Byla 3K-3-69/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virgilijaus Grabinsko ir Teodoros Staugaitienės, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ direktoriaus Arvydo Žiogo kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 7 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ direktoriaus A. Žiogo ieškinį atsakovui UAB „Baltijos žuvys“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Pareiškimo esmė

4UAB „Baltijos žuvys“ administracijos vadovas A. Žiogas 2005 m. gegužės 5 d. pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Baltijos žuvys“ iškėlimo. Ieškovas nurodė, kad įmonė gavo kreditoriaus R. V., kurio reikalavimas įmonei yra 2 394 000 Lt, raštišką sutikimą su pasiūlymu restruktūrizuoti įmonę ir pritarti įmonės administratoriaus kandidatūrai. UAB „Baltijos žuvys“ visų kreditorių reikalavimų suma yra 4 679 934 Lt. R. V. reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip pusę visos kreditorių reikalavimų sumos, todėl jo raštiškas sutikimas su pasiūlymu restruktūrizuoti įmonę pripažintinas pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu ir yra teisinis pagrindas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Atsižvelgiant į įmonės buveinės vietą, yra sudėtinga surinkti kreditorius, kurių kiekvieno reikalavimai sudaro ne mažiau kaip 1/5 dalį visos įmonėje į apskaitą įtrauktų reikalavimų sumos. Ieškovas taip pat nurodė, kad įmonė, siekdama nenutraukti veiklos, investuoja į savo veiklą ir gamybines priemones, restruktūrizavimo bylos iškėlimas laiku padėtų išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, padengti turimus įsiskolinimus, atkurti įmonės mokumą ir taip išvengti įmonės bankroto. Ieškovas teigė, jog yra visos būtinos sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti, t. y. įmonė daugiau kaip tris mėnesius neatsiskaito su kreditoriais, įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir jai neiškelta bankroto byla bei nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

6Kauno apygardos teismas 2005 m. gegužės 19 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Baltijos žuvys“ pagal administracijos vadovo pareiškimą. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 3 straipsnyje yra nurodytos materialaus pobūdžio sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti, o 4 straipsnyje – procesinio pobūdžio sąlygos. Viena iš būtinųjų materialiųjų sąlygų yra laikinų finansinių sunkumų susidarymo faktas. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartimi (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-307-175/2005) yra konstatuota, jog UAB „Baltijos žuvys“ pagrindinės finansinės skolos susidarė 1998-2001 metais. Teismas pripažino, kad atsakovo finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, ir konstatavo, jog tokiu atveju nebėra visų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytų materialiųjų sąlygų. Be to, teismas nenustatė ir procesinių sąlygų restruktūrizavimo bylai iškelti. Teismas, remdamasis Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartimi, kurioje nustatyta, jog R. V. nėra suteikęs UAB „Baltijos žuvys“ 2 182 000 Lt paskolos, konstatavo, kad yra ginčijamas kreditoriaus R. V. finansinio reikalavimo dydis. Teismas padarė išvadą, kad įmonės direktorius siūlymą restruktūrizuoti įmonę pateikė neturėdamas įmonės valdymo organų, kreditorių susirinkimo arba savininkų (dalininkų) sutikimo.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo UAB „Baltijos žuvys“ direktoriaus A. Žiogo atskirąjį skundą, 2005 m. liepos 7 d. nutartimi skundą atmetė ir pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnį šis įstatymas reglamentuoja įmonių, turinčių laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, restruktūrizavimo procesą. Tai reiškia, kad restruktūrizavimo procesas taikomas įmonėms, kurių finansiniai sunkumai yra laikini, o ne seniai besitęsiantys, nuolatinio, vis gilėjančio pobūdžio. Teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog įmonės finansinė padėtis pasikeitė nuo to laiko, kai buvo priimtos Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartis ir Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis, kuriomis konstatuota, kad įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio. Kadangi ši aplinkybė yra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, tai teisėjų kolegija nepripažino teisiškai reikšmingomis aplinkybių, susijusių su įmonės kreditoriaus R. V. teise inicijuoti restruktūrizavimo procesą. Teisėjų kolegija taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėdamas bylą rašytinio, o ne žodinio proceso tvarka, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatų nepažeidė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 9 punkto nuostata, pagal kurią iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti teismas gali ir rašytinio proceso tvarka, gali būti pagal analogiją taikoma ir nagrinėjant pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Į apelianto argumentą dėl trečiojo asmens AB „Senoji Baltija“ neteisėto įtraukimo į bylą pirmosios instancijos teisme teisėjų kolegija nurodė, kad trečiųjų asmenų įtraukimas į procesą yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva, todėl apeliacinės instancijos teismas šio klausimo negali nagrinėti (CPK 46-47 straipsniai).

8III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, pareiškimas dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo

9Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ direktorius A. Žiogas prašo Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nepranešęs byloje dalyvaujantiems asmenims apie posėdžio laiką ir vietą. Tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Be to, teismas, nesant šalių prašymo, neteisėtai bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Taip ieškovui buvo atimta teisė pateikti papildomus įrodymus, duoti paaiškinimus, teikti prašymus.

112. Kauno apygardos teismas, pažeisdamas CPK 179, 234, 245 straipsnius, rėmėsi į bylą neįtrauktų asmenų pateiktais rašytiniais įrodymais. Teismas taip pat pažeidė CPK 47, 334, 335 straipsnius, nutartimi dėl ieškovo atskirojo skundo priėmimo (t. y. jau išnagrinėjus bylą) įtraukdamas į bylą trečiuoju asmeniu RAB „Senoji Baltija“.

123. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatas neturėjo teisės vertinti įmonės finansinių sunkumų atsiradimo priežasčių ir susidarymo eiliškumo. Ši aplinkybė bylos iškėlimo stadijoje nėra reikšminga. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kuo remdamasis teismas turi nustatyti, ar įmonės finansiniai sunkumai pripažintini laikinais. Kauno apygardos teismas, atsisakydamas iškelti restruktūrizavimo bylą nustatęs, kad įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikini, o ilgalaikiai, pažeidė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriose yra išvardytas baigtinis sąrašas pagrindų atsisakyti iškelti bylą. Šiame straipsnyje nenumatyta, kad įmonės finansinių sunkumų ilgalaikis pobūdis yra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

134. Kauno apygardos teismas neteisėtai rėmėsi Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje nustatyta aplinkybe, kad R. V. nėra suteikęs UAB „Baltijos žuvys“ 2 182 000 Lt paskolos, nes R. V. nedalyvavo toje byloje, o pagal CPK 266 straipsnį teismas neturi teisės spręsti klausimus dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ar pareigų. Lietuvos apeliacinio teismo argumentas, kad, nepakitus įmonės finansinei būklei ir šiuo pagrindu pirmosios instancijos teismui atsisakius iškelti restruktūrizavimo bylą, aplinkybės dėl R. V., kaip kreditoriaus, teisių apimties neturi reikšmės, taip pat nepagrįstas. R. V., kaip įmonės kreditoriaus, siūlymas pradėti restruktūrizavimo procesą yra viena iš materialių restruktūrizavimo proceso sąlygų, todėl ši aplinkybė turėjo būti teismo vertinama kaip savarankiškas pagrindas restruktūrizavimo bylai iškelti.

14Atsakovas UAB „Baltijos žuvys“ pareiškė prisidėjimą prie kasacinio skundo.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

17Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė, kad UAB „Baltijos žuvys“, kuriai siekiama iškelti restruktūrizavimo bylą, finansiniai sunkumai yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio, seniai besitęsiantys. Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad R. V. kreditorinio reikalavimo dydis yra ginčytinas, todėl jis nepripažintinas kreditoriumi, turinčiu teisę inicijuoti įmonės restruktūrizavimo procesą. Apeliacinės instancijos teismas aplinkybių, susijusių su R. V. kreditorinio reikalavimo dydžiu, nepripažino reikšmingomis.

18V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Kasacinis skundas netenkintinas, nes jame nurodyti argumentai neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo Nr. IX-218 (toliau – ĮRĮ) ir Lietuvos Respublikos CPK nuostatų, reglamentuojančių įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą.

20Įmonės restruktūrizavimo tikslas yra įmonės veiklos išsaugojimas ir plėtojimas, skolų sumokėjimas ir mokumo atkūrimas. Šiam tikslui įgyvendinti teismas įmonei, turinčiai laikinų finansinių sunkumų, esant ĮRĮ 3 ir 4 straipsniuose nurodytoms sąlygoms, iškelia restruktūrizavimo bylą. Byla iškeliama CPK nustatyta tvarka, išskyrus ĮRĮ numatytas išimtis (ĮRĮ 7 straipsnis).

21Kasatorius teigia, kad Kauno apygardos teismas pažeidė ĮRĮ 7 straipsnio 1, 5 dalių ir 5 straipsnio bei CPK 234, 245 ir 335 straipsnių nuostatas, nes išnagrinėjo UAB „Baltijos žuvys“ direktoriaus prašymą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešęs apie teismo posėdžio vietą ir laiką nė vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Kasatoriaus nuomone, restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas gali būti nagrinėjamas tik žodiniame procese, pranešus visiems dalyvaujantiems byloje asmenims.

22Kasacinio teismo teisėjų kolegija su šiais kasatoriaus argumentais nesutinka. Kasatorius, teigdamas, kad byla dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo negali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neatsižvelgė į ĮRĮ 7 straipsnio 1 punkto ir CPK 115 straipsnio 1 dalies, 137 straipsnio 1 dalies nuostatas. Pagal CPK 115 straipsnio 1 dalį ir 137 straipsnio 1 dalį civilinę bylą iškelia teisėjas vienasmenišku aktu – rezoliucija. ĮRĮ numatyta šios taisyklės išimtis – įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama nutartimi, bet ne rezoliucija, ir ne vėliau kaip per vieną dieną pranešama apie tai įmonei ir pagrindiniams kreditoriams (ĮRĮ 7 straipsnio 3, 4 dalys). Teismo atsisakymas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, kaip ir atsisakymas priimti ieškinį, sprendžiamas nutartimi. Taigi įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą teismas turi teisę spręsti rašytinio proceso tvarka. Kadangi į rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami, teismo posėdis vyksta jiems nedalyvaujant, tai nepranešimas apie rašytinio proceso metu priimamų dokumentų laiką ir vietą nesudaro absoliutaus šių dokumentų negaliojimo pagrindo, nurodyto CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Kasatorius netinkamai aiškina ĮRĮ 7 straipsnio ir CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas.

23Teismas turi teisę nuspręsti restruktūrizavimo bylos iškėlimo kausimą nagrinėti ir žodinio proceso tvarka, jeigu pripažįsta, kad tai yra reikalinga (CPK 3 straipsnio 6 dalis, 228 straipsnio 1 dalis).

24Kasatoriaus skunde nurodyti CPK 234, 245, 335 straipsniai, skirti bylos nagrinėjimui teisme ir dalyvaujančių byloje asmenų prašymų sprendimo tvarkai šioje proceso stadijoje, atskirųjų skundų padavimo tvarkai bei terminams reglamentuoti. Šių straipsnių aiškinimas ir taikymas neturi tiesioginio ryšio su šios bylos dalyku – restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar atsisakymo ją iškelti tvarka. Kasatorius netinkamai aiškina šias normas.

25Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka ir su antruoju kasatoriaus argumentu, kad Kauno apygardos teismas pažeidė CPK 179 straipsnio 1 dalies nuostatą, nes rėmėsi neįtraukto į bylą asmens AB „Senoji Baltija“ pateiktomis teismo nutartimis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 8.3 punkte išaiškino, kad teismas šeimos, darbo, ypatingosios teisenos, bankroto ir restruktūrizavimo bylose privalo veikti ex officio ir savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu, jo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą. Kita vertus, teismų priimtos nutartys pirmiau išnagrinėtoje byloje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Baltijos žuvys“ šios įmonės direktoriui, jos pagrindiniams kreditoriams buvo žinomos ir privalomos. UAB „Baltijos žuvys“ direktorius į tose nutartyse nustatytus faktus ir konstatuotus argumentus nekreipė dėmesio. Nurodytose teismo nutartyse buvo nustatyta, kad nėra ĮRĮ 1 ir 3 straipsniuose nurodytų būtinų sąlygų restruktūrizavimo bylai iškelti, nes įmonės nemokumas tęsiasi ilgą laiką. Be to, buvo konstatuotas įmonės vadovo piktnaudžiavimas teise. Pažymėtina dar ir tai, kad AB „Senoji Baltija“ trečiuoju asmeniu buvo įtraukta į procesą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei (UAB „Baltijos žuvys“).

26Negalima sutikti su kasatoriaus teiginiu, kad teismai pažeidė ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje teismas neturėjo vertinti įmonės finansinių sunkumų. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalį teismai atsisako kelti restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) teismui nebuvo pateikti visi šio įstatymo 5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti dokumentai; 3) įmonei iškelta bankroto byla. ĮRĮ 1 straipsnyje yra nurodyta šio įstatymo paskirtis ir tikslas. Per įstatymo paskirtį ir tikslą atsiskleidžia įmonės restruktūrizavimo esmė (galimybė greitai likviduoti skolas ir atkurti įmonės mokumą), todėl įmonės finansinius sunkumus reikia nagrinėti sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą.

27Įmonės restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu įmonės finansiniai sunkumai yra laikini. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalį įmonės laikinais finansiniais sunkumais pripažintini sunkumai, kurie tęsiasi ilgiau kaip tris mėnesius, bet ne keletą metų. Įsiteisėjusiomis teismų nutartimis yra nustatyta, kad UAB „Baltijos žuvys“ finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų. Tokių finansinių sunkumų negalima pripažinti laikinais. Tai – esminė sąlyga, dėl kurios restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Tai jau buvo konstatuota Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 7 d. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartyse.

28UAB „Baltijos žuvys“ direktorius, žinodamas pirmiau nurodytose nutartyse nustatytus faktus, prie naujo 2005 m. gegužės 5 d. pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nepridėjo įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes, taigi neįvykdė ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 ir 5 punktų reikalavimų. Pažymėtina dar ir tai, kad įmonė naudojasi advokato paslaugomis.

29Taigi teismai, nagrinėdami UAB „Baltijos žuvys“ 2005 m. gegužės 5 d. gautą pareiškimą, ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalies reikalavimų nepažeidė.

30Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka ir su ketvirtuoju kasacinio skundo argumentu, kad R. V. yra UAB „Baltijos žuvys“ kreditorius, turintis teisę ĮRĮ 4 straipsnio 5 dalies tvarka raštu siūlyti restruktūrizuoti įmonę, ir kad jo kreditorinių reikalavimų suma yra didesnė negu pusė visos kreditorių reikalavimų sumos. Iš prie civilinės bylos Nr. B2-307-125/2005 pridėto kreditorių sąrašo, pasirašyto įmonės direktoriaus Arvydo Žiogo, matyti, kad 2005 m. sausio 10 d. R. V. kreditorinis reikalavimas buvo 92 000 Lt. Prie šios bylos pridėtame 2005 m. balandžio 14 d. kreditorių sąraše, pasirašytame to paties direktoriaus A. Žiogo, R. V. kreditorinis reikalavimas nurodytas 2 394 000 Lt. Įrodymai, patvirtinantys R. V. kredito sumos padidėjimą per tris mėnesius 2 302 000 Lt, nebuvo pateikti. Esant tokiems duomenims, Kauno apygardos teismas turėjo pagrindą R. V. siūlymo restruktūrizuoti UAB „Baltijos žuvys“ nepripažinti pakankamu pagrindu iškelti restruktūrizavimo bylą išimties tvarka, numatyta ĮRĮ 4 straipsnio 5 dalyje.

31Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodytuose UAB „Baltijos žuvys“ direktoriaus veiksmuose yra piktnaudžiavimo teise požymių. CK 1.137 straipsnio 3 dalies nuostatos draudžia įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės prigimčiai.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Pareiškimo esmė... 4. UAB „Baltijos žuvys“ administracijos vadovas A. Žiogas 2005 m. gegužės... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2005 m. gegužės 19 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, pareiškimas dėl prisidėjimo prie... 9. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ direktorius A. Žiogas... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nepranešęs byloje... 11. 2. Kauno apygardos teismas, pažeisdamas CPK 179, 234, 245 straipsnius,... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos... 13. 4. Kauno apygardos teismas neteisėtai rėmėsi Klaipėdos apygardos teismo... 14. Atsakovas UAB „Baltijos žuvys“ pareiškė prisidėjimą prie kasacinio... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 17. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė, kad UAB „Baltijos... 18. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Kasacinis skundas netenkintinas, nes jame nurodyti argumentai neatitinka... 20. Įmonės restruktūrizavimo tikslas yra įmonės veiklos išsaugojimas ir... 21. Kasatorius teigia, kad Kauno apygardos teismas pažeidė ĮRĮ 7 straipsnio 1,... 22. Kasacinio teismo teisėjų kolegija su šiais kasatoriaus argumentais... 23. Teismas turi teisę nuspręsti restruktūrizavimo bylos iškėlimo kausimą... 24. Kasatoriaus skunde nurodyti CPK 234, 245, 335 straipsniai, skirti bylos... 25. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka ir su antruoju kasatoriaus... 26. Negalima sutikti su kasatoriaus teiginiu, kad teismai pažeidė ĮRĮ 7... 27. Įmonės restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu įmonės finansiniai... 28. UAB „Baltijos žuvys“ direktorius, žinodamas pirmiau nurodytose nutartyse... 29. Taigi teismai, nagrinėdami UAB „Baltijos žuvys“ 2005 m. gegužės 5 d.... 30. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka ir su ketvirtuoju kasacinio... 31. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodytuose UAB... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 34. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...