Byla e2-3928-377/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ (toliau - ieškovė ir UAB „Finansų administravimas“) ieškinį atsakovui A. J. (toliau - atsakovas) dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 225,72 Eur negrąžintos paskolos, 351,97 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis), įpareigojant atsakovą per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškinyje esančių paaiškinimų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „4finance“, valdantis sistemą „Vivus.lt“ ir atsakovas 2013 m. liepos 30 d. pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė vartojimo kredito sutartį. Pradinis kreditorius atsakovui suteikė 289,62 Eur sumą. Paskolos sutarties terminas – 4 mėnesiai. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2013 m. lapkričio 30 d. Atsakovas dalį kredito sumos sumokėjo. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė, pervedė atsakovui 289,62 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, todėl pradinis kreditorius UAB „4Finance“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu, 2015 m. kovo 12 d. vienašališkai nutraukė sutartį.

102015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, o 2016 m. kovo 10 d. International Risk Management OÜ ir ieškovė UAB „Finansų administravimas“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Minėtų Reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pagrindu reikalavimo teisė į atsakovo įsiskolinimą, atsiradusį paskolos sutarties pagrindu, buvo perleista iš UAB „4finance“ į International Risk Management OÜ, o iš šio ? ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ? CK) 6.101 straipsnio 1 dalis). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu.

11Ieškovė informavo atsakovą, kad ji įgijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą, išsiųsdama jai 2016 m. gegužės 10 d. pranešimą apie reikalavimo teisės perleidimą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Tuo pačiu pranešimu ieškovė paprašė atsakovo sumokėti pagal sutartį nepadengtą įsiskolinimą naujajam kreditoriui - ieškovei.

12Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

13Atsižvelgiant į ta, kas išdėstyta, atsakovui nevykdant sutartinės prievolės pradinei kreditorei laiku grąžinti paimtą kreditą, į kurią reikalavimo teisė perleista naujajai kreditorei, atsakovui kylą sutartinė atsakomybė, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti naujajai kreditorei iš atsakovo 225,72 Eur likusio negrąžinto kredito dalies ir 34,45 Eur dydžio sutartines palūkanas (paskaičiuotas nuo 2013-07-30 iki 2015-03-12 (iki sutarties nutraukimo), kurios yra protingo dydžio bei atitinka sąžiningą skolinimo verslo praktiką, yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1-2 dalys).

14Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 317,52 Eur palūkanas (skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-03-13 iki 2016-03-02, viso 323 dienos), kurias ieškovė laiko minimaliais nuostoliais, susidariusiais dėl to, kad ieškovė negalėjo atsakovui laiku negrąžinto kredito ir sutartinių palūkanų perskolinti, taikydamas 163,10 proc. palūkanų normą, teismas pažymi, kad Vartojimo kredito įstatymo nuostatos yra taikomos ir sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo (Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Iš šios teisinės nuostatos teismas daro išvadą, kad Vartojimo kredito įstatymo teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio, dėl ko vartojimo kredito sutarties šalys negali jų pakeisti sutartimi (CK 6.157 straipsnio 1 dalis). Viena iš tokių imperatyvių nuostatų įtvirtinta Vartojimo kredito sutarties įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje, pagal kurią pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos ar mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Be to, netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Dėl šios priežasties teismas nepriteisia ieškovės prašomų Vartojimo kredito sutartyje nustatytų 163,10 proc. palūkanų kaip minimalių nuostolių, o paskaičiuoja bei priteisia įstatymines 0,05 proc. dydžio netesybas, skaičiuojamus nuo laiku negrąžintos kredito 225,72 Eur sumos už 180 dienų. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 20,31 Eur palūkanų suma (225,72 Eur x 0,05 % x 180 d.), kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius dėl atsakovės termino atsiskaityti praleidimo, o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl palūkanų priteisimo atmestina.

15Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo nutartys buvo taikytos teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Be to, teismas pažymi ir tai, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo prisiteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines palūkanas kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).

16CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. liepos 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Ieškovei iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 49 proc. (280,48 Eur /577,69 Eur * 100%) ieškovės reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 7,35 Eur žyminis mokestis (15 Eur žyminio mokesčio * 49 proc.) (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ), ieškovės UAB „Finansų administravimas“, įmonės kodas 304179870, naudai 225,72 Eur negrąžintinos paskolos, 34,45 Eur sutartinių palūkanų, 20,31 Eur palūkanų po sutarties nutraukimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ( 280,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2018 m. liepos 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,35 Eur žyminio mokesčio.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 225,72 Eur negrąžintos paskolos,... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių,... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškinyje esančių... 10. 2015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ reikalavimo... 11. Ieškovė informavo atsakovą, kad ji įgijo reikalavimo teisę į atsakovo... 12. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 13. Atsižvelgiant į ta, kas išdėstyta, atsakovui nevykdant sutartinės... 14. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 317,52 Eur palūkanas (skaičiuotos... 15. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo... 16. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 17. Ieškovei iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ), ieškovės UAB „Finansų... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...