Byla 2-1840/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens V. L. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovų A. J. ir L. J. ieškinį atsakovams UAB „Sventovis“, V. M., T. B., O. K., A. S., K. G., UAB „Vilstata“ dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais, negaliojančiais ir restitucijos taikymo, dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo atsakovų pusėje notaras R. K., tretieji asmenys ieškovų pusėje (UAB „Vilstata“ akcininkai) V. A., A. A., A. B., G. B., I. C., A. C., J. Č., V. D., B. D., V. D., N. F., J. F., V. G., B. G., L. I., V. J., A. K., R. K., T. K., V. K., O. K., N. K., V. K., N. K., T. K., A. L., S. L., V. L., V. L., R. L., G. L., S. M., L. M., G. M., V. M., T. M., G. M., N. M., S. M., A. N., N. O., A. O., O. P., V. P., L. P., Č. P., V. P., E. P., S. R., I. R., A. R., J. S., K. S., I. S., A. S., M. S., V. S., J. S., M. S., N. S., A. Š., A. Š., V. Š., O. Š., R. T., P. V., N. V., A. Ž., J. Ž., M. Ž., G. Ž., P. Ž., atmestas.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai A. J. ir L. J. pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Sventovis“, V. M., T. B., O. K., A. S., K. G., UAB „Vilstata“ dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais, negaliojančiais ir restitucijos taikymo, dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo atsakovų pusėje notaras R. K., tretieji asmenys ieškovų pusėje (UAB „Vilstata“ akcininkai) V. A., A. A. ir kt.

5Trečiasis asmuo V. L. prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio įsiteisėjusio sprendimo byloje uždrausti atsakovui UAB „Sventovis“ ir/ar jos vardu veikiantiems tretiesiems asmenims 11 459 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų suteikiamais balsais balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir gauti informaciją; uždrausti VĮ „Registrų centras“ atlikti bet kokius registravimo veiksmus Juridinių asmenų registre, susijusius su 2014-01-22 UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, bei uždrausti 2014-01-22 UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktai valdybai atlikti funkcijas, pagal valdybos veiklos funkcijas, numatytas UAB „Vilstata“ įstatuose ir LR akcinių bendrovių įstatyme.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. nutartimi trečiojo asmens V. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, jog 2014-07-28 bus šaukiamas UAB „Vilstata“ neeilinis akcininkų susirinkimas, o atsakovė UAB „Sventovis“ pateikė prašymą papildyti susirinkimo darbotvarkę, įtraukiant naujos valdybos rinkimą, todėl mano, kad atsakovai V. M. bei UAB „Sventovis“ siekia sąmoningai priimti UAB „Vilstata“ nepalankius sprendimus, kurie sukurs nepalankius įmonei finansinius įsipareigojimus, bei trukdo normaliai UAB „Vilstata“ valdymo organų veiklai naudodamasi savo akcininkės teisėmis. Teismas įvertinęs prašyme nurodytus argumentus dėl atsakovo UAB „Sventovis“ ir/ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų teisės balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir gauti informaciją uždraudimo, pažymėjo, jog pateiktieji argumentai neduoda pakankamo pagrindo tenkinti šią dalį prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 185 str.). Konkrečiu atveju trečiojo asmens akcentuojamo būsimo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vieno iš klausimų dėl UAB „Vilstata“ kredito linijos pratęsimo išsprendimo pasekmių negalima vertinti kaip turėsiančių neigiamos įtakos UAB „Vilstata“ finansinei būklei, nes byloje nepateikta tai pagrindžiančių pakankamų ir leistinų įrodymų (CPK 12 str., 178 str.). Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo nepateikė pakankamų įrodymų, kurie patvirtintų galimą grėsmę įvykdyti teismo sprendimą, jei prašomos laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos. Teismas pažymėjo ir tai, jog ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta akcininko teisė gauti įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę, todėl teismas sprendė, kad vertinti trečiojo asmens teiginius dėl UAB „Sventovis“ neteisėto spaudimo UAB „Vilstata“ valdymo organo nariams kaip pagrįstus nėra pakankamo pagrindo. Prašymo argumentai dėl UAB „Sventovis“ valdybos nario veiksmų, įsigijus kitų įmonių akcijas, nesuteikia pagrindo vertinti minėtos įmonės, kaip akcininkės, turimos balsavimo teisės panaudojimo priešingiems UAB „Vilstata“ interesams.

8Teismas, vertindamas V. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalies dėl draudimo atlikti registravimo veiksmus ir UAB „Vilstata“ išrinktai naujai valdybai atlikti funkcijas, nurodė, jog minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo spręstas nagrinėjant ieškovų analogišką prašymą. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-05-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-909/2014 yra pasisakęs dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, kaip neatitinkančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo ir nesusijusių su teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu, pažeidžiančių ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Teismo vertinimu, iš pateikto trečiojo asmens prašymo argumentų bei pateiktų įrodymų negalima spręsti, jog UAB „Vilstata“ 2014-01-22 išrinkta naujoji valdyba siekia/ketina veikti priešingai įmonės interesams (CPK 178 str.). Teismas pažymėjo, kad UAB „Sventovis“ pateikė prašymą papildyti numatomo šaukti 2014-07-28 UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, įtraukiant 2014-01-22 išrinktos valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo, kas iš esmės paneigia būtinumą apriboti 2014-01-22 valdybos darbą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Trečiasis asmuo V. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Trečiasis asmuo pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti UAB „Sventovis“ balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose dėl to, kad UAB „Sventovis“ valdybos narys V. M. pareiškė, jog nesutinka, kad UAB „Vilstata“ pratęstų kredito linijos sutartį su banku. UAB „Sventovis“ ir jos valdybos nario V. M. noras, kad UAB „Vilstata“ nepratęstų kredito linijos sutarties reiškia norą kad bendrovė prarastų skolinimosi galimybes, neturėtų apyvartinių lėšų statybos darbams vykdyti, taip pat sueitų prievolės bankui įvykdymo terminas, o tai visoms bendrovėms reiškia nepalankius finansinius įsipareigojimus. Dėl to Panevėžio apygardos teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes ir nepagrįstai nusprendė, kad kredito linijos pratęsimo išsprendimo pasekmių negalima vertinti kaip turėsiančių neigiamos įtakos įmonės finansinei būklei.

122. UAB „Vilstata“ akcininkams kyla pagrįstų įtarimų, kad V. M. siekia pakenkti UAB „Vilstata“, nes iš 2014 m. liepos 14 d. UAB „Sventovis“ rašto Nr. 1 OS-199 (4.4) (UAB „Sventovis“ vėliau šį raštą atšaukė (Priedas Nr. 2)) taip pat matyti, kad atsakovas UAB „Sventovis“ siekia perimti ir UAB „Vilstata“ valdymą, todėl yra būtina uždrausti atsakovui balsuoti akcininkų susirinkime dėl valdybos narių atšaukimo ir naujų išrinkimo ir uždrausti 2014 m. sausio 22 d. UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktai valdybai atlikti jos funkcijas.

13Ieškovas A. J. ir atsakovai O. K., A. S., T. B., UAB Vilstata“ bei A. S. teismui pateikė pareiškimus dėl prisidėjimo prie trečiojo asmens V. L. atskirojo skundo bei prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Atsakovai UAB „Sventovis“ ir V. M. atsiliepimu į trečiojo asmens V. L. atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad trečiasis asmuo V. L. kartu su prašymu dėl pakartotinio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikė naujų įrodymų, kad UAB „Sventovis“, V. M., kiti valdybos nariai galėtų ir siektų pakenkti UAB „Vilstatai“ ir nepateikė jokių argumentų, kokiu būdu jo prašomos laikinosios apsaugos priemonės galėtų užtikrinti galutinio sprendimo šioje byloje vykdymą, todėl nėra jokio pagrindo iš naujo pritaikyti ieškovo prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

19Nagrinėjamu atveju ieškovai A. J. ir L. J. ieškinyje pateikia du reikalavimus, t. y. ginčija 23 UAB „Vilstata“ akcijų perleidimo (dovanojimo) sandorius, kuriais atsakovas UAB „Sventovis“ įgijo 50,99 procentus visų UAB „Vilstata“ akcijų, prašydami taikyti restituciją, kurios taikymo tikslas yra įmonės akcininko pirmenybės teisės įsigyti įmonės perleidžiamas akcijas įgyvendinimas, taip pat jie ginčija 2014-01-22 UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus dėl įmonės valdybos narių atšaukimo, naujos valdybos išrinkimo, kurie įforminti protokolu Nr. 129. Ieškinio reikalavimų vykdymo užtikrinimui, trečiasis asmuo V. L. nagrinėjamoje byloje prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio įsiteisėjusio sprendimo byloje uždrausti atsakovui UAB „Sventovis“ ir/ar jos vardu veikiantiems tretiesiems asmenims 11 459 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų suteikiamais balsais balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir gauti informaciją; uždrausti VĮ „Registrų centras“ atlikti bet kokius registravimo veiksmus Juridinių asmenų registre, susijusius su 2014-01-22 UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, bei uždrausti 2014-01-22 UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktai valdybai atlikti funkcijas, pagal valdybos veiklos funkcijas, numatytas UAB „Vilstata“ įstatuose ir LR akcinių bendrovių įstatyme.

20Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, pavyzdžiui, ar prašomi taikyti laikini apribojimai yra susiję su pareikštais reikalavimais tiek, kad jų netaikymas gali žymiai apsunkinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

21Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo 11 459 vnt. atsakovui UAB „Sventovis“ priklausančių UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų bei uždraudė areštuotomis akcijomis bei jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis naudotis, disponuoti, jas valdyti, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Taip pat uždraudė VĮ „Registrų centras“ atlikti bet kokius registravimo veiksmus Juridinių asmenų registre, susijusius su 2014-01-22 dieną priimtais UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, įformintais UAB „Vilstata“ 2014-01-22 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 129, uždraudė 2014-01-22 dieną UAB „Vilstata“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktai valdybai atlikti funkcijas, nustatytas UAB „Vilstata“ įstatuose bei Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeitė ir panaikino nutarties dalį, kuria atsakovui UAB „Sventovis“ uždrausta naudotis nuosavybės teise priklausančių 11 459 vnt. UAB „Vilstata“ paprastų vardinių akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis iki bus priimtas sprendimas; uždrausta VĮ „Registrų centras“ atlikti registravimo veiksmus Juridinių asmenų registre, susijusius su 2014-01-22 neeilinio visuotinio uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata” akcininkų susirinkimo nutarimais; uždrausta 2014-01-22 išrinktai uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ valdybai vykdyti savo funkcijas. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų pagrįstumą, ir pažymėjo, kad akcijų dovanojimo sandorių pripažinimo apsimestiniais ir restitucijos taikymo atveju ne tik ieškovai, bet ir likę bendrovės akcininkai (kurių, kaip nurodo ieškinyje ieškovas, šiuo metu yra 78) galėtų tikėtis pranešimų apie ketinimus parduoti akcijas, o ketindami jas pirkti, galėtų pasinaudoti akcininko pirmumo teise (ABĮ 47 str.), kuri, jų vertinimu, dovanojimo sandoriais buvo pažeista. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovams tik negalėtų būti taikomos CK 4.79 straipsnio nuostatos dėl pirkėjų teisių perkėlimo, parduodant akcijas, nes akcijų įsigijimo galimybę turėtų visi likę akcininkai, pasinaudojant ABĮ 47 straipsnyje įtvirtinta pirmumo teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-09-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-457/2013). Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, areštavęs atsakovui UAB „Sventovis“ nuosavybės teise priklausančias akcijas, dėl kurių nuosavybės (dovanojimo sutarčių nuginčijimo) vyksta ginčas, uždraudžiant disponuoti jomis, pritaikė tokio pobūdžio ieškinio užtikrinimo priemones, kurios atitinka įstatymo leidėjo keliamus tikslus bei proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovui UAB „Sventovis“ nuosavybės teise priklausančios akcijos yra areštuotos, o tai reiškia, kad ieškinio reikalavimų vykdymas yra tinkamai užtikrintas.

22Pažymėtina, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pagrįsti jų taikymo būtinumą. Nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti UAB „Sventovis“ balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose dėl to, kad UAB „Sventovis“ valdybos narys V. M. pareiškė, jog nesutinka, kad UAB „Vilstata“ pratęstų kredito linijos sutartį su banku. UAB „Sventovis“ ir jos valdybos nario V. M. noras, kad UAB „Vilstata“ nepratęstų kredito linijos sutarties, anot apelianto, reiškia norą, kad bendrovė prarastų skolinimosi galimybes, neturėtų apyvartinių lėšų statybos darbams vykdyti, taip pat sueitų prievolės bankui įvykdymo terminas, o tai visoms bendrovėms reiškia nepalankius finansinius įsipareigojimus. Dėl to apeliantas mano, kad teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes ir nepagrįstai nusprendė, kad kredito linijos pratęsimo išsprendimo pasekmių negalima vertinti kaip turėsiančių neigiamos įtakos įmonės finansinei būklei. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinio reikalavimus ir prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sprendžia, kad trečiojo asmens prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su ieškovo pareikštais ieškinio reikalavimais ir galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymu. Šiuo atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su akcininko neturtine teise, t.y. teise balsuoti. Teismų praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių dėl akcininko turtinių ir neturtinių teisių ribojimo taikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais, užtikrinant šiomis procesinėmis ieškiniu pareikštų reikalavimų apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-03-03 nutartis c.b. Nr. 2-190/2009; 2013-08-22 nutartis c.b. Nr. 2-1971/2013). Akcijų, kaip specifinės turto rūšies, ypatumai apsprendžia tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo specifiką, todėl teismui konstatavus būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimams užtikrinti, teismo nutartyje turi būti nustatyti konkrečių ginčo akcijų suteikiamų teisių įgyvendinimo draudimai. Be to, kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas ribojimų naudotis akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis nustatymo klausimą, teismas turi svarstyti, ar šie ribojimai atitinka konkrečios bylos faktines aplinkybes. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, į tai, kad būsimo teismo sprendimo vykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-12-03 nutartis c.b. Nr. 2-1442/2009).

23Pažymėtina, kad tiesioginę įtaką įmonės veiklai gali padaryti tik toks akcininko naudojimasis viena iš neturtinių – balsavimo teise, kuomet kyla grėsmė, jog jis sąmoningai priiminės įmonei nepalankius sprendimus, siekdamas išvaistyti ar perleisti įmonės turtą bei perkelti/sukurti įmonei nepalankius finansinius įsipareigojimus. Apelianto teigimu, trečiojo asmens pateikti argumentai dėl kredito linijos pratęsimo išsprendimo pasekmių turi būti vertinami kaip turėsiantys neigiamos įtakos įmonės finansinei būklei, todėl jo nuomone yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, kurios neatitinka ginčijamo materialinio reikalavimo esmės, nėra susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsaugojimu ir pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo bei teisingumo principus.

24Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad V. L. prašymo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl draudimo atlikti registravimo veiksmus ir UAB „Vilstata“ išrinktai naujai valdybai atlikti funkcijas, yra pakartotinis ir išnagrinėtas Lietuvos apeliacinis teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikyti nėra pagrindo, nes jos neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo ir nesusijusios su teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu, pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Apeliantas nėra papildomai pateikęs jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima priimti kitokį procesinį sprendimą, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo tenkinti V. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

25Atsižvelgiant į minėtus argumentus, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo yra pagrįstos, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

27Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai A. J. ir L. J. pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Sventovis“,... 5. Trečiasis asmuo V. L. prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. nutartimi trečiojo asmens... 8. Teismas, vertindamas V. L. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Trečiasis asmuo V. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio... 11. 1. Trečiasis asmuo pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 12. 2. UAB „Vilstata“ akcininkams kyla pagrįstų įtarimų, kad V. M. siekia... 13. Ieškovas A. J. ir atsakovai O. K., A. S., T. B., UAB Vilstata“ bei A. S.... 14. Atsakovai UAB „Sventovis“ ir V. M. atsiliepimu į trečiojo asmens V. L.... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovai A. J. ir L. J. ieškinyje pateikia du... 20. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos... 21. Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi... 22. Pažymėtina, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 23. Pažymėtina, kad tiesioginę įtaką įmonės veiklai gali padaryti tik toks... 24. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo... 25. Atsižvelgiant į minėtus argumentus, teismas sprendžia, kad pirmosios... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 27. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą....