Byla e2-9698-541/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę byla pagal ieškovės J. B. ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 12 d. paskolos sutartimi, patvirtinta notaro, paskolino atsakovui 5 502,78 Eur (19 000,00 Lt) sumą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2013 m. rugsėjo 1 d. bei mokėti 1 proc. delspinigių nuo negrąžintos sumos už kiekvieną praleistą dieną. Atsakovas dalį paskolos, t. y. 1 358,48 Eur, grąžino, tačiau nuo 2015 m. kovo 18 d. nebevykdė paskolos sutarties sąlygų ir liko skolingas ieškovei 4 144,30 Eur sumą, o už prievolės pažeidimą pagal sutarties 6 punktą ieškovė už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 26 d. iki 2017 m. sausio 27 d., t. y. už 6 mėnesius, ieškovė paskaičiavo atsakovui 7 624,96 Eur delspinigius. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4 144,30 Eur skolos, 7 624,96 Eur delspinigių, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 1-3).

4Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (b. l. 44), t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė J. B. (buvusi pavardė Šulskaja; e. b. l. 8) 2008 m. rugsėjo 12 d. paskolos sutartimi, patvirtinta Vilniaus miesto 34-o notaro biuro notaro Ernesto Aleksonio, notarinio registro Nr. ERN-2251, suteikė atsakovui V. B. 5 502,78 Eur (19 000,00 Lt) dydžio paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2013 m. rugsėjo 1 d. (e. b. l. 6). Iš ieškovės banko sąskaitos išrašo matyti, jog atsakovas dalį paskolos, t. y. 1 358,48 Eur, grąžino ieškovei (e. b. l. 7), tačiau, ieškovės teigimu, nuo 2015 m. kovo 18 d. atsakovas nebevykdė paskolos sutarties sąlygų ir likusios paskolos dalies - 4 144,30 Eur - ieškovei negrąžino. Ieškovė, siekdama išsiieškoti skolą, kreipėsi į teismą (e. b. l. 9-10, 12, 14), tačiau skolos nepavyko išsiieškoti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas grąžino ieškovei likusią paskolos sumą.

8Dėl skolos priteisimo

9Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK, galiojusio paskolos sudarymo dieną, buvo numatyta, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų. Ieškovės pateikta 2008 m. rugsėjo 12 d. paskolos sutartis, patvirtinta Vilniaus miesto 34-o notaro biuro notaro Ernesto Aleksonio, notarinio registro Nr. ERN-2251, leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių susiklostė paskoliniai teisiniai santykiai. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsakovas įsipareigojo įvykdyti prievolę, t. y. grąžinti paskolą, iki 2013 m. rugsėjo 1 d., tačiau atsakovas jos pilnai neįvykdė, taigi, prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas grąžino ieškovei visą paskolintą sumą pinigų, nėra (CPK 178 straipsnis), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 4 144,30 Eur skola.

10Dėl delspinigių priteisimo

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 7 624,96 Eur delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 26 d. iki 2017 m. sausio 27 d., t. y. už 6 mėnesius. Byloje nustatyta, kad pagal paskolos sutarties 6 punktą, laiku negrąžinus skolos, atsakovas įsipareigojo mokėti 1 proc. delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną praleistą dieną (e. b. l. 6).

12Netesybų sąvoka expressis verbis nustatyta CK 6.71 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią nuostatą netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). Pažymėtina, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, tarp jų ir dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Netesybų paskirtis yra dvejopa: jos skatina skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat yra laikomos viena iš sutartinės civilinės atsakomybės formų (CK6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko atlyginti patirtus nuostolius ir (ar) sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

13Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nes tai, kad sudarydamos sutartį šalys nustato nemažus delspinigius, dar nereiškia prieštaravimo viešajai tvarkai, todėl, sprendžiant dėl priteistinų delspinigių dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, kokio dydžio delspinigiai pasirinkti šalių valia ir sulygti sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008). Kita vertus, kasacinio teismo yra pažymėta ir tai, kad aplinkybė, jog abi šalys pasirinko aiškiai per dideles netesybas, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007).

14Pažymėtina, kad kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.).

15Teismas sprendžia, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas mažinti šalių sudarytoje paskolos sutartyje numatytas netesybas. Įvertinus tai, kad prašomos priteisti netesybos daugiau negu 3 000,00 Eur viršija prašomą priteisti skolos sumą, nustatytų netesybų dydis siekia 365 proc. metinių palūkanų, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dalį prievolės įvykdė, nors prievolės įvykdymo terminas suėjo 2013 m. rugsėjo 1 d., tačiau ieškovė kreipėsi į teismą tik praėjus trims metams nuo paskolos grąžinimo termino, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei šalių interesų pusiausvyros principu, pripažintina, kad nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės. Teismas taip pat atsižvelgia į šioje konkrečioje byloje nustatytą aplinkybę, reikšmingą sprendžiant dėl ieškovės reikalaujamų priteisti netesybų protingo dydžio, t. y. kad šalių paskolos sutartyje, kuri paprastai yra atlygintinė, nenustatytos mokėjimo palūkanos už naudojimąsi paskolos suma (CK 6.872 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytą, teismo vertinimu, yra pagrindas sumažinti ieškovės prašomus priteisti delspinigius nuo 1 proc. iki 0,1 proc. už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, todėl ieškovei priteistina iš atsakovo 745,97 Eur delspinigių (4 144,30 Eur * 0,1 proc. * 180 praleistos dienos). Likusioje dalyje ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

16Dėl palūkanų priteisimo

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 4 890,27 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. vasario 1 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 41,55 proc. reikalavimų), ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 110,11 Eur žyminio mokesčio (265,00 Eur * 41,55 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

20Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakyme nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

21Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių atsakovas papildomai informuotinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

22Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

23tenkinti ieškinį iš dalies.

24Priteisti ieškovei J. B., a. k. ( - ), iš atsakovo V. B., a. k. ( - ), 4 144,30 Eur (keturis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 30 ct) skolos, 745,97 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt penkis eurus 97 ct) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 4 890,27 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 110,11 Eur (vieną šimtą dešimt eurų 11 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

27Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

28Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

29Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 12 d. paskolos sutartimi,... 4. Atsakovui, kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė J. B.... 8. Dėl skolos priteisimo... 9. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 10. Dėl delspinigių priteisimo... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 7 624,96 Eur delspinigių,... 12. Netesybų sąvoka expressis verbis nustatyta CK 6.71 straipsnio 1 dalyje. Pagal... 13. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismas neturėtų iš... 14. Pažymėtina, kad kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per... 15. Teismas sprendžia, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas mažinti šalių... 16. Dėl palūkanų priteisimo... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 19. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 20. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 21. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti... 22. Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, 307 straipsniu, teismas... 23. tenkinti ieškinį iš dalies.... 24. Priteisti ieškovei J. B., a. k. ( - ), iš atsakovo V. B., a. k. ( - ), 4... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo... 27. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 28. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 29. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...