Byla e2YT-2714-676/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė „Turto bankas“, S. G., R. G., R. Š., Valstybės įmonė „Registrų centras“, notarė Dalija Rinkevičienė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant pareiškėjai R. S., suinteresuotiems asmenims R. Š., R. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė „Turto bankas“, S. G., R. G., R. Š., Valstybės įmonė „Registrų centras“, notarė Dalija Rinkevičienė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė pagal testamentą savo tėvo Stepono I. G. palikimą ½ dalį buto, adresu ( - ), pradėdama jį faktiškai valdyti. Nurodo, jog 2018-05-31 mirė pareiškėjos tėvas S. I. G.. 2012 m. birželio 29 d. tėvas notaro biure surašė testamentą, kuriuo jam bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), paliko pareiškėjai; pareiškėja su pareiškimu į notarą dėl tėčio turto paveldėjimo po jo mirties nesikreipė, rūpinosi ir prižiūrėjo visą jo turtą – butą, t.y. priėmė palikimą pradėdamas turtą valdyti. Palikimo priėmimo fakto nustatytas pareiškėjai reikalingas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą, kad galėtų turtu naudotis savo nuožiūra. Kitokiu, ne teisminiu būdu gauti dokumentą, kuriuo remiantis jam būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nėra galimybės.

5Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas atsiliepimu į pareiškimą prašo sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė (toliau – VĮ) Registrų centras Klaipėdos filialas atsiliepimu į pareiškimą prašo sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

7Teismo posėdžio metu pareiškėja R. S. papildomai paaiškino, jog po tėčio mirties, mama gyvena su ja, nes blogai jaučiasi. Į palikimo atsiradimo vietos notarą nesikreipė. Palikimą sudarantį turtą prižiūri, valdo. Prašo pareiškimą tenkinti.

8Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys R. G., R. Š. su pareiškimu sutiko; nurodė, jog pareiškėja yra jų sesuo, kuri visą laiką prižiūrėjo ir rūpinosi tėvu, taip prižiūri ir tvarko tėvui priklausančią buto dalį; niekas daugiau į tėvo dalį nepretenduoja.

9Liudytojas A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėja yra jo sutuoktinė, kuri po jos tėvo Stepono I. G. mirties prižiūri ir tvarko tėvui priklausantį butą, mokami mokesčius už butą iš jų šeimos lėšų.

10Teismas konstatuoja:

11bylos duomenimis pareiškėja yra S. G., I. dukra. P. S. I. G., gimęs ( - ), surašė ( - ) testamentą, kuriuo jam bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), paliko dukrai (pareiškėjai). Bylos duomenimis S. I. G. mirė( - ). VĮ Registrų centras duomenimis Stepono I. G. vardu viešajame registre įregistruota nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ). Testamentų registre nėra įregistruoti palikimo, atsiradusio po Stepono I. G. mirties, priėmimo ir/ar palikimo atsisakymo faktai. Teismo posėdyje liudytojas A. S. patvirtino, jog už butą buvo mokama iš pareiškėjos lėšų, kad visi sąskaitose nurodyti inicialai ir įrašai surašyti jo ranka.

12Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445 straipsnis).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.51 straipsnio 1 dalis numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (CK 5.51 straipsnio 1 dalis). Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Ar šie veiksmai atlikti, sprendžiama iš: 1) veiksmų fakto ir 2) veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Šiuo atveju nereikalaujama, kad įpėdinio atlikti faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti, t.y. įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, į teismą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo arba į kitas valstybės institucijas. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus)( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

14Rašytine bylos medžiaga, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėja priėmė po Stepono I. G. mirties atsiradusį palikimą pradėdamas šį turtą faktiškai valdyti, taip pat moka turto išlaikymo išlaidas. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams, įvertinus tai, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas neprieštarauja įstatymui, formuojamai teismų praktikai, taip tai, kad prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto pareiškėja negali patvirtinti kitais rašytiniais įrodymais, pripažintina, jog pareiškimas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas. Nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja R. S. po tėvo Stepono I. G. mirties, priėmė jo palikimą pradėjusi paveldėtą turtą faktiškai valdyti (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis).

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti (CPK 448 straipsnio 1 dalis).

16Faktas, kad teisę nustatantys dokumentai, išskyrus asmens dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, ir civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus liudijimus, priklauso asmeniui, kurio vardas, pavardė ar tėvo vardas, nurodyti dokumente, nesutampa su to asmens dokumente, patvirtinančiame jo tapatybę, ar gimimo liudijime nurodytais vardu, pavarde ar tėvo vardu, nustatymas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 4 punktas) yra vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų, teismo nustatomas ypatingos teisenos tvarka. Kadangi pareiškėja nurodė, jog kita tvarka gauti jai reikiamų dokumentų, kurie patvirtintų nurodomą juridinę reikšmę turintį faktą negali, todėl juridinis faktas nustatytinas teismo keliu (CPK 444 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 445 straipsnis). Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų, dalyvaujančių byloje asmenų bei liudytojo paaiškinimų matyti, kad byloje pateiktuose dokumentuose nurodomas tas pats asmuo – S. I. G., t.y. R. G. gimimo liudijime Nr. 417667, pareiškėjos R. G., motina – S. G., tėvas – G. S., I., Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro 2012 m. birželio 29 d. išduotame testamente nurodytas S. I. G., kuris paliko savo dukrai R. S. jam priklausantį turtą. Nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas sukels teisines pasekmes, bus įgyvendinamas paveldėjimo tikslu. Todėl teismas sprendžia, jog tikslinga nagrinėjamoje byloje spręsti ir klausimą dėl Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro 2012 m. birželio 29 d. išduotame testamente dėl nurodyto Stepono I. G. priklausymo S. G., I. nurodytam Klaipėdos m. CM Biuro ( - ) išduotame R. G., Stepono ( - ) Gimimo liudijime Nr. ( - ) (įrašo eil. Nr. 1011) nustatant šį faktą ir tai nelaikant išėjimu už pareiškimo reikalavimo ribų (CPK 5 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, 444-448 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro ( - ) išduotame testamente nurodytas S. I. G., gimęs( - ), priklauso S. G., I. nurodytam Klaipėdos m. CM Biuro ( - ) išduotame R. G., Stepono ( - ) Gimimo liudijime Nr. 417667 (įrašo eil.Nr. 1011).

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja R. S., asmens kodas ( - ) po tėvo Stepono I. G., asmens kodas ( - ) mirusio( - ), mirties priėmė jo palikimą pagal testamentą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

21Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti pagal testamentą.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R.... 3. Teismas... 4. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji... 5. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė (toliau – VĮ) Registrų centras... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėja R. S. papildomai paaiškino, jog po tėčio... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys R. G., R. Š. su pareiškimu... 9. Liudytojas A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėja yra jo... 10. Teismas konstatuoja:... 11. bylos duomenimis pareiškėja yra S. G., I. dukra. P. S. I. G., gimęs ( - ),... 12. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.51 straipsnio 1 dalis... 14. Rašytine bylos medžiaga, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui... 16. Faktas, kad teisę nustatantys dokumentai, išskyrus asmens dokumentą,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 18. pareiškimą tenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Klaipėdos miesto 7-ojo... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja R. S., asmens... 21. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas...