Byla 2S-1255-230/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Virginijos Gudynienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Š. ir atsakovo R. J. atskiruosius skundus dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-71-90/2011 pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovui R. J., tretieji asmenys K. J., Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija dėl avanso ir baudos išieškojimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4I. R. Š. pirmosios instancijos teismo prašė priteisti iš atsakovo R. J. 3 000 Lt avansą, sumokėtą pagal 2010 m. liepos 12 d. preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, 3 000 Lt baudą už sutarties nevykdymą ir bylinėjimosi išlaidas.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 30 d. nutartimi tenkino prokurorės prašymą ir civilinę bylą Nr. 2-71-90/2011 sustabdė iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1408-90/2011. Nutartyje nurodė, kad bylą būtina sustabdyti iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal Alytaus rajono apylinkės prokuratūros ieškinį dėl sandorio, sudaryto tarp K. J. ir R. J. dėl ginčo sodybos dovanojimo, pripažinimo negaliojančiu.

6Ieškovas R. Š. atskiruoju skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad civilinės bylos sustabdymas iki bus baigta nagrinėti kita civilinė bylą, kurios baigtis niekaip neįtakoja nei šalių procesinės padėties, nei ieškinio dalyko, nei bylos baigties, yra nepagrįstas. Sustabdytoje byloje keliamas ieškinio reikalavimas grąžinti sumokėtus pinigus ir atlyginti materialinę žalą dėl nevykdomo sandorio, kuris yra teisėtas ir nėra ginčijamas, todėl civilinės bylos, kurioje ginčijamas visai kitas sandoris, baigtis negali turėti įtakos sustabdytos bylos baigčiai.

7Atsakovas R. J. atskiruoju skundu taip pat prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti. Nurodo, jog nutartis nepagrįsta, neteisėta ir naikintina, kadangi teismas nepagrįstai konstatavo, jog šios bylos nagrinėti negalima kol nebus išspręsta kita civilinė byla Nr. 2-1408-90/2011. Nei teismas, nei prašymą pateikęs tretysis asmuo Alytaus rajono apylinkės prokuratūra nenurodė, kokios aplinkybės trukdo bylą nagrinėti ir kaip priimtas sprendimas kitoje byloje gali pakeisti proceso dalyvių civilinės atsakomybės ribas ar procesinę padėtį. Sustabdytoje civilinėje byloje nagrinėjami ieškinio reikalavimai susiję su apelianto (atsakovo) atsisakymu vykdyti sandorio įsipareigojimą, kuris nepriklauso nuo to, ar jo turto įgijimas buvo teisėtas, ar ne. Panaikinus dovanojimo sandorį tarp atsakovo ir K. J., pareiga atlyginti ieškovui žalą neišnyks.

8Atsakovas R. J. atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį tenkinti. Nurodo, kad skundo argumentai pagrįsti, palaiko savo skundą ir prašo juos tenkinti juose išdėstytais motyvais.

9Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, atstovaujama Alytaus rajono apylinkės prokuratūros, atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog tuo atveju, jei nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1408-90/2011 teismas pripažintų dovanojimo sutartį negaliojančia, prokuratūra nebūtų suinteresuotu asmeniu šioje byloje, todėl mano, kad byla sustabdyta pagrįstai.

10Atskirieji skundai tenkintini. Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

11Apeliantai skundžia Alytaus rajono apylinkės teismo nutartį, kuria vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu (privalomasis bylos sustabdymo pagrindas) nutarta sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-71-90/2011 nagrinėjimą iki Alytaus rajono apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2-1408-90/2011 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ieškinį atsakovams K. J. ir R. J. dėl 2009 m. balandžio 17 d. jų sudarytos gyvenamojo namo, esančio ( - ), dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Šioje byloje ieškinio reikalavimas sumokėti 3 000 Lt avansą ir 3 000 Lt baudą kildinamas iš 2010 m. liepos 12 d. tarp ieškovo R. Š. ir atsakovo R. J. sudarytos preliminarios namo ir žemės sklypo, esančių ten pat, t.y. ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-02-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2006-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007). Tačiau pabrėžtina, kad tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011), o teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą per kuo įmanoma trumpesnį laiką pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

12Iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties turinio matyti, jog teismas, nagrinėdamas bylos sustabdymo klausimą, nenustatinėjo ir neanalizavo prokurorės prašymo dėl bylos sustabdymo pagrįstumo, nenurodė motyvų, kokie kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje, t.y. nutartis faktiškai yra be motyvų, kas gali būti pripažinta absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 338 straipsnis). Tačiau kolegija sutinka su atskirųjų skundų argumentais, jog sustabdytoje byloje reiškiamas ieškinio reikalavimas grąžinti avansą ir taikyti preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo pasekmes nėra tiesiogiai susijęs su civilinės bylos, kurioje ginčijamas visai kitas sandoris – to paties turto dovanojimo sandoris tarp K. J. ir R. J., dalyku, ir pastarosios bylos baigtis negali turėti įtakos sustabdytos bylos baigčiai. Šioje byloje reiškiamas reikalavimas kyla iš preliminarios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, prašant taikyti jos nevykdymo pasekmes, todėl ankstesni sandoriai dėl šio turto perleidimo neturi tiesioginės įtakos preliminarios sutarties šalių tarpusavio santykiams, vykdant šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Vien tas faktas, kad generalinė prokuratūra buvo įtraukta dalyvauti šioje byloje, kadangi Alytaus rajono apylinkės prokuratūros nutarimu R. J. turtas buvo areštuotas baudžiamojoje byloje, dėl ko jo teigimu jis negalėjo įvykdyti preliminarios sutarties, o prokuratūra paaiškėjus aplinkybei, kad įtariamasis baudžiamojoje byloje K.J. ginčo turtą dovanojimo sutartimi buvo perleidęs atsakovui šioje byloje R. J., pareiškė ieškinį dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, nepatvirtina šių bylų prejudicinio ryšio. Kaip nurodo generalinė prokuratūra savo atsiliepime į atskirąjį skundą, jų iškeltos civilinės bylos dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančia rezultatas apspręstų tik prokuratūros dalyvavimo šioje byloje pagrįstumą, tačiau neturės jokios tiesioginės įtakos šios bylos baigčiai. Todėl teismas nepagrįstai konstatavo, jog šios bylos negalima nagrinėti tol, kol nebus išspręsta kita civilinė byla Nr. 2-1408-90/2011. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, Alytaus rajono teismas 2011 m. kovo 30 d. nutartimi neteisėtai ir nepagrįstai sustabdė civilinės bylos Nr. 2-71-90/2011 nagrinėjimą, t.y. netinkamai taikė CPK 163 straipsnio 3 punktą, dėl ko skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

14Atskiruosius skundus tenkinti. Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai