygas ją restruktūrizuoti. Teismo išvada, kad RUAB „Vingriai“ neatsiskaitys su UAB „Pramonės pastatų valdymas“ netiksli, nes restruktūrizavimo byla ir yra iškelta tikslu atsiskaityti su kreditoriais bei nenutraukti veiklos. Įmonės sunkumai susiję su įsigyto turto nuomos problemomis, o pagrindinė priemonė pagerinti veiklą - parduoti neišnuomotą turtą ir gautais pinigais atsiskaityti su tiekėjais. Nepagrįstas teismo teiginys, kad tai nėra specifinės mokumo atkūrimo priemonės. Įmonės turtas pirktas ne vien už skolintas, bet ir už savininko lėšas, o pagrindinis kreditorius sutinka atidėti skolos grąžinimą. Restruktūrizavimo metmenys atitinka jiems keliamus reikalavimus. Teismas neįvertino išpirktos pastatų dalies įtakos įmonės veiklai.

154.

162010 m. birželio 14 d. įvyko UAB „Pramonės pastatų valdymas“ kreditorių susirinkimas. Visų dalyvių kreditorinių reikalavimų suma siekė 7 363 588 Lt (visi įmonės įsipareigojimai siekia 8 191 860 Lt). „Už“ balsavo kreditoriai, kuriems įsiskolinimas sudaro 59,16 procento visų kreditorinių įsipareigojimų. Aplinkybė, kad nedalyvavo visi pagrindiniai kreditoriai ir nepareiškė nuomonės, negali būti kliūtis priimti sprendimą, nes dalyvavusių kreditorių įsiskolinimų suma sudarė 89,9 procento visų kreditorinių reikalavimų sumos. Nebuvo pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodyti dokumentai buvo pateikti prie pareiškimo.

17Trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atstovas atsiliepime į pareiškėjo UAB „Pramonės pastatų valdymas“ direktoriaus atskirąjį skundą prašo pareiškėjo skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad apeliantas nepateikė įrodymų apie tai, kad AB „SEB lizingas“ buvo informuotas apie 2010 m. birželio 14 d. šaukiamą pagrindinių kreditorių susirinkimą. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ įsiskolinimai kreditoriams yra ilgalaikiai, o skolų suma lyginant su turtu yra ženkli. Teismo išvados dėl pajamų gavimo ateityje už turto nuomą yra pagrįstos, nes UAB „Vingriai“ restruktūrizavimas nutrauktas kreditoriams nepatvirtinus restruktūrizavimo plano. Teismas pagrįstai nurodė, kad sugrąžinti skolos siūlomomis priemonėmis nėra galimybių. Įmonė neturi nuosavų lėšų bei negali nuosavybėn įsigyti pastatų iš trečiojo asmens tikslu vėliau gauti nuomos pajamų kreditoriniams įsipareigojimams dengti. Sprendžiant dėl restruktūrizavimo inicijavimo nebuvo atlikta ĮRĮ 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta būtinoji procedūra. Trečiojo asmens neinformavimas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, pagrindinių kreditorių susirinkimo nesušaukimas ir klaidingos trečiojo asmens reikalavimų sumos nurodymas atsakovo finansiniuose dokumentuose iš esmės keičia sprendimų priėmimą procese dėl restruktūrizavimo bylos inicijavimo. Už sprendimą restruktūrizuoti įmonę balsavę asmenys yra ne tik susiję su UAB „Pramonės pastatų valdymas“, bet ir su UAB „Vingriai“ susiję asmenys, todėl kyla abejonių dėl jų sąžiningumo priimant sprendimus dėl restruktūrizavimo.

18Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo išreikalauti iš AB „SEB lizingas“ gaunamų raštų registracijos žurnalo kopiją (CPK 199 str.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str.). Šiuo atveju apeliantas iš esmės prašo iš AB „SEB lizingas“ išreikalauti įrodymus apie tai, kad šis kreditorius faksimilinio ryšio priemonėmis buvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir pasiūlymą restruktūrizuoti įmonę. Pažymėtina, kad apeliantas teigdamas, jog jis faksimilinio ryšio priemonėmis informavo kreditorių apie minėtas aplinkybes, turi pats pateikti tokius įrodymus, t. y. duomenis, kada ir kokiu faksimilinio ryšio duomenų perdavimo numeriu informavo šį kreditorių, tačiau to nedaro be objektyvaus teisinio pagrindo, o nepagrįstai savo įrodinėjimo pareigą siekia perkelti kitai ginčo šaliai. Be to, AB „SEB lizingas“ pateikė pažymą (t. 2, b. l. 42), kurioje nurodė, kad nėra gavusi pranešimo apie UAB „Pramonės pastatų valdymas“ 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimą.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Šioje apeliacijoje analizuojama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Pramonės pastatų valdymas“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas pagal pareiškėjo UAB „Pramonės pastatų valdymas“ direktoriaus atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

21Skundžiamoje nutartyje teismas konstatavo, kad UAB „Pramonės pastatų valdymas“ turi pastovaus pobūdžio finansinių sunkumų, įmonės restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka jiems keliamų reikalavimų, be to, nebuvo tinkamai laikytasi ikiteisminės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos, todėl nėra būtinųjų sąlygų UAB „Pramonės pastatų valdymas” iškelti restruktūrizavimo bylą (t. 1, b. l. 164-166). Atsižvelgiant į pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo padavimo bei skundžiamos teismo nutarties priėmimo momentą, sprendžiant kilusį ginčą šiuo atveju taikytinos ĮRĮ redakcijos, galiojusios nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki 2010 m. liepos 30 d., normos. Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas (ĮRĮ 2 str. 2 d.).

22Iš paties pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turinio ir prie jo pateiktų duomenų matyti, kad pagrindinis UAB „Pramonės pastatų valdymas“ įmonės turtas įkeistas (suvaržytas), kito turto įmonė neturi, jos veikla siejama su trimis nuomos sutartimis, joje dirba du darbuotojai (direktorius ir buhalterė). ĮRĮ nustatytos tam tikros materialiosios ir procesinės sąlygos įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti ir įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kreditorius AB „SEB lizingas“ nedalyvavo UAB „Pramonės pastatų valdymas“ kreditorių 2010 m. birželio 14 d. susirinkime (t. 1, b. l. 12-14). Pagal bylos duomenis AB „SEB lizingas“ laikytinas pagrindiniu UAB „Pramonės pastatų valdymas“ kreditoriumi (ĮRĮ 2 str. 9 d.). Pareiškėjas nepateikė įrodymų , kurie leistų daryti objektyvią išvadą, kad AB „SEB lizingas“ tikrai buvo pranešta apie siūlymą restruktūrizuoti UAB „Pramonės pastatų valdymas“ bei apie šaukiamą kreditorių susirinkimą.

23Bylos medžiagos pagrindu teigtina, kad buvo pažeistos ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos, o tai sudaro pagrindą konstatuoti, jog pateiktas teismui pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatitiko ĮRĮ nustatytų restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų. Kreditoriaus AB „SEB lizingas“ informavimas apie kreditorių (pagrindinių kreditorių) susirinkimą ir galimas dalyvavimas jame galėjo turėti esminės įtakos kreditorių balsavimo rezultatams dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo procesui. ĮRĮ 4 straipsnio 3 dalis numato, kad siūlymą restruktūrizuoti įmonę pagrindiniams kreditoriams raštu gali pateikti įmonės vadovas, jei dėl šio siūlymo yra priimtas įmonės dalyvių susirinkimo sprendimas. Įmonės vadovas, gavęs kreditoriaus (kreditorių) siūlymą ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų sušaukia pagrindinių kreditorių susirinkimą ir jam pateikia įmonės restruktūrizavimo plano metmenis. Jei pagrindiniai kreditoriai šiame susirinkime atstovauja ne mažiau kaip pusei visų kreditorių bendros reikalavimų sumos, jie gali priimti nutarimą šį kreditorių susirinkimą laikyti pirmuoju. Nutarimui priimti reikia, kad už jį balsuotų ne mažiau kaip pusė visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytą siūlymą pateikęs kreditorius yra nepagrindinis kreditorius, jis turi būti pakviestas į šį susirinkimą ir turi teisę balsuoti. Pirmasis kreditorių susirinkimas šaukiamas šio straipsnio 2, 5, 6 dalyse nustatyta tvarka. Pirmojo kreditorių susirinkimo ar jam prilyginto pagrindinių kreditorių susirinkimo nutarimas restruktūrizuoti įmonę priimamas balsų dauguma ir laikomas priimtu, kai už jį balsavo ne mažiau kaip pusė susirinkime dalyvavusių pagrindinių kreditorių (ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos).

24Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pateiktas kreditorių sprendimas restruktūrizuoti įmonę negali būti laikomas tinkamu, nes nebuvo laikytasi įstatyme nustatytos pranešimo apie kreditorių (pagrindinių kreditorių) sušaukimą tvarkos. Pareiškėjas tik pateikė tekstą pranešimo apie 2010 m. birželio 14 d. įvyksiantį pirmąjį(?) UAB „Pramonės pastatų valdymas“ kreditorių susirinkimą (t. 1, b. l. 174), tačiau nepateikta jokių duomenų apie tai, kad toks pranešimas buvo išsiųstas vienam pagrindinių kreditorių trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ pateikė pažymą, kurioje nurodė, kad nėra gavęs pranešimo apie UAB „Pramonės pastatų valdymas“ 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimą (t. 2, b. l. 42). Taigi pareiškėjas (apeliantas) nepateikė įrodymų, kad AB „SEB lizingas“ faksimilinio ryšio ar kitomis rašytinei formai priskirtinomis priemonėmis buvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir norą (pasiūlymą) restruktūrizuoti įmonę. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ĮRĮ 20 straipsnio 2 dalis numato, ką turi atlikti pirmasis kreditorių susirinkimas, tačiau į bylą nepateikti įrodymai, jog minėti įstatyme numatyti veiksmai buvo atlikti. Apelianto pateiktame pranešime nurodoma apie 2010 m. birželio 14 d. įvyksiantį pirmąjį kreditorių susirinkimą (t. 1, b. l. 174). Jeigu buvo šaukiamas pirmasis kreditorių susirinkimas, tokiu atveju nebuvo laikytasi ĮRĮ 23 straipsnyje nustatytos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos, nes apie šaukiamą pirmąjį susirinkimą kreditoriams turi būti pranešta raštu ir per šalies laikraštį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos (23 str. 1 d.). Šiuo atveju atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei AB „SEB lizingas“ kreditorinio reikalavimo dydį darytina išvada, jog tinkamai nesilaikius minėtų įstatymo reikalavimų, susidariusios pasekmės sąlygoja 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą, nes AB „SEB lizingas“ turimi balsai galėjo turėti lemiamą įtaką kreditorių (pagrindinių kreditorių) susirinkimo nutarimui dėl įmonės restruktūrizavimo priimti.

25Restruktūrizavimo byla gali būti keliama įmonei, kuri turi laikinų, o ne nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-69/2006; 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-496/2009). Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadą, kad vertinant įmonės pateiktus finansinės atskaitomybės (balansų) duomenis bei restruktūrizavimo metmenis negalima daryti išvados, kad UAB „Pramonės pastatų valdymas“ finansiniai sunkumai gali būti vertinami tik kaip laikini (trumpalaikiai).

26Įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas - tai turi esminę reikšmę sprendžiant teismui dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-496/2009 išaiškinta, kad restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, kad ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą. Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ įtvirtintus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau ir įvertina, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir kartu tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Turinčiai finansinių sunkumų įmonei tai - sudėtingas uždavinys, dėl to teismas turėtų įvertinti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytų esminių priemonių turinį ir tai, kaip kiekviena iš šių priemonių galės būti įgyvendinama realiomis sąlygomis ir prisidės prie įmonės veiklos, mokumo atkūrimo, atsiskaitymo su kreditoriais. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo.

27Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas, už parduotą įmonės turtą ketindamas gauti 3 370 000 Lt pajamų, nepateikė skaičiavimų, kurie patvirtintų tokios sumos dydį, o teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog įmonė turi pastovių (įsisenėjusių) finansinių sunkumų, jos restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka keliamų reikalavimų, nes restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės negalės nulemti įmonės mokumo, veiklos atkūrimo, t.y. šiuo atveju teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą. Teismas skundžiamoje nutartyje nepadarė išvados, kad 2010 m. birželio 14 d. susirinkime balsavo „neobjektyvūs kreditoriai“, todėl teisėjų kolegija šiuo atveju neturi pagrindo aiškintis dėl šios apelianto paminėtos sąvokos.

28Teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentais, kad nutartis priimta skubotai ir tinkamai neišanalizavus visų dokumentų, neįvertinus faktinės situacijos. Vien ta aplinkybė, kad tą pačią dieną buvo priimtos trys nutartys, susijusios su UAB „Pramonės pastatų valdymas“, nesudaro pagrindo teigti, jog skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta.

29Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, jog šiuo atveju buvo pagrįstai atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Pramonės pastatų valdymas”. Apelianto skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti apskųstą nutartį. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338, 329 str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėjas UAB „Pramonės pastatų valdymas“ direktorius 2010 m.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi atsisakė... 6. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Pramonės pastatų valdymas“... 7. Teismas pažymėjo, kad su ieškiniu nebuvo pateikti duomenys apie tai, jog AB... 8. Pareiškėjas UAB „Pramonės pastatų valdymas“ direktorius atskiruoju... 9. 1.... 10. Nutartis priimta skubotai, tinkamai neišanalizavus visų dokumentų,... 11. 2.... 12. AB „SEB lizingas“ faksimilinio ryšio priemonėmis buvo informuotas apie... 13. 3.... 14. Neteisinga išvada, kad pareiškimas neatitiko ĮRĮ 3 straipsnio reikalavimų.... 15. 4.... 16. 2010 m. birželio 14 d. įvyko UAB „Pramonės pastatų valdymas“... 17. Trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atstovas atsiliepime į pareiškėjo UAB... 18. Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo išreikalauti iš AB „SEB... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Šioje apeliacijoje analizuojama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis,... 21. Skundžiamoje nutartyje teismas konstatavo, kad UAB „Pramonės pastatų... 22. Iš paties pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turinio ir prie... 23. Bylos medžiagos pagrindu teigtina, kad buvo pažeistos ĮRĮ 4 straipsnio... 24. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pateiktas... 25. Restruktūrizavimo byla gali būti keliama įmonei, kuri turi laikinų, o ne... 26. Įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros... 27. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentais, kad nutartis priimta... 29. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartį palikti...