Byla 2S-304-232/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio A. N. prašymą skirti UAB „F-TRAVEL“ vadovui S. Č. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (suinteresuotų asmenų) S. Č. ir J. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio A. N. prašymą skirti UAB „F-TRAVEL“ vadovui S. Č. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3A. A. N. kreipėsi į teismą su prašymu, prašydamas paskirti baudą UAB „F-TRAVEL“ vadovui S. Č. už antstolio reikalavimų nevykdymą.

4Nurodė, kad jis vykdo išieškojimą byloje pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-13888-545/2012 dėl 29 091,75 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės J. Č. išieškotojo A. D. naudai. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis nustatyta, kad skolininkė J. Č. nuo 2013-06-17 dirba UAB „F-TRAVEL“. Skolininkei už darbą šioje įmonėje buvo priskaičiuotas darbo užmokestis. 2013-08-05 antstolio patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/1106 UAB „F-TRAVEL“ buvo įpareigotas išskaityti LR CPK nurodyto dydžio sumas iš skolininkės darbo užmokesčio. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „F-TRAVEL“ vadovu yra S. Č.. Juridinio asmens vadovas S. Č. privalėjo įvykdyti antstolio reikalavimus (užtikrinti jų įvykdymą), tačiau jų nevykdė dėl antstoliui nežinomų priežasčių, nepaisant to, kad atsakomybė už antstolio patvarkymų nevykdymą išaiškinta antstolio patvarkymuose. Atsižvelgiant į tai, kad antstolio reikalavimai nevykdomi, siūlo įmonės vadovui skirti maksimalią 579 Eur baudą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 21 d. nutartimi antstolio A. N. pareiškimą dėl baudos skyrimo patenkino iš dalies. Paskyrė UAB „F‑TRAVEL“ vadovui S. Č. 300 Eur dydžio baudą už antstolio A. N. patvarkymų vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/1106 nevykdymą. I. S. Č., kad bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ). Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

7Teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „F-TRAVEL“ vadovas nuo 2013-04-18 yra S. Č.. Antstolio 2013-08-05, 2013-10-01, 2014-06-10 priimti patvarkymai nebuvo vykdomi, tokiais savo neteisėtais veiksmais (neveikimu) UAB „F-TRAVEL“ vadovas trukdo antstoliui per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą, tuo pažeidžia išieškotojo vykdomojoje byloje teises bei teisėtus interesus, piktnaudžiauja savo kaip įmonės vadovo teisėmis. Be to, UAB „F-TRAVEL“ vadovas S. Č. nenurodė priežasčių, dėl kurių nevykdo įpareigojimų. Todėl sprendė, kad yra pagrindas skirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nustatydamas baudos dydį teismas įvertino tai, kad dėl baudos skyrimo už antstolio patvarkymų nevykdymą UAB „F-TRAVEL“ vadovas S. Č. traukiamas nebe pirmą kartą, antstolio reikalavimas nevykdomas jau ilgą laiką (nuo 2013-08-08), pažeidimas yra tęstinio pobūdžio, S. Č. akivaizdžiai veikia prieš antstolio įpareigojimus bei greitą skolos išieškojimą, todėl teismas, sprendė, kad vienkartinė 300 EUR bauda laikytina pakankama paskatinti UAB „F‑TRAVEL“ kuo skubiau įvykdyti jam pateiktus antstolio A. N. patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/1106.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

9Atskiruoju skundu apeliantas (suinteresuotas asmuo) S. Č. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-21 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolio prašymo netenkinti. Nurodė, jog bauda paskirta nepagrįstai, kadangi J. Č. niekam nėra skolinga, tik dabar sužinojusi, kad yra priimtas teismo įsakymas. Todėl ji ketina jį skųsti ir naikinti. Antstolio patvarkymai nei karto nebuvo įteikti UAB „F-TRAVEL“ vadovui, todėl jam nėra žinoma apie antstolio įpareigojimus ir jis negali būti baudžiamas.

10Atskiruoju skundu apeliantė (suinteresuotas asmuo) J. Č. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-21 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolio prašymo netenkinti. Apeliantės teigimu antstolio prašymas dėl baudos skyrimo yra nepagrįstas. Nurodė, jog apeliantė nėra skolinga ir jokių įsipareigojimų prieš A. D. neturi. Teismo įsakymą apeliantė ketina ginčyti, todėl išieškojimas negali būti atliekamas ir negali būti priimami jokie patvarkymai ir juo labiau už juos baudžiama. Antstolio patvarkymai nei karto nebuvo įteikti UAB „F-TRAVEL“ vadovui. Atitinkamai jam nėra žinoma apie antstolio įpareigojimus.

11A. A. N. atsiliepimu prašė atmesti pareiškėjų J. Č. bei S. Č. atskiruosius skundus kaip nepagrįstus. Nurodė, kad antstolio A. N. procesiniai dokumentai (patvarkymas dėl arešto bei areštuojamo turto įkainojimo, turto arešto aktas, patvarkymas pateikti informaciją apie turtą, 4 patvarkymai areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimas ir patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti) skolininkei J. Č. asmeniškai įteikti 2013-10-03. UAB „F-TRAVEL“ siųstas 2015-08-05 patvarkymas dėl skolos išieškojimo asmeniškai įteiktas minėtos įmonės vadovui S. Č. 2013-08-08. 2013-10-01 UAB „F-TRAVEL“ siųstas patvarkymas dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas, pateikimo. Minėtas patvarkymas įteiktas 2013-10-03. Vilniaus miesto apylinkės teismas, visapusiškai išnagrinėjo pateiktą pareiškimą dėl baudos skyrimo, teisingai įvertino visas bylos faktines aplinkybes ir motyvuotai, pagrįstai paskyrė baudą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-13888-545/2012 dėl 29 091,75 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės J. Č. išieškotojo A. D. naudai (v.b.l. 1-2). Vykdydamas šį vykdomąjį dokumentą antstolis 2013-08-05 priėmė patvarkymą, kuriuo nurodė UAB „F-TRAVEL“ išieškoti iš skolininkės darbo ar kitų jam prilygintų išmokų skolą (v.b. 0157/13/1106 l. 41). Patvarkymas UAB „F-TRAVEL“ vadovui S. Č. įteiktas 2013-08-08 (v.b. Nr. 0157/13/1106 l. 42). 2013-10-01 antstolis priėmė ir UAB „F-TRAVEL“ išsiuntė patvarkymą dėl pranešimo kodėl nevykdomas patvarkymas pateikimo, įpareigodamas UAB „F-TRAVEL“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos įvykdyti išskaičiavimus iš skolininkės darbo užmokesčio arba nurodyti priežastis, kodėl nėra vykdomas išskaičiavimas (v.b. Nr. 0157/13/1106 l. 47). Minėtas patvarkymas 2013-10-03 buvo įteiktas UAB „F-TRAVEL“ vadybininkei J. M. (v.b. Nr. 0157/13/1106 l. 48). 2014-06-10 antstolis priėmė ir UAB „F-TRAVEL“ išsiuntė patvarkymą dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas pateikimo (v.b. Nr. 0157/13/1106 l. 62). Minėtas patvarkymas 2014-06-18 įteiktas UAB „F-TRAVEL“ vadybininkei J. M. (v.b. Nr. 0157/13/1106 l. 63). Kadangi antstolio patvarkymai nebuvo vykdomi antstolis kreipėsi į teismą dėl baudos UAB „F-TRAVEL“ vadovui skyrimo. Skundžiama 2015-07-21 teismo nutartimi už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „F-TRAVEL“ vadovui S. Č. paskirta bauda.

15Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (LR CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009). Pagal LR CPK 585 str. 3 d. jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vydyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 d. numatyta baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

16Pagal CPK 733 str. 1-2 d. išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas vykdomąjį dokumentą bei patvarkymą jį vykdyti. Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „F-TRAVEL“ vadovas yra S. Č. (v.b. Nr. 0157/13/1106 b.l. 79-78).

17Apeliantų teigimu UAB „F-TRAVEL“ vadovas negalėjo įvykdyti antstolio įpareigojimų, kadangi jis nėra gavęs jokių antstolių patvarkymų. Apeliacinio teismo vertinimu sutikti su šiais apeliantų argumentais nėra jokio pagrindo. Kaip matyti iš bylos medžiagos antstolio 2013-08-05 patvarkymas dėl skolos išieškojimo, kuriuo darbdavys įpareigotas išskaityti LR CPK nurodyto dydžio sumas iš skolininkės užmokesčio, 2013-10-01, 2014-06-10 patvarkymai, kuriais darbdavys įpareigotas pranešti, kodėl nevykdomas patvarkymas pateikimo, buvo įteikti skolininkės darbdaviui UAB „F-TRAVEL“. 2013-08-05 antstolio patvarkymas asmeniškai įteiktas įmonės direktoriui S. Č. 2015-08-05. 2013-10-01 antstolio patvarkymas dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas pateikimo, 2013-10-03 įteiktas UAB „F-TRAVEL“ vadybininkei J. M.. 2014-06-10 pakartotinis antstolio patvarkymas dėl pranešimo, kodėl nevykdomas patvarkymas pateikimo, 2014-06-18 taip pat įteiktas UAB „F-TRAVEL“ vadybininkei J. M.. Šiais patvarkymais antstolis informavo, jog už minėtų antstolio reikalavimų neįvykdymą, asmeniui, kuris nevykdo ar kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus teismas gali skirti baudą. Taigi S. Č. apie antstolio nurodymų nevykdymo pasekmes informuotas. Be to minėti antstolio patvarkymai nėra apskųsti ir nuginčyti, jie yra galiojantys, todėl teisėti ir privalomai vykdytini. Byloje nėra pateikta duomenų, jog skolininkės darbdavys būtų vykdęs (įvykdęs) antstolio patvarkymuose nurodytus įpareigojimus, ar nurodęs priežastis dėl kurių nevykdo antstolio įpareigojimų. Tokių susiklosčiusių faktinių aplinkybių kontekste laikytina, jog patvarkymai UAB „F-TRAVEL“ buvo įteikti, kadangi antstolio reikalavimų suinteresuotas asmuo neįvykdė, pirmos instancijos teismas pagrįstai UAB „F-TRAVEL“ vadovui skyrė baudą.

18Apeliantai atskiruose skunduose teigia, kad skolininkė nėra skolinga A. D., ketina ginčyti teismo įsakymą, kurio pagrindu antstolis vykdo išieškojimą, todėl jokie išieškojimai negali būti atliekami ir negali būti priimami jokie patvarkymai. Kaip matyti iš bylos medžiagos antstolis A. N. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-13888-545/2012, išduotą 2012-11-27 dėl 29091,75 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės J. Č. išieškotojo A. D. naudai. Minėtas teismo įsakymas yra įsiteisėjęs, nagrinėjamoje byloje apeliantai nėra pateikę duomenų, jog skolininkė skolą ir vykdymo išlaidas būtų padengusi. Todėl nurodyti apeliantų argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį.

19Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. A. A. N. kreipėsi į teismą su prašymu, prašydamas paskirti baudą UAB... 4. Nurodė, kad jis vykdo išieškojimą byloje pagal Vilniaus miesto apylinkės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 21 d. nutartimi antstolio A.... 7. Teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „F-TRAVEL“... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 9. Atskiruoju skundu apeliantas (suinteresuotas asmuo) S. Č. prašo panaikinti... 10. Atskiruoju skundu apeliantė (suinteresuotas asmuo) J. Č. prašo... 11. A. A. N. atsiliepimu prašė atmesti pareiškėjų J. Č. bei S. Č.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 14. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus miesto... 15. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui.... 16. Pagal CPK 733 str. 1-2 d. išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio... 17. Apeliantų teigimu UAB „F-TRAVEL“ vadovas negalėjo įvykdyti antstolio... 18. Apeliantai atskiruose skunduose teigia, kad skolininkė nėra skolinga A. D.,... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 20. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį palikti...