Byla 2A-1568-324/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-128-393/2012 pagal J. M. ir M. M. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3J. M. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė nutraukti šalių santuoką, įregistruotą 2007 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, kaltu dėl santuokos iširimo pripažįstant M. M., nustatyti nepilnamečių vaikų R. M., K. M. ir V. M. gyvenamąją vietą su motina J. M. pagal jos gyvenamąją vietą, priteisti iš M. M. vaikų R. M., K. M. ir V. M. išlaikymui po 300 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki jų pilnametystės, išmokas indeksuojant valstybės nustatyta tvarka, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant vaikų motiną J. M., palikti santuokos metu turėtas pavardes.

4Bylos nagrinėjimo metu J. M. ir M. M. pateikė teismui prašymą nutraukti jų santuoką, įregistruotą 2007 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, palikti santuokines pareiškėjų pavardes, patvirtinti 2012 m. balandžio 2 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Lazdijų rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu prašymą patenkino. Nutraukė pareiškėjų santuoką, sudarytą 2007 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. 335), po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliko santuokines pavardes, patvirtino 2012 m. balandžio 2 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią nepilnamečių vaikų R. M., K. M. ir V. M. gyvenamoji vieta nustatyta su motina J. M. pagal jos gyvenamąją vietą, M. M. gera valia sutiko nepilnamečių vaikų R. M., K. M. ir V. M. išlaikymui mokėti po 200 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki jų pilnametystės, išmokas indeksuojant valstybės nustatyta tvarka, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant vaikų motiną J. M., J. M. įsipareigojo netrukdyti M. M. matytis ir bendrauti su vaikais R. M., K. M., V. M., o dėl to kilusius ginčus spręsti įstatymų nustatyta tvarka, šalys pareiškė, kad neturi santuokoje įgyto bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei priskirtino dalintino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, nepradėjo jo kurti, o baldus, buitinę techniką ir kitus smulkius daiktus, įgytus santuokoje, pasidalijo gražiuoju ir vienas kitam pretenzijų dėl to neturi, patvirtino, kad jos, kaip sutuoktiniai, neturi nei bendrų, nei kiekvienas atskirai kreditorinių įsipareigojimų ir prievolių tretiesiems asmenims, nurodė, kad išlaikymo viena iš kitos nereikalauja, nes yra darbingos ir gebančios save išsilaikyti, įsipareigojo lygiomis dalimis apmokėti teismo, bylos vedimo, pašto ir advokato teisinės pagalbos išlaidas. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas nurodė, kad šalys nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistos, todėl antrinės teisinės pagalbos išlaidos – 1 557,72 Lt atlyginamos iš valstybės biudžeto.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu dalyvaujantis byloje asmuo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba nurodo, jog neteisėta ir nepagrįsta sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

9Netinkamai taikyta CPK 96 straipsnio 4 dalis. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2011 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-11-T-3076-4123 J. M. suteikė antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo. Pareiškėjai buvo nustatytas pirmasis turto ir pajamų lygis, kuriam esant valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Advokatas Antanas Pliauga yra pristatęs teismui Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. balandžio 11 d. išduotą pažymą reg. Nr. TP-7-(2.10)-571, kurioje nurodyta, jog valstybės patirtos išlaidos už antrinės teisinės pagalbos teikimą sudaro 1 557,72 Lt. 2012 m. balandžio 2 d. sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurią patvirtino teismas 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu, šalys įsipareigoja apmokėti teismo, bylos vedimo, pašto ir advokato teisinės pagalbos išlaidas lygiomis dalimis. J. M. buvusiam sutuoktiniui M. M. antrinė teisinė pagalba civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo nebuvo suteikta. Teismas, atsižvelgdamas į abiejų šalių prašymą, išlaidas turėjo abiems šalims paskirstyti po lygiai, bet nurodė, jog visos bylinėjimosi išlaidos atlyginamos iš valstybės biudžeto.

10Prašo pakeisti sprendimą, nurodant, kad M. M. pavedama apmokėti 778,86 Lt teismo, bylos vedimo, pašto ir advokato teisinės pagalbos išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas Hansabankas, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja J. M. prašo patenkinti suinteresuoto asmens Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinį skundą. Nurodo, kad sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių buvo numatyta, jog šalys įsipareigoja lygiomis dalimis apmokėti teismo, bylos vedimo, pašto ir advokato teisinės pagalbos išlaidas. Kadangi J. M. yra teikiama antrinė teisine pagalba, išlaidas apmoka valstybė, o M. M. tenka sumokėti 778,86 Lt teismo, bylos vedimo, pašto ir advokato teisinės pagalbos išlaidų.

12Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Apeliacijos dalykas – valstybės išlaidų, patirtų suteikiant vienam iš bylos dalyvių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, atlyginimas byloje dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

16Nuspręsdamas, jog antrinės teisinės pagalbos išlaidos tokiu atveju atlygintinos iš valstybės biudžeto, pirmosios instancijos teismas rėmėsi CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 96 straipsnio 4 dalimi ir 99 straipsniu. Sutiktina su apeliacinį skundą pateikusiu pareiškėjos atstovu, jog, teismui sprendimu patvirtinus šalių sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria jos įsipareigojo apmokėti teismo, bylos vedimo, pašto ir advokato teisinės pagalbos išlaidas lygiomis dalimis, šių procesinės teisės normų nuostatos pareiškėjo M. M. atžvilgiu buvo pritaikytos netinkamai.

17Byloje nustatyta, kad 100 procentų apmokama valstybės garantuojama teisinė pagalba buvo suteikta pareiškėjai J. M. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato asmenų, turinčių teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, atleidimą nuo žyminio mokesčio civilinėse bylose ir kitų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6–8 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas. CPK 88 straipsnio 6 punktu advokato pagalbos išlaidos priskirtos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Advokato suteiktą pagalbą apmokant iš valstybės lėšų, išlaidas patiria valstybė.

18Byla dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru pareiškimu buvo išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka. Pagal ypatingąją teiseną reglamentuojančio CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau nagrinėjamu atveju teismas sprendė ne šalių, o valstybės patirtų bylinėjimosi išlaidų, pareiškėjai J. M. suteikus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, atlyginimo. Specialioji CPK 99 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta norma nustato, jog valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal CPK 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Pagal CPK 96 straipsnio 4 dalį bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės lėšų, jeigu abi šalys atleistos nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, tačiau pagal CPK 83 straipsnio 1 dalį šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atleidžiami ne nuo visų bylinėjimosi mokesčių, o nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat prašymus dėl proceso atnaujinimo. Darytina išvada, kad pareiškėjas M. M., nebūdamas atleistas nuo visų bylinėjimosi mokesčių mokėjimo, privalo sumokėti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Pažymėtina, jog tokios praktikos, taikant civilinio proceso įstatymus dėl išlaidų valstybei už jos suteiktą garantuotą antrinę teisinę pagalbą priteisimo, laikosi kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-453/2009 pagal N.V., N.V. prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu).

19Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad pirmosios instancijos teismas patvirtino šalių susitarimą dėl advokato pagalbos išlaidų apmokėjimo lygiomis dalimis ir pastaroji sprendimo dalis nėra apeliacijos objektas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad, patvirtinęs tokį sutuoktinių susitarimą, pagal jį teismas privalėjo paskirstyti ir advokato pagalbos išlaidas (CPK 541 straipsnio 1 dalis).

20Išdėstytų argumentų pagrindu skundžiamas sprendimas pakeistinas, jį papildant apelianto nurodytu būdu (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Iš 2012 m. balandžio 11 d. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išduotos pažymos reg. Nr. TP-7-(2.10)-571 matyti, kad visos joje nurodytos 1 557,72 Lt išlaidos yra patirtos už antrinės teisinės pagalbos teikimą, todėl iš pareiškėjo M. M. priteistinos kaip advokato pagalbos išlaidos.

21Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

22pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. sprendimą. Jį papildyti, priteisiant iš pareiškėjo M. M. (a.k. ( - )) 778,86 (septynis šimtus septyniasdešimt aštuonis Lt 86 ct) Lt advokato pagalbos išlaidų valstybei, sumokant priteistą sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas Hansabankas, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

23Likusios sprendimo dalies nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio... 2. I. Ginčo esmė... 3. J. M. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė nutraukti šalių santuoką,... 4. Bylos nagrinėjimo metu J. M. ir M. M. pateikė teismui prašymą nutraukti jų... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu prašymą... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniu skundu dalyvaujantis byloje asmuo Kauno valstybės garantuojamos... 9. Netinkamai taikyta CPK 96 straipsnio 4 dalis. Kauno valstybės garantuojamos... 10. Prašo pakeisti sprendimą, nurodant, kad M. M. pavedama apmokėti 778,86 Lt... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja J. M. prašo patenkinti... 12. Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacijos dalykas – valstybės išlaidų, patirtų suteikiant vienam iš... 16. Nuspręsdamas, jog antrinės teisinės pagalbos išlaidos tokiu atveju... 17. Byloje nustatyta, kad 100 procentų apmokama valstybės garantuojama teisinė... 18. Byla dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru pareiškimu buvo... 19. Nagrinėjamu atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Išdėstytų argumentų pagrindu skundžiamas sprendimas pakeistinas, jį... 21. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. sprendimą.... 23. Likusios sprendimo dalies nekeisti....