Byla 2-1514-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I.Gackaitei, nedalyvaujant atsakovui V. S., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei V. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad remdamasis 2007-09-18 su atsakovu sudaryta Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. VM67091806P, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis mobiliuoju telefonu NOKIA 6300 su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekė pereis atsakovei nuosavybės teise. Sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjusi eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovė tinkamai neįvykdė, 2011-03-28 ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės 499,80 Lt likusių mokėjimų, 455 Lt delspinigių; iš viso 954,80 Lt. Ieškovas savo reikalavimo teisę bandė įgyvendinti derybų keliu, tačiau tai nedavė jokių rezultatų. Prašo priteisti iš atsakovo 499,80 Lt likusių mokėjimų, 455 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas bandė išspręsti ginčą taikiai.Paskutinė įmoka 2008-06-13.

3Atsakovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (LR CPK 246 str.). Atsiliepimo nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje nustatyta, kad UAB „Snoro lizingas“ ir atsakovu 2007-09-18 sudarė Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VM67091806P, kuria atsakovei buvo perduotas mobilusis telefonas, o atsakovas įsipareigojo per 24 mėnesius sumokėti UAB „Snoro lizingas“ 953,56 Lt (b.l. 4-7).

6Ieškovas siuntė atsakovei raginimus padengti įsiskolinimą (b.l. 8-10). Atsakovas pretenzijų dėl prekės nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, todėl konstatuotina, kad sutartinės prievolės neįvykdė ir yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovės 499,80 Lt likusių mokėjimų (b.l.12)(LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.886 str.).

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, teismas turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

8LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.).Šioje byloje delspinigiai dar 2,5 karto didesni, t.y. 180 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis,kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą.Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

9Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

10Ieškovas į teismą nesikreipė nuo 2008 metų liepos mėnesio(b.l.12) ir paskaičiavo delspinigius už 182 dienas.Teismas konstatuoja,kad ieškovas nesikreipė į teismą dėl savo paties darbo organizavimo be jokios pateisinamos priežasties.Be to teismas pripažįsta,kad jeigu ieškovas būtų kreipęsis ankščiau,delspinigiai būtų paskaičiuoti mažesni,nepriklausomai ,kad atsakovas yra nesąžiningas ieškovo atžvilgiu.

11Todėl ,atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros(atsakovas yra vartotojas-„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče),bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną(0,5 procento per dieną-15 proc. per mėnesį, ir t.t.),kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip sutartyje numatytų metinių palūkanų normą – 12,60 proc. nuo priteistos sumos – viso (499,80 x 12,60 proc.) 62,97 litų. Iš viso iš atsakovės ieškovui priteistina 562,77 Lt įsiskolinimo.

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 67,00 Lt žyminio mokesčio ir 3,99 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 93 str. 1 d).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo V. S. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“ (į.k. 124926897) 551,04 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt vieną litą 04 ct.) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-04-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67 (šešiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovo V. S. (a.k. ( - ) 3,99 Lt (tris litus 99 ct.) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai