Byla 2A-692-186/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Neringos Švedienės,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės M.. A. M. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal Alytaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovei M. A. M. dėl savavališkai pastatyto statinio nugriovimo. Tretieji asmenys byloje Varėnos rajono savivaldybės administracija, Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys, M. P..

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4ieškovas Alytaus apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei M.A. M., prašydamas įpareigoti ją per teismo nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio Zervynų kaime, Marcinkonių seniūnijoje, Varėnos rajone. Nurodė, jog Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-05-25 savavališkos statybos aktu Nr. 10/07 buvo nustatytas savavališkos statybos faktas, t.y., jog M.A. M. savavališkai pastatė ir naudoja 6,00 x 3,65 m. dydžio stiklo paketų priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r., Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, kuris pastatytas ant metalinių 1,10 m aukščio polių. Stiklo paketų priestatas pristatytas prie paminkliniame Zervynų regeneracijos projekte 33 numeriu pažymėto gyvenamojo namo, kuris yra architektūros paminklas, architektūriniu požiūriu esantis vertingiausių paminklinių pastatų grupėje. Pristatytas stiklo paketų statinys prie seno gyvenamojo namo darko kultūros paveldo kompleksą. Alytaus apskrities viršininko 2007-06-14 įsakymu Nr. (1.4)-ST-88 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Varėnos rajone“ statytoja M.A. M., vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p., buvo įpareigota per mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą). 2007-08-07 patikrinus, ar statytoja įvykdė Alytaus apskrities viršininko įsakymą, nustatyta, kad stiklo paketų priestatas nenugriautas, todėl buvo surašytas aktas Nr. 17. Ieškovas nurodė, kad atsakovė tokiais savo veiksmais pažeidė LR statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2, 3 p., 23 str. 1 d., statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218, 2 punkto reikalavimus, LR saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2 d. 5 p. reikalavimus, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 136.7 p. reikalavimus.

5Atsakovė M.A. M. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ilgainiui jos ir sesers M. P. gyvenamasis namas Zervynų kaime pradėjo slinkti nuo skardžio link Ūlos upės, dėl ko 2006-01-26 ji kreipėsi į Varėnos rajono savivaldybės administraciją dėl gyvenamojo namo rekonstrukcijos, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Nurodė, jog verandą pastatė prie namo priestato, pastatyto apie 1970 metus ir nepripažinto architektūriniu paminklu, kuris pristatytas prie gyvenamojo namo, pastatyto apie 1890 metus. Statybos darbai baigti 2006-07-18. Uždaroji veranda yra įstiklinta, nešildoma, stovi ant plastmasinių polių, kurių viduje yra betonas. Poliai, laikantys uždarą verandą, sutvirtino ne tik šlaitą, bet ir patį gyvenamąjį namą. Nurodė, kad ginčo statinys nėra stiklinis priestatas prie namo, o laikytinas nesudėtingu statiniu – tambūru (prieangiu). Toks tambūras dar vadinamas uždara veranda, o tokiems statiniams taikomos LR Statybos įstatymu nustatytų reikalavimų išimtys. Atkreipė dėmesį į tai, kad tik 2006-07-28 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į-354 Zervynų kaimo gyvenvietė buvusi paskelbta valstybės saugoma, tuo tarpu veranda baigta statyti 2006-07-18, todėl neturėtų būti taikomos Statybos įstatyme numatytos išimtys.

6Dzūkijos nacionalinio parko direkcija savo atsiliepime pritarė Alytaus apskrities viršininko administracijos pateiktam ieškiniui dėl M.A. M. savavališkai pastatyto stiklo paketų priestato, esančio valstybės saugomame objekte – Zervynų kaime, Marcinkonių seniūnijoje, Varėnos rajone, nugriovimo.

7Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys su ieškiniu sutiko ir prašė tenkinti jame išdėstytus reikalavimus.

8Tretieji asmenys Varėnos rajono savivaldybės administracija ir M. P. atsiliepimų į ieškinį teismui nepateikė.

9Varėnos rajono apylinkės teismas 2008-03-27 sprendimu patenkino Alytaus apskrities viršininko administracijos ieškinį ir nusprendė įpareigoti M.A. M. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą) prie gyvenamojo namo, esančio Zervynų k, Marcinkonių sen., Varėnos r.. Teismas iš Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento surašytų aktų kaip oficialių rašytinių įrodymų nustatė, kad atsakovė M.A. M. savavališkai pastatė stiklinį priestatą (verandą), tuo pažeisdama tiek LR Statybos įstatymo, tiek Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 nuostatas. Teismas konstatavo neturintis pagrindo abejoti šios valstybinės statybos priežiūros institucijos kompetencija surašant minėtus savavališkos statybos aktus bei vertinant aplinkybę, kokio tipo yra statiniai ir kokie leidimai, projektai, kiti dokumentai ar suderinimai su kitomis valstybės ar savivaldybės institucijomis yra reikalingi jų teisėtai statybai. Teismas nurodė, kad iki 2006-07-28 Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymo Nr. Į-354 Zervynų kaimas, kaip nekilnojamosios kultūros vertybė, buvo saugomas vadovaujantis 1996-01-23 Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, pagal kurį atsakovė privalėjo turėti nustatyta tvarka su Kultūros paveldo departamentu suderintą projektą ir leidimą kultūros paveldo objekto – paminklinio namo – tvarkytos darbams. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovė pažeidė Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 38.3, 38.4 punktų reikalavimus (naudojo tradicines medžiagas netradiciniais būdais, sumažino kraštovaizdžio estetinę vertę ir erdvinį raiškumą), kadangi M.A. M. namas patenka į Ūlos kraštovaizdžio draustinio teritoriją. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė santykinai ilgą laiko tarpą elgėsi lengvabūdiškai, neatsakingai ir neprotingai, kadangi turėjo pakankamai laiko nustatyta tvarka parengti ir suderinti projektinę dokumentaciją, gauti atitinkamus leidimus arba likviduoti savavališkos statybos padarinius. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovė visą laiką sąmoningai ignoravo valstybės pareigūnų įvairiomis formomis gaunamus perspėjimus dėl savavališkos statybos, ją tęsė ir užbaigė. Teismas, vadovaudamasis galiojančiomis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. ir LR CK 4.103 str. 3 d. nuostatomis, konstatavo, kad pagal galiojančius teisės aktus savavališkų statybų įteisinimas yra negalimas. LR CK 4.103 str. 3 d. numatytos savavališkos statybos pasekmės diferencijuojamos pagal neteisėtos statybos būdą: tuo atveju, jei statyba įvykdyta be leidimo ar supaprastinto projekto, statinius privaloma nugriauti.

10Atsakovė M.A. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2008-03-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – Alytaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

11- uždara veranda buvo pastatyta po to, kai iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos atsakovė gavo neigiamą atsakymą dėl gyvenamojo namo rekonstrukcijos, atsižvelgiant į tai, kad gyvenamasis namas, esantis Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., kartu su priestatu ėmė pastebimai slinkti nuo skardžio link Ūlos upės;

12- uždara veranda buvo pastatyta prie 1970 m. pastatyto namo priestato, kuris neįrašytas į valstybės saugomų paminklinių objektų sąrašą, o ne prie 1890 m. pastatyto gyvenamojo namo;

13- pastatyta uždara veranda (tambūras (prieangis)) yra nesudėtingas statinys ir, vadovaujantis Statybos techninio reglamento (STR 1.01.07:2002) Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai 1.1.2 p. pagal savo plotą ir aukštį priskirtina prie I grupės nesudėtingų statinių. Todėl, vadovaujantis minėto reglamento 12 p., atsakovės pastatytai uždarai verandai taikytinos Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys: neprivalomas statinio projektas, nereikalingi privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai, nereikalingas statybos leidimas, neatliekami statinio kadastriniai matavimai, statinio pripažinimas tinkamu naudoti ir statinio registravimas Nekilnojamojo turto registre ir t.t.;

14- teismo sprendime nepagrįstai nurodyta, jog atsakovė neturėjo raštiško bendrasavininkės M. P. sutikimo, kadangi jis buvo pateiktas. Tačiau, kadangi namo rekonstrukcija nebuvo atliekama, šis sutikimas nebuvo reikalingas;

15- teismo išvada, kad „stiklo paketų priestatas yra netoleruotinas etnografinio kaimo kontekste, nes menkina valstybės saugomo objekto vertingąsias savybes“, yra nepagrįsta ir ieškovo neįrodyta. Apeliantė nurodo, jog ginčo statinys nemažina kraštovaizdžio estetinės vertės ir erdvinio raiškumo, kadangi nėra matomas nuo gyvenamojo namo fasado pusės, nėra aukštesnis už gyvenamąjį namą ir priestatą, nėra matomas nuo Ūlos upės pusės ir kaimo gatvės, kadangi stovi ant medžiais ir krūmais apaugusio šlaito. Statiniui pastatyti naudotos tradicinė tamsios spalvos mediena. Zervynų kaimas Varėnos rajono savivaldybėje tik 2006-07-28 buvo paskelbtas valstybės saugomu objektu ir įregistruotas Kultūros vertybių registre, tuo tarpu atsakovė statybos darbus baigė 2006-07-18;

16- statybos padariniai galėtų būti tinkamai pašalinti suderinus naują projektinę dokumentaciją arba atitinkamai pakeitus statinį, o ne įpareigojant nugriauti verandą. Todėl skundžiamu sprendimu taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdai neproporcingi jų taikymu siekiamiems tikslams, pažeidžia LR Konstitucijoje ir LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus;

17- teismas pagal LR CK 4.103 str. 3 d. turėjo spręsti ne tik dėl statybos valstybinės priežiūros institucijos parinktos priemonės įgyvendinimo, bet ir nustatyti, ar šios institucijos parinkta savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonė yra vienintelė galimybė atkurti pažeistas ieškovo, atsakovo (savininko) ir (ar) trečiojo asmens teises, ar negalima panaudoti kitų šioje teisės normoje numatytų pažeistos teisės atkūrimo būdų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-04 nutartis, civ. bylos Nr. 3K-3-409/2001);

18- kadangi darbų pabaiga laikytina 2006-07-18, t.y. iki LR Statybos įstatymo 3 str., 23 str. pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2006-11-01), savavališkų statybų padarinių šalinimui turėtų būti taikomos nepakeisto LR Statybos įstatymo 28 str. ir atitinkamos LR CK 4.103 str. normos.

19Tretysis asmuo M. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą nurodo sutinkanti su skunde išdėstytais argumentais, prašo jį tenkinti bei panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2008-03-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

20Ieškovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovė A.M. M. atliko gyvenamojo namo rekonstrukciją, kaip ji apibrėžiama LR Statybos įstatymo 2 str. 18 p. bei Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 5.16 p. bei 5.31 p. Apeliaciniame skunde nurodytas argumentas dėl I grupės nesudėtingiems statiniams taikytinų LR Statybos įstatyme numatytų išimčių, netaikomas statiniams, statomiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, bei statiniams, saugomiems saugomoje teritorijoje. Todėl, vadovaujantis LR Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2, 3 p., statytoja prieš rekonstruodama privalėjo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą, bei nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą rekonstrukcijai atlikti.

21Apeliacinis skundas netenkinamas.

22Byloje nustatyta, kad atsakovė M.A. M. Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, prie gyvenamojo namo Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. pastatė ir naudoja 6,00 x 3,65 m. dydžio stiklo paketų priestatą (verandą). LR Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 ir 2 p.p. reikalaujamų nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto statinio projekto bei nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo atsakovė neturi. Alytaus apskrities viršininko administracija tokius M.A. M. veiksmus įvertino kaip savavališką statybą ir 2007-06-14 įsakymu Nr. (1.4)-ST-88 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Varėnos rajone“ įpareigojo statytoją per mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą). M.A. M. nurodymo neįvykdžius Alytaus apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovę savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą). Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino.

23Apeliantė, laikydama teismo sprendimą neteisėtu ir nepagrįstu nurodo, kad pagal Statybos techninio reglamento (STR 1.01.07:2002) Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai 1.1.2 p. pagal savo plotą ir aukštį priskirtina prie I grupės nesudėtingų statinių. Todėl, vadovaujantis minėto reglamento 12 p., atsakovės pastatytai uždarai verandai taikytinos Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys: neprivalomas statinio projektas, nereikalingi privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai, nereikalingas statybos leidimas, neatliekami statinio kadastriniai matavimai, statinio pripažinimas tinkamu naudoti ir statinio registravimas Nekilnojamojo turto registre ir t.t..

24Skundo argumentas nepagrįstas. Atsakovės pastatytas stiklo paketų priestatas (veranda) pagal jos nurodomą Reglamentą iš tikro yra nesudėtingas statinys. Tačiau apeliantė, skunde išvardindama nesudėtingiems statiniams taikomas LR Statybos įstatymo išimtis, cituoja paminėto Reglamento, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002-04-16 d. įsakymu Nr. 184, originalią redakciją, įsigaliojusią 2002-07-01. Statybos techninis reglamentas yra materialinė norma, todėl sprendžiant ginčą turi būti taikoma teisinio santykio susiformavimo momentu galiojusi redakcija. Atsakovė teigia, kad priestato statybą pradėjo po to, kai gavo 2006-02-10 raštą Nr. 2A-16, kuriuo atsisakyta išduoti projektavimo sąlygas, o baigė statybą 2006-07-18. Šios aplinkybės byloje neginčijamos, kitokių duomenų nėra. Kaip minėta, Zervynų kaimas yra Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. Pagal LR Saugomų teritorijų įstatymo 12 str. 2 d. nacionaliniai parkai yra saugomos teritorijos. Be to, Zervynų kaimas ir namas, prie kurio pristatytas ginčo statinys, kaip matyti iš Varėnos rajono savivaldybės 2001-02-19 rašto Nr. 11, įregistruoti kultūros vertybių sąraše. Pagal statybos metu galiojusią Statybos techninio reglamento (STR 1.01.07:2002) Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai 2005-11-30 Įsakymo Nr. D1-581 redakciją (įsigaliojo 2005-12-09) tiek kultūros paveldo objekto teritorijoje (Reglamento 12.1 p.), tiek saugomoje teritorijoje (Reglamento 12.2 p.) statomiems nesudėtingiems statiniams privalu parengti supaprastintą projektą, kuris turi būti tikrinamas nustatyta tvarka. LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (1995-12-29 nutarimo Nr. 1640 redakcija) patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 136.7 p. nustatyta, kad nacionalinių parkų teritorijose draudžiama vykdyti bet kokius statybos, žemės kasybos [...] darbus be nustatytąja tvarka patvirtinto projekto. Esant tokiai teisinei situacijai atsakovei netaikytina LR Statybos įstatymo 3 str. 3 d. įtvirtinta išlyga, leidžianti kai kuriais atvejais nesudėtingiems statiniams nerengti projekto ar statyti juos neturint statybos leidimo. Teisinės situacijos nekeičia apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, kad ginčo priestatas (veranda) pastatyta ne prie 1890 m. pastatyto gyvenamojo namo, o prie 1970 m. pastatyto namo priestato, kuris neįrašytas į valstybės saugomų paminklinių objektų sąrašą. Šiuo atveju lemia ta aplinkybė, kad priestatas pastatytas nacionalinio parko ir kultūros paveldo objekto teritorijoje. Teisiškai nereikšminga apeliantės nurodoma aplinkybė kad atsakovė turėjo raštišką bendrasavininkės sutikimą, nes tokio dokumento statybos įteisinimui nepakanka. Aptartų bylos aplinkybių ir norminių aktų nuostatų pakanka konstatuoti, kad atsakovė M.A. M. statinį prie gyvenamojo namo Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r., šioje byloje vadinamą stiklo paketų priestatu (veranda) pastatė neturėdama LR Statybos įstatymo reikalaujamų patvirtinto projekto ir statybos leidimo t.y. savavališkai. Vadinasi šio statinio atžvilgiu gali būti taikomos LR CK 4.103 str. numatytos teisinės pasekmės.

25Apylinkės teismas skundžiamame sprendime, konstatavęs savavališką statybą, taikė 2006-10-17 įstatymo Nr X-858 LR CK 4.103 str. redakciją ir nurodė, kad pagal šio straipsnio 3 d. statytojas per nustatytą terminą savo lėšomis turi likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar jo dalį ir sutvarkyti statybvietę. Kitų savavališkų statybų padarinių šalinimo būdų įstatymas nenumato, t. y. po įsigaliojusių įstatymo pataisų, nebegalima įteisinti savavališkų statybų. Apeliantė su tokia teismo pozicija nesutinka ir, pabrėždama, jog stiklo paketų priestato (verandos) statyba buvo baigta 2006-07-18 teigia, kad turi būti taikomos savališkos statybos pasekmės, numatytos iki 2006-10-31 galiojusioje LR CK 4.103 str. redakcijoje ir iki 2006-11-01 (taip skunde) galiojusioje LR Statybos įstatymo 28 str. redakcijoje.

26Skundo argumentas pagrįstas. Pagal bendrąsias materialinių teisės normų galiojimo laiko atžvilgiu taisykles (LR CK 1.7 str. 2 d.) ginčui išspręsti turi būti taikomas nagrinėjamų teisinių santykių atsiradimo laiku galiojęs įstatymas. Kadangi nėra ginčijama aplinkybė, jog savavališka stiklo paketų priestato (verandos) statyba baigta 2006-07-18, byloje turi būti taikoma LR CK 4.103 str. 2000-07-18 redakcija (įsigaliojusi 2001-07-01 galiojusi iki 2006-10-31), bei iki tos pačios datos galiojusi LR Statybos įstatymo 28 str. redakcija. Tokią teismų praktiką formuoja ir LAT (2008-05-16 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3 275/2008 (LR CPK 4 str.)).

27LR Statybos įstatymo 28 straipsniu (redakcija, galiojusi iki 2006-10-31), apskrities viršininko administracijai savavališkos statybos fakto nustatymo atveju buvo suteikta teisė pateikti teismui prašymą įpareigoti statytoją pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tokios pat galios apskrities viršininko administracijai paliktos ir naujojoje 2006-10-17 LR Statybos įstatymo 28 str. redakcijoje, tačiau jame įtvirtintas tik vienas savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdas – statinio nugriovimas. Pagal abiejų redakcijų aptariamų teisės normų nuostatas, statytojui nesutinkant savanoriškai nugriauti savavališką statinį, sprendimą statinį nugriauti priverstinai gali priimti tik teismas, taikydamas LR CK 4.103 str. nuostatas. Šioje byloje ieškovui Alytaus apskrities viršininko administracijai prašant teismo įpareigoti atsakovę M.A. M. savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą stiklo paketų priestatą (verandą) ir konstatavus, kad turi būti taikoma LR CK 4.103 str. 2000-07-18 redakcija, teismas turi apsvarstyti savavališkos statybos aplinkybes ir parinkti jos padarinių pašalinimo būdą. Pirmosios instancijos teismui klaidingai nutarus taikyti LR CK 4.103 str. 2006-10-17 įstatymo Nr X-858 redakciją, toks vertinimas, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (LR CPK 7 str.), turi būti atliktas apeliacinės instancijos teisme.

28Apeliantė skunde teisingai nurodo, kad LR CK 4.103 str. 2000-07-18 redakcijoje statinio nugriovimas nebuvo vienintelė numatyta galimybė atkurti pažeistas teises. LR CK 4.103 str. 3 d. buvo nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali: 1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatytą leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu; 2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.); 3) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti. Atsakovės padarytas pažeidimas - statyba be supaprastinto projekto, byloje yra konstatuotas. Tačiau už padarytą teisės pažeidimą teisės normoje nustatytos sankcijos taikymą lemia ne tik pats pažeidimo padarymo faktas, bet ir aplinkybės, kurios turi reikšmės taikant atitinkamą sankciją. Aplinkybės, turinčios reikšmės taikant sankciją, parenkant jos dydį, gali būti įstatyme nustatytos ar net nenustatytos. Taikyti ar netaikyti įstatymo nustatytą sankciją, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, taikant LR CK 4.103 str. 2000-07-18 redakciją, yra suformulavęs pagrindines teismų praktikos nuostatas, kurių esmė yra ta, kad savavališkos statybos statinių nugriovimas nėra vienintelė ir neišvengiamai taikoma savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmė. LR CK 4.103 str. (2000-07-18 redakcija) normos turi būti taikomos laikantis interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų; savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma esant ne bet kokiam, o esmingam pažeidimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2007-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2007; 2008—01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008, 2008-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2008 ir kt.). Šioje byloje pirmosios instancijos teismas, nors ir taikė LR CK 4.103 str. 2006-10-17 įstatymo Nr X-858 redakciją, tačiau išsamiai išanalizavo atsakovės padarytą pažeidimą. Teismas nustatė, kad atsakovė, turėdama pakankamai laiko nustatyta tvarka parengti ir suderinti projektinę dokumentacija, pateikti ją patikrinti ir gauti atitinkamus leidimus, to nepadarė, bet santykinai ilgą laiko tarpą elgėsi lengvabūdiškai, neatsakingai ir neprotingai. Tokią išvadą apylinkės teismas grindė aplinkybe, kad atsakovė gavo 2006-02-10 Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinio padalinio raštą Nr. 2A-16 „Dėl projektavimo sąlygų“ pateikė M.A. M. motyvuotą atsakymą dėl projektavimo sąlygų neišdavimo, kuriame buvo išsamiai išdėstytos projektavimo sąlygų neišdavimo priežastys, tačiau atsakovė stiklo paketų priestatą (verandą) pastatė savavališkai. 2007-08-06 raštu Nr. 2A-145 „Dėl prašymo sutvirtinti šlaitą“ M.A. M. buvo pranešta apie tai, jog Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2007-06-20 įsakymu Nr. Į-255 patvirtinta prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkytos ir neatidėliotinų saugojimo darbų iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarka. Buvo pridėtos visos privalomų užpildyti dokumentų formos, tačiau M.A. M. jų nepildė, nenurodė prašomos sumos pinigų avarinės būklės likvidavimo darbams atlikti ir jos paraiška, kaip neatitinkanti reikalavimų, buvo atmesta. Todėl apeliantės nurodoma aplinkybė, kad stiklo paketų priestatas (veranda) buvo pastatyta po to, kai iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos gavo neigiamą atsakymą dėl gyvenamojo namo rekonstrukcijos, yra ne pateisinanti jos poelgį, o priešingai, rodo, kad atsakovė, būdama informuota apie norminių aktų reikalavimus, sąmoningai jų nepaisė. Turint omenyje tai, kad išdėstyta, o taip pat tai, kad savavališka statyba atlikta saugomoje – nacionalinio parko teritorijoje, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes ir nagrinėjamos savavališkos statybos atžvilgiu negali būti taikomi kiti LR CK 4.103 str. 3 d. (2000-07-18 redakcija) numatyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdai. Juolab, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos 2007-03-19 rašte Nr. S-97 (10.13), Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-05-25 savavališkos statybos akte Nr. 10/07 ir 2007-05-29 rašte Nr. 35 konstatuotas savavališko pastato netinkamumas, tai, kad jis darko paminklinį pastatą ir kultūros paveldo kompleksą, išdėstytas apsisprendimas tokios statybos nederinti. Tai rodo, kad Alytaus apskrities viršininko administracija nors formaliai ir nesvarstė LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 2 p. (redakcija, galiojusi iki 2006-10-31) nustatytos galimybės leisti atsakovei parengti jau pastatyto statinio projektą, tačiau per kompetentingus padalinius konstatavo tokio leidimo negalimumą.

29Kitos apeliantės skunde dėstomos aplinkybės – kad bendrasavininkė M. P. buvo davusi raštišką sutikimą rekonstrukcijai, kad savavališkai pastatyto priestato (verandos) beveik nesimato, o ieškovas atskirai neįrodinėjo, kad stiklo paketų priestatas yra netoleruotinas etnografinio kaimo kontekste, negali būti pripažinti pagrindu konstatuoti, jog savavališka statyba gali būti įteisinta. Daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs bylos aplinkybes, pagrįstai nusprendė, jog atsakovės savavališkai pastatytas stiklo paketų priestatas (veranda) turi būti nugriautas. Tai, kad apylinkės teismas, priimdamas teisėtą sprendimą, neteisingai parinko įstatymo redakciją, yra formalus pagrindas, dėl kurio skundžiamas sprendimas negali būti naikinamas (LR CPK 328 str.).

30Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330 str.) numatytų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1d. 1p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

32Varėnos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės M.. A.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. ieškovas Alytaus apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovė M.A. M. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 6. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija savo atsiliepime pritarė Alytaus... 7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinis... 8. Tretieji asmenys Varėnos rajono savivaldybės administracija ir M. P.... 9. Varėnos rajono apylinkės teismas 2008-03-27 sprendimu patenkino Alytaus... 10. Atsakovė M.A. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Varėnos rajono... 11. - uždara veranda buvo pastatyta po to, kai iš Varėnos rajono savivaldybės... 12. - uždara veranda buvo pastatyta prie 1970 m. pastatyto namo priestato, kuris... 13. - pastatyta uždara veranda (tambūras (prieangis)) yra nesudėtingas statinys... 14. - teismo sprendime nepagrįstai nurodyta, jog atsakovė neturėjo raštiško... 15. - teismo išvada, kad „stiklo paketų priestatas yra netoleruotinas... 16. - statybos padariniai galėtų būti tinkamai pašalinti suderinus naują... 17. - teismas pagal LR CK 4.103 str. 3 d. turėjo spręsti ne tik dėl statybos... 18. - kadangi darbų pabaiga laikytina 2006-07-18, t.y. iki LR Statybos įstatymo 3... 19. Tretysis asmuo M. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą nurodo sutinkanti su... 20. Ieškovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 21. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovė M.A. M. Dzūkijos nacionalinio parko... 23. Apeliantė, laikydama teismo sprendimą neteisėtu ir nepagrįstu nurodo, kad... 24. Skundo argumentas nepagrįstas. Atsakovės pastatytas stiklo paketų priestatas... 25. Apylinkės teismas skundžiamame sprendime, konstatavęs savavališką... 26. Skundo argumentas pagrįstas. Pagal bendrąsias materialinių teisės normų... 27. LR Statybos įstatymo 28 straipsniu (redakcija, galiojusi iki 2006-10-31),... 28. Apeliantė skunde teisingai nurodo, kad LR CK 4.103 str. 2000-07-18 redakcijoje... 29. Kitos apeliantės skunde dėstomos aplinkybės – kad bendrasavininkė M. P.... 30. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str.... 32. Varėnos rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 27 d. sprendimą palikti...